lesfiche : 'ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of lesfiche : 'ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'

 • Project

  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. De beeldvorming over personen met een ernstig meervoudige beperking van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs

  Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen Lange Nieuwstraat 101 BE 2000 Antwerpen Departement: SAW

  Academiejaar: 2010-2011 Student: Cleiren, L., Danssaert, T., Goovaerts, H., Meeusen, H., Michielsen, K., Van Mechelen, G., Visser, I. Projectcoach: Desloovere K. & Vanschel M. Externe begeleider: Penne A. Afstudeerproject voorgedragen tot het bekomen van het diploma bachelor in de orthopedagogie.

  A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

  http://www.a-pdf.com

 • 1

  Dankwoord

  Met dit projectboek heeft u het resultaat van ons project in handen dat wij, als laatstejaarsstudenten Bachelor in de Orthopedagogie, verwezenlijkt hebben. Project kan gezien worden als een belangrijk opleidingsonderdeel, zijnde het sluitstuk van onze opleiding. Met het project werd ons de kans geboden om op een actieve en zelfsturende manier een taak in teamverband tot een goed einde te brengen. We zijn aan dit project begonnen met een open blik, nog weinig wetend over personen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en gemotiveerd om er iets van te maken. Doorheen dit hele leerproces konden we rekenen op de steun van meerdere personen. Allereerst willen we Anneleen Penne (cordinator van Multiplus) bedanken voor het indienen van het, voor ons, interessante projectvoorstel. We konden steeds rekenen op haar inhoudelijke en praktische ondersteuning. Daarnaast gaat onze dank ook uit naar Karen Desloovere (projectcoach), Myriam Vanschel en Tom Vandersteene (vervangende projectcoaches). Zij hebben ons bijgestaan met de nodige steun en feedback doorheen het hele project. Vervolgens danken we volgende scholen die ons de toestemming verleenden ons vignettenonderzoek bij hun leerlingen uit te voeren: Heilig-Hartscholen in Heist-op-den-berg, Heilig Hart van Maria Instituut in s-Gravenwezel, Heilig Graf Instituut in Turnhout, Koninklijk Atheneum in Malle, Pius X in Antwerpen en Sint-Norbertus in Duffel. Graag willen we ook volgende voorzieningen bedanken: Katrinahof in Antwerpen, vzw huize Monnikenheide in Zoersel, De Maretak in Duffel, t Zwart Goor in Merksplas, Sherpa (NL) en Omega (NL). Zij verstrekten ons enerzijds de nodige informatie waardoor we ons eigen beeld over de doelgroep konden bijstellen. Anderzijds gaven ze ons tips over de mogelijke inhoud van onze sensibiliseringsles. Tevens willen we Cindy De Clerck bedanken voor haar hulp bij het opstellen van onze vignettenmethode en Jeugd & Seksualiteit vzw voor het delen van hun expertise betreffende de opbouw van informatiespelen. Ook danken we Nicole De Putter voor haar bereidheid om haar kennis als ouder van een persoon met een EMB met ons te willen delen. Verder willen we Thomas Matth en Jos Willems bedanken voor de hulp bij de praktische uitwerking van ons spel. Onze ouders, broers, zussen en familie mogen en willen we hier zeker niet vergeten te vermelden. Niet enkel doorheen dit project, maar ook doorheen onze gehele opleiding zijn zij een grote steun en toeverlaat geweest. Bovendien willen we onze ouders nog bedanken om onze internationale studiereis naar Nederland te ondersteunen.

 • 2

  Als belangrijke motor van het project willen we onze projectgroep, met name Gitte, Hanne G., Hanne M., Iris, Kim, Lien en Tom, bedanken voor de goede samenwerking en de leuke/open/constructieve communicatie, hetgeen veel heeft bijgedragen aan dit project. Tot slot willen we alle mensen die ons op n of andere manier geholpen en/of ondersteund hebben en die we hier vergeten te vermelden zijn, ook bedanken. Wij wensen u veel leesplezier!

