Lezing social media en social business voor Radboud In'to Languages_Jacqueline Fackeldey

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

presentatie pver social media en social business voor managementteam en trainers van Radboud In'to Languages

Transcript of Lezing social media en social business voor Radboud In'to Languages_Jacqueline Fackeldey

  • 1.(inter)netwerken: vinden & verbinden(inter)netwerken: vinden & verbindenjacqueline fackeldey@into languages 29 juni 2011

2. ik leef van vinden & verbindenjacqueline@fackeldeynds.com 3. om te vinden & te verbinden moetje zelf gevonden kunnen wordenjacqueline@fackeldeynds.com 4. door daar te zijnwaar je klanten zijnjacqueline@fackeldeynds.com 5. door daar te zijn waarje collegas zijnjacqueline@fackeldeynds.com 6. door daar te zijn waar anderen uit de keten zijnjacqueline@fackeldeynds.com 7. door te kijken en te luisterenjacqueline@fackeldeynds.com 8. door je kennis, inzichtenen ervaringen te delenjacqueline@fackeldeynds.com 9. met anderen in de keten en daarbuitenjacqueline@fackeldeynds.com 10. dat gebeurt al op grote schaaljacqueline@fackeldeynds.com 11. en jullie doen er zelf vastook al lang aan meejacqueline@fackeldeynds.com 12. vinden & verbinden gaat vooral over dat wat je zelfook bentjacqueline@fackeldeynds.com 13. kortom, vinden & verbinden ofwel(inter)netwerken is een vak datjullie allemaal al beheersenjacqueline@fackeldeynds.com 14. maar vermoedelijk noem je het niet zojacqueline@fackeldeynds.com 15. en daarom is het goeddat je vandaag hier bentjacqueline@fackeldeynds.com 16. want nu weet je dat je het al doetmaar dat je er vanaf morgen nogveel meer uit kunt halenjacqueline@fackeldeynds.com 17. aan de hand van deze tips uit de praktijk:jacqueline@fackeldeynds.com 18. tip 1: google jezelf regelmatigjacqueline@fackeldeynds.com 19. tip 2: wees daar waar je klanten, collegas, ketenpartners zijnjacqueline@fackeldeynds.com 20. tip 3: leg er je oor teluisteren en kijk watze daar doen, waar ze over praten, watze bezighoudt enwaarom ze daar zijnjacqueline@fackeldeynds.com 21. tip 4: bedenk welke waarde jij kunttoevoegen aan de gesprekken die daar gevoerd worden en maak die duidelijkjacqueline@fackeldeynds.com 22. tip 5: wees je zelfjacqueline@fackeldeynds.com 23. tip 6: doe mee al vindje het nog wat eng jacqueline@fackeldeynds.com 24. tip 7: maakgebruik makenvan technologiejacqueline@fackeldeynds.com 25. tip 8: of laat het bewustvoor wat het isjacqueline@fackeldeynds.com 26. tip 9: en geef de waaghalzendan wel alle ruimtejacqueline@fackeldeynds.com 27. tip 10: begin vandaag en schuifhet niet (weer) op dejacqueline@fackeldeynds.com 28. wil je je met mij verbinden? dan vind je me hierjacqueline@fackeldeyfinds.comwww.fackeldeyfinds.com+ 31 (0)6 146 77 496twitter: @fackeldeyfinds delicious: macjfan slideshare: fackeldeyfindsjacqueline@fackeldeynds.com 29. zij lieten mij vinden & verbindenyoutube | nijmegenjacqueline@fackeldeynds.com