Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel...

40
Lindenholt Leeft Info-magazine voor alle inwoners van Lindenholt - 3 e jaargang nummer 5 - oktober 2012 En verder: wijkagent Johan van Kleef - Sociaal wijkteam Lindenholt maakt geschiedenis - Marijke Raaijmakers Wijkmanager Michiel ten Dolle

Transcript of Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel...

Page 1: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt LeeftInfo-magazine voor alle inwoners van Lindenholt - 3e jaargang nummer 5 - oktober 2012

En verder: wijkagent Johan van Kleef - Sociaal wijkteamLindenholt maakt geschiedenis - Marijke Raaijmakers

Wijkmanager Michiel ten Dolle

Page 2: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 20122

ColofonLindenholt Leeft is een onafhankelijk magazine voor het stadsdeel Lindenholt. Het verschijnt zes keer per jaar. Het blad wordt gratis verspreid.

Lindenholt Leeft is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen. Er is een bijdrage verkregen uit het ‘budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen en het Rijk’

AdresHeeskesacker 12036546 JD NijmegenTelefoon: 06 54 645 175E-mail: [email protected]: www.lindenholtleeft.nl

RedactieRené van Berlo (hoofdredacteur)Gerard van BruggenRobin JossoVictoria Lammerinks-MontisTheo Vermeer

Tekstadviezen en -correctiesIngeborg HakstegeGon van der Werff

Foto’sPeter de Jong (www.3pfotografie.nl)Jacqueline van den Boom (www.jvandenboom.com) en anderen (zie bij de artikelen)

VormgevingRené van BerloGerard van BruggenTon van der WielenAleta Schuurman

CorrespondentenGerard van Bruggen (Heeskesacker, de Meeuwse Acker), Ronald Gerrits (de Wellenkamp), Amanda Hofman (Hillekensacker), Toos Hubers (de Steekse Acker), Martin Koning (de Hoefkamp), Victoria Lammerinks-Montis (de Gildekamp), Marja van Megen (de Kluijskamp), Willem van Megen (de Kluijskamp), Patrick van Schijndel (de Steekse Acker), Anton Siedenburg (Leuvensbroek), Henk Staal (Holtgesbroek), Ellen Timmermans (Hegdambroek), Geert Willemse (de Voorstenkamp)

DrukwerkSenefelder Misset DoetinchemOplage: 7500 stuks

BezorgingOp alle adressen in Lindenholt met uitzondering van de adressen met een NEE-NEE-sticker door Axender Cuijk. Klachten over bezorging: telefoon (0485) 31 90 50 of e-mail: [email protected]

Volgend nummerKopijsluiting: zondag 25 november 2012Verspreiding: woensdag 19 december 2012

Foto voorpaginaWijkmanager Michiel ten Dolle (Foto: Jacqueline van den Boom)

KOM NAAR LADIES EVENT “Bjoetie & Zo”

Het motto tijdens “Bjoetie & Zo” Ladies Event is “alles wat vrouwen leuk vinden”. Deze dag kunnen vrouwen lekker shoppen, proeven, ruiken, zien, voelen en deel-nemen aan diverse workshops en/of behandelingen.

Noteer deze datum alvast in je agenda. En wil je meer weten dan kun je bellen naar 06-20036187/06-23323583 en vanaf 1 november is alles te lezen over dit event op www.sense-nijmegen.nl/www.totally-wellness.nl. Lees alles over de deelnemers, workshops en behandelingen, goodybags en het door ons gekozen goede doel.

Locatie: Bistro-Zalen ’t Zwaantje Datum: zondag 18 november Tijd:11.00 tot 17.00 uur

Na dagen van regen was het op zondag 23 september eindelijk droog. Ook al was er een hevige wind, dat zou de pret niet mogen drukken. ’s Morgens vroeg werd hard gewerkt om de diverse party-tenten op te zetten.

Mocht het weer ons in de loop van de dag niet meezitten, dan zou men toch een droog plekje hebben voor de uitgestalde goederen. De cate-ringtent met de diverse zitplaatsen was al vroeg opgezet en de eerste koppen koffie werden bij deze toch koele morgen al snel gedronken. Om acht uur waren de meeste verkopers al bezig hun koopwaar uit te stallen en kwamen de eerste kopers het veld over slenteren in de hoop wat van hun gading te bemachtigen. De aanloop van kopers bleef doorgaan en er waren veel mensen die met gevulde tassen huiswaarts keerden om hun nieuw gekochte spullen te be-kijken.Tot de middag was het weer ons goed gezind en ook al werden door de buienradar de wolken en het regengebied richting Nijmegen gestuurd, de stemming bleef goed. Een ludieke actie van een van de buurtbewoners om enige buren van warme soep en hamburgers te voorzien, werd

door hen graag aangenomen. Helaas was deze actie niet voor iedereen bedoeld. Zij moesten zich dan ook naar de cateringtent begeven om een broodje hamburger of broodje frikadel te kopen.

Door de concurrentie in het rommelmarktcir-cuit (vijf stuks in Nijmegen en omgeving) bleef de toeloop van kopers ver onder het verwachte aantal en werden, mede door de dreigende re-gen, al enige partytenten vroeg afgebroken. De overgebleven koopwaar werd weer ingepakt en mee naar huis genomen. Tegen half drie hiel-den de meeste verkopers het wel voor gezien en werd er verder opgeruimd. Dat was ook net op tijd, want daarna kwam de aangekondigde regenbui. Deze bleef de hele avond de druppels op het groene gras sprenkelen.

Al met al was het toch een mooie dag en voor menigeen was de verkoop positief uitgevallen. Men had minder koopwaar om mee naar huis te nemen en op te slaan voor de volgende rom-melmarkt op de speelweide van de 22e straat in de Hillekensacker.

Tekst en foto: het B.E.C.H.-team

Rommelmarkt 23 september speelweide Hillekensacker

Page 3: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 3

10

25

In dit nummer

Johan van Kleef

Lindenholt maakt geschiedenis

9

5

6

12

En verder:Rommelmarkt Hillekensacker 2Wijkcentrum De Brack 25 jaar 4Column Ingeborg Hakstege 8Vier vragen: Ronald van Espelo 8Sportpagina: ijshockey 11Column Ton de Baaij 13Wijkenkaravaan gemeente 14Scholenpagina: Phuong Bui 1610 jaar Stichting Gildegein 17Column Qader Shafiq 17Halloween 18Veranderingen busvervoer 19Intocht Sinterklaas 23Er op uit in de regio 24Het Inter-lokaal 26Lindenholt in beweging 27 StAAD-lezing Spanje 27Column Bettineke van der Werf 28Parochie Lindenholt 28Sportcongres Quick 1888 29Jongerenpagina’s 30Nieuwbouw Horstacker 32Rijbewijskeuring voor ouderen 35Opinie: Berendonck 37Sudoku 39Belangrijke nummers 39Kleurplaat Sinterklaas 40

Medisch Centrum Onder de Linde

BusschauffeurRamon de Bakker

Michiel ten Dolle

Marijke Raaijmakers

Sociaal wijkteam

22

Page 4: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 20124

Wijkcentrum De Brack bestaat 25 jaar. Met een receptie en feestavond voor de ouderen en met een disco voor de jeugd werd onlangs dit heuglijke feit gevierd.

Een mijlpaal om even terug te kijken naar het verleden samen met beheerder Henk Degen en de voorzitter van de activiteitencommissie Han Arens. De eerste steenlegging van dit wijk-centrum in Leuvensbroek was op 22 november 1986 en werd verricht door de toenmalige wet-houder welzijn van de gemeente Nijmegen An-nie Brouwer. Toen het wijkcentrum klaar was werd een feestelijke bijeenkomst gehouden (zie zwart-witfoto). In 1987 vond de opening van De Brack plaats.Voor die tijd - vanaf 21 augustus 1976 - was het wijkcentrum Lindenholt in de Zwanenstraat het activiteitencentrum voor geheel Linden-holt. Het gebouw was een voormalige boerde-rij. In 1995 werd dit centrum door gemeente-lijke bezuinigingen gesloten.Van 1987 tot 1995 kende Lindenholt dus twee wijkcentra, gelet op de grootte van Lindenholt was dat ook nodig. In wijkcentrum Lindenholt waren boven twee crèches gehuisvest en een kantoorruimte van Solid. Er waren diverse activiteiten, zoals biljarten, kaarten, rommel-markten, de carnavalsvereniging de Vrolijke Kampeniers, bewonersverenigingen en nog veel meer.Bij de sluiting van het wijkcentrum in 1995 was er veel protest en werd er actie gevoerd. Het feit dat nu alweer enkele jaren wijkcentrum De Kampenaar op dezelfde plek geopend is, bewijst dat een wijkcentrum in dat deel van Lindenholt toch nodig is. Henk Degen werkte van 1985 tot 1995 als beheerder samen met Jan Janssen in wijkcentrum Lindenholt. Vanaf 2000 heeft Henk deze functie in De Brack. Nol

van Brink en Theo Peters waren de eerste be-heerders van De Brack.Henk doet samen met Tilly Ermers-Wels en Said Hssain nu het beheer van De Brack.

Han Arens kwam 27 jaar geleden wonen in Lin-denholt. Hij werd actief in de beheerscommis-sie in de Zwanenstraat en voerde vanaf de ope-ning van De Brack enige jaren het secretariaat. Later werd hij voorzitter van de activiteiten-/beheerscommissie. De wijkcentra in Nijmegen vielen toen onder de BWA (Bestuurscommissie Wijkaccommodaties) van de gemeente Nijme-gen, gevestigd aan de St. Annastraat.Er is een plan geweest van de gemeente om acht kleine buurtcentra te plaatsen in Linden-holt met een centraal centrum voor heel Lin-denholt, maar bezuinigingen gooiden roet in het eten.In 1989 zouden er dan toch drie kleine gebou-wen komen. Wijkcentrum Lindenholt was er al voor de eerste bewoners van Lindenholt en in 1987 kwam De Brack erbij.

Zoals al eerder is gezegd werd in 1995 wijkcen-trum Lindenholt gesloten en bleef alleen De Brack over. Naast De Brack kwam de KION te zitten met twee crèches.In 2001 werd De Brack grondig gerenoveerd, vooral binnen in het pand. Er kwamen een nieuwe bar, keuken, dakkoepels, verlaagde plafonds in de grote zalen, een raam erbij voor het biljarten en andere verbeteringen. In 2011 werd de hele ontmoetingsruimte gerenoveerd om het uiterlijk aan te passen aan deze tijd.

Er vinden heel wat activiteiten plaats in De Brack, zoals De Inloop met allerlei cursussen, Bewonersplatforms, bridgen, sporten voor ouderen, rommelmarkten en nog veel meer. Deze activiteiten bewijzen dat het wijkcentrum een belangrijke sociale functie heeft voor Lin-denholt. Activiteiten zoals de toneelclub en de volksdansgroep zijn er helaas niet meer. Als er op dit vlak nieuwe initiatieven zijn, dan zijn ze van harte welkom..Vroeger had het wijkcentrum meer het karak-ter van een buurtontmoetingsplaats. In ons computertijdperk verandert die ontmoeting veel meer in een digitale ontmoeting, het fy-siek elkaar ontmoeten wordt minder en min-der. Dat is ook te merken in dit centrum, maar een plaats om elkaar echt te ontmoeten blijft nodig. De gezelligheid en de activiteiten in het wijkcentrum bewijzen dat ook. Goede belang-stelling is er nog steeds voor de rommelmark-ten, het kindercarnaval, de nieuwjaarsreceptie, origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren.

Het kunstwerk de Knijper bij De Brack is ge-maakt door Peter Dekkers en geplaatst in 1988. Het symboliseert wellicht het gedachtegoed om de krachten bij elkaar te houden en te bunde-len en samen te werken in Lindenholt. Tekst en foto 2012: Theo Vermeer

Wijkcentrum De Brack 25 jaar

Henk Degen (links) en Han Arens

Feestelijke bijeenkomst in 1986

Page 5: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 5

De wijkagenten van team Lindenholt hebben versterking gekregen in de per-soon van Johan van Kleef.

Wie is Johan van Kleef?‘Ik ben 45 jaar geleden geboren in Monnicken-dam. Ons gezin bestond uit vier kinderen, één broer, twee zussen en twee schatten van ou-ders. Tegenwoordig ben ik getrouwd en trotse vader van drie kinderen’

Hoe ziet je loopbaan eruit?‘Toen ik de middelbare school had afgerond, besloot ik eerst een jaar met een vriend in Nieuw Zeeland rond te gaan reizen en te wer-ken. Na dat avontuur had ik de smaak van vrij-heid te pakken en ben ik naar Italië vertrokken. Daar heb ik een half jaar gewerkt met paarden bij een stalhouderij in de buurt van Milaan. Te-rug in Nederland heb ik mijn loopbaan voort-gezet bij een geld- en waardetransportbedrijf. Bij dat bedrijf heb ik 12 jaar met veel plezier gewerkt in diverse functies. In 1999 zocht ik een nieuwe uitdaging en ben ik bij de politie-school begonnen met mijn opleiding. Mijn eer-ste aanstelling was in Nijmegen in de wijken Wolfskuil, Waterkwartier en Neerbosch-Oost. De afgelopen vier jaar heb ik in team Oud-Oost gewerkt als SPA (senior project agent verkeer).’

Wat is de reden voor jouw komst naar Linden-holt?‘Lindenholt is een groot gebied met een diver-siteit aan werk. Babette Smit en Chris Thalen deden dit werk met z’n tweeën. Gebleken is dat twee wijkagenten niet voldoende waren om continuïteit aan de werkzaamheden te kun-nen geven. Daarom ben ik er ter ondersteu-ning voor een jaar bij gekomen. Ik neem nu de Broekwijken, het WKS (industrieterrein) en Kerkenbos voor mijn rekening.’

En hoe bevalt het om wijkagent te zijn?‘Super! Het is een geweldige job. Je staat heel dicht bij de mensen. Het is geen pleisters plak-ken meer, maar echt zoeken naar een passende oplossing. Ik kan nu eindelijk problemen een structureel vervolg geven. De samenwerking tussen de diverse partners: de jeugdwerkers, de toezichthouders van provincie en gemeente, de woningbouwcoöperaties en overige instel-lingen is heel belangrijk. Het samen aanpak-

ken van het probleem met inbreng van ieder zijn specialisme, daar zit de grootste kans van slagen. Om daar als wijkagent aan mee te mo-gen werken geeft veel voldoening.’

Wat kunnen de bewoners van jou verwach-ten?‘Bewoners kunnen van mij verwachten dat ik bereikbaar ben, dat ik alles zal doen wat in mijn vermogen ligt om problemen op te pakken. Ik breng de problemen onder bij de juiste instan-ties en ik hou actief de vinger aan de pols. Men-sen zullen mij dan ook regelmatig terug zien, zodat ik weet hoe het ervoor staat.’

Wat vind jij van Twitter?‘Om te beginnen ben ik niet zo thuis in social media. Ik hou ook meer van persoonlijk con-tact. Ik ben dan ook al bij veel bewoners en ondernemers op het industrieterrein geweest. Maar ook de winkeliers in Leuvensbroek heb ik bezocht. Ik laat mijn gezicht zien. Maar mocht het blijken dat de mensen in de wijk echt be-hoefte aan een twitterende wijkagent hebben, dan ga ik het zeker proberen.’

Wat zijn jouw ambities?‘Lekker gezond blijven! Dat is veruit het be-langrijkste. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik verder in mijn carrière wil, maar eerst maar eens dit jaar tot een goed einde brengen, daar-na zien we wel weer verder.’

Meer blauw op straat?‘Ik denk dat er meer gebiedsgebonden gewerkt

moet gaan worden. De kracht van gebiedsge-bonden werk zit hem in het kennen en gekend worden. Kijken waar de wijk echt behoefte aan heeft en daar je politie-inzet op afstemmen.’

Wat kunnen de bewoners van Lindenholt voor jou betekenen?‘Ik hoop dat de bewoners en de ondernemers van Lindenholt me weten te vinden. Dat ze op een gezonde manier naar een probleem kijken en mee willen werken aan een oplossing. In Nijmegen gebeurt veel en toch is er een verschil tussen subjectieve onveiligheid en objectieve veiligheid. De media spelen een grote rol in de beleving en de mening van de mensen. Als we met z’n allen gaan roepen: “Het is hier onvei-lig,” dan voelen we ons ook onveilig.’

‘In de korte tijd dat ik nu in Lindenholt loop, zie ik veel jongeren op straat rondhangen. Elke wijk heeft zo zijn eigen plaatsen waar de jeugd zich kan vermaken. Ondanks de aanwezigheid van het Cruyff Court zie je veel jeugd rondhan-gen rond het winkelcentrum Leuvensbroek. Op deze locatie zullen we oog moeten hebben voor bewoners en gebruikers van het winkel-centrum. Dus zorg voor elkaar, let op elkaar en blijf vooral in contact met elkaar. Het zijn onze kinderen, kleinkinderen die daar staan!’

Tekst: Victoria Lammerinks-MontisFoto: Jacqueline van den Boom

Johan van Kleef

‘Het zijn onze kinderen die daar staan!’

‘Ik hou actief de vinger aan de pols’ ‘Blijf in contact met elkaar’

‘De jeugd heeft de toekomst’

Page 6: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 20126

Michiel ten Dolle neemt als wijkmanager afscheid van Neerbosch-Oost en Lindenholt

De redactie interviewt hem naar aanlei-ding van zijn vertrek uit beide stadsde-len naar Nijmegen-West.

Over zichzelf‘Ik denk dat ik wel een open figuur ben, dat ik goed kan luisteren naar ideeën, maar ook naar klachten.’ Dat zegt Ten Dolle kort over hemzelf als daar naar wordt gevraagd. Verder ziet hij zich vooral als iemand die mensen heel vrij laat, wel let op hoofdlijnen maar veel meer vertrouwt op het eigen inzicht. ‘Ik vind het ook heel plezierig als mensen mij adviseren. Dat bewoners of professionals vanuit hun eigen er-varingen vertellen. Ik ben niet heel erg van het blauwdrukdenken, hou wel van goed overzicht, maar een groot uitgebreid visieplan, daar ben ik niet zo van. Wat stippen neerzetten, denken in termen van kansen en dan ruimte geven aan het momentum. Soms doet zich een moment voor dat je iets kunt inkoppen, kunt realiseren.’Ten Dolle praat graag en gemakkelijk over de aflopen periode en geeft een voorbeeld uit de praktijk. ‘Neem nu bijvoorbeeld de Kinder-boerderij in Lindenholt. Ik heb het dan enkel over de nieuwbouw. Er is een enthousiaste

club mensen met wensen voor vernieuwing. Toevallig lagen er ook wat centjes op de plank. Intern geloofde niet iedereen erin, maar we hebben het toch gedaan en daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Ook de hele dynamiek over het park in Lindenholt, de inrichting en de gedachte om een prijsvraag voor de naam-geving te organiseren, verliep spontaan. En in Neerbosch-Oost denk ik dat de opknapbeurt van Atlas daar vrij spontaan ontstond. De wens leefde al langer, maar ook daar ontstond een gunstig moment. Het was de combinatie van druk die hoog werd, verloedering die toenam, jongeren die wat wilden doen en een potje geld dat we nog over hadden. Dan wil je hem ook wel inkoppen.’

Hoe trof je de boel aan toen je begon?‘Ik merkte al snel dat in beide wijken een erg sterk wij-zij-gevoel heerste ten opzichte van de gemeente, redelijk conflictueus, beetje narrig, er zat wat spanning op de lijn. Veel tegenover elkaar, minder met elkaar. Dat is nu niet meer zo. Ik vind dat in beide wijken de sfeer beter is geworden. Mede dankzij het sterrenteam van

opbouwwerkers, wijkagenten, wijkbeheerders en de inzet van de bewoners. In Lindenholt was er in het begin erg veel wisseling van professio-nals, veel losse wijkjes, met weinig verbinding. Na drie jaar was er al veel meer stabiliteit en samenhang. Neerbosch-Oost was al meer een dorp, maar ook hier met weinig samenhang of verbinding tussen de delen. Gelukkig is er nu veel meer sprake van verbetering en saamho-righeid.’

Overeenkomsten en verschillen?‘Lindenholt is destijds gebouwd volgens het pricipe van wat we nu noemen: een bloemkool-wijk. Dat wil zeggen allemaal deelwijkjes, meer een woon/slaapwijk, zonder een echt hart. Er is sprake van een lichte vergrijzing maar verder ook een zeer kinderrijke wijk met heel veel kin-deractiviteiten. Belangrijk kenmerk is het vele groen door de gehele wijk. Neerbosch-Oost is oorspronkelijk veel meer een dorpswijk, met een klassiek (blokken) stratenplan inclusief voorzieningenhart. Er is sprake van enerzijds vergrijzing en anderzijds veel jongeren in de tienerleeftijd. De groene ruimten zijn hier meer aan de randen. Misschien dat de Lindenholte-

Page 7: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 7

naar als bewoner wat minder bestaat dan de Neerbosschenaar, omdat Neerbosch toch al iets meer een dorp was.’