 • 3

  Inhoud Dankwoord ............................................................................................................................ 0

  Inleiding ................................................................................................................................. 4

  1. Onderzoeksopzet met theoretische onderbouw .............................................................. 5

  1.1 Onderzoeksvraag .................................................................................................... 5

  1.2 Visie ........................................................................................................................ 5

  1.3 Beeldvorming .......................................................................................................... 8

  1.4 Doelgroep ............................................................................................................... 9

  1.5 Vignet .....................................................................................................................11

  1.6 Informatiepakket .....................................................................................................16

  1.7 Artikel .....................................................................................................................19

  2. Uitvoering ......................................................................................................................20

  2.1 Dataverzameling en statistische verwerking vanuit vignetten .................................20

  2.2 Try-out ....................................................................................................................32

  3. Eigen proces doorheen het project ................................................................................34

  4. Artikel ............................................................................................................................36

  5. Besluit ...........................................................................................................................42

  Bibliografie ...........................................................................................................................43

 • 4

  Inleiding

  Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Bij vele mensen in de samenleving leeft het beeld dat personen met een EMB plantjes zijn en niets kunnen. Dit eerder negatieve beeld kan een contraproductieve rol spelen op vlak van participatie van personen met een EMB in de samenleving. Om een meer genuanceerde beeldvorming te bekomen over deze doelgroep wou Multiplus (een expertisecentrum rond personen met een EMB) een project opstarten waarin leerlingen van het secundair onderwijs en hogeschoolstudenten uit een sociale richting, die geen onderwijs krijgen over de doelgroep, genformeerd worden. De keuze voor dit doelpubliek is gemaakt op basis van het gegeven dat zij mogelijke toekomstige hulpverleners zijn,die ervoor kunnen kiezen om met de doelgroep personen met een EMB te werken. Dit project wou Multiplus samen met ons, studenten orthopedagogie, uitwerken in de vorm van een informatiepakket dat gebruikt kan worden als een eerste, positieve kennismaking met de doelgroep. Het eindresultaat dat wij beoogden, was een uitgewerkt informatiepakket over personen met een EMB. Hierbij willen we de leerlingen geen nieuw beeld opdringen, maar een mogelijkheid geven tot anders kijken naar de doelgroep en hun omgeving. Het doelpubliek van het informatiepakket zijn leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Om verschillende redenen hebben we gekozen om enkel te werken met en voor dit doelpubliek. Onder andere wegens tijdsgebrek, konden we ons niet toespitsen op zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als hogeschoolstudenten. Verder dachten we ook dat het, voor dit doelpubliek, zinvoller was aangezien zij, volgens ons, een breder publiek doorstromers naar een nieuwe studierichting vormen. Vanuit onze eigen ervaringen uit het secundair onderwijs merkten we dat er weinig tot geen sensibilisering was betreffende personen met een beperking en al zeker niet over personen met een EMB. Het informatiepakket op zich tracht leerkrachten enkele handvatten aan te reiken om rond dit thema te kunnen werken. Dit wordt gezien als een leermoment waarbij leerlingen, in spelvorm, kunnen zien, voelen, ervaren en ontdekken. Vanuit dit opleidingsonderdeel werd ons gevraagd om een internationale reis te ondernemen in functie van ons project. We hebben ervoor gekozen om naar Nederland te gaan, waar we het kinderdagcentrum en kenniscentrum Omega (Amsterdam) en Sherpa (Baarn) hebben bezocht. In Amsterdam hebben we een straatonderzoek gedaan. Omdat we slechts drie voorzieningen hebben bezocht en een straatonderzoek hebben uitgevoerd, kunnen we uiteraard geen vergelijking maken tussen de voorzieningen in Belgi en in Nederland.

 • 5

  1. Onderzoeksopzet met theoretische onderbouw

  1.1 Onderzoeksvraag Vanuit het projectvoorstel, dat we hierboven beschreven, formuleerden we volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen we een infopakket uitwerken voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen, waarbij ze op een positieve manier kennismaken met personen met een EMB, zodat het hun beeldvorming zou verruimen? Hoe we trachtten te antwoorden op deze onderzoeksvraag wordt verder in het projectboek omschreven.

  1.2 Visie Ons project is vertrokken vanuit een bepaalde visie. Deze visie diende als basis om ons project op te bouwen en al onze activiteiten van ons project op te laten steunen. We wilden de visie van onder andere Bellemans (2003) hanteren in ons project. Hij kijkt naar personen met een beperking vertrekkende vanuit hun mogelijkheden want al te vaak wordt een beperking geassocieerd met een negatieve invulling. Deze wijst op een positieve benadering naar mensen met een beperking toe, wat op zijn beurt zorgt voor een positieve beeldvorming. De wijze waarop we over iemand denken, bepaa