Let januari 2011

of 36 /36

Embed Size (px)

description

Clubblad van NTC De Wiltsangh - Januari 2011

Transcript of Let januari 2011

Page 1: Let januari 2011
Page 2: Let januari 2011

Familie van Koot sinds 1946,

voor de echte bier- en whisky-

liefhebber.

Brinkersweg 41 te Nunspeet

tel. 0341-252166

www.cafedeviersprong.nl

Page 3: Let januari 2011

Uitgifte volgend clubblad: rond 15 maart 2011 Inleveren kopij: vóór 1 maart 2011, uitsluitend via e-mail E-mailadres redactie: [email protected] Website NTC De Wiltsangh: www.ntcdewiltsangh.nl Algemeen e-mailadres: [email protected] Uitvoering clubblad: in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

Voorzitter: Herman v.d. Gronden [email protected] tel. 0341-256550 Penningmeester: Henk van Diggelen [email protected] tel. 0341-254961 P.R.: Michiel Waterman [email protected] tel. 0341-251532 Secretariaat: Ans van den Nagel [email protected] tel. 0341-252732 Postbus 84 8070 AB Nunspeet Jeugdzaken: Onno Vijsma [email protected] tel. 06-21214323 Kantine: Henk Kalle [email protected] tel. 0341-254201 Recreatie Voor Allen: Arnout Joosse [email protected] tel. 06-15590686 Wedstrijden: Hend van der Horst [email protected] tel. 0341-254889 Facilitaire Zaken: Sander Joosse [email protected] tel. 0341-263552

Redactiecommissie: R.V.A.-commissie: Kantinecommissie: Matthijs van de Gronden Arnout Joosse vz. Henk Kalle vz. Jan Auko Knol Esther van Brederode Kees van Egmond Ginus Voorintholt Marco Joosse Marti Koopman Tim van Weelden Jan Riesebos Sabine Weber Michiel Waterman Joris-Jan Stigter Wedstrijdcommissie: Facilitaire Zaken: Jeugdcommissie: Hend van der Horst vz. Sander Joosse vz. Onno Vijsma vz. Jan Beek Roy Bos Gerard Kuipers Rian Bongers Karel Bus Henk Buitenhuis Ronald van Lent Kevin Gardenbroek Hans Bijlstra Gert van Dijk Bas Maat Kees van Marle Jaco Mazier Mark Engels Caspar Norg Rob Moerer Joke Nab Frans Joosse Henk v.d. Streek Ingrid Pieterson Stephan v.d. Veen Henk Kalle Jaap Voogt Ledenadministratie: Lief- en leedcommissie: Distributie keycards: Rob de Jong Rineke de Jonge, tel. 0341-261377 Henk Nieuwdorp tel. 0341-252773 Jos Joosse, tel. 0341-254244 tel. 0341-251610 [email protected] Irma van Ommen, tel. 0341-253955

Trainer: n.a.w.-gegevens: Bankrelatie: Jaap van Pelt Tennispark De Wiltsangh Rabobank tel. 06-10368316 Sportlaan 5 Rek.nr. 1541.87.232 [email protected] 8072 CA Nunspeet Tel. 0341-251793

Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh

25e jaargang nr. 1 (januari 2011)

BESTUUR:

COMMISSIES:

DIVERSEN:

N.B.: Opzegging lidmaatschap schriftelijk (graag via mail) vóór 3 december 2011 bij het secretariaat.

3

Page 4: Let januari 2011
Page 5: Let januari 2011

Van de redactiecommissie .................................................................................... 6

Van de voorzitter ................................................................................................... 7

Sinterklaastennis 2010 ........................................................................................ 10

Sportret ............................................................................................................... 12

Oliebollentoernooi jeugd 2010 ............................................................................ 13

Karel Bus onderscheiden .................................................................................... 16

Oliebollentoernooi 2010 ...................................................................................... 16

Activiteitenkalender ............................................................................................. 18

Rabo clubkasfonds: elke stem is geld waard ...................................................... 21

Van de wedstrijdcommissie ................................................................................ 22

Lief en leed .......................................................................................................... 23

Van de penningmeester ...................................................................................... 23

Van de kantinecommissie (nieuwe passen) ...................................................... 23

Ophalen KNLTB-passen van nieuwe leden ........................................................ 26

Jazz in the clubhouse (vrijwilligersavond) ........................................................... 28

Clubliederen ........................................................................................................ 30

Kantinedienstrooster ........................................................................................... 32

Jaarkalender 2011 .............................................................................................. 34

Inhoudsopgave

5

Page 6: Let januari 2011

Van de redactiecommissie HAPPY NEW YEAR! De redactie wenst alle leden een gezond en tennisrijk 2011 toe. Blijf dit jaar vooral veel mooie foto’s en stukjes sturen. Proost!! namens de redactie. Waar we ook op kunnen proosten is op ons clubblad, de Let. Als alle gegevens kloppen, dan bestaat het blad dit jaar maar liefst 25 jaar! Wij als redactie drinken daar nog even lekker op verder. Een nieuw jaar betekent ook weer dat de Algemene Ledenvergadering eraan gaat komen, dus vindt u als bijlage bij deze Let de stukken. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Verder bevat deze Let nog meer belangrijke informatie. Zo zijn daar de data voor het ophalen van de KNLTB-pasjes, de jaarkalender voor 2011, belangrijke informatie over de kantinediensten in het nieuwe jaar, belangrijke informatie van de wedstrijdcommissie, info over het klaverjassen, … Neem de Let dus even goed door. Daarnaast kijken we terug op het altijd weer gezellige oliebollentoernooi: zowel van de jeugd als van de senioren. Het was weer zeer geslaagd. Dat geldt ook voor het Sinterklaastoernooi van de jeugd. De organisatie was top! En wie organiseert, die is vrijwilliger en wordt beloond met een geslaagde vrijwilligersavond. Ook daarover leest u alles in deze Let. Maak er een mooi jaar van! De redactie.

