link goovi en voet

download link goovi en voet

of 24

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

link goovi en voeten

Transcript of link goovi en voet

 • Ondernemen en innoveren op school mt de eindtermen

  Lut CreemersAKOV Curriculum

  Ministerie van Onderwijs en Vorming

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 2

  Overzicht

  InleidingHet kerncurriculum in Vlaanderen

  Creren/innoveren en eindtermenDe vakoverschrijdende eindtermen anno 2010De eindtermen techniek

  Illustratie en inspiratie

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 3

  Beleidsdriehoek onderwijskwaliteitKerncurriculum (overheid/eindtermen)

  school

  Evaluatie (inspectie/peilingen) Ondersteuning (ped.begel./nasch.)

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 4

  VOET@2010: inspanningsverplichting

  Actualisering van de 1ste generatie VOETomwille van:Maatschappelijke evoluties: meer en meer claims op onderwijs, sommige ET achterhaald, belangrijke elementen ontbrekenOnderwijskundige evoluties: beleidsvoerend vermogen van scholen

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 5

  Referentiegegevens

  VOET: 1ste generatie (gezondheids- en milieueducatie, sociale vaardigheden, burgerzin en muzisch-creatieve vorming, leren leren)

  Inspectieverslagen OBPWO 06.01 (2009)

  Bevindingen relevantie en haalbaarheid Onderzoek Anne Bamford (2007)

  Bevindingen muzisch-creatieve vorming Feedback uit scholen ondermeer via stuurgroep

  VOET Ontwikkelcommissie en resonansgroep

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 6

  Visie: basisvorming als opdracht

  Decreet (1996): basisvorming gedefinieerd vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit perspectief op persoonlijke ontwikkeling

  Europese Unie (2006): kerncompetenties voor levenslang leren

  Uitgangsvraag: welke minimumcapaciteiten heeft een burger in Vlaanderen nodig om kritisch-creatief te functioneren in de samenleving en voor de uitbouw van een persoonlijk leven?

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 7

  Ordeningskader (vanaf 1/9/2010)

  Leren leren

  Contexten:Lichamelijke gezondheid & veiligheidMentale gezondheidSociorelationele ontwikkeling

  Omgeving en duurzame ontwikkeling

  Politiek-juridische samenlevingSocio-economische samenlevingSocioculturele samenleving

  Gemeenschappelijke stam (graadgebonden) (niet graadgebonden)

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 8

  18 sleutelcompetenties in de stam

  Communicatief verm. Creativiteit Doorzettingsvermogen Empathie Esthetische

  bekwaamheid Exploreren Flexibiliteit Initiatief Kritisch denken

  Mediawijsheid Open en constructieve

  houding Respect Samenwerken Verantwoordelijkheid Zelfbeeld Zelfredzaamheid Zorgvuldigheid Zorgzaamheid

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 9

  27 eindtermen in de stam

  creativiteit

  2. De leerlingen kunnen originele ideen en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren

  3. De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 10

  69 eindtermen in 7 contexten

  Lichamelijke gezondheid en veiligheid10. leerlingen participeren aan gezondheids- en

  veiligheidsbeleid op school Mentale gezondheid

  6. gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken

  Sociorelationele ontwikkeling11. gebruiken cultuur-en kunstuitingen om begrip op te

  brengen voor de leefwereld van anderen Omgeving en duurzame ontwikkeling

  3. leerlingen zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 11

  vervolg: contexten

  Politiek-juridische samenleving 7. leerlingen illustreren de rol van de media en organisaties

  in het functioneren van ons democratisch bestel Socio-economische samenleving

  3. de leerlingen zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld

  Socioculturele samenleving 7. leerlingen illustreren de wederzijdse benvloeding van

  kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschappen en levensbeschouwing

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 12

  48 eindtermen leren leren

  Eerste graad 6. De leerlingen raadplegen adequaat een documentatiecentrum,

  bibliotheek of multimedia Tweede graad

  3. De leerlingen kunnen uit gegeven informatiebronnen en kanalen kritisch kiezen en deze raadplegen met het oog op te bereiken doelen

  Derde graad 7. De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de

  oplossing en gaan eventueel op zoek naar een alternatief

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 13

  En de andere VOET?