Wat heb je gerealiseerd: dieptepunten en hoogtepunten?‘Voor Lindenholt was voor mij een dieptepunt de volledig uit de hand gelopen jaarwisseling van 2008-2009. Compleet verrrast, vooral ook door de heftigheid en de rauwe emoties. Op een moment was er zelfs een molotovcocktail. Wat betreft Neerbosch-Oost was dat destijds de enorme jongerenoverlast die ver boven hinderlijk uitsteeg, Quads en brommers op de trottoirs, lastigvallen van mensen, samenscholin-gen, dreiging. Van dit soort problemen heb-ben we ook behoorlijk geleerd. In beide geval-len lag de oplossing en aanpak in het enorm in-vesteren in achtergron-den, het in kaartbrengen van wie, wat, waar en waarom. Een en ander heeft geleid tot een re-delijk uniek Nijmeegs model. Wat we nu dus doen, is er een regie op zetten. Regie in de wijk via een wijk(veiligheids)plan en een draaiboek jongerenoverlast en regie via het Veiligheidshuis met daarbij het in kaart brengen van alle jonge-rengroepen in Nijmegen. Veel liever praat Ten Dolle over de hoogte-punten en geeft hij een beknopte opsomming van feiten. In Neerbosch-Oost: het kunstwerk bij het kanaal, wijkblad De Partituur nieuwe stijl, het ontstaan van Viva Symfonica (wijkfeest), De Olympiade (bewonersideeën voor ontwik-keling van de wijk) en het terugdringen van overlast op straat. Voor Lindenholt is het voor-al de ontwikkeling van het park De Omloop, De Dag van Lindenholt, het jongeren/buurtcen-trum De Sprok, wijkcentrum De Kampenaar, het Cruyff Court, het bouwdorp, de aanstelling van een cultuuraanjager en natuurlijk ook het wijkblad Lindenholt Leeft waar hij met plezier aan terugdenkt.

Ten Dolle: ‘De politieke aandacht (betrokken-heid) is verder ook sterk toegenomen, niet alleen vanuit het college maar ook vanuit de

raad. Ik heb het idee dat de wijken meer op de agenda staan. Collegebezoeken maar ook laatst de wijkenkaravaan, qua concept uniek voor Nederland! Per stadsdeel was er een eigen pro-gramma, soms een lunch, ontmoetingen met zzp’ers maar vooral ook met heel veel verschil-lende mensen gewoon op straat. Daarom ook was die input heel vernieuwend! Ook de me-thode met de pipowagen door de wijken, zelf geschilderd, is voor herhaling vatbaar. De rode draad hieruit blijkt nu al dat Nijmegen een heel sociale stad is. De meeste mensen zijn tevreden over hun woonomgeving. De uitdaging ligt nog wel in elkaar beter vinden en verbinden.’

Zijn er voorbeelden voor jou uit politiek of functie?‘Collega-wijkmanagers zijn een voorbeeld. Hoe doen zij het, hoe gaan zij met bepaalde zaken om? Wekelijks is er gezamelijk overleg en ook zijn er intervisiebijeenkomsten. Dan is er externe deskundigheid bij en gaat het om de vraag: hoe zit jij als wijkmanager, als persoon in je werk? Er overkomen je af en toe ook din-gen die beslist niet leuk zijn en niet iedereen heeft altijd een olifantenhuid. Het allerlastig-ste in deze functie is dat je het nooit echt hele-maal goed kunt doen. Dat komt vooral doordat je vaak met tegenstrijdige belangen te maken krijgt. Het accent komt dan gemakkelijk te

liggen op dingen die niet goed gaan en onvol-doende op de vele zaken die wel goed gaan. Ook wat er laatst in Haren is gebeurd, zet je aan het denken. Alhoewel de kans dat het hier op een dergelijke wijze uit de hand kan lopen erg klein is. Alleen al vanwege de enorme hoe-veelheid ogen en oren in de wijk en de erva-ringen opgedaan met grote manifestaties als de Vierdaagse en wedstrijden in het NEC-stadion. Belangrijk is ook het bestaan van het eerder genoemde Veiligheidshuis: een samenwerking tussen gemeente, politie en justitie, waar ook welzijns- en zorgpartijen zich bij aan kunnen sluiten.’

Wat ga je nu doen?‘Voorlopig de komende vier tot vijf jaar hetzelfde werk, alleen nu in Nij-megen-West. Een nieuwe uitdaging waar ik ook zelf om heb gevraagd. En die zit in de tranformatie van dit gebied met veel nieuwbouw en grote pro-jecten zoals De Oversteek. Ook daar werken aan communicatie 3.0: van zenden (gemeente naar bewoners) en halen/ont-vangen (bewoners naar gemeente) naar onderling verbinden en zelf regelen. Ik ben een groot pleitbe-zorger van de wijkbladen en ben in West meteen begonnen met het starten van wijkblad De Wester en de gelijknamige web-site.’ Ten Dolle vindt zich persoonlijk nog niet zo’n groot communicator als het gaat om nieuwe me-dia: Facebook en Twit-ter, dat gaat nog komen. Hij gelooft heel erg in het

concept van MijnBuurt.je: de wijk als markt-plaats waar vraag en aanbod elkaar dichtbij treffen. Verder wil hij de komende jaren ook veel aandacht besteden aan zijn gezin met twee jonge dochters.

Advies aan opvolger Wim Cousijn?‘Niet vanuit blauwdrukken werken, af en toe een stip op de horizon zetten en het proces zijn eigen dynamiek laten volgen. Bovenal: laten we het vooral gezellig houden.’

Tekst: Nico van Dam en Gerard van BruggenFoto’s: Jaqueline van den Boom

Page 8: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 20128

Zwijg!Het is niet dat ik uit een andere cultuur kom en daarom moet wennen aan het handen schud-den bij een eerste ontmoeting. Voor mijn gevoel is motorisch gezien bovendien alles in orde, dus zou het gepomp met de armen niet hoeven afleiden van het verbale deel van het ritueel. En daarbij: ik ben oprecht geïnteresseerd in degene die ik de hand druk, ik ben niet dementerend en mijn gehoor is nog niet dermate aangetast door de tijd, dat de belemmering daar zou kunnen liggen. En toch heb ik te lijden van obstakels. Ieder voorstelrondje komt op hetzelfde neer: ik stel me voor. Ik. Aan die ander. En aan mezelf. Mijn interesse in mijn eigen naam en de verruk-king bij het horen van mijn eigen stem, zijn zó groot dat ik slechts zeer zelden meekrijg hoe die ander nou heet. Ik praat daar doorheen. En nog best hard ook, geloof ik. Vervolgens moet ik dan weer verhullen dat ik nog steeds geen idee heb met wie ik praat en op slinkse wijze proberen te achterhalen welke naam er hoort bij de arm die ik even daarvoor zo enthousiast heb aange-zwengeld.

Dit probleem is niet nieuw. Ik sukkel er al een tijdje mee, een jaar of 43 schat ik. Meestal is dat het begin van de oplossing; dat je over voldoende zelfreflectie beschikt om je eigen verbeterpunten te zien en een plan van aanpak te bedenken. ‘Nog als die handen naar elkaar onderweg zijn, begin je al met jezelf in bedwang te houden’, spreek ik mezelf vermanend toe. ‘Gij zult niet als eerste spreken’, ga ik door. ‘Glimlach lief en zwijg – in godsnaam zwijg! - tot lang na-dat die ander de stilte doorbreekt.’

En waar staan we nu? Nou, we gaan vooruit. Maar wel verrekte langzaam. Als ik in dit tempo vooruitgang blijf boeken, ben ik 83 vóór ik zover ben, dat ik mezelf niet meer voor de voeten loop tijdens het voorstellen. En dan moet je maar hopen dat je überhaupt 83 wordt. Daarom jog ik tegenwoordig: om gezond oud te worden. Me onderweg aan u voorstellen is nog een brug te ver. Om hardlopend handenschudden onder de knie te krijgen, moet ik 127 worden. Tegen die tijd weet ik waarschijnlijk niet meer wie ik zélf ben, krijgen we dát probleem weer.

Ingeborg Hakstege(Foto: Peter de Jong)

Ronald van Espelo is filiaalmanager van de Sparsupermarkt aan de St. Agneten-weg. Hij doet dat samen met zijn vrouw Marion, die voornamelijk de adminis-tratie doet.

Ronald is vooral de operationele winkelmana-ger. Zij wonen in Wageningen en hebben twee kinderen. In april 2006 hebben zij als fran-chisenemer dit filiaal overgenomen. Er staan op dit moment vijftien mensen op de loonlijst. Daarvoor had Ronald zestien jaar supermarkt-ervaring opgedaan bij onder andere Super de Boer.

In Nijmegen zijn totaal vijf Spar supermarkten, allemaal onderdeel van een wereldwijde Spar-formule die wel oorspronkelijk Nederlands is. Een buurtsuper combineert de behoefte van de klant om de dagelijkse boodschappen te doen samen met een gezellig contact tussen de klan-ten onderling en het personeel. Ronald vindt Spar een goede organisatie waarbij veel vrij-heid in ondernemen gecombineerd wordt met de juiste ondersteuning.

LindenholtgevoelVoor Ronald heeft dat vooral te maken met het gevoel om lekker aan de slag gaan hier in zijn Lindenholtse filiaal. De meeste klanten zijn min of meer bekenden en worden als zodanig behandeld, vooral door het personeel. Het zijn allemaal inwoners van dit deel van Linden-holt en dat geeft toch een heel eigen sfeertje. Ronald: ‘Ook is er goed contact met een grote groep ondernemers aan de St. Agnetenweg, waarbij regelmatig onderling overleg plaats-vindt. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken als veiligheid en ontwikkelingen in de wijk die

een gezamenlijke aanpak vragen, desnoods ook naar de gemeente toe.’

Veranderingen Ronald kijkt even voor zich uit: ‘In grote lijnen zijn er niet zoveel. Ons klantenbestand blijft vrij constant en ik zie ook geen duidelijke toe-name in de vergrijzing. Wel krijgen we steeds meer scholieren in de zaak voordat die naar school gaan.’ Nieuwe ontwikkelingen binnen de Sparformule zijn de zogenaamde citysto-res zoals er nu een in de Lange Hezelstraat is geopend. Of deze bijzondere Sparformule ook zal werken hier aan de St. Agnetenweg, waagt Ronald te betwijfelen.

Politiek‘Ik ben niet zo politiek aangelegd en weet er niet zo erg veel van. Wat me wel bezighoudt is de discussie over de zondagsopening. Ik kan me dat niet zo gemakkelijk permitteren. Ik weet wel dat er extra omzet is te behalen, maar het is voor mij moeilijk om naast de normale werkdagen ook nog op zondag hier op de zaak te zijn. Ik denk dat ik dan mijn kinderen hele-maal niet meer te zien krijg.’

Lindenholt over tien jaar‘Dan zit ik er zeker nog!’ lacht Ronald. ‘Inspelen op nieuwe ontwikkelingen zal natuurlijk nood-zakelijk blijven. Wellicht zal boodschappen doen via internet over tien jaar normaal zijn. Er lopen al proeven op dat gebied in een aantal testwinkels. We zien het wel. Voorlopig heb ik het hier niet slecht en wat het allerbelangrijkste is: ik heb het hier reuze naar mijn zin!’

Tekst: Gerard van BruggenFoto: Jacqueline van den Boom

Vier vragen over Lindenholt

Ronald van Espelo

Page 9: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 9

Er is in de wijk een nieuw initiatief ont-staan met de naam Lindenholt maakt geschiedenis.

Wat willen we?We willen Lindenholt niet alleen bewust ma-ken van de ontstaansgeschiedenis maar we willen ook de belangrijkste gebeurtenissen in de wijk voor de toekomst gaan vastleggen. We willen letterlijk geschiedenis maken.De oude en de nieuwe geschiedenis van Lin-denholt maakt geschiedenis moet de opstap worden van een groter initiatief om bewoners actief te betrekken bij toekomstige ontwikke-lingen in de wijk.

MediaDaarbij gaan we gebruik maken van de moder-ne multimedia: een up-to-date en geavanceer-de website met mogelijkheden voor Facebook, Twitter et cetera. Alle bewoners kunnen op elk moment op zoek gaan naar de oude en jonge geschiedenis van de wijk.

Lindenholt - vroeger Neerbosch genoemd - is nog een jonge wijk. Af en toe hoor je de vraag klinken ‘Hoe zag Lindenholt / Neerbosch er vroeger uit?’ Bij de oud-inwoners van Neer-bosch is veel behoefte om iets van hun geschie-

denis vast te leggen. Wie woonden er? Wat de-den ze? Maar ook: wie waren de eerste bewo-ners van Lindenholt? Hoe is het hen vergaan?

ActiviteitenJaarlijks is er een aantal wijkactiviteiten. Ook die moeten een plaatsje krijgen op de website. We hebben ons afgevraagd hoe we de leerlin-gen uit het onderwijs via de multimedia kun-nen betrekken bij hun wijk. Daarnaast willen we in de wijk de belangrijkste historische pun-ten zichtbaar en herkenbaar maken, bijvoor-beeld via een knooppuntenroute voor wande-laars en fietsers.

OrganisatieWe gaan daarbij werken aan de hand van een duidelijke organisatiestructuur met een be-stuur en een werkgroep. Het bestuur van de stichting Lindenholt maakt geschiedenis bestaat uit Gerard Bal, Harrie Bende, Martien Pothof en Wim Zegers.De werkgroep Lindenholt maakt geschiedenis gaat kennis ontsluiten en deze op toeganke-lijke wijze zichtbaar maken. Het verzamelen, beoordelen, classificeren en communiceren van alle zaken, die bij het regionaal archief en bij de oud-bewoners zijn opgeslagen. De werk-groep komt tweewekelijks bij elkaar om foto’s,

‘Lindenholt maakt geschiedenis…’verhalen, een plek te geven op de website. We gaan de geschiedenis in beeld brengen via de multimedia en zullen regelmatig publiceren via het blad Lindenholt Leeft.

IedereenAlle betrokken en geïnteresseerde bewonersen oud-bewoners van Lindenholt kunnen meedoen, kunnen inlopen op deze avonden. De werkgroep kan regelmatig - op vaste momen-ten - gebruikmaken van een vaste werkruimte met computer- en scanapparatuur.

InteresseWie is geïnteresseerd om deel te nemen aan de werkgroep? Wie doet met ons mee? We zijn op zoek naar - ook jonge - mensen in Lindenholt, maar ook naar oud-bewoners van Neerbosch, die ons willen helpen bij de opzet van de website, die foto’s willen maken van ac-tiviteiten, die - samen met de redactie van Lin-denholt Leeft - berichten willen schrijven over de oude én nieuwe geschiedenis.

Voor meer informatie: Wim Zegers, voorzitter, telefoon: 06 52 46 49 87, [email protected]

Tekst: Wim ZegersFoto: Peter de Jong

Het bestuur van ‘Lindenholt maakt geschiede-nis’. Vlnr. Harrie Bende, Wim Zegers, Gerard Bal en Martien Pothof.

Page 10: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201210

Medisch Centrum Onder de Linde in Lindenholt Onze redactie bezoekt Medisch Centrum Onder de Linde in Lindenholt, dat vanaf november 2008 gehuisvest is op de locatie aan de St. Agnetenweg 75.

Het centrum is gelegen naast Wijkcentrum De Kampenaar. Ik praat met Marion de Jonge en Kees Lindeman (huisartsen) en Vincent Ruikes en Martin de Muijnk (fysiotherapeuten).

HistorieHet nieuwgebouwde centrum vindt zijn oor-sprong in de wens tot verdergaande samenwer-king tussen zelfstandige beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in dit stadsdeel. Huisartsen de Jonge en Lindeman en fysiothe-rapeut Ruikes namen het initiatief tot de bouw van het medisch centrum, dat in zelfstandig be-heer werd gebouwd. Andere zorgdisciplines haakten daarbij aan: Psychologenpraktijk Miraculum (1e en 2e lijns psychologische zorg voor kinderen/jeugdigen en volwassenen), maatschappelijk werk (NIM), Apotheek Onder de Linde (in samenwerking

met Apotheek Lindenholt in de Horstacker), diëtist (ZZG), podotherapeut (Driessen Podo-therapie), ergotherapeut (De Ergotherapeut) en bloedprikpost (SHO Centra voor medische diagnostiek).

Eigen karakterBinnen dit kleinschalige centrum met zijn her-kenbare medewerkers wordt veel waarde ge-hecht aan een gemoedelijke sfeer en laagdrem-pelige toegang. De medewerkers weten elkaar makkelijk en via korte lijnen te vinden. On-derlinge raadpleging en toetsing wordt niet uit de weg gegaan. Indien wenselijk wordt er ook tussen de disciplines overlegd over patiënten,

uiteraard nadat nadrukkelijke toestemming van patiënten hiertoe verkregen is. Kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel: middels on-der andere onafhankelijke kwaliteitsbewaking en nascholingen wordt hier voortdurend aan

gewerkt. Ook wordt aan opleiding gedaan van artsen, doktersassistenten, fysiotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen.

Binnen LindenholtIn hun visie hebben de medewerkers naast een regionale functie met individuele contacten tussen de zorgvrager en de hulpverlener ook een verantwoordelijkheid voor kwetsbare groe-pen binnen Lindenholt. Er is nauw overleg met andere zorgverleners in Lindenholt, zoals wijkverpleegkundigen, en er wordt deelgenomen aan projecten Gezond ou-der worden, de Zichtbare Schakels, het Sociale Wijkteam Lindenholt en Medicatie-evaluatie.

Binnen het centrum hebben programma’s ge-lopen voor mensen met overgewicht (door fy-siotherapeut, psycholoog en diëtist) en mensen met stemmingsproblemen (door psychosoma-tisch fysiotherapeut en psycholoog). Op korte termijn start het programma Val-len verleden tijd (voorlichting en training ten behoeve van valpreventie bij ouderen); tevens loopt er een inventarisatieproject over valrisico bij ouderen (fysiotherapeut, ergotherapeut, apotheker en huisarts). In november aanstaande start een herstelpro-gramma voor oncologische patiënten (fysio-therapeut, psycholoog en huisarts). Met het Wijkgezondheidscentrum Lindenholt in de Horstacker bestaat een collegiale verhouding; er wordt samen opgetrokken qua nascholing (huisartsen) en de werkers van beide centra voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor zorg en welzijn van de inwoners van Linden-holt.

Voor meer informatie kijk op www.mc-onderdelinde.nl

Tekst: Gerard van BruggenFoto’s: Peter de Jong Het complete team van Onder de Linde

Vlnr. Kees Lindeman, Marion de Jonge, Martin de Muijnk en Vincent Ruikes

Page 11: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 11

SportpaginaKrassende schaatsen, snelheid en een hoge dynamiek. Het ijshockey-seizoen is weer begonnen. De redac-tie nam een kijkje in het Triavium, thuishonk voor Vereniging Jeugd-ijshockey Nijmegen. Een enthousiaste club met 52 jeugdleden in zes jeug-dteams. Daarnaast zijn er nog veel jonge schaatsers in de ijshockeyklas. We maakten een praatje met jeugdspeler Renzo, voorzitter Jeroen van Bergen en trainer Dave Hyrsky.

Renzo: ‘Ik ging een keer kijken in het Triavium, samen met mijn vader, en was direct enthou-siast. Dat wilde ik ook! Om goed te kunnen ijshockeyen kom je eerst in de ijshockeyklas. Als je daar goed genoeg in bent, kun je door naar de VJN-Devils. Inmiddels ben ik twee jaar lid en geniet nog steeds van het ijshockeyen en speel nu in het U10-team.’

Helemaal uit CanadaTrainer Dave komt uit Canada: ‘Een sportieve instelling, fair play and real condition of your whole body zijn belangrijk. IJshockey is in Canada de sport bij uitstek! Goede tech-niek en tactiek ook!’ Dave is dit seizoen voor de tweede keer trainer bij de Devils. De eerste keer was zo’n tien jaar geleden. Hij traint sa-men met een enthousiaste groep alle teams. In de zomerperiode kun je met andere sporten en dry training de conditie bijhouden, zelfs ijshockeyen is dan nog mogelijk, bijvoorbeeld in Den Bosch. Daar en in andere steden met een ijshockeybaan worden de uitwedstrijdenen toernooien gehouden. Nederland kent veertien jeugdverenigingen. De competitie start begin oktober. Hoewel het een echte man-

nensport lijkt, zijn er ook meisjes en vrouwen, die deze sport beoefenen. Voorzitter Jeroen: ‘Er komt heel wat kijken bij deze club. Naast het dagelijks bestuur, heb-ben we gelukkig steeds meer ouders die actief zijn. Denk aan ledenwerving, sponsors zoeken, activiteiten organiseren, zoals de open dag, oudejaarsdagijshockey, loterij et cetera.’ Vader Frank staat zoon Renzo terzijde: ‘Het is heer-lijk als je kind zich zo veelzijdig en met plezier ontwikkelt. Het is echt de leukste en mooiste sport!’

IJshockeyklasAls je sportieve interesse hebt en je tussen de 5 en 10 jaar bent, jongen of meisje, dan kun

je deze snelste teamsport ter wereld bij VJN-Devils leren en zo een allround sporter wor-den: sterk, dynamisch en een echte teamspe-ler. Deskundige trainers helpen je de tactiek en techniek vaardig te worden en een goede en stevige conditie op te bouwen.