6

Ophalen KNLTB-pasjes Senioren Zaterdag 19 maart van 16.00 - 18.00 uur Zaterdag 26 maart van 16.00 - 18.00 uur Maandag 28 maart van 19.00 - 20.00 uur Maandag 11 april van 19.00 - 20.00 uur Jeugd Zaterdag 19 maart van 16.00 - 18.00 uur Zaterdag 26 maart van 16.00 - 18.00 uur

Redactielid Ginus Voorintholt

Page 7: Let januari 2011

Van de voorzitter Het is alweer 2011 als ik deze bijdrage voor de 1

e LET van

dit jaar schrijf. Ik wens daarom u allen een heel goed 2011 toe met gezondheid, voorspoed, geluk en vele sportieve sportmomenten, uiteraard bij voorkeur op ons tennispark. Gezondheid en voorspoed zijn geen vanzelfsprekende zaken. De lief en leedcommissie weet hier alles van met maar liefst 16 bezoeken in de maand december. Het wordt enorm gewaardeerd (en niet alleen door de (ex)-leden die dit aangaat, maar ook door het bestuur ) dat er leden zijn die dit willen en kunnen doen. Wij zijn er trots op en dankbaar voor dat wij ook op deze wijze een vereniging kunnen en mogen zijn. In de publicaties van de KNLTB (zie pagina 8, red.) las ik dat Karel Bus de erepenning heeft ontvangen voor al zijn jarenlange verdiensten voor de bond als bondsgedelegeerde. Een hele eer en een terechte onderscheiding, die ook op onze vereniging uitstraalt. Karel, naast onze oprechte felicitaties wensen wij jullie ook sterkte toe nu jij het wat rustiger aan mag en ook moet gaan doen. In deze LET treft u weer als bijlage de uitnodiging voor de ledenvergadering aan, die wij als bestuur en commissies van harte bij u aanbevelen, want ook nu staan er weer belangrijke zaken op de agenda waarover u kunt meepraten en meebeslissen! Ik ga hier niet herhalen wat al in de uitnodiging met bijlagen staat, maar ik wil wel vermelden dat wij blij zijn met de terugkomst van tennisschool Chris Dijkhuizen, die ook zal gaan samenwerken met onze huidige trainer, Jaap van Pelt en onze ‘interne’ trainer Kees van Marle. Wij hopen en verwachten dat dit ook de ledengroei en het aantal leden, dat gaat lessen, ten goede zal komen. Ook omdat het aanbod in, wanneer u les kunt nemen, zal toenemen. Wij wensen Chris Dijkhuizen heel veel plezier bij onze vereniging en dat hij het, samen met Jaap en Kees, maar heel druk mag krijgen! Ook wil ik hier vermelden dat wij in het bestuur op verzoek van Michiel Waterman zijn PR-functie hebben ondergebracht bij de redactiecommissie. Dit bespaart Michiel vergaderingen waarmee hij ten aanzien van de PR/Marketing weinig kon doen. Het bestuur heeft de nieuwe functie ingesteld van projectmanager. Het klinkt wellicht zwaar beladen, maar ik kan u berichten dat dit ook zo is. Ontwikkelingen op gebied van revitalisering sportcomplex De Wiltsangh, de rondweg, energieproject, werving en behoud van leden en uitvoeren onderdelen uit het beleidsplan vergen een projectmatige aanpak. Wij zijn heel blij dat wij tijdens de vergadering Marco Kok mogen voorstellen als kandidaat voor deze nieuwe bestuursfunctie. Ik heb zelf twee hele plezierige gesprekken met Marco mogen voeren en dat was wederzijds. Ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking en het uitvoeren van projecten heel goed gaat verlopen. Marco zal

>> 7

Page 8: Let januari 2011

zich op de vergadering en in de volgende LET, als hij wordt gekozen, nader aan u voorstellen. Het bestuur en de commissies zijn naast de voorbereiding van de ledenvergadering ook druk doende met de voorbereiding van het buitenseizoen, want voor wij het weten staan wij weer op gravel. Maar daar gaan nog heel wat werkzaamheden van ook de facilitaire commissie aan vooraf. Het binnenseizoen wordt, zoals nu gepland staat, afgesloten met een open toernooi in de hal. Daar is het bestuur heel blij mee en het hoopt dat dit een permanent karakter gaat krijgen indien dit succesvol verloopt. Dus doe mee! Eind januari komt een installatiebureau ons dak van de hal inspecteren om te beoordelen of het geschikt is voor zonnepanelen! Indien dit positief uitpakt zullen Sander Joosse, Roy Bos en Patrick Bus zitting nemen in deze projectgroep, die dan gecoördineerd gaat worden door onze nieuwe projectmanager en gaat samenwerken met omliggende verenigingen en de gemeente Nunspeet. Samen met Henk van Diggelen en Hend van der Horst hebben wij een bespreking gevoerd met wethouder Edward van der Geest en Jan Carlo Bos van de gemeente. Dit was een eerste inventarisatie in het kader van de revitalisering van Sportcomplex De Wiltsangh, waarvoor een masterplan zal worden gemaakt. Naast bedreigingen i.v.m. de rondweg dicht langs de banen 4 en 5, biedt dit ook volop mogelijkheden die onderzocht zullen moeten worden. Zo bieden de ‘bedreigingen’ ook kansen, ook op betere ontsluiting van ons park en verbetering van de verkeersveiligheid. Graag tot ziens op de algemene ledenvergadering, waarbij ik nog vermeld dat in de bestuurskamer één uur voor het begin de volledige jaarrekening ter inzage zal liggen, want het is niet mogelijk de gehele jaarrekening als bijlage bij deze LET te voegen. U kunt dan ook al vragen stellen. Een hartelijke groet, Herman van de Gronden Voorzitter

8

Nieuwsbrief KNLTB – November 2010 Karel Bus zilver Wegens zijn zeer langdurige verdienste voor de tennissport in district Gelderland en daaraan voorafgaand binnen zijn vereniging, is Karel Bus onderscheiden met de zilveren districtsspeld. Karel neemt eind dit jaar afscheid als coördinator Toernooien van de districtscommissie Wedstrijdtennis. Ook zal de Gelderse Masters zijn laatste districtstoernooi zijn waar hij in de wedstrijdleiding zit.

Page 9: Let januari 2011

Oenenburgweg 82. Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl

en maak zelf uw afspraak on-line.

Page 10: Let januari 2011

10

Sinterklaastennis 2010 Het lijkt zo net in het nieuwe jaar 2011 alweer een ‘eeuwigheid’ geleden, maar in het begin van de decemberfeestmaand deed Sinterklaas een bezoek aan onze tennisvereniging tijdens de traditionele racketochtend, op zaterdag 4 december omgedoopt tot Sinterklaastennis. Vergezeld door een tweetal pieten en vooraangekondigd door 3 heuse tennispietjes. Nadat Sint een kijkje had genomen in de hal, om zelf eens te zien wat een racketochtend is, heeft hij plaats genomen in de kantine, waar nog wat aandacht werd besteed aan sportieve hoogtepunten van een aantal van onze tenniskinderen. Uiteraard werd er uit volle borst zingend afscheid genomen van de Goedheiligman. Omdat hij zo warm is ontvangen en een zwak heeft voor de tennisjeugd, komt Sinterklaas ook dit jaar weer (zaterdag 3 december 2011) naar onze tennisvereniging.

