Lezing zorg 2.0 voor de Maartenskliniek_Jacqueline Fackeldey

of 33/33
'mensch, durf te bewegen' jacqueline fackeldey@st.maartenskliniek 15 december 2009

Embed Size (px)

description

presentatie voor Maartenskliniek over zorg 2.0 en klantgericht werken

Transcript of Lezing zorg 2.0 voor de Maartenskliniek_Jacqueline Fackeldey

2. dit ben ik [email protected] 3. de wereld is in beweging [email protected] 4. kijk maar naar jezelfen naar anderen... [email protected] 5. [email protected] 6. [email protected] 7. verkopen is (dan ook meerdan ooit) gunnen [email protected] 8. want verkopenwordt delen en [email protected] 9. en dan kan je welvan allesroepen overjezelf [email protected] 10. maar ben jehet ook [email protected] 11. word je ook zo gezien? [email protected] 12. stel jezelf dus [email protected] 13. Checklist voor buiten Wie is mijn klant? Waar hangt mijn klant uit?Welke rol wordt mij gegund? Wat kan mijn Waarom zijn ze aanbod zijn?daar? [email protected] 14. luister, leer en probeer [email protected] 15. Checklist voor binnen Willen ze mijhelpen?Waar hangen mijncollegas uit?Waarom zijn ze Wat doen ze daar? daar? [email protected] 16. wie beweegt en wie staat stil? [email protected] 17. Checklist voor jezelf JijWie heb ik Wat kan ik? nodig?Wat wil ik zelf?Wat durf ik? [email protected] 18. kijk samen met andereneens goed naar jezelf [email protected] 19. Checklist voor management, directie en/of bestuurWat is devisie enambitie?Wie van hetbestuur Hoe kan ik hetsteunt dit? borgen?Wat is hetstrategisch kader? [email protected] 20. hebben ze dit? [email protected] 21. of moet je het van andere (echte) leiders hebben? [email protected] 22. geef die leiders danalle [email protected] 23. om te delen jacq[email protected] 24. ensamentewerken [email protected] 25. en kijk wat er gebeurt [email protected] 26. niet bewegen kan natuurlijk ook [email protected] 27. maar laat dat daneen keuze zijn [email protected] 28. en kijk er niet van op datanderen, b.v.Bas Bloem en Jan Kremer welbewegen [email protected] 29. dit was watmij betreft een eerste stap [email protected] 30. en misschien komen er nogmeer maar dat hangt van jullie af [email protected] 31. tenslotte nogn vraag: welke beweging (en) maak jij morgen? [email protected] 32. jullie | erwin blom | loesje | dirk witte indexed | logic & emotion | martijn hulst hielpen mij met bewegen [email protected] 33. en als jullie samen met mij verder willen bewegen dan vind je me hier [email protected]+31 (0)6 146 77 496 twitter.com/fackeldeynds slideshare:fackeldeyndsdelicious:macjfan [email protected]