Gratis hulpHeb je geen uitrusting? Geen nood! De club kan je gratis helpen aan de benodigde attri-buten door je kleding, helm met masker, nek-band, bodyprojector, elleboogbeschermers, stick, beschermer van je edele delen, beenkap-pen, broek met caps en dergelijke te lenen. Heb je geen ijshockeyschaatsen? Deze kun je huren bij de schaatswinkel in het Triavium. Je kunt gerust eens komen kijken en kennismaken met deze club. Samen met vier HAN-studenten wordt dit seizoen de eerste basis-scholencom-petitie ijshockey georganiseerd.

Kennismaken met ijshockeyPuck- & Stickuur: elke zondag in Triavium, www.triavium.nl. IJshockeyklas: zondag van 8.30 tot 9.30 uur. Info: Annieck, [email protected], 06 21 88 00 66. Op zaterdag jeugd-wedstrijden van 12.00 tot 14.15 uur. Wedstrijd van de profs bijwonen? Kijk op www.nijme-gendevils.nl. Voor meer informatie kijk op: www.vjn-devils.nl

Tekst en foto’s: Theo Vermeer

IJshockeyen bij de VJN-Devils

Renzo en trainer Dave

De jeugd van VJN-Devils

Page 12: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201212

Kunst en cultuur

‘Wat ik beoog is mensen via mijn werk als kunstenares en schrijfster en via mijn workshops op weg te helpen naar een spirituele groei om steeds meer in eenheid te leren leven en te worden wie je echt bent.’

Het interieur van het huis aan de Hillekensac-ker ademt een sfeer van kunstzinnigheid maar zeker ook van spiritualiteit. Niet in de laatste plaats komt dat door haar vele schilderijen aan de wand maar ook de bijzondere gehaakte kus-

sens op de bank en kleine beeldengroepen van engelen hier en daar in de woonkamer.

‘Maar ik ben ook een soort van uitvinder, ik heb drie boeken met gedichten uitgebracht, met daarin eigen werken in kleur en geef work-

shops. Zo heb ik het Zonnespel ontworpen, een spel dat bestaat uit honderden houten spelele-menten, plankjes met reproducties van mijn kunstwerken en plankjes met tekst die met een van de werken correspondeert. Het brengt de

‘Maar ik ben ook een soort van uitvinder, ik heb drie boeken met gedichten uitgebracht, met daarin eigen werken in kleur en geef workshops’

spelers bij hun eigen bron en creativiteit. Het is de bedoeling dat je al spelend heel veel over je eigen leven leert. En daarnaast heb ik helende hangers, de camaresques, gecreëerd.’

Marijke houdt van het bos en wordt geïnspi-reerd door de natuur en de natuurvolkeren, de oerreligies, de kleurenrijkdom en vooral de stilte. ‘Ik vind het belangrijk geïnspireerd te worden door de stilte. Mijn eerste serie schil-derijen werden gemaakt vanuit een gevoel van binnen naar buiten, gevoelens omzetten in kleuren.’‘Maar de laatste tien jaar gebeurt het vooral vanuit de alles is één gedachte. Het geluid van de stilte, het wonder van de natuur en alles wat leeft en dat vertalen in kleuren, als een caleido-scoop. Zo heten dan ook deze nieuwe werken: caleidoscopen.’

‘Ook heb ik veel inspiratie opgedaan door graancirkels. Ik heb er een keer op gestaan en toen gebeurde er van alles met me. Ik kreeg contact met Deva’s (natuurwezens). Het was een ongelooflijke ervaring. Ik word in dit alles geleid door de engelen. Ik merk dat ik steeds meer contact ga krijgen met een andere dimen-

Graancirkels

‘Vriendschap met jezelf’

Marijke Raaijmakers maakt helende en spirituele kunst

Page 13: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 13

`t Geluid van de stiltekomt bij je hart van binnen

laat je bezinnenop-nieuw beginnen

Je weet enkelhet voelt goed

als je in de stiltejezelf ontmoet

‘De wereld is mooier met jou’

Spirituele kunst maakt je geest vrij en je hart blij.

Veel licht, liefde en levensplezier.

Tekst: Gerard van BruggenFoto’s: Peter Saras

sie. Op dit moment ga ik starten met speciale workshops hierover.’

Vier jaar geleden is Marijke gestart met work-shops lachmeditatie. Binnenkort staat er een workshop breien en haken op stapel. Wel weer met de motieven gebaseerd op spiritualiteit en kleurentherapie.

Marijke exposeert in Nijmegen bij Sarvata, centrum voor gezondheid en welzijn. Daar zijn dan vooral haar schilderijen en camaresques te zien. Ook heeft ze de etalage ingericht in de Vinger-hoed in het winkelcentrum Meijhorst. Tot half november is dat te zien. ‘Mijn vriend Geert is bij dit alles een belangrij-ke ondersteuning, zeker wanneer het gaat om exposeren en acquisitie.’

Iedereen is van harte welkom op haar nieuwe website. Deze gaat zich ontwikkelen en ont-plooien en groeit langzaam uit tot een vol-waardige kleurrijke inspirerende en helende webshop onder de naam: www.mareske.nl. Ook bent u na een mail of telefonische afspraak bij Marijke thuis welkom om naar al dat moois te komen kijken om zo uw keuze te maken. U kunt zich ook bij haar opgeven voor de komen-de workshops.

Workshops

Voor meer informatie: (024) 378 10 05

Ontmoetingen in Lindenholt

Ik heb mijn eigen coachingpraktijk aan huis en mijn vrouw heeft haar eigen Kook-kamer Kokkerelly, waar mensen in groe-pen van vier tot zes à zeven personen ko-men koken en eten. Tegenover ons heb-ben twee buurvrouwen ieder hun eigen pedicurepraktijk en ze zijn succesvol, want het is een komen en gaan van mensen. Zo is er altijd leven en bedrijvigheid. In een eigen bedrijf regel je zelf je werktijden en je hoeft de weg niet op, maar het mooi-ste van onze bedrijven in ons stukje straat is voor mij toch dat het gaat om mensen die ergens in geholpen worden. Iedere gast die bij een van ons naar binnengaat, staat open voor ontmoeting. En helemaal bijzonder is met welke glimlach ze weer naar huis gaan. Is dat de toekomst van Lindenholt? Gaan we elkaar tegenkomen op basis van wederzijdse dienstverlening? Ik ga naar mijn slager en als hij problemen heeft, komt hij naar mij. Die gedachte ver-sterkt mijn gemeenschapsgevoel, omdat we uitgaan van ieder onze eigen talenten en die aan elkaar ter beschikking stellen. Zo moet het ooit begonnen zijn, toen het geld nog niet was uitgevonden en dien-sten werden geruild. Ik zie het al voor me. De bakker van Bakkerij De Bie betaalt met brood voor een pedicurebehandeling en de slager van Keurslager Milder met vlees. In zo’n samenleving heb ik jou no-dig en jij mij. Ik waardeer jouw kwaliteiten en jij die van mij. Ik ken jou en weet van jouw bestaan en jij weet wie achter mijn voordeur woont. En als we elkaar dan te-genkomen, lopen we elkaar niet zwijgend en blind voorbij. In elke ontmoeting is er levendig contact en dat maakt het leven in Lindenholt zo mooi.

Ton de Baaij

Page 14: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201214

Het lijkt zo logisch maar het valt nog lang niet altijd mee: hoe vinden bewoners, professionals en ondernemers elkaar op wijk-niveau? Tijdens de debatten en straatinterviews in Lindenholt en Dukenburg kwam steeds het-zelfde thema boven: er gebeurt zoveel in de wijken, zoveel goe-de ideeën en mooie initiatieven, maar toch weten we nog veel te weinig van elkaar wat we doen. Daardoor missen we kansen op mooie verbindingen en samen-werkingen.

Op 20 september trok de wijkenka-ravaan van de gemeente door Lin-denholt en Dukenburg. 's Morgens troffen zo'n vijftig ondernemers uit Lindenholt en Dukenburg elkaar bij Landhuis De Duckenburg tijdens de traditionele Open Coffeebijeenkomst van de Dukenburgse zzp’ers. De on-dernemers hadden veel wensen rich-ting de gemeente (minder regelge-ving, kansen voor starters, creatiever gebruik van leegstaande panden voor zzp’ers, ontmoetings- en flexplekken) maar spraken ook vooral elkaar aan op hun verantwoordelijkheid: meer samenwerking tussen grote en kleine ondernemers, tussen ervaren rotten en starters, buddyprojecten, zelf din-gen oppakken in plaats van afwach-ten. Aan het eind van de ochtend had-den de Lindenholtse ondernemers zich aangesloten bij het al bestaande Dukenburgse netwerk: een mooi, eer-ste succes van de dag!

MeijhorstDe karavaan vertrok vervolgens naar winkelcentrum Meijhorst waar het winkelend publiek zijn ideeën over de toekomst van wijk en stad kon delen. De beste ideeën werden op de was-lijn bij de blauwe wagen opgehangen. Ook hier was het thema verbinden en ontmoeten een belangrijke rode draad: verbinden tussen oud en jong, tussen mensen van alle achtergron-den, tussen ondernemers en bewo-ners. Hoogtepunt van de middag was de komst van een groep peuters uit het kinderdagverblijf die speciaal bij de karavaan hun wens voor een zand-bak kwamen uiten. Gelukkig was de voorleeshond toevallig aanwezig, zo-

Wijkenkaravaan Lindenholt en Dukenburg: vinden en verbinden

Meijhorst

Page 15: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 15

dat de kinderen in ieder geval alvast een mooi verhaaltje te horen kregen.

GildekampDe volgende halte lag in Lindenholt, bij het scholengebied ’t Kompas in de Gildekamp. Ouders en omwonenden van de basisscholen gaven hun visie op de wijk. Velen ervaren de wijk als erg kindvriendelijk en een fijne plek om te wonen. Terwijl volwassenen werden bevraagd, konden de kinde-ren meedoen met voetbaltoernooitjes en andere sportactiviteiten.

LeuvensbroekDe wagen trok weer verder naar het winkelcentrum in Leuvensbroek. Hier ontmoetten we veel mensen die na werktijd nog even boodschappen deden. Wederom veel tevreden be-woners, die vooral kansen zien op so-ciale terreinen. Ze pleiten ervoor om samen de wijkcentra weer aantrekke-lijk te maken voor verschillende doel-groepen, om jong en oud te verbinden op plekken waar bijvoorbeeld een peuterspeelzaal en seniorenwonin-gen bij elkaar liggen en om mensen beter aan te spreken op hun talenten.

Debatten's Avonds kwam een grote groep bewoners en wijkprofessionals uit Lindenholt en Dukenburg naar het gebouw van de Sociale Verzekerings-bank aan het Takenhofplein, dat gastvrij de deuren opende voor de wijkbewoners. Aan negen tafels werd stevig gedebatteerd over thema's rondom de toenemende vergrijzing van deze stadsdelen. Niet alleen de risico's maar ook de kansen werden benoemd. Hoe kunnen we samen zorgen dat het goed oud worden is in Lindenholt en Dukenburg maar hoe kunnen we ook jonge gezinnen ver-leiden om hier in de ruime en groene stadsdelen te komen wonen? Hoe kunnen Dukenburg en Lindenholt hun imago verbeteren?

Boordevol ideeënAan het eind van de dag ging de kof-fer boordevol nieuwe ideeën en wen-sen weer mee met de karavaan. In de volgende Lindenholt Leeft meer over het vervolg. Hoe gaat het verder...

Tekst: Miriam BroekmaatFoto’s: Jacqueline van den Boom

Leuvensbroek

Page 16: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201216

Scholenpagina Foto Ron Disveld

In oktober is in Lindenholt een nieuwe praktijk geopend voor studiebegelei-ding, huiswerkbegeleiding en bijles on-der de naam MaakWijzer. Zowel basis-schoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen bij Maak-Wijzer terecht. De praktijk biedt onder-steuning aan jongeren die bij het leren een steuntje in de rug nodig hebben. De praktijk wordt opgezet door Phuong Bui.

Phuong Bui woont al sinds 1993 in Lindenholt. Na het behalen van haar vwo-diploma, heeft ze de opleiding Pedagogische Wetenschappen op de Radboud Universiteit Nijmegen gevolgd met als specialisatie Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling. Dit betekent dat ze zich spe-cifiek bezighoudt met leerproblemen bij kinde-ren, de behandeling hiervan en de wijze waar-op ouders of verzorgers hiermee het beste om kunnen gaan. Deze opleiding heeft ze in juni

Phuong Bui: ‘Ik wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze kinderen’

2012 met succes afgerond. Vorig jaar heeft ze stage gelopen op de basisschool De Luithorst in Lindenholt en in een praktijk voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen in Mal-den waar ze de nodige ervaring heeft opgedaan.

BegeleidingWaarom een praktijk voor studie-/huiswerkbegeleiding en bijles?‘Leren is niet voor iedereen even makkelijk’, antwoordt Phuong. ‘Jongeren willen wel aan hun huiswerk, maar thuis worden ze afgeleid door gezinsleden, spelcomputer, sociale media (Facebook, Hyves et cetera), televisie, vrienden en dergelijke, waardoor ze maar niet aan het huiswerk toekomen. Ook wordt tegenwoordig veel druk gelegd op jongeren. Op school wor-den steeds hogere eisen gesteld en er wordt

steeds meer een beroep gedaan op hun zelf-standigheid. Dit kan veel stress veroorzaken bij zowel de jongeren als hun ouders. Een prak-tijk die bijles, studie- en huiswerkbegeleiding geeft, biedt uitkomst.’

Waarom een praktijk in Lindenholt?‘Ik ben opgegroeid in Lindenholt. Ik sta dicht bij de mensen in dit stadsdeel en ken de ach-tergrond waarin de jongeren opgroeien. Mijn hart ligt bij de jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit heeft mij gemotiveerd om een praktijk op te zetten voor bijles, stu-die- en huiswerkbegeleiding aan jongeren in Lindenholt en Dukenburg. Ik wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jongeren.’

De praktijkMaakWijzer wil kinderen stimuleren om meer uit zichzelf te halen. Met je EIGEN talent en met de juiste begeleiding kunnen wij jonge-ren vooruit helpen. MaakWijzer biedt een laagdrempelige, professionele begeleiding aan jongeren op het gebied van studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en bijles. Zowel basis-schoolleerlingen als leerlingen in het voortge-zet onderwijs kunnen bij MaakWijzer terecht. Is er een achterstand opgelopen of heeft ie-mand gewoon een steuntje in de rug nodig, is er het gevoel dat er meer uit te halen valt, dan kan MaakWijzer uitkomst bieden. ‘De begeleiding wordt gedaan door (aanko-mende) orthopedagogen en vakinhoudelijk geschoolde studenten. Wij sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de jongeren. Voor iedere jongere wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Zo kunnen wij een optimale begeleiding bieden.’

LocatieMaakWijzer is gevestigd in de basisschool De Luithorst, voor zowel ouders als kinderen een vertrouwde omgeving. Het adres van de ba-sisschool De Luithorst is De Gildekamp 6010, 6545 LX Nijmegen.

Informatie en aanmeldingAls u meer wilt weten over MaakWijzer kunt u terecht op hun website www.maakwijzer.nl of contact opnemen via e-mail of telefoon.Telefoon: 06 18 99 83 61E-mail: [email protected]

Tekst en foto: Phuong Bui

Phuong Bui

Page 17: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012

17

De vlinders van Nijmegen ‘Papillon wist de vrijheid te bereiken en de rest van zijn leven leefde hij in vrijheid…’ Zo eindigt de prachtige film Papillon van Franklin J. Schaffner, gebaseerd op de autobiografische roman van Henri Charrière. Laatst keek ik weer naar deze film. Ik moest denken aan vele tienduizenden vlin-ders die net als Papillon naar vrijheid verlangden. Niet alle pogingen om onrecht en onderdrukking te ontvluchten en de grenzen van de vrijheid te bereiken slaagden. Nijmegen werd het eindstation van enkele honderden van hen. Waar ze zonder geknetter van de kalashnikovs, dictatuur van de landmijnen en blinde bommenwerpers in alle vrijheid de zonsopgang tot zonsondergang of andersom beleven. Deze veroveraars van de vrij-heid proeven Nijmegen heel anders. Het zou leuk zijn als andere stadsgenoten met hùn zintuigen de Waalstad ervaren. Nu Nijmegen bezig is met het ontwikkelen van een stadsvisie voor het jaar 2020, zou het goed zijn als deze nieuwe veroveraars van het Nijme-genaarschap betrokken worden bij het debat over hun toekomst. Zij die elders de pijn van ontworte-ling ervoeren en hier geaard zijn, hebben de stad veel te bieden. Afgelopen tien jaar zijn in deze stad vele pogingen gedaan om de inburgering van de nieuwe Nijme-genaren te bevorderen. Maar het stadsbestuur, dat in zijn plannen mooie kreten als Solidaire stad, Ongedeelde stad, Bruisende stad gebruikte, besefte onvoldoende dat onderwijs en arbeids-participatie essentieel zijn voor een volwaardig thuisgevoel. Er werd geroepen: ‘Wij moeten al-lochtonen verspreiden over de wijken!’ ‘Wij moeten het ontstaan van zwarte scholen tegengaan en de witte vlucht verbieden’, terwijl dezelfde colleges het woonbeleid in stand hielden dat ervoor zorgde dat concentratiewijken als Meijhorst en Hatert zijn ontstaan. Wijken, waar soms meer dan de helft van de opgroeiende kinderen ervaart hoe hun ouders uitgesloten worden van kansen op de ar-beidsmarkt. Zij hebben geen behoefte aan mooie prestigeprojecten van de elite uit Nijmegen-Oost. Willen wij dat ons Nijmegen in 2020 een harmoni-euze samenleving is, dan moeten wij investeren in het burgerschap van iedereen. Iedereen telt. Kijk naar de demografische cijfers. Laat deze wijken ook spreken! Toegankelijkheid van onder-wijs, zorg en arbeid en gelijke kansen voor alle opgroeiende talenten maken van Nijmegen een sterke en duurzame wereldstad. Daarvoor is het nodig om in plaats van de witte vlucht tegen te gaan, de dominantie van de witte elite te bestrij-den. Het witte bestuur van kleur voorzien. De witte kunst en cultuurparticipatie verkleurrijken en de héle stad vergroenen… Kortom, een beschei-den overheid met een visie op het samenlevings-belang die ruimte biedt aan vernieuwing. Zodat de papillons mooiere vluchten maken boven de door de Waal geïnspireerde bloemenvelden. Bloemen-velden van diversiteit.

Qader Shafiq (Foto: Lilia Volkova)

Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 2012 heeft Stichting Gilde-gein zijn 10-jarige bestaan gevierd.

Stichting Gildegein is een stichting die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen in Lindenholt. Ook hebben we een sfeerclub voor de dames. Meer te vinden op www.gildegein.nl.

Vrijdag 31 augustus is er een disco gehouden in het Zwaantje in Nijmegen. Dit was voor de groepen 5 tot en met 8. De opkomst was over-weldigend. Er zijn ruim 125 kinderen geweest om het een topfeestje te maken. Onze dj Kelvin

heeft de kids allemaal aan het dansen gekre-gen!

Zaterdag 1 september is er, wederom in het Zwaantje, voor de allerkleinsten een feestmid-dag gehouden. Ook hier zijn heel veel kinderen met hun ouders of opa en oma geweest. Het zonnetje liet zich de hele middag goed zien. Er stond een enorm giraffespringkussen, er was een schminckstand, er werden mooie figuren door een ballonartiest gemaakt en de kinderen kregen een enorme suikerspin. In de zaal was een disco om alle voetjes van de vloer te krij-gen. Al met al waren beide dagen een enorm succes. Foto’s zijn op onze site te bekijken.

Hierbij namens het bestuur onze dank aan de vrijwilligers voor hun inzet. Zonder jullie zou dit alles niet mogelijk zijn geweest. En wat ons betreft, op naar de volgende 10 jaar!

Tekst: Danny ToonenFoto’s: Stichting Gildegein

10-jarig jubileum bij Stichting Gildegein

Page 18: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Halloween in de AckersZaterdag 27 oktober knutselmiddag

14.00 – 16.00 uur Halloweenknutsels maken en schminken

Maximaal 30 kinderen

Begeleiding door een volwassene is vereist

Plaats: wijk-/jongerencentrum De Sprok (Weteringweg 51)

Vanaf 18.30 tot ongeveer 19.30 uur is er een grandioze Halloweenoptocht door de wijk (zie stratenoverzicht)

Loop mee! Iedereen is welkom en mag aanslui-ten! Verzamelen bij De Sprok.

Woont u direct aan de route? Breng dan op 27 oktober uw tuin in Halloweensfeer met spannende en grieze-lige verlichte elementen. Kom naar buiten als de optocht langs komt! Natuur-lijk horen allerlei lekkernijen voor de kinderen in de optocht ook daarbij. Voor de bewoners in de aangrenzende hofjes (ringen) wordt gevraagd naar de route te komen om daar naar de optocht te komen kijken.

OproepOm deze buurtactiviteit voor de kinderen tot een geslaagd evenement te maken

is er dingend behoefte aan ouders die mee willen helpen! Het gaat vooral om

ondersteuning bij het schminken en begeleiden bij de knutselactiviteiten.

Neem gerust contact op met Lia de Beer: (024) 378 07 95.