Tennispietjes

Tennispietjes "klieren" op de baan Ook enkele kinderen hadden passende kleding voor Sinterklaastennis

Page 11: Let januari 2011

Scheidend JC-voorzitter Onno Vijsma heet de Sint welkom

Sinterklaas gaat de hal in

Zijn bezoek werd in de kantine voortgezet En de kinderen luisterden ademloos

De kampioenen van de Wiltsangh Meisjes Driek-wart competitie

11

Page 12: Let januari 2011

Sportret Hoe heet je? Ik heet Stefan Nijman. Wanneer en waar ben je geboren? Ik ben geboren op 24 juni 1994 in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Wat vind je leuk aan tennis? En hoe lang doe je dit al? Ik vind het een leuke sport, vooral een dubbelspel omdat je elkaar dan kunt stimuleren en oppeppen. Ik tennis nog niet zo lang, nog maar twee jaar.

Wat zijn je hobby’s naast tennis? Naast tennis doe ik ook aan zaalvoetbal, maar eigenlijk vind ik alle sporten interessant. Wie is je favoriete tennisster? Of wie is je grote voorbeeld? Echt een favoriete speler heb ik niet. Wel is onze trainer Jaap van Pelt mijn grote voorbeeld. Wat zijn je overwinningen? Zoals ik al eerder heb verteld, tennis ik nog niet zolang, waardoor ik dus ook nog niet veel wedstrijden heb gespeeld. Wanneer train je en met wie? Ik train op vrijdagavond van half zeven tot half acht in een groep van acht over een aantal banen in de hal. Het is een leuke groep, waar ik met veel plezier ten-nis. Wat is je lievelingseten? Pizza en Kebab. Wat is je favoriete muziek? Rock en Metal. Wat wil je later worden? Ik volg de opleiding sport en bewegen op Landstede in Harderwijk en ik loop stage bij Jaap van Pelt voor tennis en ook nog stage bij de korfbalclub. Ik wil graag gymleraar worden. Heb je nog ideeën voor de jeugdcommissie? Nee, niet zo direct.

12

Page 13: Let januari 2011

Dat wilde ik nog even kwijt. Dat de trainer Jaap van Pelt een heel goede trainer is!!! Aan wie geef jij het stokje door? Ik geef het stokje door aan Mirjam Foppen.

Oliebollentoernooi jeugd 2010 In de laatste week van het jaar hield de Jeugdcommissie van NTC De Wiltsangh haar jaarlijkse oliebollentoernooi. Het toernooi was dit jaar voor het eerst “open” en dat resulteerde in een aantal inschrijvingen van tennisvereniging Hulshorst. Onder winterse omstandigheden (sneeuw, kou en oliebollen) begonnen de eerste partijen rond half 12. Het toernooi kende 30 inschrijvingen en er werd gespeeld in dubbels. Er waren 4 verschillende poules, waarbij bij de indeling rekening was gehouden met leeftijd. De spannende strijd werd nog even onderbroken voor een gezamenlijke lunch in de kantine, maar in de loop van de middag was het uiteindelijk zover dat de poulefinales konden worden gespeeld. De uiteindelijke winnaars zijn geworden: Poule 1 Naomi Fidder en Merel Schenk (Hulshorst) Poule 2 Hadassah Fidder en Gulliko Barro (Hulshorst / Wiltsangh) Poule 3 Joost Kok en Daniel Buis (Wiltsangh) Poule 4 Bernd Hoeksema en Stefan Nijman (Wiltsangh)

13

Page 14: Let januari 2011

Foto’s: oliebollentoernooi jeugd 2010

Joost Kok Ena Porovic en Eva Sleeking

Hadassah Fidder en Gulliko Barro Merel Schenk en Naomi Fidder

Uitslagen melden bij toernooileider kevin Garden-broek

Praatje in de kantine

14

Page 15: Let januari 2011

In de kantine lekker spelletjes doen tussen de partijen door

Of lekker tekenen en kleuren

Prijsuitreiking Daniel Buis en Joost Kok Prijsuitreiking Naomi Fidder en Merel Schenk

Prijsuitreiking Bernd Hoeksema en Stefan Nijman Prijsuitreiking Gulliko Barro en Hadassah Fidder

15

Page 16: Let januari 2011

Karel Bus onderscheiden Tijdens de kaderdag, c.q. dank-je-wel-dag, van het district Gelderland is Karel onderscheiden met de zilveren districtspeld. Hij ontving deze speld omdat hij na tien jaar afscheid nam als Coördinator Toernooien van de Districtscommissie Wedstrijdtennis.

Omdat ik Karel kende als voorzitter van de wedstrijdcommissie van de ‘Wiltsangh’ en wist hoe goed hij was, droeg ik hem tien jaar geleden voor deze functie voor. Zijn perfectie bleek steeds weer tijdens de jaarvergaderingen van het district. De statistieken die Karel dan weer had gemaakt klopten altijd als een .... juist als een BUS!!! Of het nu ging over het aantal toernooien die wel of niet waren doorgegaan,het aantal deelnemers, het aantal walk-overs of andere

relevante zaken; alles werd correct weergegeven. Meestal zo goed dat je als voorzitter van het district bijna nooit een vraag kreeg over toernooien. Ik wil Karel dan ook namens de tennisvereniging ‘de Wiltsangh’ feliciteren met deze zilveren speld. In het bijna veertigjarig bestaan van onze vereniging is hij de eerste die deze onderscheiding heeft verdiend. Theo Appels.

Oliebollentoernooi 2010 Het oliebollentoernooi van 2010 is op dinsdag 28 december jl. weer succesvol verlopen. Dertig deelnemers hadden zich aangemeld om tussen kerst en oud & nieuw even wat lichaamsbeweging te krijgen. Dat er tussen de wedstrijden door gretig oliebollen werd gegeten, hoort er natuurlijk bij. Het is zeker al vaker gezegd, maar wat een luxe zo’n tennishal om ondanks de sneeuw lekker in te tennissen. De winnaars van de drie poules gingen er met een heerlijke fles rode wijn van door. Volgend jaar staat dit toernooi zeker weer op de activiteitenkalender! De RVA

16

Links districtsvoorzitter Albert ten Have, rechts Karel Bus.