  Muzisch-creatieve vorming:Gentegreerd in stam en contexten aangeboden

  ICT: ongewijzigd wegens recent

  Technisch-technologische vorming (2de en 3de graad aso) : voorlopig ongewijzigd

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 14

  ET techniek: resultaatsverplichting Basisonderwijs leergebied

  wereldorintatie domein techniek:

  www.ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/lager/eindtermen/wereldorientatie

  Sec.Ond 1ste graad:

  www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/1stegraad/a-stroom/eindtermen/techniek

  Uitgangspunten (BaO en SO):

  www.ond.vlaanderen.be/dvo/niveau_overschrijdend/etod/uitgangspuntentechniek

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 15

  Basisprincipes (TOS21)

  Startpunt:de mens als techniekgebruiker Techniek behoort tot de noodzakelijke vorming

  van iedereen 3 dimensies van technische geletterdheid:

  techniek begrijpen, hanteren en duiden Techniek: levert bijdrage aan de

  persoonlijkheidsontwikkeling Techniek bevordert creatief denken en

  handelen

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 16

  SysteemTechnisch proces

  HulpmiddelenKeuzen

  Van ontwerp tot product Werking

  Mensen, kapitaal, werktuigen, grondstoffen, energie

  Afweging tussen wensen, eisen en mogelijkheden

  Een technische realisatie:4 kerncomponenten

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 17

  Ter illustratie: standaard 12 (TOS21)

  Technisch systeem

  Technisch proces

  Hulpmiddelen Keuzen

  Begrijpen

  Hanteren

  Duiden

  Het technisch proces cyclisch doorlopen om een technisch systeem te realiseren

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 18

  ET techniek 1ste graad en VOET voor sleutelcompetenties uit de stam

  De leerlingen kunnen:11.Vanuit een behoefte een technisch probleem

  definiren na onderzoek van de relevante vereisten (exploreren, creativiteit,...)

  12.Modellen, tests en evaluaties gebruiken om een eenvoudig technisch systeem te ontwerpen, rekening houdend met vooropgestelde normen en criteria (creativiteit, doorzettingsvermogen, kritisch denken, ...)

  13.Een gegeven of eigen ontwerp planmatig uitvoeren met oog voor vereisten van kwaliteit, veiligheid, ergonomie en milieu (zorgvuldigheid, flexibiliteit, esthetische bekwaamheid,...)

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 19

  (vervolg)De leerlingen kunnen:

  14.Een technisch systeem in gebruik nemen (zorgvuldigheid, samenwerking)

  15.Een technisch systeem evalueren op basis van vooraf bepaalde normen en criteria en hieruit conclusies trekken om het technisch proces te optimaliseren (kritisch denken, open en constructieve houding, zelfbeeld)

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 20

  Ter illustratie: cluster de VOET!In onze school willen we aan ondernemingszin werken aan de

  hand van een leerlingenbedrijf

  Eindtermen in leren leren voor: informatieverwerving en verwerking, keuzebekwaamheid voor studie- en beroep

  Eindtermen ict Eindtermen uit de stam voor de sleutelcompetenties: creativiteit,

  kritisch denken, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheid, enz. (zie vorige illustratie)

  Eindtermen uit contexten 1- 4: gezondheid, veiligheid, omgeving en duurzame ontwikkeling

  Eindtermen uit context 5: wetgeving, rechten en plichten, media Eindtermen uit context 6: alle Eindtermen uit context 7: samenleving als bron voor ideen en

  marketing

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 21

  Inspiratie!!! (ook voor mannen...)

  Josephine Cochrane

  1886

  Rose Totino

  1979Melitta Bentz

  1908

  Marion Donovan 1951

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 22

  Inspiratie!!!

  2007: Els Scheppers en de speculaaspasta(met dank aan Google)

  2010: Jolien De Ville en haar Sleapeasy (slaapverwekkend kussen) (genomineerd voor de James Dyson Awards) www.jamesdysonaward.org

  2011: De GOOVI is voor ...???

 • 12 oktober 2010 AKOV - Curriculum 23

  Toemaatje: European Commitment to Entrepreneurship (ECE)

  Brochures: Internationaal coperatief ondernemen

  vanuit de klas: leidraad voor leerkrachten. Team-up voor een verrijkende

  ondernemerschapservaring: ideen en werkmateriaal voor gebruik in de klas (15-18 jaar)www.ond.vlaanderen.be/dboNathalie.briessinck@ond.vlaanderen.be

 • Dank u voor uw aandacht