Lindenholt Leeft - oktober 201218

De geschiedenis van Halloween gaat en-kele eeuwen terug, tot de Pomonadag van de Romeinen en het Samhainfesti-val van de Kelten.

Dit waren feesten waarbij offers werden ge-bracht aan de goden, om ze te bedanken voor de oogst en steun te vragen voor de komende winter. Mensen verkleedden zich als engel, hei-lige of duivel en er werden vreugdevuren geor-ganiseerd. In het oud-Engels heette Allerheili-gen All Hallows of All Hallow’s Eve. Dit werd later verbasterd tot Halloween.

Iedereen verkleedt zich zo eng mogelijk en kin-deren gaan langs de deuren voor trick or treat. Dit betekent: Als jij mij geen snoepje geeft, dan

haal ik een grap met je uit! Men snijdt enge ge-zichten uit pompoenen, waarin dan weer kaar-sen worden geplaatst.

Waar komen die pompoenen dan van-daan?Pompoenen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Er zijn al zaden gevon-den van 7000 tot 5500 voor Christus. De blanke kolonisten die in Amerika aan-kwamen zagen deze pompoenen bij de in-dianen, en besloten ze ook te gaan eten. De traditie rond de lampion die we bij Hal-loween zo veel zien, komt waarschijnlijk uit een Iers volkslied. Het verhaal gaat dat Jack, een dronkaard en een bedrieger, de duivel had bedrogen door hem in een boom te laten klim-

HALLOWEENmen. Jack had een kruis op de boom getekend zodat de duivel in de boom gevangen zat. Als de duivel Jack niet meer lastig zou vallen, zou Jack hem weer vrij laten. Toen Jack dood was mocht hij niet naar de hemel, omdat hij zo slecht was geweest. Maar hij mocht ook niet naar de hel omdat hij de duivel had bedrogen. In de plaats daarvoor gaf de duivel hem een gloeiend houtje om zijn weg door het duister te verlichten. Het gloeiende houtje zat in een uitge-holde knol om het langer te laten gloeien. De Ieren gebruikten vroeger knollen als lan-taarns. Toen de immigranten in Amerika kwa-men, ontdekten ze dat pompoenen mooier wa-ren om als lantaarn te gebruiken. Zo werden de lampionnen in Amerika uitgeholde pompoe-nen met een gloeiend lichtje erin.

Page 19: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 19

Veranderingen in busvervoer voor Lindenholt per 9 december

Met ingang van de nieuwe dienstregeling rijden alle bussen van Breng op groen gas. Dit gas wordt geproduceerd bij Afvalverwer-

king Regio Nijmegen (ARN) in Weurt. Hermes heeft hiervoor nieuwe bussen van het merk MAN aangeschaft (zie de lijn 9 op de foto).

Ook de aardgasbussen van Mercedes gaan op groen gas rijden. De dieselbussen van Breng verdwijnen.

Op 9 december verandert het busvervoer in Lindenholt. Lijn 7 rijdt niet meer door Lindenholt-West maar door Lindenholt-Oost. Lindenholt-West krijgt een nieuwe buslijn. Op de IJpenbroekweg komt elk kwartier een bus.

Op 9 december gaat een nieuwe, tienjarige concessie in voor de Stadsregio Arnhem Nij-megen. Hermes volgt de huidige vervoerder Novio op (beiden zijn overigens onderdeel van Connexxion). De bussen blijven rijden onder de merknaam Breng, met roze daken voor Nij-megen en blauwe voor Arnhem. Er komen ook Brengtreinen. Die gaan rijden tussen Arnhem en Doetinchem.

Lijn 7 door de KampwijkenLijn 7 rijdt nu nog van de Brabantse Poort via de Broek- en Ackerwijken en de Energieweg naar het centrum. Voor Lindenholt-West is buslijn 2 per 9 december de buslijn richting centraal station en centrum. Lijn 7 wordt de ‘eigen’ stadslijn voor Lindenholt-Oost (via St. Agnetenweg en Nieuwstadweg). Deze lijn komt vanaf Wijchen en Bijsterhuizen en rijdt elk half uur naar het centraal station.

Nieuwe lijn 2De Acker- en Broekwijken krijgen voortaan elk kwartier lijn 2. Deze lijn rijdt vanaf de Meeuw-se Acker (Broekstraat) via winkelcentrum Leu-vensbroek naar de Brabantse Poort. Van daaraf rijdt hij via de Wijchense- en Graafseweg naar CS en centrum. De eindbestemmingen zijn Oosterhout en Visveld. Reizigers naar het cen-trum en station moeten in Lindenholt-West dus voortaan aan de andere kant van de straat opstappen.

IJpenbroekwegOver de IJpenbroekweg rijden vanaf 9 decem-ber de lijnen 11 en 12. Lijn 11 komt uit Beu-ningen en lijn 12 uit Druten. Ze rijden samen elk kwartier en gaan via de Brabantse Poort, Wijchenseweg en de Burgemeester Daleslaan (met een halte bij het NEC-stadion/achterkant CWZ) naar Heijendaal en het centraal station.

WijchensewegDe haltes op de Wijchenseweg worden veel ge-bruikt door inwoners van de Kampwijken. Als zij in het centrum moeten zijn, kunnen zij ook in de toekomst met lijn 2 reizen. Is de bestem-ming het centraal station, dan komen lijn 2 en

99 in aanmerking. Naar CWZ en Heijendaal kan met lijn 11 en 12. Over de Wijchenseweg rijdt straks ook een nieuwe lijn 31. Deze stopt tussen Brabantse Poort en station echter alleen bij halte Neerbosscheweg.

BusmaterieelAlle dieselbussen verdwijnen. De aardgasbus-sen van Mercedes blijven, net als de trolleys in Arnhem. De dieselbussen worden vervangen door nieuwe gasbussen van MAN. Deze hebben twee uitvoeringen: een ‘standaard’-uitvoering en een uitvoering voor HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer: de lijnen 31 en 300). De HOV-bussen hebben meer beenruimte.

Alle bussen, ook de bestaande, krijgen full-airco en een elektrisch bedienbare entreeplank voor rolstoelen en kinderwagens. De aardgas-bussen gaan rijden op groen gas.

LijnennetkaartOp de volgende pagina’s staat de nieuwe lijnen-netkaart van de bussen in de regio Nijmegen.

Tekst: René van BerloFoto: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Page 20: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Maas-W

aalkanaal

Maa

s-W

aalk

anaa

l

Oos

t K

anaa

lhav

enO

ost

Kan

aalh

aven

Waal

Vormerseplas

Duivels-waai

NoordKanaalhaven

Maas

Maas

Waaienstein-kolk

Waal

Waal

Oude Waal

Wijlerberg-meer

Waalhaven

Bizonbaai

Verburgts-kolk

ToekomstigeBeuningse Plas

Wijchense Ven

Wijchens Meer

Wijchens

Meer

Uivermeertje

MaasM

aas

Lentseplas

Zandseplas

erg-er

Brabantse

Poort

Westkanaaldijk

Lindenholt

Brabantse

Poort

WijchenOost

WijchenOost

Bijsterhuizen Zuid

BijsterhuizenNoord

De Sluis

Noordkanaalhaven

Winkelsteeg

Goffert

Oost-kanaalhaven

LoonseWaard

Schoenaker

DeHogeBrug

MaldensBroek

Sluisweg

De Grift Zuid

SportparkDe Wijchert

vv Linde-holt

vv SCENISCMHC Quick

Hazenkamp

SportparkDe Dennen

SportparkDe Schoonhorst

SportparkDe Kamp

SportparkBrakkestein

vv Orion /vv Trekvogels

SportparkVossedijk

SportparkWinkelsteeg

Goffertpark

Sportcomplex De Eik

GolfterreinBurggolf

GolfterreinBurggolf

vv DVE / TGB

sc HazekampThe Wasps

vvOranje-Blauw

vv Trajanus

SportparkSchaarweide

SportparkDe Hutgraaf

SportparkDe Kluis

SportparkDe Broek-

landen

TennisparkMalden

Sportparkde Lier

SportparkZuid

Het Rijk van Nijmegen

SportparkOosterweg

Ski-centrumWijchense

Berg

SportparkAlverna

SportparkDe Wijchert

SportparkNoord

SportparkWalburgen

De Wissen

vv/hcZOW

SportparkAlst

SportparkDe Blatenplak

Juliana-park

Kronen-burgerpark

Park Hees

Wolfsberg

HoogeHoenderberg

Mulders-kop

Mookerheide

MaldensVlak

MaldensVlak

HeumensOord

KleinHeumen

HoogeLangeberg

LageLangeberg

Kraaiendal

Muntberg

De But

t Gr ske

Meiberg

StadsparkDe Goffert

Leurse Bos

Hernensche Bos

Overasseltse-en

Hatertse Vennen

RecreatiegebiedDe Berendonck

StadsparkStaddijk

Overasseltse-en

Hatertse Vennen

De Bruuk

HeumenseSchans

Mookerschans

Boterberg

Stollenberg

Ravenberg

Vossenberg

Wijlerberg

Duivelsberg

Huis Oosterhout

Ooster-park

ParkBrakkenstein

Wollewei

Heuve-park

Elshof

Het Broek

DeRietgraaf

RecreatiecentrumDe Groene Heuvels

Kreekpark

Hosterd-park

NieuwBalveren

park

35

1516

35

1556

2

57

85 89

Waterkwartier

DeVoorsten-

kamp

Neerbosch-Oost

DeKluijskamp

De Gilde-kamp

DeHoefkamp

DeWellenkamp

DeMeeuwse

AckerDe SteekseAcker

Heeskes-acker

Zellers-acker

Horstacker

Hegdambroek

Zwanen-veld

Tolhuis

MeijhorstLankforst

Malvert

Alden-hof

Weezenhof

Wedestein-broek

Leuvense-broek

Holtges-broek

Hillekens-acker

Drieskensacker

De Geer-kamp

Heseveld

Hees

Willems-kwartier

Wolfskuil

Bottendaal

Waterkwartier

Biezen

St. Anna

HatertseHei

GroeneWoud

Galgenveld

Altrade

Brakken-stein

Heyendaal

Grootstal

Hatert

Molenwijk

Randwijk

Boskant

Hoogenhof

MaldensVeld

Jachthuis

Kerkeveld

Valen-dries

Uilenboom

Centrum

Noord

Visveld

HogeBongerd

De Elten

HetNijland

De Boomgaard

Dukenburg

Hazenkamp

Lindenholt

BeuningsePlas

De Rietlanden

Den Balmerd

De Haaghe

Duiven-kamp

Tinnegieter

Oranje-kwartier

De HoevenDe Heuve

Aalsterveld

Viermorgen

OldenTempel Blancken-

burg

Centrum

Vording

De Bongerd

Woezik

Kraaijen-berg

Aalsburg

Homberg

HeiligeStoel

Lambrasse

Blauwe Hof

Zuid

Hofsedam

Laauwik

Lentseveld

KEIZERKARELPLEIN

VAN ROSENBURGWEG

POSTWEG

GRO

ESBEEKSE W

EG

GRO

ESBEEKSE W

EG

CO

EHO

OR

NSTR

AA

T

PRINS

BERNH

ARD

STRAAT

GROESBEEKSEW

EG

Valkhof

DO

RPSSTR

AA

T

Verz. tehuisMalderburch

BALLOTSTR.

Verz. tehuisSint Jozef

SIN

T A

NN

AST

RA

AT

DRUTENSEWEG

DRU

TENSEW

EG

GRA

AFS

EWEG

GR

AA

FSEW

EG

GRA

AFS

EWEG

HEUMENSEWEG

HEUMENSEW

EG

OOSTERWEG

ZUIDERDREEF ZUID

ERD

REEF

ZUID

ERD

REE

F

DRUTENSEWEG

DRU

TENSEW

EG

WESTERDREEF

BALG

OIJS

EWEG

RAVEN

STEI

NSEW

EG

RAVENST

EINSE

WEG

STATIONSLAAN

KLA

PSTR

AA

TK

LAPS

TRA

AT

HO

GEW

EGWESTER

DR

EEF

RANDWEG N

OORD

RANDWEG NOORD

RANDWEG NOORD

SCH

OEN

AK

ERSC

HO

ENA

KER

STATIONSLAAN

NIEUWEWEG

NIEUWEWEG

NIEUWEWEG

GRA

AFS

EWEG

HAVENWEG

KAMERLINGH

ON

NESSTR.

BUYS

GA

GELV

ENSEW

EG

WIJCHENSEWEG

HEUMENSEW

EG

HESSEN

BERGSEW

EG

ST. WA

LRIC

KW

EG

ST. W

ALRIC

KWEG

STAD

DIJK

VAN BOETBERGWEG

VAN BOETBERGWEG

VA

N A

PELTERENW

EG

VA

N A

PELT

EREN

WEG

JAN J. LUDENLAAN

PAN

NEN

STR

MO

LEN

-W

EG

ZEVEN

HEU

VELEN

WEG

NIEUWEWEG

NIEUWEWEG

HER

WEN

DA

LSEWEG

BREDEW

EG

BREDEW

EG

ZEVEN

HEU

VELEN

WEG

MEERWIJKSELAAN

MEERWIJKSELAAN

SIONSWEG

SIONSWEG

SCHEIDINGSWEG

GROOTSTALSELAANHATERTSEWEG

HATERTSEW

EG

NIJM

EEGSEB

AA

N

VAN T SANTSTR.

HENGSTDALSEWEG

KWAKKENBERGWEG

OUDE KLEEFSEBAAN

NIEUWE UBBERGSEWEG

RIJKSSTRAATWEG

OOYSEDIJK

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

SCH

OEN

AK

ER

SCH

OEN

AK

ER

SCH

OEN

AK

ER

HER

NEN

SEWEG

HERNENSEWEG

VAN DER MONDEW

EG

LANGSTRAAT

LANGSTRAAT

DO

PRST

R.

ST. H

UBERTUSWEG

ERLECOMSEDAM

ERLECOMSEDAM

ERLECOM

SEWEG

ST.

HUBERTUSWEG

ST. H

UBE

RTU

SWEG

THOMSESTRAAT

THOMSESTRAATKERKDIJK

KAPITELDIJK

ST. H

UB

ERTU

SWEG

OO

YSE

BAN

DIJ

K

OOYSEBANDIJK

OO

YSE

BAN

DIJK

RIJKSSTRAAT-WEG N

IEUW

E

RIJKSSTRAA

TWEG

VER

BIN

DIN

GS-

WEG

OUDE KLEEFSE

BAAN

NIEUWE RIJKSSTRAATWEG

HERNENSEWEG

KASTEELLAAN

MEERDREEF

MEERDREEF OOSTERWEG

OOSTERWEG

MAASBANDDIJK

MAASBANDDIJK

WOLFKUILSE W

EG

MO

LENW

EG

KANAALSTRAAT

MARIALAAN

TWEEDE OUDE HESELN.

MOLE

NWEG

WO

LFKU

ILSEWEG

GRO

ENE

SIN

T A

NN

AST

RA

AT

GEN

. JAM

ES

GA

VIN

WEG

GRAAFSE WEG

BERG ENDALSEW

EGORANJESINGEL

ST. CANISIUS

STRAAT

IND

USTRIEW

EG

WA

ALBRU

G

TUNNELWEG

GRAAFSE

WEG

KEIZERTRAIANUS

PLEIN

GRAAFSE WEG

JONKERBOSPLEIN

GRAAFSE WEG

NEERBO

SSCHE W

EG

NEERBOSSCHE WEG

ROSA DE

LIMAST

RAAT

PAUL

KRUGERSTRAAT

NEERBOSSCHE WEG

HOGELANDSE W

EG

INDUSTRIEPLEIN

WEURTSE W

EG

IND

USTRIEW

EG

MUNTWEG

MUNTW

EG

TUNNELWEG

KR

ON

ENB

UR

GER

SING

EL

SING

ELN

ASSA

U

HOGELANDSE

WEG

WES

TKA

NA

ALD

IJK

WIJCHENSE WEG

IJPENBROEK

WEG

TAKENHOF PLEIN

WIJCHENSE WEG

IJPENBROEK

WEG

VAN SCHUYLENBURGWEG

STEVEBIKOPLEIN

NIEUWE DUKENBURGSE WEG

PALKER-PLEIN

BERGEN

DA

LSEWEG

BERG EN DALSEWEG

BERKEN

LAANGROENE STRAAT

KAPITTEL-WEG

HOUTLAAN KWEKERIJ-WEG

D’ALMARASWEG

HATERTS

E W

EG

HATERT

SE W

EG

HEY

END

AA

LSEW

EG

SLOTEMAKER DE BRUINEWEG

SIN

T A

NN

AST

RA

AT

HEY

END

AA

LSEWEG

HEY

END

AA

LSEW

E G

VAN RANDW

IJCK

WEG

TARW

EWEG

NIEUWE

PIECKELAAN

SCH

OEN

AKE

R

RIJLAAN

SINGEL

NIJM

EEGSEBA

AN

ENER

GIE

WEG

ENER

GIEWEG

WEG

DO

OR

JON

KER

BO

S

STOLLENBERG

WEG

GROENE-WOUDSEWEG

KR

UIS

STR

AA

T

N325 PR.

MA

URITSSIN

GEL

DEE

STER

STEE

G

VAN HEEMSTRAWEG

GRO

TEST

R.

HEY

END

AA

LSEWEG

DR

IEHU

IZERW

EG

A50

A50

A50

A50

A326

A73

A73

A326

A73

A73

A73

A73

A73

A50

A73

Nijmegen

Weurt

BeuningenEwijk

WinssenHoek

Hoeve

Wezel

Hernen

Leur

Bergharen

Neerloon

Nederasselt

Schoonenburg

Balgoy

Wijchen

Overasselt

Alverna

HeumenMolenhoek

Malden

Groesbeek

Breedeweg

De Horst

Valenberg

De Schatkuil

Boskant

Lunen

Hoogbroek

Bullenkamp

Heiveld

HeideBlankenberg

Vogelzang

WorsumSleeburg

Ewijk

TeersdijkLienden

Heilig LandStichting

Berg en Dal

Beek

Ubbergen

Persingen Wercheren

Zyfflich

Erlecom

OoijTiengeboden

Groenlanden

Lent

Doornik

Vossenpels

t Zand

Koudenhoek

Ressen

De Pas

Bemmel Haalderen

Zandheuvel

Zandvoort

Kommerdijk

Gendt

Oosterhout

Slijk-EwijkLoenen

Wyler

Niftrik

Overlangel

Keent

GraveOud-Velp

Ravenstein

Deest

15

2

7

5

9

9

9

9

8

8

8

9

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

33

7

6

855

85

85

89

99

99

5

99

82

80

80

80

80

80

57

57

57

6

2

7 6 1199

5

9

5

5

5

85

5

15

15

5

836

1

99

300

33

33

58

57

33

33

565

300

89

89

89

89

12

12

12

12

12

7

7

7

13

13

13

13

13

13

7

2

13

83

83

83

83

83

15

15

83

83

13

9

138

7

31

1211

1112

7

6

89

89

8

13

8

9

9

80

82

57

31

31

31

2

31

11

1111

11

31

33

2

99

1312

31

565

565

565

565

565

565

565

561

563

563

561

561

561

561

561

561

561

561

562

562

562

562

562564

564

564

564

564

564

562

562

562

562

562

82

563

563

13

13

1112

44

85

563

1

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

2

4

13

14

14

14

14

9

10

5

31

562

563

16

3

16

3

3

3

3

3

153

300

5

855

789

5 16

6

1

82

58

58

58

KloosterBrakkestein

Gemeentehuis

Winkel-centrum

Bibliotheek

De Muse

Schouw-burg

Stad-huis

Streek-school

Winkelc.Dukenburg

K.v.K.

HogeschoolGelderland

Sporthal

KinderdorpNeerbosch

Blinden-bibliotheek

G.A.K.

DominicusCollege

Sport-hallen

Prof. Mr. W.P.J.Pompekliniek

CanisiusWilhelminaZiekenhuis

GoffertStadion

UMCSint Radboud

RadboudUniversiteit

Bestuurs-gebouw

Univ.sportcent.