Page 17: Let januari 2011

Titel Tekst

Page 18: Let januari 2011

Activiteitenkalender

Januari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 14 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 22 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Dinsdag 25 Algemene ledenvergadering om 20.00 uur - Vrijdag 28 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Februari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 5 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 11 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - Zaterdag 12 Filmavond (JEUGD) - ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 19 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Maart 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 5 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 12 Klaverjasmararthon van 12.00 - 24.00 - ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 18 Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 3 Zaterdag 19 Openingsochtend van 10.00 - 11.30 uur (JEUGD) ? Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00 - 18.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - Zaterdag 26 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00 - 18.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Maandag 28 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00 - 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- April 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 2 Openingstoernooi van 11.00 - 16.00 (JEUGD) 6 ————————————————————————————————————————–————- Dinsdag 5 Dames dinsdagcompetitie (start) 2 Woensdag 6 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (start) (JEUGD) 4 Donderdag 7 Dames donderdagcompetitie (start) 2 Vrijdag 8 Vrijdagcompetitie (start) 2 Openingstoernooi 6 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 9 Zaterdagcompetitie (start) 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (start) (JEUGD) 4 Zondag 10 Zondagcompetitie (start) 6 ————————————————————————————————————————–————-

18

Page 19: Let januari 2011

Activiteitenkalender januari - april 2011

April 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Maandag 11 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00 - 20.00 uur - Dinsdag 12 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 13 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 4 Donderdag 14 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 15 Vrijdagcompetitie 2 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 16 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (JEUGD) 4 Zondag 17 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————- Dinsdag 19 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 20 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 4 Donderdag 21 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 22 Vrijdagcompetitie 2 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 23 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (JEUGD) 4 Zondag 24 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————- Dinsdag 26 Dames dinsdagcompetitie 2 Woensdag 27 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (JEUGD) 4 Donderdag 28 Dames donderdagcompetitie 2 Vrijdag 29 Vrijdagcompetitie 2 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 30 Zaterdagcompetitie 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (JEUGD) 4 ————————————————————————————————————————–————- Mei 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Zondag 1 Zondagcompetitie 6 ————————————————————————————————————————–————- Doorlopend gedurende het seizoen (senioren) Banen Racketwisselen: Iedere maandagavond vanaf 19.30 uur 4 Iedere vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur 4 Doorlopend gedurende het seizoen (jeugd) Banen Racketwisselen: Iedere zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.30 uur 3 (m.u.v. schoolvakanties) ————————————————————————————————————————–————- De activiteiten zijn volledig aangevuld t/m april 2011. Van mei is een selectie weergegeven. Achterin vindt u de volledige jaarkalender voor 2011. De kalender is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- of zetfouten. ————————————————————————————————————————–————- N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen. ————————————————————————————————————————–————-

Januari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 14 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 22 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Dinsdag 25 Algemene ledenvergadering om 20.00 uur - Vrijdag 28 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Februari 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 5 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 11 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - Zaterdag 12 Filmavond (JEUGD) - ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 19 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Maart 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 5 Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 12 Klaverjasmararthon van 12.00 - 24.00 - ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 18 Jongerenavond vanaf 19.00 uur (JEUGD) 3 Zaterdag 19 Openingsochtend van 10.00 - 11.30 uur (JEUGD) ? Wintercompetitie van 13.00 - 17.40 uur 3-4 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00 - 18.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Vrijdag 25 Klaverjassen vanaf 20.00 uur - Zaterdag 26 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00 - 18.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- Maandag 28 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00 - 20.00 uur - ————————————————————————————————————————–————- April 2011 Banen ————————————————————————————————————————–————- Zaterdag 2 Openingstoernooi van 11.00 - 16.00 (JEUGD) 6 ————————————————————————————————————————–————- Dinsdag 5 Dames dinsdagcompetitie (start) 2 Woensdag 6 Pupillencompetitie vanaf 13.30 uur (start) (JEUGD) 4 Donderdag 7 Dames donderdagcompetitie (start) 2 Vrijdag 8 Vrijdagcompetitie (start) 2 Openingstoernooi 6 Mini Driekwartcompetitie van 16.30 - 18.00 (JEUGD) 4 Zaterdag 9 Zaterdagcompetitie (start) 7 Zaterdagcompeititie van 9.00 - 13.00 (start) (JEUGD) 4 Zondag 10 Zondagcompetitie (start) 6 ————————————————————————————————————————–————-

19

Page 20: Let januari 2011
Page 21: Let januari 2011

Rabo clubkasfonds: elke stem is geld waard Rabobank Noordwest-Veluwe wil haar leden een actieve rol geven in het toekennen van sponsorgelden. Daarom gaat de bank van start met het CLUBKASFONDS. Het idee in een notendop: Rabobankleden kunnen via internet stemmen op de vereniging van hun keuze. Rabobank Noordwest-Veluwe is sinds jaar en dag één van de grootste sponsoren binnen onze regio. Elk jaar steunt de bank diverse initiatieven, verenigingen en projecten. In 2011 wordt een gedeelte van de winst van de bank (een bedrag tussen de 30.000 en 60.000 euro) uitgekeerd via het nieuwe CLUBKASFONDS. Met de lancering van het fonds komt er een eind aan eenmalige sponsoring van verenigingen. Sponsoring waarbij een meerjarige overeenkomst is gesloten tussen de bank en een vereniging (sponsorcontracten) blijven wel bestaan. Onze vereniging heeft zo’n meerjarige overeenkomst. Elke stem is geld waard Verenigingen die zich hebben aangemeld bij het CLUBKASFONDS hebben de hoogte van het te ontvangen sponsorbedrag gedeeltelijk in eigen hand. Onze vereniging heeft zich hiervoor aangemeld. Hoe meer stemmende Rabobankleden de vereniging weet te verzamelen, hoe meer sponsorgeld men krijgt. Het totale sponsorbedrag van het CLUBKASFONDS wordt op basis van het behaalde percentage stemmen verdeeld. De bijdrage van het CLUBKASFONDS komt als extra bedrag boven het bedrag van het meerjarige sponsorcontract. Wie komt in aanmerking? Om in aanmerking te komen voor een uitkering in 2011, konden verenigingen zich tot 12 november aanmelden voor het fonds. Deelnemende verenigingen zijn klant bij de Rabobank en voldoen aan de Rabobank-sponsorcriteria. Nu staan we voor de opgave om zoveel mogelijk Rabobankleden op onze hand te krijgen. Dat mogen leden van de Wiltsangh zijn, maar ook vrienden, kennissen, familieleden of buurtgenoten die Rabobanklid zijn. Kijk wie je kunt motiveren om op de Wiltsangh te stemmen. Stemperiode: 14 tot 28 februari 2011 Nadat de verenigingen enkele maanden de tijd krijgen om ‘campagne’ te voeren, breekt het uur van de waarheid aan: de feitelijke stemperiode. Van 14 tot 28 februari 2011 kunt u, als lid van de Rabobank Noordwest-Veluwe, via internetbankieren stemmen op de vereniging van uw keuze. Alle leden ontvangen kort voor de stemperiode bericht over hoe dat werkt. Kort na de stemming zal de Rabobank de sponsorbedragen bekend maken en uitkeren aan de verenigingen. Informatie Meer informatie over het clubkasfonds is te vinden op: www.rabobank.nl/nwveluwe. Voor informatie inzake klant worden en lidmaatschap kunt u terecht bij uw lokale Rabobank.

