Les 1 html

of 12 /12
HTML Les 1 Introductie

Embed Size (px)

Transcript of Les 1 html

Page 1: Les 1 html

HTMLLes 1

Introductie

Page 2: Les 1 html

De geschiedenis van HTMLHTML werd in 1991 bedacht en ontwikkeld door Tim Berners-Lee om wetenschappelijkedocumenten van het CERN (European Organization for Nuclear Research) makkelijkertoegankelijk te maken.

Tim Berners-Lee ontwikkelde de eerste webbrowserWorldWideWeb genaamd om de documenten te tonenop een monitor.

In 1993 werd de webbrowser Mosaic door NCSA ontwikkeld met daarin grafische elementen.In 1994 werd de webbrowser Netscape Navigator uitgebracht en werd het World Wide Web populaideren populaider, iedereen weet waar we nu zijn!

Vanaf 1994 kwam html onder hoede van de W3C organisatie !Deze organisatie bepaald de web-standaarden!

Page 3: Les 1 html

HyperTextMark-up LanguageHTML

HTML is een tag-based (opmaak) taal voor het maken van webpagina’s

tag

Keyword of term gekoppeld aan een stukje informatie!

<term> ….. </term>

schrijfwijze

<p> Hello world! </p>Een tag wordt altijd geopend met <tag> en afgesloten met </tag>

Page 4: Les 1 html

Hoe werkt het ?

Page 5: Les 1 html

Wat doet een webserver?

Page 6: Les 1 html

Wat doet een web browser?

Page 7: Les 1 html

Wat zijn browsers?

• Browsers zijn vertaal mechanismen (parsers)

• We hebben een taal en een vertaal mechanisme (communicatie)

• Regels/Afspraken van communicatie (taalregels, grammatica, syntax…)

• Uit de afspraken komt de HTML tag-set

Page 8: Les 1 html

Indeling van een webpagina

Geeft aan de browser doorwaar de pagina eindigt.

Geeft aan de browser doorwaar de pagina start.

Start van de page header

Einde van de page header

Titel van de pagina

Begin van de body

Einde van de body

content

Page 9: Les 1 html

Tools voor maken van een html pagina

Om een html pagina te maken heb je een ontwikkelomgeving nodig.Hiervoor gebruiken we Notepad++.

http://notepad-plus-plus-org

Maak ook op jouw computer ruimte aan voor vak. Een goede indeling is: ‘/html/blok1/les1’ etc….

Page 10: Les 1 html

De <H-tag>In HTML zijn er standaard 6 headings (kopteksten) beschikbaar

Page 11: Les 1 html

De <P-tag>De P-tag creeert een tekst in paragraaf formaat !

Page 12: Les 1 html

Opdracht:

Installeer notepad++.Maak een webpagina over een frisdrank naar keuze, je mag alleen gebruik maken van de tags die tot nu toe behandeld zijn. Gebruik de juiste indeling vooreen webpagina.

Maak hiervan een zip file en upload deze in Natschool in de studieroute HTML / opdracht 1