Verpl.huisMargriet

CrematoriumJonkerbos

BerchmanianumKlooster

PsychiatrischCentrumNijmegen

Nebo Klooster

Museumpark Ori ntalis

KloosterBrakkestein

Botanische Tuin

Canadese Erebegraafplaats(Canadian War Cementry)

Cult. centrumt Mozaiek

ZwembadDe Meerval

Dorpshuis

SpeeltuinDe Blije

Dries

SporthalMr. v. Tiel

De Batavier

Hoogeerd

DorpshuisDe Waaijershof

AZC

GemeenteKantoor

KasteelWijchen

Raadhuis

M.O.B. Complex

Verz. tehuisWeegbree

Verz. tehuisDe Elsthof

Verz. tehuisLa Verna

Verz. tehuisPortiuncula

Bibliotheek

SporthalOlympic

Walrick ru ne

Dukenburg

SporthalMeijhorst

Gemeentehuis

Winkel-centrum

De Muse

Heemtuin

Bibliotheek

SporthalDe Veldschuur

Pitch &Putt

RecreatiecentrumDe Lubert

NationaalBevrijdingsmuseum

1944-1945

BegraafplaatsHesselerberg

Afrikamuseum

St. MaartensKliniek

Monuta /Rustoord

Sanadome

SporthalGrootstal

Jonkerbos

Vredehof

ZwembadNijmegen-West

MuseumHet Valkhof

Sporthal /Dorpshuis

Crema-torium

Slot Doddendael

De Plons

Gemeentehuis

KasteelHernen

Werkenrode

Zweefvliegterrein

HistorischeTuin

voormaligFort Boven-Lent

Huis Oosterhuis

De Klif

voormaligFort Beneden-Lent

Paulus-gebouw

Maas en Waalsmuseum39- 45

Heumeshof

De Tuimelaar

SporthalTinnegieter

DorpshuisL ghe Polder

ZwembadOost

Goffertbad

Albertiniumklooster

Dorpshuis

Oude St. Janstoren

Oud BurgerenGasthuis

Park Tivoli

Natuurmuseum

Velorama

ParkTergouw

RadboudUniversiteit

Kalorama

Dekkerswold

De Stratemakerstoren

MFA

Speeltuint Brakkefort

De Schaapskooi

Weezenhof31

4 9 1112 13

10 11 12 13

14 15 16 300

2 8 1331 57 58 300

6 9

1083

300

4 9

11 1

2 13

1011

1213

1415

3 10 1112 13 300

1314

1516

83300

2 14 31 33 300

7 13 561

563 565

1 3 6 911 12 13

2 11 12 31 99

2 411 12

1 3

6 9

1112

13

83

610

11 12

1630

0

2 14 31

33 300

1 3

4 8

14 33 80 82

Wijchen

Stekkenberg

Berg en Dal8

De Horst 5

Breedeweg5

Malden561

Grave9

Randweg Noord

Beek562

Neerbosch-Oost6

Oosterhout Dorp 2

Centraal Station

8 Hatert

Station Wijchen

Station Dukenburg

Station Lent

Station Nijmegen-Heyendaal

Groesbeek Zuidmolen 3

Aalsterveld 115

St. Maartenskliniek13

Station Mook-Molenhoekeindpunt lijn 1 medio 2013

1

Beuningen565

564

565561

563

564

562

Station Goffert

Centrum 7

Aldenhof 4

Afrikamuseum16

Lindenholt West2

Plein 19441

15Molenhoek-Noordeindpunt lijn 1tot medio 2013 1

Maas-W

aalkanaal

13

Tot medio zomer 2013 rijden ergeen lijnbussen over de Waalkade.

De lijnen 14, 33, 80 en 82 rijden opdinsdag t/m vrijdag en op zondagvia de Burchtstraat; op marktdagenwordt gereden via Hertogplein ende Singels.

C•ARTOSTUDIO2012©

85 Druten

12, 89 Druten

300 Arnhem via Bemmel14 Arnhem via Elst-West31 Velp/Arnhem 33 Arnhem via Bemmel-Zuid

Lijnennetkaart 2013Nijmegen

Station Lent

Berg en Dal8

8

562

Legenda

reguliere lijn (met halte, lijnnr. enéénrichtingspijl)

buurtbus met (met halte, lijnnr.en éénrichtingspijl)bundel van meer dan drie lijnen(met halte)

eindhalte

spoorlijn/goederenspoormet station(snaam)

kerk, kasteel, molen, museum

ziekenhuis, politiebureau,VVV-kantoor, P+R mogelijkheid

bebouwing, bijz. gebouw

industrie, sportpark, begraafplaats

bos /park, groot watervlak, kanaal

99 Uden 83 Venlo

57 K

rane

nbur

g58

Em

mer

ich

Nijmegen_stad_SAN_2012-2013_internet.indd 1 10/5/12 5:02:29 PM

Page 21: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Maas-W

aalkanaal

Maa

s-W

aalk

anaa

l

Oos

t K

anaa

lhav

enO

ost

Kan

aalh

aven

Waal

Vormerseplas

Duivels-waai

NoordKanaalhaven

Maas

Maas

Waaienstein-kolk

Waal

Waal

Oude Waal

Wijlerberg-meer

Waalhaven

Bizonbaai

Verburgts-kolk

ToekomstigeBeuningse Plas

Wijchense Ven

Wijchens Meer

Wijchens

Meer

Uivermeertje

Maas

Maas

Lentseplas

Zandseplas

erg-er

Brabantse

Poort

Westkanaaldijk

Lindenholt

Brabantse

Poort

WijchenOost

WijchenOost

Bijsterhuizen Zuid

BijsterhuizenNoord

De Sluis

Noordkanaalhaven

Winkelsteeg

Goffert

Oost-kanaalhaven

LoonseWaard

Schoenaker

DeHogeBrug

MaldensBroek

Sluisweg

De Grift Zuid

SportparkDe Wijchert

vv Linde-holt

vv SCENISCMHC Quick

Hazenkamp

SportparkDe Dennen

SportparkDe Schoonhorst

SportparkDe Kamp

SportparkBrakkestein

vv Orion /vv Trekvogels

SportparkVossedijk

SportparkWinkelsteeg

Goffertpark

Sportcomplex De Eik

GolfterreinBurggolf

GolfterreinBurggolf

vv DVE / TGB

sc HazekampThe Wasps

vvOranje-Blauw

vv Trajanus

SportparkSchaarweide

SportparkDe Hutgraaf

SportparkDe Kluis

SportparkDe Broek-

landen

TennisparkMalden

Sportparkde Lier

SportparkZuid

Het Rijk van Nijmegen

SportparkOosterweg

Ski-centrumWijchense

Berg

SportparkAlverna

SportparkDe Wijchert

SportparkNoord

SportparkWalburgen

De Wissen

vv/hcZOW

SportparkAlst

SportparkDe Blatenplak

Juliana-park

Kronen-burgerpark

Park Hees

Wolfsberg

HoogeHoenderberg

Mulders-kop

Mookerheide

MaldensVlak

MaldensVlak

HeumensOord

KleinHeumen

HoogeLangeberg

LageLangeberg

Kraaiendal

Muntberg

De But

t Gr ske

Meiberg

StadsparkDe Goffert

Leurse Bos

Hernensche Bos

Overasseltse-en

Hatertse Vennen

RecreatiegebiedDe Berendonck

StadsparkStaddijk

Overasseltse-en

Hatertse Vennen

De Bruuk

HeumenseSchans

Mookerschans

Boterberg

Stollenberg

Ravenberg

Vossenberg

Wijlerberg

Duivelsberg

Huis Oosterhout

Ooster-park

ParkBrakkenstein

Wollewei

Heuve-park

Elshof

Het Broek

DeRietgraaf

RecreatiecentrumDe Groene Heuvels

Kreekpark

Hosterd-park

NieuwBalveren

park

35

1516

35

1556

2

57

85 89

Waterkwartier

DeVoorsten-

kamp

Neerbosch-Oost

DeKluijskamp

De Gilde-kamp

DeHoefkamp

DeWellenkamp

DeMeeuwse

AckerDe SteekseAcker

Heeskes-acker

Zellers-acker

Horstacker

Hegdambroek

Zwanen-veld

Tolhuis

MeijhorstLankforst

Malvert

Alden-hof

Weezenhof

Wedestein-broek

Leuvense-broek

Holtges-broek

Hillekens-acker

Drieskensacker

De Geer-kamp

Heseveld

Hees

Willems-kwartier

Wolfskuil

Bottendaal

Waterkwartier

Biezen

St. Anna

HatertseHei

GroeneWoud

Galgenveld

Altrade

Brakken-stein

Heyendaal

Grootstal

Hatert

Molenwijk

Randwijk

Boskant

Hoogenhof

MaldensVeld

Jachthuis

Kerkeveld

Valen-dries

Uilenboom

Centrum

Noord

Visveld

HogeBongerd

De Elten

HetNijland

De Boomgaard

Dukenburg

Hazenkamp

Lindenholt

BeuningsePlas

De Rietlanden

Den Balmerd

De Haaghe

Duiven-kamp

Tinnegieter

Oranje-kwartier

De HoevenDe Heuve

Aalsterveld

Viermorgen

OldenTempel Blancken-

burg

Centrum

Vording

De Bongerd

Woezik

Kraaijen-berg

Aalsburg

Homberg

HeiligeStoel

Lambrasse

Blauwe Hof

Zuid

Hofsedam

Laauwik

Lentseveld

KEIZERKARELPLEIN

VAN ROSENBURGWEG

POSTWEG

GRO

ESBEEKSE W

EG

GRO

ESBEEKSE W

EG

CO

EHO

OR

NSTR

AA

T

PRINS

BERNH

ARD

STRAAT

GROESBEEKSEW

EG

Valkhof

DO

RPSSTR

AA

T

Verz. tehuisMalderburch

BALLOTSTR.

Verz. tehuisSint Jozef

SIN

T A

NN

AST

RA

AT

DRUTENSEWEG

DRU

TENSEW

EG

GRA

AFS

EWEG

GR

AA

FSEW

EG

GRA

AFS

EWEG

HEUMENSEWEG

HEUMENSEW

EG

OOSTERWEG

ZUIDERDREEF ZUID

ERD

REEF

ZUID

ERD

REE

F

DRUTENSEWEG

DRU

TENSEW

EG

WESTERDREEF

BALG

OIJS

EWEG

RAVEN

STEI

NSEW

EG

RAVENST

EINSE

WEG

STATIONSLAAN

KLA

PSTR

AA

TK

LAPS

TRA

AT

HO

GEW

EGWESTER

DR

EEF

RANDWEG N

OORD

RANDWEG NOORD

RANDWEG NOORD

SCH

OEN

AK

ERSC

HO

ENA

KER

STATIONSLAAN

NIEUWEWEG

NIEUWEWEG

NIEUWEWEG

GRA

AFS

EWEG

HAVENWEG

KAMERLINGH

ON

NESSTR.

BUYS

GA

GELV

ENSEW

EG

WIJCHENSEWEG

HEUMENSEW

EG

HESSEN

BERGSEW

EG

ST. WA

LRIC

KW

EG

ST. W

ALRIC

KWEG

STAD

DIJK

VAN BOETBERGWEG

VAN BOETBERGWEG

VA

N A

PELTERENW

EG

VA

N A

PELT

EREN

WEG

JAN J. LUDENLAAN

PAN

NEN

STR

MO

LEN

-W

EG

ZEVEN

HEU

VELEN

WEG

NIEUWEWEG

NIEUWEWEG

HER

WEN

DA

LSEWEG

BREDEW

EG

BREDEW

EG

ZEVEN

HEU

VELEN

WEG

MEERWIJKSELAAN

MEERWIJKSELAAN

SIONSWEG

SIONSWEG

SCHEIDINGSWEG

GROOTSTALSELAANHATERTSEWEG

HATERTSEW

EG

NIJM

EEGSEB

AA

N

VAN T SANTSTR.

HENGSTDALSEWEG

KWAKKENBERGWEG

OUDE KLEEFSEBAAN

NIEUWE UBBERGSEWEG

RIJKSSTRAATWEG

OOYSEDIJK

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

VAN HEEMSTRAWEG

SCH

OEN

AK

ER

SCH

OEN

AK

ER

SCH

OEN

AK

ER

HER

NEN

SEWEG

HERNENSEWEG

VAN DER MONDEW

EG

LANGSTRAAT

LANGSTRAAT

DO

PRST

R.

ST. H

UBERTUSWEG

ERLECOMSEDAM

ERLECOMSEDAM

ERLECOM

SEWEG

ST.

HUBERTUSWEG

ST. H

UBE

RTU

SWEG

THOMSESTRAAT

THOMSESTRAATKERKDIJK

KAPITELDIJK

ST. H

UB

ERTU

SWEG

OO

YSE

BAN

DIJ

K

OOYSEBANDIJK

OO

YSE

BAN

DIJK

RIJKSSTRAAT-WEG N

IEUW

E

RIJKSSTRAA

TWEG

VER

BIN

DIN

GS-

WEG

OUDE KLEEFSE

BAAN

NIEUWE RIJKSSTRAATWEG

HERNENSEWEG

KASTEELLAAN

MEERDREEF

MEERDREEF OOSTERWEG

OOSTERWEG

MAASBANDDIJK

MAASBANDDIJK

WOLFKUILSE W

EG

MO

LENW

EG

KANAALSTRAAT

MARIALAAN

TWEEDE OUDE HESELN.

MOLE

NWEG

WO

LFKU

ILSEWEG

GRO

ENE

SIN

T A

NN

AST

RA

AT

GEN

. JAM

ES

GA

VIN

WEG

GRAAFSE WEG

BERG ENDALSEW

EGORANJESINGEL

ST. CANISIUS

STRAAT

IND

USTRIEW

EG

WA

ALBRU

G

TUNNELWEG

GRAAFSE

WEG

KEIZERTRAIANUS

PLEIN

GRAAFSE WEG

JONKERBOSPLEIN

GRAAFSE WEG

NEERBO

SSCHE W

EG

NEERBOSSCHE WEG

ROSA DE

LIMAST

RAAT

PAUL

KRUGERSTRAAT

NEERBOSSCHE WEG

HOGELANDSE W

EG

INDUSTRIEPLEIN

WEURTSE W

EG

IND

USTRIEW

EG

MUNTWEG

MUNTW

EG

TUNNELWEG

KR

ON

ENB

UR

GER

SING

EL

SING

ELN

ASSA

U

HOGELANDSE

WEG

WES

TKA

NA

ALD

IJK

WIJCHENSE WEG

IJPENBROEK

WEG

TAKENHOF PLEIN

WIJCHENSE WEG

IJPENBROEK

WEG

VAN SCHUYLENBURGWEG

STEVEBIKOPLEIN

NIEUWE DUKENBURGSE WEG

PALKER-PLEIN

BERGEN

DA

LSEWEG

BERG EN DALSEWEGBERKEN

LAANGROENE STRAAT

KAPITTEL-WEG

HOUTLAAN KWEKERIJ-WEG

D’ALMARASWEG

HATERTS

E W

EG

HATERT

SE W

EG

HEY

END

AA

LSEW

EG

SLOTEMAKER DE BRUINEWEG

SIN

T A

NN

AST

RA

AT

HEY

END

AA

LSEWEG

HEY

END

AA

LSE W

E G

VAN RANDW

IJCK

WEG

TARW

EWEG

NIEUWE

PIECKELAAN

SCH

OEN

AKE

R

RIJLAAN

SINGEL

NIJM

EEGSEBA

AN

ENER

GIE

WEG

ENER

GIEWEG

WEG

DO

OR

JON

KER

BO

S

STOLLENBERG

WEG

GROENE-WOUDSEWEG

KR

UIS

STR

AA

T

N325 PR.

MA

URITSSIN

GEL

DEE

STER

STEE

G

VAN HEEMSTRAWEG

GRO

TEST

R.

HEY

END

AA

LSEWEG

DR

IEHU

IZERW

EG

A50

A50

A50

A50

A326

A73

A73

A326

A73

A73

A73

A73

A73

A50

A73

Nijmegen

Weurt

BeuningenEwijk

WinssenHoek

Hoeve

Wezel

Hernen

Leur

Bergharen

Neerloon

Nederasselt

Schoonenburg

Balgoy

Wijchen

Overasselt

Alverna

HeumenMolenhoek

Malden

Groesbeek

Breedeweg

De Horst

Valenberg

De Schatkuil

Boskant

Lunen

Hoogbroek

Bullenkamp

Heiveld

HeideBlankenberg

Vogelzang

WorsumSleeburg

Ewijk

TeersdijkLienden

Heilig LandStichting

Berg en Dal

Beek

Ubbergen

Persingen Wercheren

Zyfflich

Erlecom

OoijTiengeboden

Groenlanden

Lent

Doornik

Vossenpels

t Zand

Koudenhoek

Ressen

De Pas

Bemmel Haalderen

Zandheuvel

Zandvoort

Kommerdijk

Gendt

Oosterhout

Slijk-EwijkLoenen

Wyler

Niftrik

Overlangel

Keent

GraveOud-Velp

Ravenstein

Deest

15

2

7

5

9

9

9

9

8

8

8

9

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

33

7

6

855

85

85

89

99

99

5

99

82

80

80

80

80

80

57

57

57

6

2

7 6 1199

5

9

5

5

5

85

5

15

15

5

836

1

99

300

33

33

58

57

33

33

565

300

89

89

89

89

12

12

12

12

12

7

7

7

13

13

13

13

13

13

7

2

13

83

83

83

83

83

15

15

83

83

13

9

138

7

31

1211

1112

7

6

89

89

8

13

8

9

9

80

82

57

31

31

31

2

31

11

1111

11

31

33

2

99

1312

31

565

565

565

565

565

565

565

561

563

563

561

561

561

561

561

561

561

561

562

562

562

562

562564

564

564

564

564

564

562

562

562

562

562

82

563

563

13

13

1112

44

85

563

1

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

2

4

13

14

14

14

14

9

10

5

31

562

563

16

3

16

3

3

3

3

3

153

300

5

855

789

5 16

6

1

82

58

58

58

KloosterBrakkestein

Gemeentehuis

Winkel-centrum

Bibliotheek

De Muse

Schouw-burg

Stad-huis

Streek-school

Winkelc.Dukenburg

K.v.K.

HogeschoolGelderland

Sporthal

KinderdorpNeerbosch

Blinden-bibliotheek

G.A.K.

DominicusCollege

Sport-hallen

Prof. Mr. W.P.J.Pompekliniek

CanisiusWilhelminaZiekenhuis

GoffertStadion

UMCSint Radboud

RadboudUniversiteit

Bestuurs-gebouw

Univ.sportcent.

Verpl.huisMargriet

CrematoriumJonkerbos

BerchmanianumKlooster

PsychiatrischCentrumNijmegen

Nebo Klooster

Museumpark Ori ntalis

KloosterBrakkestein

Botanische Tuin

Canadese Erebegraafplaats(Canadian War Cementry)

Cult. centrumt Mozaiek

ZwembadDe Meerval

Dorpshuis

SpeeltuinDe Blije

Dries

SporthalMr. v. Tiel

De Batavier

Hoogeerd

DorpshuisDe Waaijershof

AZC

GemeenteKantoor

KasteelWijchen

Raadhuis

M.O.B. Complex

Verz. tehuisWeegbree

Verz. tehuisDe Elsthof

Verz. tehuisLa Verna

Verz. tehuisPortiuncula

Bibliotheek

SporthalOlympic

Walrick ru ne

Dukenburg

SporthalMeijhorst

Gemeentehuis

Winkel-centrum

De Muse

Heemtuin

Bibliotheek

SporthalDe Veldschuur

Pitch &Putt

RecreatiecentrumDe Lubert

NationaalBevrijdingsmuseum

1944-1945

BegraafplaatsHesselerberg

Afrikamuseum

St. MaartensKliniek

Monuta /Rustoord

Sanadome

SporthalGrootstal

Jonkerbos

Vredehof

ZwembadNijmegen-West

MuseumHet Valkhof

Sporthal /Dorpshuis

Crema-torium

Slot Doddendael

De Plons

Gemeentehuis

KasteelHernen

Werkenrode

Zweefvliegterrein

HistorischeTuin

voormaligFort Boven-Lent

Huis Oosterhuis

De Klif

voormaligFort Beneden-Lent

Paulus-gebouw

Maas en Waalsmuseum39- 45

Heumeshof

De Tuimelaar

SporthalTinnegieter

DorpshuisL ghe Polder

ZwembadOost

Goffertbad

Albertiniumklooster

Dorpshuis

Oude St. Janstoren

Oud BurgerenGasthuis

Park Tivoli

Natuurmuseum

Velorama

ParkTergouw

RadboudUniversiteit

Kalorama

Dekkerswold

De Stratemakerstoren

MFA

Speeltuint Brakkefort

De Schaapskooi

Weezenhof31

4 9 1112 13

10 11 12 13

14 15 16 300

2 8 1331 57 58 300

6 9

1083

300

4 9

11 1

2 13

1011

1213

1415

3 10 1112 13 300

1314

1516

83300

2 14 31 33 300

7 13 561

563 565

1 3 6 911 12 13

2 11 12 31 99

2 411 12

1 3

6 9

1112

13

83

610

11 12

1630

0

2 14 31

33 300

1 3

4 8

14 33 80 82

Wijchen

Stekkenberg

Berg en Dal8

De Horst 5

Breedeweg5

Malden561

Grave9

Randweg Noord

Beek562

Neerbosch-Oost6

Oosterhout Dorp 2

Centraal Station

8 Hatert

Station Wijchen

Station Dukenburg

Station Lent

Station Nijmegen-Heyendaal

Groesbeek Zuidmolen 3

Aalsterveld 115

St. Maartenskliniek13

Station Mook-Molenhoekeindpunt lijn 1 medio 2013

1

Beuningen565

564

565561

563

564

562

Station Goffert

Centrum 7

Aldenhof 4

Afrikamuseum16

Lindenholt West2

Plein 19441

15Molenhoek-Noordeindpunt lijn 1tot medio 2013 1

Maas-W

aalkanaal

13

Tot medio zomer 2013 rijden ergeen lijnbussen over de Waalkade.

De lijnen 14, 33, 80 en 82 rijden opdinsdag t/m vrijdag en op zondagvia de Burchtstraat; op marktdagenwordt gereden via Hertogplein ende Singels.