21

Page 22: Let januari 2011

Van de wedstrijdcommissie De zomeravondcompetitie Ook in 2011 organiseert regio Midden voor het district Gelderland de zomeravondcompetitie. Een competitie die vooral gekenmerkt wordt door het gezelligheidskarakter, geen promotie / degradatie kent, wat minder rivaliteit dan de voorjaarscompetitie en waarbij lange en leuke rally's belangrijker zijn dan een 6-0 6-0 overwinning. Deelname is mogelijk voor spelers van 18 jaar en ouder, waarbij de peildatum ligt op 31-12-2011. Er is (al jaren) geen dispensatie nodig voor het spelen in zowel voorjaars- als zomeravondcompetitie! Enkele belangrijke aandachtspunten voor de zomeravondcompetitie van 2011: In 2011 zullen de klassebenamingen zoals deze tot afgelopen jaar gebruikelijk waren (5/6/7, 7/8 en 8/9) komen te vervallen en zal er ingeschreven worden op gemiddelde teamsterkte. Vervolgens kunnen er 3 of 4 klasses gevormd worden, waardoor er nog meer op sterkte kan worden gespeeld. Zo is niet de sterkste speler uit het team bepalend voor de klasse waarin gespeeld moet worden, maar het geheel van spelers. De VCL dient per team de spelers op te geven, op basis waarvan het team in een klasse wordt ingedeeld. De puntentelling is vorig jaar gewijzigd, bij een stand van 1-1 in sets wordt er een 3e set in de vorm van een normale tie-break gespeeld. Speeldagen Woensdagavonden, te weten: 18 en 25 mei, 1, 8, 15 en 22 juni. In onderling overleg mag ook op een andere dag of avond gespeeld worden, mits deze dag of avond maar ligt vóór de oorspronkelijke speeldag. Poules van 7 teams spelen een halve competitie (éénmaal tegen elke tegenstander) en hebben 29 juni als extra speeldag, waarbij elk team 1 van de 7 speeldagen vrij is. Inhalen vóór de eerstvolgende speeldag, uiterlijk 1 week na de laatste speeldag. Aanvang: 19.00 uur. Elk team speelt 3 thuis- en 3 uitwedstrijden. De inschrijving bij de KNLTB dient uiterlijk 4 maart 2011 gedaan te zijn. Inschrijvingen die na deze datum worden gedaan, worden op een wachtlijst geplaatst en zullen voor zover mogelijk nog worden opgenomen. Wel geldt dan in dat geval het verhoogde inschrijfgeld. Teams die zich al hebben opgegeven, hoeven dit op grond van het vorenstaande niet nogmaals te doen.

22

Page 23: Let januari 2011

Haltoernooi De wedstrijdcommissie is momenteel aan het bekijken of we voorafgaand aan het buitentennis op 26 en 27 maart een binnentoernooi met deelname van omliggende verenigingen kunnen organiseren. Wij hopen u via postering en in de volgende Let hierover nader te informeren. Vriendelijk groetend, Hend van der Horst.

Lief en leed Omdat ook bij onze tennisvereniging de vergrijzing toeslaat, hebben wij dit jaar veel aandacht moeten besteden aan leden die allerlei blessures en andere ongemakken kregen. Ook voor de kerst hebben wij minstens 15 mensen bezocht en we hopen dat we niemand vergeten zijn. Gelukkig met de hulp van Jos Joosse. Zij bleek van onschatbare waarde voor onze commissie. Wij zijn daarom erg blij dat zij ons team wil komen versterken, bovendien is het gemakkelijk i.v.m. lange vakanties. Nu hopen we natuurlijk niet dat er nog meer blessures komen en we nog iemand moeten aantrekken. Het liefst zien wij dat er in 2011 veel vrolijke leden blessurevrij kunnen tennissen. Weet u onverhoopt toch iemand die in de lappenmand zit, u kunt altijd met een van ons bellen, zodat wij een kaart kunnen sturen. Een hartelijke groet, Irma, Rineke en natuurlijk onze duizendpoot Jos.

Van de penningmeester Contributie 2011 Na goedkeuring van de ALV, zal medio februari 50% van het lidmaatschap per incasso worden geïnd. Indien u het afgelopen jaar van banknummer bent gewijzigd, wilt u dit z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Dit voorkomt onnodig extra werk. In mei zal de resterende 50% per incasso worden verstuurd. Tennislesgeld Eind januari zal het tweede gedeelte van het tennislesgeld per incasso worden geïnd. Dit is de periode tot en met week 11. Henk van Diggelen

