Les 1 Javascript Intro

of 13 /13
Javascript Introductie Mediatechnologie Blok 8

Embed Size (px)

description

1e les javascript t.b.v. W2

Transcript of Les 1 Javascript Intro

Page 1: Les 1 Javascript Intro

JavascriptIntroductie

Mediatechnologie Blok 8

Page 2: Les 1 Javascript Intro

Wat is Javascript ?

Programmeer/scripttaal t.b.v. webomgevingen

Geen compiler nodig / browser verwerkt script

In html of als extern bestand !

Body of Headerscript !

Page 3: Les 1 Javascript Intro

Waar wordt het voor gebruikt?

• Active user interfaces !• Valideren van forms en input• HTML pagina’s custom made !• Cookies / standaard datum etc.• Controle over browser

Content / Styling / Behavior

Html - CSS - Javascript

Page 4: Les 1 Javascript Intro

Waar ook voor?

• Belevenis op maat maken• Roll-overs• Menu • Validering• Pop-ups

Page 5: Les 1 Javascript Intro

Opbouw Javascript!

• Objecten• Variabelen• Vergelijkingen• Events

Page 6: Les 1 Javascript Intro

Objecten !fiets(object)

- wiel(propertie van fiets)

fiets.wiel.voor (notatiewijze)Voor propertie van wiel en wiel is propertie van fiets

Real javascript code: document.title

Methodsbutton.click ()window.open ()

Page 7: Les 1 Javascript Intro

Variabelen !

Variabelen zijn zelfgemaakt objecten !

var dePagina; (een variabele met de naam dePagina is gemaakt)

var mijnKat=“Daisy”; (de waarde van mijnKat is Daisy)

var mijnTeller=1 (de waarde van mijnTeller is 1)

Page 8: Les 1 Javascript Intro

Nummers en strings !Variabelen !

1 “1” “melk”

var mijnTeller = 1 + 1 (de waarde van mijnTeller is 2)

var mijnTeller = 1 + “1” (de waarde van mijnTeller is 11)

var mijnTeller = “1” + “1” (de waarde van mijnTeller is 11)

var mijnTeller = 1 * “1” (syntaxfout)

var mijnTeller = 1 / “1” (syntaxfout)var mijnTeller = 1 - “1” (syntaxfout)

Page 9: Les 1 Javascript Intro

Nummers en strings 2 !Variabelen !

var mijnTeller = mijnTeller + 1De variabele MijnTeller wordt met 1 opgehoogd

var mijnTeller = mijnTeller ++De variabele MijnTeller wordt met 1 opgehoogd

var mijnTeller = mijnTeller - 1De variabele MijnTeller wordt met 1 verlaagd

var mijnTeller = mijnTeller --De variabele MijnTeller wordt met 1 verlaagd

Page 10: Les 1 Javascript Intro

Vergelijkingen !

+ /

++

-*

-- < >

Page 11: Les 1 Javascript Intro

Events!

De browser doet alleen iets als er iets gebeurt!

Keyboard-events !

Mouse click events!

Mouse move events !

Window-events !

Form en input events !

Page 12: Les 1 Javascript Intro
Page 13: Les 1 Javascript Intro

Opdracht Javascript ‘1’

Opdracht 1.

Maak een webpagina met daarin een aantal variabelen die er voor zorgen dat

Dat je naam, klas, opdrachtnummer na het laden van de body worden geplaats op

deze pagina. Je hebt hier een functie en variabelen nodig.

Tevens moet op de pagina een lijstje komen met supermarkt artikelen waarvan de

prijzen d.m.v. variabelen geplaatst worden.

Er moet ook een totaal bedrag voor deze artikelen komen d.m.v. het

optellen van deze variabelen.

Upload deze pagina (zip-file) naar natschool in de map JS opdracht 1.

De opdracht moet voor het eind van de les geplaatst zijn.