Les 4 verandermanagement

36
Handboek verandermanageme nt Drs. ing. M. Seijner Bronnen: - Cozijnsen & Vrakking (2007)

Transcript of Les 4 verandermanagement

Handboek verandermanagement

Drs. ing. M. Seijner

Bronnen:- Cozijnsen & Vrakking (2007)

Teveel om te behandelen

Daarom gekozen voor een brede aanpak Beetje gericht op consultancy

Theorie

Aanleiding tot verandering (on) Geplande verandering Verandermodellen Veranderproces

(Sessie 2: ontwerpen en ontwikkelen, implementeren, evalueren en continueren)

GROEI!!

Aanleidingen tot veranderingIntern:

• ziekteverzuim• veel conflicten• slechte sfeer• gespannen medewerkers• veel vertrekkers• enzovoort

Extern:

• stagnerende of dalende omzet• minder winst• concurrentie innoveert• demografische ontwikkelingen• wetgeving verandert

Aanleidingen tot verandering

Geplande verandering vs. Continue ontwikkeling

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5

LARGE

SIZE OF ORGANISATION

SMALL

YOUNG

AGE OF ORGANISATION

MATURE

1: Crisis ofLEADERSHIP

2: Crisis ofAUTONOMY

3: Crisis ofCONTROL

4: Crisis ofRED TAPE

5: Crisis of ?

1: Growth troughCREATIVITY

2: Growth trough DIRECTION

3: Growth trough DELEGATION

4: Growth troughCOORDINATION

5: Growth troughCOLLABORATION

Evolution Stages

Revolution Stages

The Organizational life-cycle (Greiner, 1972)

Zie ook Marcus en Van Dam

Stromingen

Stromingen

diffusie- en adoptietheorieën; planned change-theorieën; OD-stroming; OT-stroming; de theorieën omtrent de lerende

organisatie

Organization transformation

Is een reactie op veranderingen in de technologie of de omgeving van de organisatie. Deze veranderingen kunnen onder meer betrekking hebben op de belangrijke wijzigingen in de strategie van de organisatie, interne structuur en primaire processen van de organisatie.

Veranderproces

Veranderproces – Cozijnsen en Vrakking1. Diagnose

2. Visie

3. Ontwerpen en ontwikkelen

4. Implementeren

5. Evalueren en continueren

1. Methoden diagnosticeren

Diagnose stellen!naar binnen kijken.

Diagnose moet leiden tot een meervoudige probleemdefinitie en een oplossinggerichte veranderstrategie

Analyseer problemen en stel de verandernoodzaak vast

2. Visie

Visie:

Een veranderingstrategie is een doelgerichte en doelbewuste overweging om een wenselijke geachte verandering met zo min mogelijke weerstand.

Veranderbereidheid, Verandercapaciteit en Sence of urgency

Draagvlak creeren!

Weerstandfactoren

Aanpak ter discussie stellen Achterliggende theorie aan de orde stellen Diagnose simpel ontkennen Vragen om steeds weer meer details en toelichting Veel bezwarende details aanvoeren Moment van invoering is ongelukkig Plan is niet praktische/onhaalbaar Het is allemaal al eerder geprobeerd Zwijgen en negeren van de plannen

Interventiemethodieken

Intervenieren is in principe “tussenbeide komen” of “ingrijpen”.

- Diagnostisch- Probleemoplossend- Procesbewakend Zie het interventiewiel blz. 66

Change-strategieen

Overtuigen

Leren

Faciliteren

doorzetten

3. ONTWERP & ONTWIKKELENOntwerpmethodieken: Vergelijkingmethode Fasenmethode Deductieve methode Contingencymethode Opportuniteitsmethode

Strategie

beleidskeuze

Route B

Cultuur interventies

Route A

Structurering B

A

Cultuur/structuur dilemma

Cultuurtypering

Rolcultuur /bureaucr atie

Machtscultuur /familie

Personencultuur /parkeer terrein

Taak cultuur /project

Samenwerken Hoog

Machtspreiding Laag

Machtspreiding Hoog

Samenwerki ng Laag

4. IMPLEMENTEREN

Weerstand tot veranderen

hoog

laag

Participatie

IST- & SOLL niveau

Graag kijken op pagina 186

Organization Transformation

Kenmerkend

Object van verandering met nadruk op gehele organisatie, op groepsniveau en op individueel niveau.

Vooral wanneer strategic change een absolute must is!

Divergentie-/ convergentietraject

QuickTime™ en een-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Waarom Divergentie-/ convergentiemodel?

Zoveel mogelijk aan iedereen de samenhang laten zien

Zoveel mogelijk kennis benutten uit alle niveaus Oplossingen “ontstaan” in het proces Respect voor rationele besluitvorming Betrokkenheid organiseren Vermijden van verrassingen Bevorderen implementatiesnelheid

5. EVALUEREN

Wat is het belang van evalueren?

- Procesevaluatie- Strategie evaluatie- Product evaluatie

Stabiliseren en continueren!