23

Page 24: Let januari 2011

Van de kantinecommissie Graag willen wij u er op wijzen dat halverwege maart de KNLTB-pasjes voor 2011 zullen worden uitgegeven en wel op de volgende dagen: Zaterdag 19-03 van 16.00 – 18.00 uur Zaterdag 26-03 van 16.00 – 18.00 uur Maandag 28-03 van 19.00 – 20.00 uur Maandag 04-04 van 19.00 – 20.00 uur Hoe kom ik aan mijn nieuwe pas? Op de tafels liggen stickers met kantinediensten. U zoekt diensten uit, minimaal 8 á 9 uur en hiermee gaat u naar de tafel met daarop de beginletter van uw achternaam, waar u na afgifte van de door u gekozen kantinediensten uw nieuwe KNLTB-pas krijgt. Er is een aparte tafel voor de jeugd, 70-plus, afkoop en commissieleden. U kunt uw diensten afkopen met een bedrag van € 45,-. (Maar liever niet ………) Heeft u ná bovenstaande 4 data de pas om een dringende reden nog niet kunnen afhalen, dan leest u in de volgende Let waar dat eventueel nog kan. Heeft u geen nieuwe pas opgehaald, dan is er na 15 april ook geen mogelijkheid om af te hangen en dus om te tennissen! Ook kan er niet worden deelgenomen aan competities. Verder heeft u de verplichting, wanneer u om welke reden dan ook niet in staat bent uw kantinedienst te draaien, ZELF voor vervanging te zorgen! Dit moet u uiteraard wel melden bij het betreffende hoofd kantinedienst. Welke leden zijn vrijgesteld van kantinediensten? Commissie- en bestuursleden; jeugdleden die op 1 april 2011 nog geen 18 jaar zijn en 70-plussers. U leest het goed: 70-plus! Het afgelopen jaar hebben we, bij wijze van proef, alle 65-plussers vrijgesteld van het draaien van kantinediensten. Echter, er waren te veel diensten niet vervuld, zodat we u (helaas) hard nodig hebben! Alternatieve diensten Er zijn enkele “alternatieve diensten”, voor diegenen die niet achter de bar kunnen / willen staan. Bijvoorbeeld:

Schoonmaakdienst.

“Hapjes”-dienst tijdens competities en toernooien.

Enkele bardiensten overdag tijdens toernooien en competities. Verder komt het toch aan op het draaien van avonddiensten. Als u graag één van bovenstaande diensten wilt vervullen, adviseren wij u vooral direct de eerste zaterdag aanwezig te zijn.

24

Page 25: Let januari 2011

Keycard Momenteel zijn we bezig met een proef dat u met uw eigen keycard het rolluik kunt openen als u kantinedienst heeft. Een aantal mensen heeft al met deze methode kennis gemaakt. Tot nu toe werkt het systeem voortreffelijk! Met dank aan Henk Nieuwdorp. Per 1 februari zullen we dan ook uitsluitend op deze wijze gaan werken en hoeft u dus niet meer eerst een pas op te halen! Dit heeft uiteraard wel consequenties:

Als u zelf geen keycard heeft, moet u toch bij het dienstdoende kantinehoofd een pasje ophalen! Sommige gezinnen maken gebruik van 1 keycard. Deze staat echter altijd op naam van één van de gezinsleden. Wij adviseren elk seniorlid dan ook een eigen keycard aan te schaffen. Dit kan tegen betaling van € 10,- borg bij Henk Nieuwdorp ( tel.: 251610 ).

Als u ruilt met iemand anders, kan die persoon het luik niet openen. Het betreffende hoofd van de kantinedienst kan dan het pasje van die ander activeren. Dus, bij ruilen, altijd doorgeven!

Wij zijn erg blij met dit systeem en gaan ervan uit dat de leden dit ook zullen zijn. Het scheelt enorm veel tijd als je niet eerst het pasje ergens op moet halen! Nieuwe handleiding kantinedienst Er is een nieuwe handleiding gemaakt, waarin de nodige procedures zijn beschreven. Deze ligt achter de bar. Ook is hier ruimte om op- en aanmerkingen te noteren. Bijvoorbeeld wanneer bij binnenkomst de kantine niet op de juiste manier is afgesloten, de keuken niet opgeruimd was, e.d. Ook wanneer er geconstateerd wordt dat er iets (bijna) op is, graag melden! U helpt ons hier enorm mee. Tot slot Vindt u het leuk om achter de bar te staan? En wilt u dit best vaker doen dan 8 á 9 uur per jaar? Meldt u aan als doortapper!! Dit is een leuke groep mensen die het geen probleem vinden om zo’n keer of 6 á 8 per jaar een kantinedienst te draaien. En dan vooral bij drukke gelegenheden, zoals competities en toernooien. Ook wordt u dan uitgenodigd om de vrijwilligersavond bij te wonen. Wij zouden er blij mee zijn!! Ook zijn we naarstig op zoek naar nog een lid voor onze kantinecommissie. Wie voelt er iets voor in ons team mee te denken / doen? Wij zijn met z’n viertjes en dat is eigenlijk te weinig. Voor info, schroom niet één van ons te benaderen. Henk, Sabine, Kees en Marti

25

Page 26: Let januari 2011

Ophalen KNLTB-passen van nieuwe leden Beste nieuwe tennisleden, Misschien heb je het gemerkt, maar je tijdelijke pas is geblokkeerd, omdat je KNLTB-pas al geruime tijd bij Rob de Jong klaar ligt om opgehaald te worden. Daarom nu het vriendelijke, doch wel dringende verzoek om je KNLTB-pas zo spoedig mogelijk bij Rob de Jong op te halen en de tijdelijke pas in te leveren. Je krijgt dan ook € 10,00 statiegeld retour en je hoeft tot 1 april a.s. geen kantinediensten te draaien, tenzij je dat nog graag wilt natuurlijk. Met je nieuwe pas kun je dan ook weer afhangen om te tennissen. Op dinsdagavonden tussen 19:00 en 19:30 uur houdt Rob inloopspreekuur. Mensen die dan beslist niet kunnen mogen bellen om een andere afspraak te maken. R.A.G. de Jong Bremhoek 48 8072KA Nunspeet Tel: 0341-252773 / 06-47140201 Het betreft de KNLTB passen van onderstaande personen: - Geraldine Ax - Sander van de Gronden - Daan van den Hardenberg - Corine van den Hardenberg - Shanna Hilferink - Roelina van Ittersum - Dineke Krooneman - Anne Mieke van Ravenshorst - Richard Rutgers - Hannes Schild De tijdelijke passen zijn eigendom van de vereniging en wij hebben de tijdelijke passen weer nodig voor nieuwe leden en komende acties. Mocht je je pas inmiddels al wel opgehaald hebben, dan is dit bericht natuurlijk niet meer voor jou van toepassing. Alvast bedankt, ook namens Rob de Jong, Ans van den Nagel.