C•ARTOSTUDIO2012©

85 Druten

12, 89 Druten

300 Arnhem via Bemmel14 Arnhem via Elst-West31 Velp/Arnhem 33 Arnhem via Bemmel-Zuid

Lijnennetkaart 2013Nijmegen

Station Lent

Berg en Dal8

8

562

Legenda

reguliere lijn (met halte, lijnnr. enéénrichtingspijl)

buurtbus met (met halte, lijnnr.en éénrichtingspijl)bundel van meer dan drie lijnen(met halte)

eindhalte

spoorlijn/goederenspoormet station(snaam)

kerk, kasteel, molen, museum

ziekenhuis, politiebureau,VVV-kantoor, P+R mogelijkheid

bebouwing, bijz. gebouw

industrie, sportpark, begraafplaats

bos /park, groot watervlak, kanaal

99 Uden 83 Venlo

57 K

rane

nbur

g58

Em

mer

ich

Nijmegen_stad_SAN_2012-2013_internet.indd 1 10/5/12 5:02:29 PM

Page 22: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201222

Ramon de Bakker is buschauffeur bij Breng. Hoewel hij dit werk met veel lief-de en plezier doet, heeft hij daar nog een extra dimensie aan toegevoegd. Hij was de eerste Nijmeegse bustwitteraar.

Omdat hij gestopt was met roken, had hij in de pauzes en andere vrije momenten tijd over en is begonnen met twitteren. Ramon is ook een echte denker en vindt het leuk om tweets te versturen over wat hij meemaakt tijdens zijn busritten en zo met andere twitteraars van ge-dachten te wisselen. Dat sloeg in als een bom, want hij kreeg talloze positieve reacties, even-als een gezonde afleiding. Ramon zelf twittert onder de naam @nijmeegsebus en veel met zijn collega’s @crazyharry1 en @fransreek. (Inmid-dels zijn er ook collega-buschauffeurs met twit-teren actief in met name Arnhem en op de Ve-

luwe.) Ramon kreeg onder meer van dagblad de Gelderlander publiciteit. Tijdens de Eerste Nijmeegse Wijkmediadag in april in Wijkcen-trum De Ark van Oost werd hem gevraagd een radioprogramma te gaan presenteren op RTV Nijmegen1. Hij heeft daar nu een eigen live-radioshow – samen met zijn collega/vriend Harry – op de vrijdagavond van 7 tot 8 uur. Er wordt dan veel (slap) gekletst, er worden leuke muzieknummers gedraaid, er is dan steeds een telefoongrap, er is een vast item maak de zin af… en er worden tweets van die afgelopen werkweek belicht.

Denken en doenTijdens zijn werk denkt Ramon veel na over al-lerlei dingen des levens. Daarbij kijkt hij veel om zich heen en ziet ook veel dat de moeite waard is om door te geven. Er komen dan op-

vallende situaties langs van mensen uit bij-voorbeeld minderheidsgroeperingen, mensen met een bepaalde seksuele geaardheid, al-lochtone medelanders, mensen met een aparte lichaamsbouw. Al deze tweets zijn louter als kwinkslag, als grap met soms een wat scherpe ondertoon. Deze zijn absoluut nooit kwetsend! Het gaat om de humor erachter, want niemand is immers perfect, toch! Mensen, zijn klanten als buspassagiers, worden altijd in hun waarde gelaten, maar vaak gedragen sommigen zich zodanig dat ze zelf graag willen opvallen.

Buslijnen en voorkeurRamon rijdt merendeels op de lijnen 1 tot en met 11, maar ook (tijdens de spitsuren) op de lijnen 24 en 25. Vaak zijn het voor iedere chauf-feur meerdere verschillende lijnen per dag. Lijn 2 van Plein 1944 naar Weezenhof v.v. heeft zijn voorkeur en hij weet ook waarom. Op deze lijn zit de grootste verscheidenheid aan passa-giers, nogal wat studenten, winkelend publiek en mensen die op de een of andere manier de aandacht trekken. Op lijn 2 is veel afwisseling, omdat het een heel drukke lijn is met vaak volle bussen.Hij heeft gelukkig weinig problemen tijdens zijn werk. Behoudens kleine voorvallen bij de nachtdienst is hij nauwelijks met agressie in aanraking gekomen. Volgens uw redacteur is dat te danken aan zijn opstelling, zijn vriende-lijkheid tegenover de klanten en zijn behulp-zaamheid waar nodig.

AnekdotesRamon denkt daarbij aan een voorval dat hem-zelf overkwam en dat hij ook doorgetwitterd heeft:Op het drukke busstation bij Nijmegen-Cen-traal zagen veel mensen hem eens (gelukkig niet ernstig) struikelen over de losgeraakte riem van zijn eigen diensttas.Ooit zette hij de bus stil om voor een bejaarde en wat moeilijk lopende man een zitplaats te regelen in een overvolle bus. Daar was die man nogal verbolgen over, omdat hij zelf wel kon bepalen of hij wilde zitten of niet. En ja, wat moet je dan met jouw hulpvaardigheid?Een rolstoeler moest eens de bus uit, een bus die nog een handmatig bediende uitklapbare rijplank had. Niemand van de passagiers was bereid om te helpen, zodat Ramon dat ging doen. Uit een soort ‘dankbaarheid’ tegenover de betreffende passagiers op het platform bij de uitgang van de bus liet hij deze plank bij het weer terugplaatsen met een fikse klap val-len wat met nogal kabaal en een flinke stofwolk gepaard ging.

Tekst: Peter van KraaijFoto: Jacqueline van den Boom

‘Buschauffeur, maar wel met wat extra’s!’

Ramon de Bakker

Page 23: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 23

Madrid, 30 september 2012

Hallo lieve, lieve kinderen van Lindenholt,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik bij jullie op be-zoek was en ik vond het erg gezellig. Nog een paar weekjes en dan kom ik weer op bezoek in Lindenholt. Op zondag 18 november ga ik eerst weer door de wijken en daarna gaan we een feestje bouwen.MAAR LET OP!!! Ik heb van de organisatie een berichtje gekregen dat het feest dit jaar wordt gehouden in sporthal De Horstacker. Hier kun-nen meer kinderen naar binnen, dus dat wordt één groot feest!!! Dit moet je dus nog wel even-tjes doorgeven aan jullie ouders, zodat jullie niet bij de verkeerde zaal staan. Het feest be-gint om 14.30 uur maar je kunt vanaf 14.00 uur al naar binnen om een plaatsje te zoeken. Dus onthoud goed, het feestje is in:Sporthal De HorstackerHorstacker 14016546 EK Nijmegen

Ook Sinterklaas maakt gebruik van de nieuwe social media, dus je kunt ook informatie vin-den op www.stichting-lak.nl en op facebook: SLAK.nl. Het wordt weer gezellig in Lindenholt op 18 november in sporthal De Horstacker. Ik verheug mij er nu al op!!!

Groetjes uit Madrid, ook van de zwarte pieten,Sinterklaas

Sinterklaasfeest dit jaar in Sporthal De Horstacker

Al acht jaar organiseert Stichting Lindenholtse Activiteiten voor Kinderen de intocht van Sin-terklaas in stadsdeel Lindenholt. Traditiege-trouw de dag nadat de Goede Sint met zijn ge-volg per boot is aangekomen aan de Waalkade in Nijmegen-Centrum.

Elk jaar kunnen wij rekenen op steeds meer bezoekers aan dit geweldige feest voor de Lin-denholtse kinderen. In 2011 konden we zelfs zo’n zeshonderd bezoekers, verdeeld over twee voorstellingen, welkom heten.

Na een rijtoer door de wijken (kijk verder op deze pagina), waarbij de Sint op vastgestelde plaatsen stopt om met de kinderen te praten, gaat het hele gezelschap naar een grote zaal voor een gezellig feest. Voorheen was dit de aula van het Mondial College, maar deze zaal werd te klein door de grote opkomst. Dit jaar hebben wij dan ook voor het eerst de beschik-king over sporthal De Horstacker, zodat wij alle kinderen in één keer kunnen verwelkomen en trakteren op het bezoek van de Goedheilig-man en zijn gevolg.

Samen met de kinderen geniet de Sint hier van een voorstelling waarbij natuurlijk sinterklaas-liedjes niet ontbreken. Ook zal een aantal kin-deren weer een prijsje kunnen winnen met de kleurwedstrijd. Na afloop krijgen alle kinderen nog een presentje en snoepgoed mee naar huis.

Zoals ieder jaar is de toegang tot dit feestje he-lemaal gratis!

Dit geweldige feest is elk jaar weer mogelijk met subsidie van de gemeente Nijmegen en donaties van diverse sponsoren èn natuurlijk met medewerking van heel veel vrijwilligers.En vrijwilligers kunnen we ook dit jaar weer gebruiken, want zonder deze actieve wijkbe-woners kunnen wij dit feestje niet organiseren.

Lijkt het u nou ook eens leuk om hieraan mee te doen? Meldt u dan aan bij Stichting Linden-holtse Activiteiten voor Kinderen: [email protected]. Meer informatie: kijk op www.stichting-lak.nl of op facebook: SLAK.NL

Tekst: SLAKFoto’s: Peter de Jong

Huisbezoeken van SinterklaasOok dit jaar is het weer mogelijk om Sinter-klaas en twee zwarte pieten thuis te ontvangen.Een bezoek van circa twintig minuten kost 40 euro. De bezoeken kunnen plaatsvinden op:zaterdag 1 december, zondag 2 december en woensdag 5 december.U kunt zich aanmelden door middel van een mailtje naar [email protected]. Vermeld daarbij uw voorkeur. U krijgt ruim van te voren via de mail te horen hoe laat de Sint op bezoek zal komen.

Intocht Sinterklaas Lindenholt dit jaar grootser dan ooit!!!

Page 24: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201224

Niet alleen de bouw van de nieuwe stads-brug De Oversteek, maar ook de terug-legging van de dijk in Lent spreekt tal-loze Nijmegenaren tot de verbeelding. Je kunt geen keer langs de bouwputten komen of er staan belangstellende man-nen én vrouwen te kijken naar de vor-deringen. Als vrouw heb je dan ook nog eens bekijks van al die mannen, zeker als je ‘domme vragen’ stelt, zoals ‘komen er ook pijlers in het water’?

De meeste vragen kun je beter bewaren voor een bezoek aan het Informatiecentrum Nij-megen omarmt de Waal. Op de boot Quirin’s aan de kade tegenover Holland Casino is een aantrekkelijke ruimte ingericht, waar ‘de enige Nijmeegse ambtenaar achter de balie op het water’ heel graag tekst en uitleg geeft. Aller-eerst laat de bezoeker zich verrassen door het uitzicht vanaf de boot en de frisse inrichting van de ruimte onderdeks. Van rechts naar links en terug krijg je al kijkend werkelijk het gevoel: Nijmegen omarmt de Waal. Over de dijkterug-legging en De Oversteek is er volop informatie te vinden. Zowel audiovisueel, als op papier

Nijmegen omarmt de Waalen ‘in het echt’. Op verzoek van bijvoorbeeld SWON het seniorennetwerk die dit in augus-tus organiseerde, kun je de presentatie meebe-leven gekoppeld aan een fietstocht. Maar elke geïnteresseerde Nijmegenaar kan het Infor-matiecentrum binnenlopen. Let wel op de ope-ningstijden (zie kader).

Dijk terugAls de dijk in Lent wordt teruggelegd, ontstaat een nevengeul met daarin een eiland. Over de geul komt nog eens een nieuwe brug, want er blijven huizen staan op het eiland en er komt nieuwe stedelijke bebouwing bij. De nevengeul levert verder een uniek rivierpark op in het hart van Nijmegen. De dijkteruglegging is ui-teraard ook en vooral bedoeld om de Waal en de scheepvaart meer ruimte te geven. De fles-senhals die de Waalbocht bij Nijmegen lange tijd was, is dan verleden tijd. De bouwwerkzaamheden aan de dijk en de geul werden voorafgegaan door archeologisch on-derzoek. Daarbij zijn restanten gevonden van het 16e eeuwse Fort Knodsenburg, waarvan de stervormige gracht altijd zichtbaar is gebleven. Je moet wel goed kijken als je niet weet waar

Informatiecentrum Nijmegen omarmt De Waal: Quirin’s, Waalkade 100. Ope-ningstijden: wo t/m za 13.00-17.00 uur; zo 11.00-17.00 uur. Groepen op afspraak: 06 11 70 07 33, e-mail: [email protected]

Er op uit in de regioEr op uit in de regio

Fort Knodsenburg (Lent of Hope and Glory) ooit stond.

De OversteekDe nieuwe Nijmeegse stadsbrug die vanaf no-vember 2013 ook als verbinding voor Duken-burgs verkeer naar en van het noorden be-langrijk zal worden, begint al aardig vorm te krijgen. Ook krijgt de brug een ‘aardige’ vorm: buitengewoon elegant en verrassend. Zoals de aanbrug aan de Lentse kant met een zwierige boog naar de overzijde wordt geleid om over het voormalige terrein van Van der Stad langs de Vasim naar de Energieweg, eveneens mean-derend maar overzichtelijk, de twee delen Nij-megen met elkaar te verbinden! Het Wester-park, dat daar intussen is aangelegd, komt pro-minent als groenzone in beeld. De ontwerpers van de mooie brug hebben zelf uitgesproken toekomstideeën. Je hoeft De Oversteek maar te googelen of naar het Informatiecentrum aan de Waalkade te gaan om te kijken of je hun me-ning deelt of niet.

Tekst: Hette Morriën Foto’s: Peter Saras

‘De Oversteek’ in aanbouw

Page 25: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 25

Op 1 april dit jaar is Nijmegen gestart met het installeren van sociaal wijk-teams. Lindenholt is het eerste stads-deel waarin een dergelijk team actief is. Het is de bedoeling dat door een nieuwe manier van werken, voor bewoners in de wijk die om een of andere reden in de problemen zitten, samen naar oplos-singen worden gezocht waarbij vooral in eerste instantie wordt uitgegaan van eigen kracht en mogelijkheden dichtbij huis.

De redactie spreekt met twee leden van het team dat in Lindenholt actief is: Sandra Klop-penburg, maatschappelijk werkster, en Benno Linssen, opbouwwerker.De vier gebieden in Nijmegen gelden als proef-gebieden. Sandra: ‘Het geheel is eigenlijk ont-staan door de nieuwe WMO (Wet Maatschap-pelijke Ondersteuning). We zullen met elkaar naar oplossingen moeten zoeken voor pro-blemen die er zijn met minder middelen. We

gaan dus niet meer vanzelfsprekend uit van een hulpvraag en een overheid die daar met oplos-singen aan komt zetten. We richten ons op de kwaliteiten en wat de mensen zelf nog kunnen, daarbij ook wat de directe omgeving daar aan

kan bijdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben, waarbij het niet vanzelfspre-kend is dat zij aansluiting hebben in de wijk. Voorbeeld: vooral bij senioren bestaat een ri-sico dat ze in een soort isolement komen waar niemand in eerste instantie erg in heeft.’

Het sociaal wijkteam heeft zich tot taak ge-steld om achter deze probleemgevallen te ko-men en samen met een groep deskundigen te

zoeken naar wat er aan gedaan kan worden. Deze deskundigheid is heel divers en de le-den van het sociaal wijkteam komen dan ook uit allemaal verschillende disciplines. Het ge-hele team bestaat uit Natasja Scholten, team-leidster, NIM Maatschappelijk Werk, Benno Linssen, opbouwwerker Tandem, Fem Groen, ouderenadviseur SWON, Hamse Osman, Het Inter-lokaal, Sandra Kloppenburg, maatschap-pelijk werker MEE Gelderse Poort, Linda Jan-sen, zichtbare schakel ZZG en Sandra Claasen, WMO-consulent.Sandra: ‘Door deze samenwerking kunnen we sneller en efficiënter bewoners met hun vragen ondersteunen. Het gaat om een manier van sa-

menwerken door verschillende disciplines om de nieuwe doelen te halen en de problemen op te lossen. Daarbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkhe-den. Via huisartsen, welzijnsorganisaties, In-ter-lokaal en ook wijkagent en het wijkcomité komen de signalen binnen en gaan we erop af. Een eerste gesprek met een bewoner wordt bij voorkeur thuis gevoerd samen met iemand die hij/zij erbij wil hebben. Dan kijken we met de bewoner welke mogelijkheden hij/zij zelf heeft of dat er iemand uit familie of vriendenkring kan helpen. Belangrijk is dat mensen zelf de re-gie houden. Naast het helpen oplossen van per-soonlijke zaken kijken we ook naar wat diegene kan bijdragen in de buurt of voor een ander.’

Benno: ‘We kregen bijvoorbeeld te maken met iemand met een ernstige gokverslaving. Door het feit dat die persoon moeilijk met geld kon omgaan ontstonden er ernstige financiële pro-blemen. We hebben geholpen om van die gok-verslaving af te komen en ook financieel de zaak af te wikkelen. Toen bleek dat die persoon beschikte over uitermate groene vingers. Nu onderhoudt hij ook de tuinen van een aantal bewoners en draagt dan ook op zijn beurt zijn steentje bij in de buurt.’

Het sociaal wijkteam is gehuisvest in het Wijkgezondheidscentrum, Horstacker 1644, 6545 EX Nijmegen, (024) 378 18 18, e-mail: [email protected]

Tekst en foto: Gerard van Bruggen

Via huisartsen, welzijnsorganisaties, Inter-lokaal en ook wijkagent en het

wijkcomité komen de signalen binnen en gaan we erop af.

Benno Linssen en Sandra Kloppenburg

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die kwetsbaar zijn en on-

dersteuning nodig hebben, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat zij

aansluiting hebben in de wijk.

Sociaal wijkteam actief in Lindenholt

Page 26: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201226

www.formulierenbrigadenijmegen.nl

Vraag hetGRATIS

Krijgt u waar u recht op heeft?

Heeft u een laag inkomen?

Bel: 0800 - 5678 567

Het Inter-lokaal in Lindenholt

Het Inter-lokaal in Nijmegen organi-seert het project Eigen Kracht voor laagopgeleide vrouwen zonder werk en uitkering. In een aantal bijeenkomsten krijgen de vrouwen hulp op weg naar een baan of een opleiding die bij hen past.

Hava Kahraman, medewerker van welzijns-organisatie Het Inter-lokaal, organiseert trai-ningen voor laagopgeleide vrouwen zonder werk en uitkering. Het project maakt deel uit van het landelijke programma Eigen Kracht van het Ministerie van Opleiding, Cultuur en

Wetenschap. Hava: ‘Met het project helpen we vrouwen die ver van de arbeidsmarkt afstaan om een stap te zetten richting werk, opleiding of cursus.’

Zo persoonlijk mogelijkIn een kennismakingsgesprek wordt er geke-ken wat het beste bij elke vrouw past. ‘Zo kijken wij wat de vrouwen verwachten en ver-tellen we wat werkgevers verwachten. Hiervoor is het belangrijk dat de vrouwen goed weten wat zij zelf te bieden hebben. En waar zij hun sterktes het beste in kunnen zetten. Zo helpen we iedereen zo goed mogelijk op weg naar een

De vrouwen op deze foto zijn niet betrokken bij project Eigen Kracht

Op eigen kracht naar werk

baan’, zegt Hava. Elk van de tien bijeenkom-sten heeft een bepaald thema. Hava: ‘Wij laten de vrouwen ook zien hoe zij om kunnen gaan met werk, thuis én familie.’ Ook gaan de groe-pen op bezoek bij een bedrijf of instelling. ‘Zo kunnen de vrouwen zien hoe het er echt op de werkvloer uitziet. Samen met de groep bepalen we waar we op bezoek gaan. Dat past het beste bij ieders wensen.’

‘Een mooie kans’De bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats, ’s ochtends, tijdens schooltijden. Hava legt uit waarom de training voor veel vrouwen nuttig kan zijn: ‘De training is een mooie kans voor vrouwen om zich te oriënteren op arbeid, studie en vrijwilligerswerk. Ook hebben zij de kans om met andere vrouwen te praten en elkaar te ondersteunen.’

Aanmelden kan altijdDe eerste groep is al begonnen met de trai-ning. Bij elke vijftien aanmeldingen begint een nieuwe groep. Heeft u zelf zin om deel te ne-men of kent u iemand die het leuk zou vinden? Neem dan gerust contact op met Hava Kahra-man: [email protected] of bel haar op 06 24 38 81 73.

Tekst en foto: Het Inter-lokaal

Page 27: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 27

Lindenholt in beweging

In deze rubriek willen wij wijkbewoners aan het woord laten die op een goede manier met hun gezondheid bezig zijn. In deze Lindenholt Leeft het verhaal van een succesvolle rookstop.

‘Mijn naam is Els Henderson. Ik woon al 22 jaar met veel plezier in Lindenholt. Bij toeval kwam ik er begin van dit jaar achter dat ik hoge bloeddruk heb. Dit zette mij wel aan het den-ken. Ik ben toen meer gaan bewegen en nam minder zout bij het eten. Maar er bleef één on-gezonde gewoonte bestaan: ik rookte al 44 jaar en dat was voor mij wel erg moeilijk om op te geven. Ik dacht dat ik niet zonder roken kon, maar besefte dat ik er iets aan moest doen om mijn gezondheid te verbeteren. In overleg met mijn huisarts kreeg ik het medicijn Champix. Dit medicijn kan helpen bij het stoppen met ro-ken. Je moet het eigenlijk drie maanden inne-men, maar ik kreeg last van misselijkheid, dus ben ik na twee weken al gestopt. Daarna ben ik op eigen kracht verder gegaan. Ik wist waar-voor ik het deed en daarvoor had ik bij nader inzien geen medicijn nodig.’

