Levenskunst & christendom

of 13 /13
Levenskunst & Christendom Wat is gemeenschappelijk? Else Roza / Harrie van der Werf

Embed Size (px)

description

preek van 4 september in evangeliegemeente Salem te Wageningen

Transcript of Levenskunst & christendom

  • 1. Levenskunst & Christendom
    Wat is gemeenschappelijk?
    Else Roza / Harrie van der Werf

2. 3. Hoe het begon
Youth for Christ; Ichthus; CWN; Youth with a Mission
7 wekenvorming, pater van Beiersbergen
Alpha-cursus; Beta-cursus
De wereld van het coachen: voor teams en individueel
Ontwikkelingen in de gedragswetenschappen
Klooftussen het christelijkewereldje en de rest
Is ditbijelkaartebrengen? En zoja, watdan?
4. Levenskunst
Onderdelen:
Wetenwat je wilt
Goederelaties
Weten hoe je jekuntontwikkelen
Werkaan je geluk
Kenmerken:
Niet-christelijkevragen (voorzovermogelijk)
Christelijkeuitwerking (voorzovermogelijk)
5. Wetenwat je wilt
Onderdelen
Waardroom je van? (Alsindividu maar ookalsgemeente)
Wat is de kwaliteit van je droom?
Ignatius (onderscheiding der geesten)
Afhankelijkheid van anderen?
Watzoleuk is:
Delen van dromenverbindtmensen
(Religie = opnieuwverbinden)
6. Watgebeurter in relaties?
Four horsemen of apocalypse:
Minachting
Kritiek
Defensiefzijn
Muuroptrekken
25 jaaronderzoek:
relaties en teams vallenuitelkaarbijmeerdan 20%
Horsemen of apocalypse komenuit het hart.
Zeroepenelkaar op (daarherken je zeaan).
Hoe ga je hiermeeom?
7. Watgebeurt in goede teams/relaties?
Deep democracy;
Nieuwsgierigheid;
Speelsheid;
Stilte;
Luisteren;
Commitment;
Samenwerking (concessiesdoen)
Motivatie
Het ontbreken van een van de intentiesvormt het raamvooreen horseman.
8. Hoe ontwikkel je (je)?
Ganietalleen(wee hij die alleengaat)
Neem de tijd
Herhaal
Werk je droomuit in meerderevariaties
Werk je droomuit in meerderevariaties
Blijfgeinspireerd
Wordtnietmoede het goedetedoen.
9. Parallel traject: werkaan je geluk
Wat is geluk:
Mazzelhebben, lerenaccepteren;
Nu, altijd, je kunt het, ontdek je kracht, het is jouwgeluk, je bent het waard
Voorbereiden op eengoededood?
Zoekteerst het Koninkrijk
Onderzoek: 12 activiteiten die 40%werken:
10. Sonya Lyubomirsky De maakbaarheid van geluk
Tesimpelomwaartezijn? Kiesereenpaarwaar je zin in hebt:
Dankbaarheid tonen
Optimisme cultiveren
Niet tobben of sociaal vergelijken
Vriendelijk zijn
Relaties koesteren
Copingstrategien ontwikkelen
Leren vergeven
Meer activiteiten verrichten waarin je makkelijk opgaat
Geniet van het leven
Engagement voor je doelen
Religie en spiritualiteit
Zorg voor je lichaam
11. Het vervolg
Opleiden van trainers in 1 a 2 dagen
Geven van de cursus in 2011/2012
Oprichten van gebruikersgroepen
Verbeteren van het materiaal
Vervolgcursussenvoorverdieping
12. 13. Vragen
Wat is uwdroom, wat is de droom van de gemeente?
Watzijnfavoriete horsemen, zowelindividueelals in de gemeente?
Hoe ga je om met een horsemen? (Alszender of ontvanger).
Welkeintentieszijnaanwezig/afwezig? (die 8.)
In welkeactiviteiten is levenskunstinpasbaar?
Wat is de redendat je over de volgendevraagnietmoetnadenken: Is gerichtheid op geluk (individueel of alsgroep) strijdig met christelijkewaarden?
Hoe zieteencursusLevenskunsteruit die tot doelheeftchristelijke en nietchristelijkedeelnemers met elkaar in gesprektebrengen?