Levkas Uitnodiging

2
VAKCURSUS 24 September t/m 1 Oktober Stralingsdeskundig KEW dossier Endo-updated Geïnspecteerd Bevoegd Bekwaam Goedgekeurd IGZ

description

Uitnodiging van de tandheelkundige vakcursus in Levkas.

Transcript of Levkas Uitnodiging

Page 1: Levkas Uitnodiging

V A K C U R S U S24 September t/m 1 Oktober

Stralingsdeskundig KEW dossier Endo-updatedGeïnspecteerdBevoegdBekwaam Goedgekeurd IGZ

Page 2: Levkas Uitnodiging

(tandarts-endodontoloog) studeerde in 1989 af als tandarts. Na het vervullen van de militaire dienstplicht, werkte hij 4 jaar op het centrum voor orale implantologie in Drenthe. In 1995 begon hij als part-time medewerker in het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te Assen.Van 1996-2002 werkte hij, eveneens part-time als medewerker van de tandheelkunde opleiding van de RUG. De overige tijd van de week werkte hij als onderzoeker bij de afdeling Endodontologie van de Universiteit van Nijmegen. van de Meer hoopt in 2012 te promoveren op de toepassing van “3D workflows” in de Orthodontie en de Kaakchirurgie.

(tandarts-radioloog)studeerde in 1998 af als tandarts. Na zijn afstuderen is hij parttime alsuniversitair docent bij de sectie tandheelkundige radiologie van ACTA gaan werken. In 2007 promoveerdeBerkhout op het onderwerp 'digitale radiologie'. In 2009 voltooide hij de opleiding tot stralingsdeskundigeniveau3. Hij is vice voorzitter van de internationale vereniging voor internationale vereniging voor dentomaxillofacial radiology. Daarnaast werkt hij parttime als alge-meen practicus, sinds 2005 in zijn eigen praktijk in Loosdrecht en is hij adviseur bij de verwijspraktijk voor tandheelkundige radiologie en diagnostiek, conebeam3d.nl.

Sjoerd KuikenJoerd van der Meer Erwin Berkhout

Uitnodiging van Papierwinkel

cursusorganisatieDoelgroep: tandartsen

24 september t/m 1 oktober

Röntgenologie, endo en praktijkmanagement. De ingrediënten voor een ontspannen cursusweek onder de Griekse zon. Een vakcursus voor tandartsen met actuele onderwerpen. Zo maakt u uw eigen KEW-dossier voor de praktijk en ontvangt u het certificaat stralingsdeskundige niveau 5A/M. Een bijzonder leerzame hands-on training endo en krijgt u meer inzicht in uw praktijkmanagement zoals het implementeren van de WIP-richtlijn, IGZ inspectie en kwaliteitsbeleid met het oog op vrije tarieven. Dit allemaal met onze topdocenten Erwin Berkhout, Joerd van der Meer en Sjoerd Kuiken. In het vaargebied rondom Levkas zeilen we elke dag op diverse types zeiljachten naar een andere haven voor de cursus en diner. Overnachting op de zeiljachten, met mogelijkheid een éénpersoonshut te reseveren. U zeilt zelf, maar zeilervaring is niet nodig voor iedereen. Er is begeleiding door een ervaren flottielje leider.Partners zijn welkom.

Voor uitgebreide informatie en inschrijving:

www.papierwinkel.nl/cursus [email protected]

of 06-23212295

Al meer dan 10 jaar dé specialist voor tandheelkundige vakcursussen

én flottieljezeilen.

(bedrijfskundige) In 2002 afgestudeerd bedrijfskundige. Vervolgens ruim 8 jaar gewerkt bijaccountantskantoor PwC als organisatieadviseur. Zijn vrouw is tandarts en via haar kent hij alle uitdagingen op het gebied van praktijkmanagement in de tandheelkun-dige praktijk. Zijn bedrijfskundige expertise is in 2010 samengegaan met zijn praktijkmanagement ervaringen met de start van zijn ondernemingKuiken Praktijkmanagement. Als zelfstandig praktijkadviseur is zijn dienstverlening gericht op het adviseren en ondersteunen vantandheelkundige praktijken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.