‘Er zijn wel eens moeilijke momenten, maar dan ga ik lekker wandelen. Ik ben trots op mij-zelf dat ik de demon roken overwonnen heb. Mijn bloeddruk is nu prima zonder dat ik daar medicijnen voor hoef te nemen. Daarnaast voel ik dat ik meer lucht heb en ik houd geld over voor leuke dingen.’

‘Ik hoop dat ik met mijn verhaal iemand kan bereiken die ook wil stoppen. En weet dat je bij je huisarts ondersteuning kan krijgen om dit te bereiken. Diegene die dit aanspreekt wens ik veel succes om een rookvrije, gezonde leefstijl te ontwikkelen.’

Op 2 juni is het nieuwe wijkgezondheidscen-trum feestelijk geopend met als thema Linden-holt in beweging.Ik zie als huisarts dagelijks de gevolgen van een ongezonde leefstijl. Daarom word ik enthousi-

ast als mensen hun leefstijl willen verbeteren. Door positieve verhalen van uw medewijkbe-woners hoop ik dat anderen ook gemotiveerd raken om in beweging te komen!

Wilt u zelf een positieve ervaring delen in deze rubriek mail dan naar de redactie: [email protected]

Tekst: Teun van den Hurk, huisarts in Wijkgezondheidscentrum LindenholtFoto’s: Peter de Jong

Teun van den Hurk Els Henderson

Jan Ermers is al jarenlang docent En-gelse conversatie bij de StAAD, maar bovendien een jaarlijks terugkerende inleider bij de maandelijkse zogenaam-de StAAD-specials, waarbij hij van zijn voettochten vertelt en zijn films en fo-towerk toont. In het verleden waren dat tochten naar onder andere Jeruzalem en Rome.

Op woensdag 21 november is er een Power-Pointpresentatie met als onderwerp een voet-tocht naar Santiago de Compostella, maar dan gestart vanuit Zuid-Spanje langs de Via de la Plaza. Om kennis te maken met het ruige ge-deelte van Spanje, met name Andalusia en Extramadura, en om de cultuur te proeven die Joden, Arabieren en daarvoor de Romeinen, achterlieten, koos Jan Ermers voor deze weg van Zuid- naar Noord-Spanje, ook al omdat bij

de pelgrimstocht vanuit Nederland naar San-tiago de Compostella al eerder had gemaakt. De tocht gaat van Granada, met het Alham-

bra, over Cordoba, met de mooie moskee La Mesquita en de oude synagoge door het best in tact gebleven Merida, langs Salamanca, Zamo-ra en Ourense. Vervolgens door het bergland van Galicië naar Santiago de Compostella. Ook overgebleven resten van de Romeinse invloe-den uit het verleden kunnen niet worden ge-mist in dit ruige onherbergzame land.Onderweg zijn er interessante ontmoetingen, ook met mede pelgrims, en daarover kan Jan Ermers boeiend vertellen.

Deze PowerPointpresentatie is op woensdag 21 november van 14.00 to 16.00 uur, in zaal 029 van Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst 70-39 en is voor iedereen gratis te bezoeken.

StAAD is een vrijwilligersorganisatie in Duken-burg, met tevens veel belangstelling uit Hatert en Lindenholt, die cursussen en workshops or-ganiseert op vele gebieden.

Tekst: Guus Kroon

StAAD-lezing: Spanje van zuid naar noordAlhambra

Page 28: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201228

Parochie LindenholtVieringen in parochie Lindenholt Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering.Donderdag 7.45 uur: Meditatief morgengebed.Elke eerste en derde zaterdag van de maand 16.00 uur: eucharistieviering in het Pools.Zondag 9 december 12.00 uur-17.00 uur: eu-charistieviering in het Vietnamees.

Diaconiezondag: elke eerste zondag van de maand. • Verkoop van loempia’s. De opbrengst komt ten goede aan de oorlogsslachtoffers in Viet-nam.• Verkoop van sieraden voor scholing en ge-zondheidszorg op Bali.• Inzameling voor de Voedselbank. We nemen van huis houdbare levensmiddelen mee.

VoedselbankEr zijn nog steeds mensen die tekortkomen, gewoon om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Zijn zij ver weg? Nee, zij wonen óók in Nijmegen. Iedere eerste zondag van de maand brengen we in onze parochie goederen mee voor de Voedselbank Nijmegen. In de week erna wordt het door vrijwilligers weggebracht naar het depot van de Voedselbank Nijmegen. U kunt altijd langer houdbare levensmiddelen (minimaal drie maanden houdbaar) afgeven op het parochiecentrum. Wij zorgen ervoor dat het bij de Voedselbank komt. Parochie Linden-holt, St. Agnetenweg 90.

JaarmarktZondagmorgen 16 september 06.00 uur. Het feest kon beginnen. Achttien mensen waren voor dit feest op dit tijdstip present! In de loop van de ochtend werd de club groter en werd

Naar binnenNa al het mooie weer in de nazomer wordt het toch weer tijd om de zomerspullen echt op te bergen. We gaan weer naar binnen. De gezelligheid en mooie kleuren kunnen we meenemen in ons huis. U vindt veel oranje of rode sfeerverhogers in de winkels om iets van de stralende zon van de zomer vast te houden in de komende tijd. Iets van het zomerlicht willen we in de wintertijd graag vasthouden met alle kaarsjes die we ontsteken. Misschien mogen we ook iets van dat licht naar binnen laten schijnen. In ons hart. Om het te verlichten, en om licht te laten schijnen op donkere of zere plaat-sen. Gewoon, tijd nemen om naar binnen te keren en om van daaruit kracht op te doen om zere plekken te laten helen. Laten we durven vertrouwen aan de tijd. En leren dat alles zijn uur heeft en dat het leven niet verhaast kan worden. Laten we ons toever-trouwen aan de genade van ieder seizoen: bloesemtijd groeitijd, oogsttijd. Maar vooral ook aan de wintertijd. Wanneer we durven te geloven in de genade van de wintertijd, waarin niets schijnt te gebeuren en alles lijkt af te sterven, beginnen we opnieuw. Want de groene knoppen van de bomen zitten in schijnbaar dor hout. De knopjes van de bollen zoeken, zonder dat wij ze kunnen zien, hun weg door de donkere grond, in de wintertijd. Laten wij mensen luisteren naar de natuur en naar binnen gaan in ons hart, om de daar doorploegde grond rust tot rijpen te geven…

Bettineke van der Werfcoördinatieteam parochie Lindenholt

in rap tempo met drie wagens en aanhangers de loods van Theunissen en de containers leeggemaakt en werden alle spullen verdeeld over de kramen. En als altijd was er weer een ploegje dames vroeg present om voor al deze harde werkers voor koffie en broodjes te zor-gen. Tegen negenen waren ook alle vrijwilligers voor achter de kramen present om zijn of haar kraam mooi op te tuigen. Ook de verhuurders druppelden binnen. Om 10.00 uur werd het terrein afgesloten, nadat de kerkbezoekers voor de viering binnen waren. Na de viering werd de Jaarmarkt geopend door wethouder Tankir en konden de ‘deuren’ open en kon het feest beginnen.Wat een dag weer, veel bezoekers, mooi weer en bovenal: een prima sfeertje. Alle bezoekers en kopers bedankt, en tot de volgende jaar-markt.

Vieringen met aandacht voor kinderenHet kinderkoor de Linderakkertjes zingt in deze vieringen. Er is tegenwoordig tijdens deze vieringen altijd een kindercrèche. De komende vieringen met aandacht voor kinde-ren zijn op zondag 28 oktober, 25 november, maandag(kerst)avond 24 december 19.00 uur. De vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur.

Speciale vieringenAllerzielen: ‘Omdat het einde van het leven op aarde, niet het einde van onze liefde is.’We gedenken op Allerzielen (2 november) ’s avonds om 19.30 uur alle mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. We noemen hun naam en steken een kaars voor hen aan. Intenties hier-voor kunt u opgeven bij de gastvrouwen of vlak

Page 29: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 29

voor de viering van 2 november. De mensen die dierbaren hebben verloren, voor wie dit jaar vanuit onze kerk de afscheidsviering was, krij-gen voor de Allerzielenviering een uitnodiging thuis gestuurd en hoeven dus geen intentie op te geven. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering.

Zondag 4 november is er in de viering een Gre-goriaans (gast)koor dat samen met het Agnes-koor de zang verzorgt.

Sint MaartenOp 11 november vieren we Sint Maarten met de jonge kinderen. Komt u ook met uw kind of kleinkinderen en zijn of haar lampion? De vie-ring begint om 17.00 uur. Na de viering gaan we in optocht naar mensen die rondom onze kerk wonen waar we met de hele groep aan mo-gen bellen. Sint Maarten valt dit jaar op zon-dag. ’s Morgens om 10.00 uur is er in onze kerk een oecumenische viering met de gemeenschap van de Ontmoetingskerk uit Dukenburg.

Christus Koning van het Heelal Zondag 25 november, het feest van Christus Koning van het Heelal, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

AdventDe Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis begint op zondag 2 december. In de kerk hangt de Adventskrans. Op de eerste zondag van de Advent wordt de eerste kaars aangestoken. We steken als voorbereiding op het kerstfeest elke week een kaarsje meer aan op de Adventskrans.

KerstzingenZondag 16 december gaan we van 15.00 uur tot 17.30 uur (weer) gezamenlijk bekende en minder bekende kerstliederen zingen. Het is geen concert, maar een gezamenlijk zingen om alvast in de kerstsfeer te komen. Jong en oud is van harte welkom om te komen zingen.

HerdertjesvieringOp 24 december houden we met jonge kinde-ren de Herdertjesviering. Alle kinderen mogen zich verkleden als herder, engel of een van de andere figuren uit het kerstverhaal. Zo laten we samen het kerstverhaal tot leven komen.

Eerste CommunieDe voorbereiding op de Eerste Communie be-gint met een informatieavond voor de ouders van kinderen van de basisschool uit groep 4 of hoger, op dinsdagavond 8 januari 2013. De avond begint om 20.00 uur.

Actie4kids/Actie SchoenendoosActie4kids is gestart en u kunt weer een mooie schoenendoos gevuld met allerlei leuke en da-gelijkse dingen aanleveren. Zondag 25 novem-ber is de laatste dag dat u schoenendozen in kunt leveren. De verzendkosten voor een doos zijn ook dit jaar 5 euro. Meer info vindt u op onze parochiesite www.parochielindenholt.nl of www.actie4kids.com

Vieringen in de KersttijdMaandag 17 december 19.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis.Maandag 24 december 17.00 uur: Herdertjes-viering (geen eucharistieviering).Maandag 24 december 19.00 uur: Linderak-kertjes, eucharistieviering met aandacht voor kinderen .Maandag 24 december 22.00 uur: Agneskoor .Eerste Kerstdag, zondag 25 december 10.30 uur: Sub Tilia. Tweede Kerstdag, maandag 26 december 10.00 uur: jongerenkoor Joli.Nieuwjaar, zondag 1 januari 11.00 uur: Samen-zang.

Meer informatie vindt u op www.parochielin-denholt.nl

Tekst: parochie Lindenholt

Uitnodiging Quick 1888 sportcongres seniorenQuick 1888 is meer dan voetbal. Ook senioren kunnen bij ons te-recht om te sporten en bewegen. Onze omni-vereniging biedt vele mogelijkheden, één daarvan is HUK.

HUK staat voor: Houdt U Kwiek en is een club waar senioren badminton, volleybal, lijnbal, zaal hockey, bewegen op muziek en nog veel meer kunnen spelen.Om de seniorensport in Nijmegen onder de aandacht te brengen, organiseert de afdeling HUK een congres in samenwer-king met de GGD Nijmegen en een er-kende fysiotherapiepraktijk. Tijdens een middagprogramma kunt u kennis maken met de mogelijkheden die Quick 1888 u biedt. Bovendien kunt u deelnemen aan een cursus valpreventie.Op maandag 29 oktober 2012 bent u vanaf 13.30 uur van harte welkom in ons clubhuis aan de Dennenstraat. Na een korte presentatie van de GGD en een cli-nic valpreventie kunt u tijdens twee spel-rondes kennis maken met HUK.

Programma• 13.30 uur: ontvangst met koffie• 13.45 uur: presentatie GGD Nijmegen• 14.00 uur: cursus valpreventie• 14.30 uur: spelronde 1• 15.00 uur: pauze met koffie• 15.15 uur: spelronde 2• 15.45 uur: afsluitingDeelname is gratis. Wij hopen dat u op maandag 29 oktober gezellig een kopje koffie komt drinken en samen met ons uw spieren los komt maken.

Tekst: Quick 1888

Page 30: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Jongerenpagina’s Naam: Adil Jbilou

Woonplaats: Nijmegen

Tekening: Jessy Cakar

Eindelijk! Nadat Adil zelf hand-leidingen heeft geschreven en uiteindelijk zelfstandig heeft uitgeven, is het nu uiteindelijk gelukt om een boek te schrijven en uit te brengen samen met de uitgever Boekscout.nl. De titel van het boek is: Alles tot stand brengen. Het is sinds 5 oktober 2012 verkrijgbaar. Het boek geeft een kijk op de realiteit vanuit verschillende in-valshoeken en probeert een aan-tal vraagstukken om te zetten in perspectief. Het boek geeft ook een contrast aan in mythologie en geschiedenis. Je kunt het boek bestellen via de website van boekscout.nl. Of stuur een mail naar [email protected] voor meer informa-tie.

Adil Jbilou

‘Grootheid kan klein beginnen’

Page 31: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Interview: Zanger DannyBoy

Redactie jongerenpagina’s: Brandon Tijssen, Adil Jbilou, Masha Gromova-Rensink en Jessy Cakar

Dag lezers, deze maand hebben we een interview met de zanger DannyBoy uit Nij-megen.DannyBoy is zanger en hij verzorgt de hooks (refrein) op diverse tracks voor verschillende rappers en voor hemzelf. Hij heeft op verschillende plaatsen opgetre-den in Gelderland, waaronder in Nijmegen en in Arnhem.In dit interview kun je lezen hoe het voor DannyBoy allemaal is begonnen en wat zijn verdere ambities zijn in de muziek

Naam: Danny van der Weerden ‘DannyBoy’Leeftijd: 22 jaarGeboorteplaats en woonplaats: NijmegenVrijetijdsbesteding: zanger

Hoe ben je begonnen met muziek?

‘Mijn eerste ervaring met muziek was op school. Samen met een vriend van mij, die zelf gitaar speelde, gingen we regelmatig jam-men op zijn zolder. Hij speelde op zijn gitaar en ik zong een paar nummers. Daarna heb-ben we een filmpje gemaakt en op YouTube gezet. Tot mijn verbazing werd het filmpje duizenden keren bekeken. Daarna werd ik benaderd, door een rapper uit Nijmegen en hij vroeg aan mij of ik interesse had om op een van zijn nummers een refrein te doen. Zo is het voor mij allemaal begonnen.’

Hoe was jouw ervaring met het opnemen van je muziek?

‘Wow… Het was spannend man. De rapper met wie ik samenwerkte liet mij de beat en zijn tekst horen. Het is de bedoeling dat je zelf het refrein schrijft. Ik ben er wel mee geholpen, omdat het voor mij allemaal nieuw was.’

Welke artiesten vind jij op het moment goed?

‘In Nederland vind ik op dit moment R. Kay een toffe rapper. En in Amerika vind ik de stijl van Drake en J. Cole tof.’

Wat zijn jouw toekomstplannen in de muziek?

‘Ik zie mijn muziek als hobby, toekomstplan-nen heb ik daarom niet. Maar dat wil niet zeg-gen dat ik niets doe, haha. Want ik heb pas geleden in Arnhem een toffe track opgeno-men. En in Nijmegen heb ik ook nog wat din-gen liggen die er binnenkort aan gaan komen.’

Hoe is je beleving tijdens een optreden?

‘Voor een optreden maak je een playlist die je gaat doen. Daar oefen je op zodat je niets kun vergeten. Want als ik moet optreden ben ik wel zenuwachtig, maar door de mensen om mij heen en het publiek weet ik dat het goed gaat komen. Daar krijg ik een energieboost en zelfvertrouwen van. Als je ziet dat het publiek meezingt met jouw track, dan lijkt het wel alsof je vleugels krijgt. En dan knal je!’

Welke tracks van jezelf vind je goed?

‘Pffff... Dat is een moeilijke vraag! Ik vind de track Huiselijk Geweld mijn meest aangrij-pende track. Die kun je overigens horen op YouTube. Die track heb ik samen met rappers Sisco en Jaromir gedaan. Die vind ik vooral goed omdat het echt is gebeurd. Dat vind ik belangrijk, omdat je dan weet waar je over praat. En een track die ik zelf leuk vind om te luisteren is Love Is Wat Je Krijgt. Omdat het een vrolijke track is, die ik samen met K-Lito en Gany heb opgenomen.’

Met welke artiest zou jij nog een track op wil-len nemen?

‘Het is en het blijft mijn hobby, dus ik heb niet echt een artiest met wie ik graag een track zou willen opnemen. Maar als iemand mij benadert, sta ik open voor een featuring.’

Wat wil jij nog graag doorgeven aan de jon-gere rappers onder ons?

‘Het belangrijkste vind ik dat je te allen tijde jezelf blijft. Daarnaast is het ook belangrijk dat je niet geforceerd op zoek gaat naar succes.Dus nogmaals blijf jezelf en heb lol.’ DannyBoy, wil je zelf nog iets kwijt?

‘Lezers, jullie kunnen me volgen op Twitter: @dannyboyvevo, op facebook: Danny van der Weerden en op Hyves. Daarnaast nog de groeten naar m’n broertje Puzo en aan alle andere artiesten in Nijmegen en omstreken! Love Is Wat Je Krijgt.’

DannyBoy, bedankt voor het interview en veel succes in de toekomst!

Adil Jbilou

Page 32: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201232

Malvert 70-17 6538 DP Nijmegen Telefoon (024) 344 63 23

www.scheepersbiketotaal.nl

Scheepers Biketotaal Malvert 70-17 6538 DP Nijmegen

Telefoon (024) 344 63 23

[email protected] www.scheepersbiketotaal.nl

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT !! Continental WINTERBANDEN voor de fiets.Ook in de herfst en de winter OPTIMALE GRIP onder alle omstandigheden!

Als introductie doen wij U het volgende aanbod:Bij aanschaf van 2 winterbanden betaalt U slechts de helft van de montagekosten!Op afspraak in 1 dag WINTERKLAAR !!Eventueel ook te combineren met onze jaarlijkse FIETS-CHECK.Uw fiets wordt GRATIS gecontroleerd op maar liefst 9 punten !!Als blijkt dat er delen moeten worden vervangen, krijgt U een korting van 10% op de onderdelen.

Graag tot ziens bij:

Lindenholt Leeft - juni 20112

Spar Van Espelo

Mijn buurt, mijn Spar

St Agnetenweg 63

6545 AT NIJMEGEN

024 3777793

[email protected]

openingstijden:maandag t/m vrijdag: 08.00 - 18.00 uur

zaterdag: 08.00 - 17.00 uur

Couwenberg Doe het zelf Shop

Telefoon (024) 344 34 51

Winkelcentrum MalvertNu ook: Speelgoed

HuishoudDecoCadeau-artikelen

Portaal is gestart met de bouw van 42 appartementen in de Horstacker, fase 2 genoemd. De appartementen zijn een onderdeel van de verbetering van de omgeving rond het plein.

Onder dit gebouw (met 42 appartementen) komt een Lidl-supermarkt. Het gezond-heidscentrum en de apotheek zijn al ver-huisd naar de nieuwbouw. De redactie praat kort met de projectlei-der en hoofduitvoerder Theo Booltink van Giesbers Arnhem, verantwoordelijk voor de bouw. Theo: ‘We liggen iets voor op het bouwsche-ma maar dat is alleen maar goed in verband met de winterperiode die we gaan krijgen. De fundering is gelegd en de contouren worden

nu ook duide-lijk zichtbaar. De begane grond staat voor een groot deel al over-eind. Het gro-te verschil met de bouw van het gezond-heidscentrum zit hem vooral

in het gebruik van andere materialen. Hier wordt voornamelijk gietbeton gebruikt. Dat doen we omdat dit gebouw veel hoger gaat worden; het hoogste deel wordt 23 meter. Boven het winkelgedeelte komen in totaal 42 seniorenwoningen, die in tegenstelling tot de woningen boven het gezondheidscen-trum wel allemaal een balkon hebben.’De oplevering staat gepland voor de tweede helft van 2013. Daarna richt de gemeente de openbare ruimte in en ontstaat er een mooi nieuw plein met appartementen en voorzie-ningen in Horstacker. Volgens Theo wordt de vestiging van Lidl een van de grootste van Nederland en dan gaat het om 1200 m2. Voor 2014 zal deze Lidl haar poorten openen en ontstaat er een ge-heel nieuw hart voor dit deel van Lindenholt.

Nee, hij had nog niks vernomen van de idee-en om deze locatie te gebruiken als plek voor een van de drie Lindenholtse boekenbomen waarvan plannen volop in bespreking zijn. We gaan het zien en volgen de ontwikkelin-gen met grote belangstelling.

