Lezing malden

download Lezing malden

If you can't read please download the document

description

lezing 1-11 Nijmegen over de geschiedenis en kernwaarden v/h democratisch onderwijs

Transcript of Lezing malden

 • 1. Democratisch onderwijs

2. Until we can understand the assumptions in which we are drenched, we cannot know ourselves Adrienne Rich, (1929 -) 3. Paradigma verschil:rechthoek of cirkel? 4. Of iets heel anders? 5. Leren is voor als je dood bent Leren doe je voor je eigen plezier 6. Onderwijs moet erop gericht zijn de menselijke wil totaal te vernietigen! Onderwijs moet de natuurlijke goedheid in stand houden 7. Kennismoet toepasbaar zijn Kennis staat in boeken en is geschreven in het Latijns 8. De uitgangspunten van het onderwijs: Socialisering Academische ontwikkeling Ontplooiing heffen elkaar op of werken elkaar tegen, en als je het toch probeert wordt het van alles te weinig 9. Discussie tussen voor en tegenstanders van het nieuwe leren is onzinnig Je moet verbinding aangaan op basis van waarden, niet van normen 10. Waar komen we vandaan? 11.

 • Evolutionair Aanpassing Milieu:
 • Bevrediging van behoeften
 • Gemengde leeftijdsgroep
 • Egalitair
 • Leren door spelen
 • Kennisintensief

12.

 • Gevolgen landbouw & pastoralisme:
 • uitstellen behoeften
 • Ontstaan klassen
 • Lage waardering individu
 • Gehoorzaamheid
 • Arbeidsintensief

13.

 • Beschaving tot ca. 1850:
 • >2% gaat naar school
 • Leren door kopiren
 • In stand houden sociale en religieuze orde
 • Gebruik van fysiek geweld

14.

 • Plato (427-347 v Chr.):
 • leren is een voorbereiding op het hiernamaals

15.

 • Johann Gottlieb Fichte (1762-1814):
 • Het doel van onderwijs moet zijn de wil totaal te vernietigen

16.

 • 1850-1900:
 • verbod op kinderarbeid
 • school krijgt een opvang en opvoed taak
 • industrieel denken
 • Massa-onderwijs
 • Jaarklassen-methode onderwijs

17. Zitten we gevangen? 18. Hoe-lang-nog? 19. Vrijheid Inspraak gelijkwaardigheid 20. Competentie, autonomie, relatie 21. We maken onzeeigen werkelijkheid 22. Kern van het concept: Ieder mens is uniek, waardevol en bij zijn geboorte toegerust op zijn ontwikkeling binnen een sociale context. 23. 3 uitgangspunten: 1-Elk kind wil leren 2-Iedereen is gelijk 3-Leren is een sociaal proces 24. 3 principes: 1-Lesaanbod is vrij 2-Iedereen heeft een gelijke stem in het dagelijks bestuur 3-De groep is divers 25. 3 omgevingsfactoren: 1-Sociale omgeving 2-Natuurlijke omgeving 3-Technologische omgeving 26. Iedere school is uniek en ontstaat door de interactie van kinderen en begeleiders onderling 27. Wat is jouw talent? 28. 29. Maar werkt het ook? 30. 31. Bennis, 2005, enquete onder 10-15 studenten van ieder schooltype 32. 33. Gray & Channof, 1986, onderzoek naar Sudbury Alumni Respondenten; 69 van de 76 (91%) Heeft school je goed voorbereid op het leven daarna? 34. Greenburg, Sadofsky & Lempka (2005) Posner (2006) 35. Ga je mee op reis?