Les 4 Verandermanagement

of 36 /36
Handboek verandermanageme nt Drs. ing. M. Seijner Bronnen: - Cozijnsen & Vrakking (2007)

Embed Size (px)

Transcript of Les 4 Verandermanagement

Page 1: Les 4  Verandermanagement

Handboek verandermanagement

Drs. ing. M. Seijner

Bronnen:- Cozijnsen & Vrakking (2007)

Page 2: Les 4  Verandermanagement

Teveel om te behandelen

Daarom gekozen voor een brede aanpak Beetje gericht op consultancy

Page 3: Les 4  Verandermanagement

Theorie

Aanleiding tot verandering (on) Geplande verandering Verandermodellen Veranderproces

(Sessie 2: ontwerpen en ontwikkelen, implementeren, evalueren en continueren)

Page 4: Les 4  Verandermanagement

GROEI!!

Page 5: Les 4  Verandermanagement

Aanleidingen tot veranderingIntern:

• ziekteverzuim• veel conflicten• slechte sfeer• gespannen medewerkers• veel vertrekkers• enzovoort

Extern:

• stagnerende of dalende omzet• minder winst• concurrentie innoveert• demografische ontwikkelingen• wetgeving verandert

Page 6: Les 4  Verandermanagement

Aanleidingen tot verandering

Page 7: Les 4  Verandermanagement
Page 8: Les 4  Verandermanagement

Geplande verandering vs. Continue ontwikkeling

Page 9: Les 4  Verandermanagement

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5

LARGE

SIZE OF ORGANISATION

SMALL

YOUNG

AGE OF ORGANISATION

MATURE

1: Crisis ofLEADERSHIP

2: Crisis ofAUTONOMY

3: Crisis ofCONTROL

4: Crisis ofRED TAPE

5: Crisis of ?

1: Growth troughCREATIVITY

2: Growth trough DIRECTION

3: Growth trough DELEGATION

4: Growth troughCOORDINATION

5: Growth troughCOLLABORATION

Evolution Stages

Revolution Stages

The Organizational life-cycle (Greiner, 1972)

Zie ook Marcus en Van Dam

Page 10: Les 4  Verandermanagement
Page 11: Les 4  Verandermanagement

Stromingen

Page 12: Les 4  Verandermanagement

Stromingen

diffusie- en adoptietheorieën; planned change-theorieën; OD-stroming; OT-stroming; de theorieën omtrent de lerende

organisatie

Page 13: Les 4  Verandermanagement
Page 14: Les 4  Verandermanagement
Page 15: Les 4  Verandermanagement

Organization transformation

Is een reactie op veranderingen in de technologie of de omgeving van de organisatie. Deze veranderingen kunnen onder meer betrekking hebben op de belangrijke wijzigingen in de strategie van de organisatie, interne structuur en primaire processen van de organisatie.

Page 16: Les 4  Verandermanagement

Veranderproces

Page 17: Les 4  Verandermanagement

Veranderproces – Cozijnsen en Vrakking1. Diagnose

2. Visie

3. Ontwerpen en ontwikkelen

4. Implementeren

5. Evalueren en continueren

Page 18: Les 4  Verandermanagement

1. Methoden diagnosticeren

Page 19: Les 4  Verandermanagement

Diagnose stellen!naar binnen kijken.

Page 20: Les 4  Verandermanagement

Diagnose moet leiden tot een meervoudige probleemdefinitie en een oplossinggerichte veranderstrategie

Page 21: Les 4  Verandermanagement

Analyseer problemen en stel de verandernoodzaak vast

Page 22: Les 4  Verandermanagement

2. Visie

Page 23: Les 4  Verandermanagement

Visie:

Een veranderingstrategie is een doelgerichte en doelbewuste overweging om een wenselijke geachte verandering met zo min mogelijke weerstand.

Page 24: Les 4  Verandermanagement

Veranderbereidheid, Verandercapaciteit en Sence of urgency

Draagvlak creeren!

Page 25: Les 4  Verandermanagement

Weerstandfactoren

Aanpak ter discussie stellen Achterliggende theorie aan de orde stellen Diagnose simpel ontkennen Vragen om steeds weer meer details en toelichting Veel bezwarende details aanvoeren Moment van invoering is ongelukkig Plan is niet praktische/onhaalbaar Het is allemaal al eerder geprobeerd Zwijgen en negeren van de plannen

Page 26: Les 4  Verandermanagement

Interventiemethodieken

Intervenieren is in principe “tussenbeide komen” of “ingrijpen”.

- Diagnostisch- Probleemoplossend- Procesbewakend Zie het interventiewiel blz. 66

Page 27: Les 4  Verandermanagement

Change-strategieen

Overtuigen

Leren

Faciliteren

doorzetten

Page 28: Les 4  Verandermanagement

3. ONTWERP & ONTWIKKELENOntwerpmethodieken: Vergelijkingmethode Fasenmethode Deductieve methode Contingencymethode Opportuniteitsmethode

Page 29: Les 4  Verandermanagement

Strategie

beleidskeuze

Route B

Cultuur interventies

Route A

Structurering B

A

Cultuur/structuur dilemma

Page 30: Les 4  Verandermanagement

Cultuurtypering

Rolcultuur /bureaucr atie

Machtscultuur /familie

Personencultuur /parkeer terrein

Taak cultuur /project

Samenwerken Hoog

Machtspreiding Laag

Machtspreiding Hoog

Samenwerki ng Laag

Page 31: Les 4  Verandermanagement

4. IMPLEMENTEREN

Weerstand tot veranderen

hoog

laag

Participatie

Page 32: Les 4  Verandermanagement

IST- & SOLL niveau

Graag kijken op pagina 186

Page 33: Les 4  Verandermanagement

Organization Transformation

Kenmerkend

Object van verandering met nadruk op gehele organisatie, op groepsniveau en op individueel niveau.

Vooral wanneer strategic change een absolute must is!

Page 34: Les 4  Verandermanagement

Divergentie-/ convergentietraject

QuickTime™ en een-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 35: Les 4  Verandermanagement

Waarom Divergentie-/ convergentiemodel?

Zoveel mogelijk aan iedereen de samenhang laten zien

Zoveel mogelijk kennis benutten uit alle niveaus Oplossingen “ontstaan” in het proces Respect voor rationele besluitvorming Betrokkenheid organiseren Vermijden van verrassingen Bevorderen implementatiesnelheid

Page 36: Les 4  Verandermanagement

5. EVALUEREN

Wat is het belang van evalueren?

- Procesevaluatie- Strategie evaluatie- Product evaluatie

Stabiliseren en continueren!