Tekst: Gerard van BruggenFoto’s: Peter Saras

Nieuwbouw Horstacker

Theo Booltink

Page 33: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 33

Nieuwbouw Horstacker

Zo gaat het worden

Page 34: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201234

Anita

’s ha

irsty

ling

: €2,50

kor

ting

!

Voordeel voor u, bij Anita’s hairstyling! In ruil voor deze advertentie ontvangt u na een behandeling bij Anita’s hairstyling € 2,50 korting op een stylingproduct naar keuze. U bent van harte welkom, de ko� e staat voor u klaar!

Deze aanbieding is niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties, t/m 1 december 2012. Max. 1 pers. per advertentie.

Extensions van Great Lengths & haarwerken van Ellen WilleAnita´s hairstyling is dé plek voor hairextensions. We werken met Great Lengths, een professioneel

haarvermeerderingssysteem van absolute topkwaliteit. Op zoek naar een haarwerk: Anita is gecerti� ceerd hairdesigner, denkt met u mee en kijkt wat écht het beste bij u past, voor een prachtig eindresultaat.

Anita´s hairstyling declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar!

Anita’s hairstyling, meer dan alleen kapsalon!Extensions • Haarwerken • Kinderfeestjes • (Bruids)visagie • Metamorfoses

€2,50

korting

Op

een

styl

ingp

rodu

ct n

aar k

euze

Op een styling-

product naar

keuze

Sint Agnetenweg 50 Nijmegen • T (024) 378 31 37 • Voorstadslaan 263 Nijmegen • T (024) 82 00 262 www.anitahairstyling.nl • [email protected]

Maandag 13.00 uur tot 22.00 uurDinsdag 09.00 uur tot 17.30 uurWoensdag 09.00 uur tot 17.30 uur

Donderdag 09.00 uur tot 22.00 uurVrijdag 09.00 uur tot 17.30 uurZaterdag 08.30 uur tot 13.30 uur

OpeningstijdenSt. Agnetenweg :

(024) 344 47 81 www.deduckenburg.nl(024) 344 47 81 www.deduckenburg.nl

Kom eten,drinken en

genieten opde mooiste plekin Dukenburg

Drie gangen-menuà € 24,50

Kom eten,drinken en

genieten opde mooiste plekin Dukenburg

Drie gangen-menuà € 24,50

Adverteren in Lindenholt LeeftLindenholt Leeft is een full-colourmaga-zine dat gemaakt wordt door en voor bewoners van Lindenholt. Het verschijnt zes keer per jaar. Het wordt huis-aan-huis verspreid in heel Lindenholt.

Daarnaast is het blad gratis verkrijgbaar bij wijkcentrum De Brack, wijkcentrum De Kampenaar, C1000 Leuvensbroek, Spar St. Agnetenweg, Wijkgezondheids-centrum Lindenholt, Kinderboerderij Lindenholt en Bibliotheek Zwanenveld.

De oplage is 7500 exemplaren.

Het is mogelijk om in Lindenholt Leeft advertenties te plaatsen. Indien u geïnte-resseerd bent, kunt u contact opnemen via [email protected] of telefoon-nummer 06 54 645 175.

Page 35: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 35

Voor veel mensen is de verlenging van het rijbewijs een regelmatig terugke-rende, zeer kostbare procedure. Niet alleen de kosten bij de aanvraag zijn niet mis, maar je krijgt als senior daar nog bij dat je een medische keuring moet ondergaan. Sommige keuringen zijn schandalig duur en je bent soms voor een kort onderzoek wel 70 euro kwijt. Vooral door de ouderenbonden is daar niet alleen tegen geprotesteerd maar er is ook wat aan gedaan.

Toen ik onlangs bij burgerzaken in ons wijk-centrum een formulier voor een medische verklaring aanschafte en ik aan de ambte-naar vroeg of ik geen lijstje van goedkoop keurende artsen kon krijgen, kreeg ik een tamelijk ontwijkend antwoord. Ik begrijp nu waarom. Dat is namelijk niet toegestaan. Reden om bij de seniorenraad een voorstel te doen. Ik stelde hen de vraag of zij er niet voor konden zorgen dat de gemeente haar seniorenburgers beter zou kunnen voorlich-ten wie passende artsen zijn voor deze medi-sche keuringen. De seniorenraad reageerde prompt met een brief naar de gemeente. Onze wethouder Frings gaf mij daarop een vriendelijk antwoord, keurig:

Brief gemeenteGeachte mevrouw Jolin (ambtelijke secreta-ris van de senioren raad) en de heer Koten.Ik vind uw idee heel sympathiek. In het verle-den is door de gemeente onderzocht of dit te re-

aliseren was. Het is een commerciële activiteit van artsen. Er zijn ook bedrijven die in Nijme-gen keuringen verzorgen zoals rijbewijskeu-ringsarts.nl. Een lijst met namen, adressen en tarieven zou concurrentievervalsend kunnen werken. Om deze reden stelt de gemeente geen lijst ter beschikking. Het is heel eenvoudig zelf een keuze te maken. Via googelen op internet komt een hele rij aan mogelijke artsen en be-drijven voorbij waar een keuze uit gemaakt kan worden. Overigens is het verstrekken van de medische verklaring een activiteit die door de gemeente als service wordt uitgevoerd.

Geen internetDit is een heel vriendelijk antwoord dat zeer wordt gewaardeerd. Maar ik ben er toch niet helemaal tevreden mee. Veel ouderen heb-ben geen internet waar ze snel iets kunnen opzoeken. Maar los daarvan vind ik het ver-haal van de wethouder toch een beetje vrees om zich aan koud water te branden. Wie in hemelsnaam kan bezwaar hebben wanneer de ambtenaar je een lijst van bekende artsen geeft die bereid zijn tegen een aangegeven prijs een seniorenrijbewijskeuring te ver-richten. Bovendien las ik wat ik niet wist: deze keuringen worden ook door de gemeen-te gedaan, maar waar en hoe en hoe duur? Ik kon het niet vinden. Uit oogpunt van voor-lichting zou het niet kwaad zijn wanneer de gemeente dat aan haar burgers die daarom vragen laat weten.

KeuringsartsenZie hier een lijst van keuringsartsen die ik op internet kon vinden, waarbij ik niet naar volledigheid heb gestreefd. Wellicht kan men deze lijst ergens ophangen. Wellicht ook dat daarop nog verdere reacties komen.

• P.J.T. Pulles, huisarts, Medisch Centrum Brakkenstein, Kanunnik Boenenstraat 8, 6525

WJ Nijmegen, (024) 355 23 39, kosten: € 30,-.• Backus, Blomen Bijleveld, huisartsenpraktijk, St. Jacobslaan 343, Nijmegen, (024) 355 08 10, kosten: € 50,-. Alleen huisarts Backus verricht keuringen. Men hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond.• G.A. Bongers (huisarts), Nieu-we Tielseweg 111, Tiel. Kosten € 25,-. Afspreken: (0344) 62 72 78, liefst tussen 08.00 en 09.00 uur.• Dhr. Franssen, Wijchen, (024) 641 73 72 (af-spraak maken: minimaal 8 weken van tevoren).• Mw. G. Gootjes, Het Souterrain, Broerdijk 17, Nijmegen, (024) 323 65 53, overdag en ’s avonds, vaak dezelfde week nog; kosten € 35,-. Men hoeft geen lid te zijn van een ouderen-bond.• Dr. Menko, Kon. Wilhelminastraat 2, Ooij, (024) 663 26 39 (afspraak maken: circa 1 week van tevoren). Kosten onbekend.• Rijbewijskeuring Nijmegen. Multidag Nijme-gen (hoek Energieweg) Wolfskuilseweg 270, 6542 AB Nijmegen. Kosten onbekend.• ViaStoa, Groenestraat 294, 6531 JC Nijme-gen, [email protected], (024) 360 58 53.• N.K.C. Nijmeegs Keuring Centrum. Onafhankelijke medische keuringen Nijmegen. Kosten onbekend.

• In Nijmegen komen twee keer per maand (op vrijdag om de veertien dagen) een drietal artsen rijbewijskeuringen afnemen in Wijkcen-trum Hatert, Couwenbergstraat te Nijmegen. De keuring is voor iedereen toegankelijk, on-geacht lidmaatschap van een ouderenbond of woonplaats. Kosten: € 30.- Aanmelden: (024) 355 49 36.

Nogmaals dit lijstje is lang niet volledig. Daar-voor begrip gevraagd.

Tekst: Janwillem KotenFoto: TISPOL

Rijbewijskeuring voor senioren

- Onderhoud- APK- Reparatie

Aldenhof 11-01 - 6537 AC NijmegenTel. 024-3440424info@bcsvangool.nlwww.bcsvangool.nlwww.boschcarservice.nl

Wij doen alles voor uw auto

Bosch Car Service Van Gool

- Banden- Lease-auto’s- Schadeherstel

ALLE MERKEN

Adv_74x105.indd 1 02-05-12 13:41

Page 36: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012

• Bijzondere bijstand (voor noodzakelijke kosten, gemeente)• Langdurigheidtoeslag (als u drie jaar of langer een minimuminkomen hebt, gemeente)• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (als uw inkomen op bijstandniveau is)• Regeling maatschappelijke participatie (tegemoetkoming in kosten activiteiten gemeente)• Zorgtoeslag (tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering, belasting- dienst)• Huurtoeslag (tegemoetkoming in de huurkosten, belastingdienst)• Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming in de kosten van kinderoppas, belastingdienst)• Kindertoeslag (tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud kind, belastingdienst)• Tegemoetkoming als u geen of weinig belasting betaalt (belastingdienst)• Heffingskortingen (korting op belasting en premies, belastingdienst)

RECHTENKAARTHebt u een gering inkomen dan heeft u mogelijk recht op de volgende

voorzieningen en aanvullingen onder andere:

Geachte heer/mevrouw,Heeft u vragen over werk, inkomen of uitkering

Elke woensdag spreekuur sociale zekerheidvan 10.00 uur tot 14.00 uur in:

Vakbondscentrum Nijmegen, Steenbokstraat 84, Nijmegen

Leden en niet-leden zijn welkom.Coördinator Rien van Kesteren

Telefoon tijdens spreekuur: 06 17 50 52 38 en (024) 355 34 48

36

taartsnameeZ reteiP

naalsbocaJ tniS

naalsbocaJ tniS

taartsnietsniE

Heiweg

taartsinocraM

taartszsuohnegnI

Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebankmaandag van 10.00 tot 17.00 uurdinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uurwoensdag gesloten, zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur

Vanaf 1 december:maandag van 10.00 tot 20.00 uurdinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uurwoensdag gesloten, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uurzondag van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis parkeren! Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon 06 811 473 05

Lekker zonnen onder een nieuwe moderne zonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebank/kapsalon Time-Out:maandag van 10.00 tot 17.00 uurdinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uurwoensdag geslotenzaterdag van 9.00 tot 14.00 uur

Ook buiten de openingstijden is gebruik vande zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Sessie van 10 keer zonnen bij ons € 60,= elders 100 Euro

voor meerinformatiebel

06 811 473 05

Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon 06 811 473 05

Sessie van 10 keer zonnen bij ons voor € 60,= elders 100 euro

Page 37: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012 37

Als het recreatieschap RGV en de ge-meente Wijchen hun zin krijgen, zal op de Berendonck veel groen plaats maken voor bebouwing. Het voor omwonenden en recreanten toegankelijke deel wordt steeds kleiner. Bewoners- en milieugroe-pen komen in actie.

Het is alweer zes jaar geleden dat trouwe be-zoekers, bewoners en milieugroepen actie voer-den tegen uitbreiding van het golfterrein op de Berendonck. Met die uitbreiding zou maar liefst tweederde van het gebied ontoegankelijk worden voor ‘gewone’ bezoekers. De actie had succes, het plan werd afgeblazen. Om dit te compenseren, voegde het recreatieschap RGV nieuwe onderdelen toe aan zijn ontwikkelings-visie. Nu een ontwerp-bestemmingsplan is vrij-gegeven, blijkt dat het RGV wel érg veel ruimte wil maken voor bebouwing:• een nieuw horecapaviljoen;• twee groepsverblijven en tien strandhuisjes (slaapplaats voor 156 gasten);• een speel/leer/vermaakcentrum (waarvan 5000 m2 indoor, maximaal 15 meter hoog);• een groot welnnesscentrum (7000 m2, 25 pro-cent daarvan maximaal 19 meter hoog), met een nieuw parkeerterrein voor 700 auto’s.

De (bouw)locaties worden niet geconcentreerd, maar over het hele gebied uitgesmeerd. Zo komt het welnnesscentrum aan de zuidwestkant van de Berendonck. De ontsluiting voor auto’s komt over de Oude Teersdijk – nu nog een landschap-pelijk pareltje – en dan parallel langs de A73 door de westrand van de Berendonck. De nieu-we weg loopt vlak langs enkele dassenburchten en kruist drukke paden bij het fiets- en voetgan-gerstunneltje naar Dukenburg.

Het RGV wil de teruggang in het aantal bezoe-kers ombuigen in groei, van nu minder dan 300 duizend naar 500 duizend bezoekers per jaar. De extra inkomsten uit pacht en parkeren zijn bedoeld om onderhoud, toezicht en investeren in toiletten en kiosken en dergelijke te kunnen betalen. Ook de aanleg van een officieel naturis-tenstrand kan ermee betaald worden. Bij veel omwonenden en vaste bezoekers bestaat echter wantrouwen over deze intenties, want het RGV heeft daar de afgelopen jaren niet veel werk van gemaakt.

Bos kappen voor leegstand?Terwijl de Berendonck 35 jaar geleden is aange-legd voor de bewoners uit de omliggende, groei-ende stadswijken, wordt het gebied voor hen steeds mínder toegankelijk. Eerst werd haast de helft van het oppervlak weggegeven aan Burg-Golf, met de nieuwe plannen wordt nog meer geprivatiseerd. Het lijkt wel alsof de Berendonckeen soort luxe resort wordt. Maar is daar wel behoefte aan? De gemeente Wijchen heeft al in 2010 besloten een nieuw hotel te schrap-pen uit de plannen, toen bleek dat de spoeling al dun was voor de drie bestaande hotels in de omgeving. Er is echter helemaal geen onderzoek gedaan naar de kansen van een nieuw wellness-centrum. Dat is onverantwoord, want de stress op de wellnessmarkt is groot, met regelmatig faillissementen! Niet voor niets maken Oase (Nederasselt) en Sanadome en de Thermen (Nijmegen) zich grote zorgen.

Voor omwonenden en natuurliefhebbers is het wel heel wrang, wanneer straks een stuk bos gerooid wordt voor een voorziening die niets toevoegt behalve kaalslag onder de concurren-tie. Het risico is bovendien levensgroot dat het wellnesscentrum om rendabel te draaien al snel zal moeten worden uitgebreid, en dus nog meer bos gekapt moet worden. Zo is het ook gegaan bij Thermen Bussloo op de Veluwe, waar eerst is bijgebouwd en vervolgens – eigenlijk tegen de zin van de gemeente! – een hotel is toegevoegd; dat opende begin vorige maand.

Laat van je horen!Het RGV is een aantal jaren terug verzelfstan-digd. Het kreeg toen 11,7 miljoen euro mee van Nijmegen. Nijmegen is nog steeds aandeelhou-der, samen met 22 andere gemeenten. Toch heeft onze gemeente zich tot nu toe niet geroerd. Onvergeeflijk, als je bedenkt dat de helft van de bezoekers van de Berendonck uit Nijmegen komt. En zoals Wijchen zich bekommerde om zijn hotels, behoort Nijmegen dat te doen voor zijn eigen bedrijven. Er zitten goede elementen in de ontwikkelingsvisie voor de Berendonck, maar sommige onderdelen dienen geschrapt te worden. De bebouwing dient ook meer gecon-centreerd te worden, zodat het groene en open-bare karakter van de Berendonck behouden blijft. Vind je dat ook? Teken dan de petitie op www.gnmf.nl

Tekst en foto’s: Alex de Meijer

Berendonck:van publieksvoorziening naar luxe resort?

Opinie

Oude Teersdijk

Page 38: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 201238

Klaar om te settelen? Dan is set 12 echt iets voor jou! set 12 is een Kleinschalig appartementencomplex aan De BroeKstraat in nijmegen.

• 12Complete2-kamerappartementen metingerichtekeukenenbadkamer;• Woonoppervlaktevanafca.33m2tot ca.35m2(exclusiefbalkon);• Inclusiefeigenberging&privéparkeer- plaats;• KoopsommenvanafE 98.950,-v.o.n. totenmetE 100.950,-v.o.n. (bereikbaarvanafeenbrutoinkomen vanca.E 1.800,-permaand,netto maandlastenvanafca.E 330,-);

verKoop gestart!

Jeeigenappartementvanafe330,-permaand.

Koopsommenvanafe97.500,-v.o.n.

verKoop&InformatIe

Breunissenmakelaarst.0317425600i. www.breunissenmakelaars.nl

Volg ons op Facebook

of kijk op www.set12.nl

Janssen&vanDijkGarantiemakelaarsB.v.t. 0318524123i. www.janssenvandijk.nlaa

12 Appartementen • Lindenholt • Nijmegen

Nog5 appartementen

beschikbaar!

Koopsommen vanaf

€ 98.950,- v.o.n.

Page 39: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Lindenholt Leeft - oktober 2012

39

Belangrijke nummers

• Alarmnummer: 112• Politie: 0900 88 44 (ook team Lindenholt)• Brandweer: (024) 329 75 99• GGD: (024) 3 297 297

• Gezondheidscentrum Lindenholt: (024) 378 18 18• Huisartsenpost: 0900 88 80• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657• UMC St Radboud: (024) 361 11 11• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11• Dierenambulance: (024) 355 02 22

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00• Meldpunt Kindermishandeling: (026) 442 42 22, 0900 123 123 0• Slachtofferhulp: (024) 323 33 22, 0900 01 01• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26 [email protected]• Kindertelefoon: 0800 04 32• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00• Maatschappelijk werk (NIM): (024) 323 27 51, [email protected]• Het Inter-lokaal: (024) 373 44 94, Zwanen- straat 1a, [email protected]• Tandem: (024) 365 01 70 [email protected]• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90 [email protected]

• Wijkcentrum De Brack: (024) 377 57 84 Leuvensbroek 1200, [email protected]• Wijkcentrum De Kampenaar: (024) 377 57 84, Zwanenstraat 1a [email protected]• Wijk- en jongerencentrum De Sprok: (024) 373 32 51, Weteringweg 51• Sportfondsenbad Dukenburg: (024) 377 15 70, Meijhorst 7041• Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00• De Lindenberg: (024) 327 39 11• Lux: 0900 589 46 36

• Gemeente Nijmegen: 14 024 [email protected]• Bel- en Herstellijn: 14 024 bel&[email protected]• Bureau Toezicht: 14 024• Milieupolitie: 14 024• Dar Klantenservice: (024) 371 60 00• Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26• Breng Klantenservice: 0900 20 20 121

• De Gemeenschap: (024) 381 78 00 [email protected]• Portaal: 0800 767 82 25, [email protected]• Standvast Wonen: (024) 382 01 00 [email protected]• Talis: (024) 352 39 11, [email protected]• WoonGenoot: (024) 344 06 39 [email protected]• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96 [email protected]

Als u deze Woord Sudoku goed hebt opge-lost bevat elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij 3 velden de 9 verschillende let-ters precies eenmaal.Ook de twee diagonalen van 9 velden be-vatten dan de 9 verschillende letters pre-cies eenmaal.

Zonder deze twee diagonalen heeft deze Woord Sudoku 15 verschillende oplos-singen. Door logisch gebruik te maken van deze twee extra groepen kunt u deze Woord Sudoku uniek oplossen.

In de groen gemarkeerde velden ontstaan twee woorden die een relatie met Linden-holt hebben.

In de diagonaal, die loopt van linksboven naar rechtsonder ontstaat een controle-

woord van drie letters, beginnend in het tweede veld van deze diagonaal.

De oplossing van deze Woord Sudoku be-staat uit de twee woorden en het contro-lewoord.

Mail uw oplossing uiterlijk 16 november 2012 naar [email protected] onder vermelding van Prijs Woord Sudoku okto-ber 2012 Lindenholt Leeft, en maak kans op een bloemenbon ter waarde van 25 euro, beschikbaar gesteld door Bloemiste-rij de Blauwe Steen, Leuvensbroek 1101a.De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht.

Veel puzzelplezier!

Voor meer uitdagende Sudoku variaties ga naar www.sudoku-variations.com

Lindenholtse Woord Sudoku

Letters: A, D, E, K, L, M, N, P, W© 2012 www.sudoku-variations.com

Page 40: Lindenholt Leeft · origami en andere cursussen. De Brack heeft ook in het digitale tijdperk veel te bieden. Kom maar eens binnen om het zelf te ervaren. Het kunstwerk de Knijper

Kleurwedstrijd 2012 met prachtige prijzen

Inleveren 18 november bij de ingang van Sporthal De Horstacker

Naam:……………………………………………. Leeftijd…………jaarAdres……………………………………………huisnr: ………..……

Postcode………………… Telefoonnummer:…………….………..