Let's Connect Interne Communicatie 0415

of 37 /37
“Let’s connect” Brand Engagement through Internal Commun icatio n Geert Serneels Partner OIC

Embed Size (px)

Transcript of Let's Connect Interne Communicatie 0415

1. Lets connect Brand Engagement through Internal Commun icatio n Geert Serneels Partner OIC 2. Ogilvy Internal Communications 3. Onze activiteiten InterneCommunicatie Analyse Advies Concept Uitvoering Opleiding Communicatie Klantenrelatie Leiderschap Persoonlijke ontwikkeling ToThe Point 4. Referenties 5. Overzicht Interne Communicatie ? Visie en aanpak 7 uitdagingen Workshop 6. Interne Communicatie ? 7. Wat is interne communicatie? Informatiestromen Engagement Verandering van gedrag op n lijn met de strategie Visie & aanpak 8. informatiestromen betrokkenheid medewerkers fundament voor verandering merkbeleving Interne communicatie 9. Gedrag van medewerkers in een organisatie 10. EMPLOYEES COMPANY CUSTOMERS name Logo vision- values - mission products - services Communication - CRS engagement competencies attitude culture perception experience loyalty what they say BRAND 11. 4C Model 12. Visie & Cultuur Employee Organization Rational Emotional Competences Connection Commitment Conversation 13. Community Smoelenboek videoplatvorm Invulling waardenbeleving Goestingonderzoek (Ql) ... 14. Conversation Ontbijtmeetings Feedbackgesprekken Dialoogsessies Uniforme communicatie Kick-Off ... 15. Competences Opleiding : middenmanager als katalysator Intranet = kennismanagement Interne kennisdeling (sessies, projecten) ... 16. Commitment Wall of fame vsWall of shame Make a contribution Workshops rond waardenbeleving (gedrag/competenties) Interne trekkers ambassadeurs ... 17. Procesaanpak Interne Communicatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. 7 uitdagingen Interne Communicatie 19. Uitdaging 1 : Hoe impact verhogen van IC ? 20. Buy-in C-level Draagvlak 100% support Ownership IC = Prioriteit Open voor dialoog (top + midden) 21. Creatie van draagvlak 4 stappen 1) Zoek een coalitiepartner 2) Toon je meerwaarde 3) Wees accountable 4) Combineer LT + KT 22. Uitdaging 2 : Connecteren met 4 generaties 23. Uitdaging 2 : Connecteren met 3 generaties 24. Uitdaging 3 :Verhogen betrokkenheid medewerkers Committed Involved Supportive Understand Aware Unaware Engagement 25. Uitdaging 3 :Verhogen betrokkenheid medewerkers Aware Unaware Negative Committed Involved Supportive Understanding Neutral Positive Engagement 26. Uitdaging 3 :Verhogen betrokkenheid medewerkers Aware Unaware Understanding Supportive Involved Committed Negative Neutral Positive Engagement 27. Back to basics 1) Ga communiceren 2) Wees wat meer Jambers 3) Deel van een oplossing 28. Customers will never love a company, until the employees love it first Simon Sinek 29. Uitdaging 4 : Begeleiding lijnmanagement 30. Uitdaging 5 : Omgaan met Het Nieuwe Werken 31. Uitdaging 6 :Versterken stakeholdercommunicatie Customers Potential Employees Unions Authorities 32. Stakeholdermanagement - + + Interest Power SPONSORS Consulteren BACKBENCHERS Informeren DMU Managen OBSERVERS Monitoren Stap 1 I Identificatie & Inventarisatie Stap 2 A&M Analyse & Mapping stakeholders Stap 3 SP&A Strategie, Planning & Acties Stap 4 M Managen, Managen & Managen 33. Uitdaging 7 : Evenwicht digitalisering en klassieke tools 34. Voordelen betrokken medewerkers 1) Versterking klantenrelatie (ROS) 2) Retentie medewerker (ROI) 3) Verhoging productiviteit (ROI) 4) Daling absenteisme (ROI) 5) Innovatie en creativiteit 6) Corporate - + Brand Image (EVP) 35. Geert Serneels [email protected] Vragen, suggesties of opmerkingen ?