26

Page 27: Let januari 2011
Page 28: Let januari 2011

28

Jazz in the clubhouse (vrijwilligersavond)

Op 13 november werden de vrijwilligers van onze vereniging verwend met een gezellige avond. Dit om waardering uit te spreken voor het vele werk dat zichtbaar of onzichtbaar door velen is verricht. De avond werd omlijst door een uitstekend jazzbandje en heerlijke hapjes van Delicio. Er heerste een gezellige sfeer en ook Sinterklaas gaf acte de precence. Zowel onze voorzitter als Sinterklaas lieten weten zeer content te zijn met hetgeen in 2010 weer is gedaan.

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien, zorg er dus voor dat u volgend jaar ook voor deze avond wordt uitgenodigd. Namens de aanwezigen wil ik Jaap Voogt en Michiel Waterman en de kantinedienst hartelijk danken voor de organisatie. Jullie voelen hem al aankomen: volgend jaar mogen jullie weer… Hend van der Horst

Page 29: Let januari 2011

29

Page 30: Let januari 2011

30

Het clublied

Te zingen voor en na wedstrijden. Of welke gelegenheid er aanleiding toe geeft. Dit ter

verhoging van de tennisvreugde en ter intimidatie van de tegenstander.

Melodie: “Hand in hand kameraden”

Zet hem op, tennisvrienden Op de baan zijn wij de baas, Wij slaan geen dubbel fouten Wij zijn geen houten klaas.

Kom maar op, tennisvrienden, De Wiltsangh staat vooraan,

Passeerslag en aces, Wij blijven ervoor gaan.

Kom maar op, tennisvrienden,

Al jaren een succes, Van hobby tot wedstrijd,

We lezen ze de les.

En als toegift...

Melodie: “Down by the riverside” (Ook bekend onder: “Ik heb je voor het eerst

ontmoet, daar aan de waterkant”)

De… Wilt-sangh, ja daar is het feest

Daar valt geen nare klank, Daar vloeit voldoende drank Een rondje waarvoor dank.

Bij… dag en nacht, wordt er gespeeld

Daar op ons tennispark Geen speelt er als een hark

Daar op ons tennispark.

Het… is niet voor de eerste keer, Dat er gewonnen is

Wij slaan hard en nooit mis Wij zijn geen kattenpis.

En… ben je dan vrijwililiger

Daar op ons tennispark Dat wordt dan gewaardeerd Geen cent wordt uitgekeerd

Omdat de kas …. dat ontbeert.

Page 31: Let januari 2011
Page 32: Let januari 2011

Kantinedienstrooster In het vervolg kunt u met uw keycard die afgegeven is op uw naam op de dag dat u dienst heeft de bar openen. Heeft u geen Keycard op uw naam, dan dient u de Keycard op te halen bij het desbetreffende hoofd Kantinedienst.

HOOFD KANTINEDIENST

Henk Kalle, tel. 0341-254201 Keycard halen: Mozartlaan 36 (zie boven)

Datum Begintijd Naam Eindtijd Telefoon ma 10 jan 2011 20:30 Uhm M.G.J.M. van 23:30 0341-257189 di 11 jan 2011 20:30 Schulz H.J. 23:30 0341-251571 wo 12 jan 2011 20:30 Bartelink M. 23:30 0341-253725 vr 14 jan 2011 19:30 Kluinhaar J. 23:59 0341-254700 ma 17 jan 2011 20:30 Beek P. 23:30 0341-251400 ma 17 jan 2011 20:30 Beek P. 23:30 0341-251400 di 18 jan 2011 20:30 Schulz P.J. 23:30 0341-251571 wo 19 jan 2011 20:30 Mulder J.W. 23:30 0341-258851 do 20 jan 2011 20:30 Veldhuizen J. van 23:30 0341-250043 za 22 jan 2011 14:30 Holstege E.B. 19:00 0341-270167

HOOFD KANTINEDIENST

Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Beethovenlaan 97 (zie boven)

Datum Begintijd Naam Eindtijd Telefoon ma 24 jan 2011 20:30 Wentzel J.H.G. 23:30 0341-261129 di 25 jan 2011 20:30 Strijker J.W. 23:30 0341-254139 wo 26 jan 2011 20:30 Hilferink L. 23:30 0341-252097 do 27 jan 2011 20:30 Gorter L.P. 23:30 0341-258819 ma 31 jan 2011 20:30 Pluim A. 23:30 0341-257602 di 1 feb 2011 20:30 Gorter L.P. 23:30 0341-258819 wo 2 feb 2011 20:30 Quist J.M. 23:30 0341-254298 do 3 feb 2011 20:30 Schulz H.J. 23:30 0341-251571 za 5 feb 2011 14:30 Jager-Toorman H.W. de 19:00 0341-262409

HOOFD KANTINEDIENST

Marti Koopman, tel. 0341-263346 Keycard halen: Prins Frederikstraat 30 (zie boven)

Datum Begintijd Naam Eindtijd Telefoon ma 7 feb 2011 20:30 Hilferink L. 23:30 0341-252097 di 8 feb 2011 20:30 Gorter L.P. 23:30 0341-258819 wo 9 feb 2011 20:30 Hardeman D.E.F. 23:30 0341-260157 ma 14 feb 2011 20:30 Davidson E. 23:30 0341-262950 di 15 feb 2011 20:30 Fraanje J.J. 23:30 0341-253374 wo 16 feb 2011 20:30 Boer E. de 23:30 0651-522373 do 17 feb 2011 20:30 Wentzel J.H.G. 23:30 0341-261129 za 19 feb 2011 14:30 Groeneveld-Beelen M. 19:00 0341-260413

HOOFD KANTINEDIENST

Kees van Egmond, tel. 0341-251750 Keycard halen: Beethovenlaan 97 (zie boven)

Datum Begintijd Naam Eindtijd Telefoon ma 21 feb 2011 20:30 Leuveren J. van 23:30 0341-262952 di 22 feb 2011 20:30 Schulz P.J. 23:30 0341-251571 wo 23 feb 2011 20:30 Hilferink L. 23:30 0341-252097 do 24 feb 2011 20:30 Heemskerk M.C.W. 23:30 0341-252452 vr 25 feb 2011 19:30 Joosse, Meta 23:59 0651-298464 di 1 mrt 2011 20:30 Outenaar R.T. van den 23:30 0341-842344

32

Page 33: Let januari 2011

za 5 mrt 2011 9:00 Bijlstra-Bisschop G.C. 12:00 0341-251454 za 5 mrt 2011 9:00 Spijkman J.M. 12:00 06-19056147 za 5 mrt 2011 9:00 Poot-Nijeboer G.A. 12:00 0341-253402 za 5 mrt 2011 9:00 Debets H.W.M. 12:00 0644-008170 za 5 mrt 2011 14:30 Foppen K.A. 19:00 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST

Sabine Weber, tel. 0341-261289 Keycard halen: Jan van Vuurenstraat 10 (zie boven)

Datum Begintijd Naam Eindtijd Telefoon ma 7 mrt 2011 20:30 Pluim A. 23:30 0341-257602 di 8 mrt 2011 20:30 Outenaar R.T. van den 23:30 0341-842344 wo 9 mrt 2011 20:30 Quist J.M. 23:30 0341-254298 vr 11 mrt 2011 19:30 Kluinhaar J. 23:59 0341-254700 ma 14 mrt 2011 20:30 Uhm M.G.J.M. van 23:30 0341-257189 di 15 mrt 2011 20:30 Fraanje J.J. 23:30 0341-253374 wo 16 mrt 2011 20:30 Jansma B.J. 23:30 0341-270427 za 19 mrt 2011 14:30 Foppen K.A. 19:00 0341-258599

HOOFD KANTINEDIENST

Henk Kalle, tel. 0341-254201 Keycard halen: Mozartlaan 36 (zie boven)

Datum Begintijd Naam Eindtijd Telefoon ma 21 mrt 2011 20:30 Hilferink L. 23:30 0341-252097 di 22 mrt 2011 20:30 Kok R.M. 23:30 06-30018755 wo 23 mrt 2011 20:30 Pieterson J.F. 23:30 0341-252239 do 24 mrt 2011 20:30 Davidson E. 23:30 0341-262950 za 26 mrt 2011 10:30 Duerink T.G. 16:30 0341-270167 za 26 mrt 2011 10:30 Kamp J. 16:30 0341-258667 di 29 mrt 2011 20:30 Veen G. van der 23:30 0341-263394 wo 30 mrt 2011 20:30 Leeuwen J.E.E.M. van 23:30 0341-256811 vr 1 apr 2011 18:30 Mouw A. 23:00 0650-217686

REMINDER!!REMINDER!!REMINDER!!REMINDER!!

Beste allemaal,

als kleine geheugensteun de data voor de eerstvolgende klaverjasavonden!

Vrijdag 14 januari 2011 * Vrijdag 28 januari 2011

Wij hopen dat jullie er ook in het nieuwe jaar weer gezellig bij zullen zijn.

Tot ziens in januari!

De resterende data in 2011 zijn:

11 februari * 25 februari * 25 maart

12 maart (zaterdag) marathon!!

De inschrijflijst voor de marathon zal vanaf

de ledenvergadering (25-01-2011) in de kantine hangen.

Aart & Sabine

Page 34: Let januari 2011

Jaarkalender 2011

Senioren

Aantal banen Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen 4 Elke vrijdagochtend vanaf 09.30 uur racket wisselen 4 Dinsdag 25 jan. Algemene ledenvergadering om 20.00 uur Zaterdag 12 maart Klaverjasmarathon van 12.00-24.00 uur Dinsdag 05 april Start dames dinsdagcompetitie t/m 24 mei 2 Donderdag 07 april Start dames donderdagcompetitie t/m 26 mei 2 Vrijdag 08 april Start vrijdagcompetitie t/m 27 mei 2 Vrijdag 08 april Openingstoernooi 6 Zaterdag 09 april Start zaterdagcompetitie t/m 28 mei 7 Zondag 10 april Start zondagcompetitie t/m 29 mei 6 Woensdag 18 mei Start zomeravondcomp. t/m 22 juni (opgave mogelijk tot 4 maart) Donderdag 09 juni Senior plus eendagstoernooi voor 50+ 5 Vrijdag 17 juni Bedrijventoernooi vanaf 18.00 uur 6 Maandag 20 juni Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) t/m 26 juni 7 met evt. voorweekend Maandag 27 juni Start thuisblijverstoernooi t/m 8 juli (excl. weekend) 7 Zaterdag 20 aug. Invitatietoernooi 7 Woensdag 07 sept. Start clubkampioenschappen t/m 18 september 7 Vrijdag 16 sept. Start najaarscompetie t/m 31 oktober (opgave nog mogelijk) Donderdag ?? sept. Lady’s Day (datum nog niet bekend) 7 Zaterdag 15 okt. Echtparen/scharreltoernooi 7 Oktober Start wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 Dinsdag 27 dec. Oliebollentoernooi, evt. ook nog woensdag 4

Jeugd Aantal banen

Elke zaterdagochtend Racket wisselen van 10.00-11.30 uur 3 Zaterdag 12 feb. Filmavond - Vrijdag 18 maart Jongerenavond vanaf 19.00 uur 3 Zaterdag 19 maart Openingsochtend van 10.00-11.30 uur Zaterdag 02 april Openingstoernooi van 11.00-16.00 uur 6 Woensdag 06 april Start pupillencompetitie t/m 25 mei vanaf 13.30 uur 4 Vrijdag 08 april Start Mini Driekwartcompetitie t/m 20 mei (16.30-18.00 uur) 4 Zaterdag 09 april Start zaterdagcompetitie t/m 28 mei (09.00-13.00 uur) 4 Zaterdag 14 mei Open Dag van 10.00 tot 12.00 uur 6 Donderdag 02 juni Familietoernooi van 10.00-15.00 uur 7 Vrijdag 17 juni Jongerenavond vanaf 19.00 uur 4 Zaterdag 25 juni Bal & slagvaardigheid van 10.00-12.00 uur 6 Zaterdag 27 aug. Clubkampioenschappen (13+) t/m zaterdag 10 september 6 Woensdag 31 aug. Pupillenkampioenschappen t/m 12 jaar van 14.00-18.00 uur 7 Zaterdag 10 sept. Feestavond en afsluiting clubkampioenschappen - Vrijdag 23 sept. Jongerenavond vanaf 19.00 uur 4 Zaterdag 03 dec. Sinterklaastennis van 10.00 tot 12.00 uur 4 Vrijdag 09 dec. Jongerenavond vanaf 19.00 uur 3 Woensdag 28 dec. Oliebollentoernooi van 11.00-15.00 uur 4 N.B. Als alle buitenbanen bezet zijn door activiteiten kan in de hal vrij getennist worden met de juiste schoenen.

34

Page 35: Let januari 2011

Frans en Esther Driftweg 51-A

8072 DN Nunspeet

0341-253912

Page 36: Let januari 2011