Lezing Bruno Vanobbergen

download Lezing Bruno Vanobbergen

of 23

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.568
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lezing Bruno Vanobbergen

 • 1. De gelukkige kindertijd:realiteit of mythe? Studium Generale Gent, 26 oktober 2012 Dr. Bruno Vanobbergen

2. Rabbit Run Wrake 3. Rabbit Run Wrake Vervagende grens tussen kindzijn envolwassen zijn Spelen met de kinderlijke onschuld Duidelijke link met de commercileindustrieKUNNEN KINDEREN NOG WEL KIND ZIJN? 4. VoorafHet doel van het onderzoek naar kindzijn ligt in het in kaartbrengen van de culturele grammatica die de relaties tussenkinderen en volwassenen in een samenleving structureert. 5. De koppeling tussen geluk en de kindertijd is eentypische uitdrukking van de moderne tijdTraditionele samenlevingen maakten geen directe koppeling tussenkindzijn en gelukIn de loop van de 18de en de 19de eeuw verandert dit beeldDoorbraak van het onschuldige kindbeeld 6. De idee van de kinderlijke onschuldThey are what we were; they arewhat we should become once more.We were nature like them, and ourculture should lead us along the pathof reason and freedom back tonature. 7. De idee van de kinderlijke onschuldFathers and mothers must bow their heads in the dust before the exaltednature of the child. Until they see that the word "child" is only anotherexpression for the conception of majesty, they will not understand that theyhave as little power or right to prescribe laws for this new being as theypossess the power or might to lay down paths for the stars. 8. gevaarlijkjong.be 9. Maatschappelijke ontwikkelingen die de idee van degelukkige kindertijd gefaciliteerd hebben Sterke daling van het sterftecijfer van kinderen Rol van de commercile industrie Opvoeden als making the child as happy as possible 10. Veranderende economischecontext 11. Veranderende economischecontext 12. Impact commercile industrie Begin 20ste eeuw krijgthet kind een andereeconomische betekenis Van een kind wordtvoortaan liefde en eenlach, niet langer geld ofarbeid verwacht Kinderen wordenbeschreven in termenvanonschuldig, onschatbaar en hulpbehoevend 13. Impact commercile industrie Commercile artikelenworden aan eengezonde ontwikkelingvan het kind gekoppeld Wetenschap enmarketing gaan handin hand (adviesliteratuuren advertenties gelijkensterk op elkaar) Veel aandacht voor derelatie tussen moederen kind 14. Making the child as happy as possible- vroeger - 15. AdviesliteratuurIn een hartelijke sfeer is het kind gelukkig en als er enkeleopvoedkundige flaters begaan worden (welke ouders begaan zeniet!), worden die gecompenseerd en vergeten door dealgemene sfeer die in het gezin heerst, want de ware liefde maaktheel wat ellende weer goed.Onze voorouders zegden, Geen rozen zonder doornen, en er zitwaarheid in dit gezegde. Want er is meer moed nodig, om eensnede broodworst na de maaltijd te weigeren, of het dragen vaneen slabbetje te eisen, dan toe te geven aan al dezegrillen, onder de naam van ik weet niet welk voorwendsel, dat opde eerste plaats dit van gemakzucht is. 16. Actuele impact Commercialisering van emoties van kinderen en hun ouders Van de Eeuw van het Kind naar De Eeuw van het Risicokind 17. Bij het steppen gelden dezelfderegels als bij het skaten. Vooraljonge kinderen krijgen vaakongelukken tijdens het steppen.Bijna alle letsels zijn het gevolg vaneen val. Daarom doet u er goed aanom uw steppende kinderen goed tebeschermentegenvalletsels.Hieronder vind u meer tips voorveilig steppen.Knutselen met kleurpotloden, scharen, papier, prikpennen, klei en verf, welkmateriaal u ook kiest, het allerbelangrijkste is dat u bij uw kinderen blijfttijdens de knutselpartij. Op die manier gebeuren er veel minder snelongelukken. Uw kind zou niet de eerste zijn die erachter komt dat je ook meteen kindveilige schaar je eigen haren of die van een vriendje - kuntknippen. 18. Paradox van de gelukkige jeugdMaar de gedachte dat ontwikkeling ook mogelijk is door kinderente laten opgroeien onder een regime van milde liefdevolle verwaarlozing, staat op gespannen voet met de gedetailleerdekennis die we over die ontwikkeling hebben Gerrit Breeuwsma, Het vreemde kind