Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

of 23 /23
Leiderschap &Effectiviteit Remco Claassen #freelunch

Embed Size (px)

description

Slides behorend bij de #freelunch van 4 juni 2013 met Remco Claassen.

Transcript of Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

Page 1: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

L e i d e r s c h a p & E f f e c t i v i t e i t!Remco Claassen!

# f r e e l u n c h!

Page 2: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

Leiderschap & Effectiviteit!R e m c o C l a a s s e n!

Dinsdag 4 juni van 12:15 tot 12:45!

&

Page 3: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

•  Slides!

•  Video!

•  Deelnemers & hoofdstukken!

•  Chatvenster / vragen stellen!

•  Moderators!

•  Polls & Tickertape!

Wat zie je?!

#freelunch @RemcoClaassen!

Page 4: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

!"!"!POLL!1!"!"!

a.  1e%keer%b.  2*5%keer%c.  6*10%keer%d.  10+%keer%

‘Hoe%vaak%heb%je%al%aan%een%%Online%Seminar%deelgenomen%voor%

opleiding%en/of%training?’!

Page 5: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

Wie is…!

Page 6: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

Wat is het geheim achter het succes van grote organisaties?

Page 7: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

Hoe komt het dat sommige teams gewoonweg meer knallen?

Page 8: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

Waarom li jkt het dat sommige mensen ogenschijnl i jk makkeli jker dan anderen

hun leven op de rit hebben?

Page 9: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen
Page 10: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

!"!"!POLL!2!"!"!

a.  Ja%b.  Nee%

‘Heb%jij%een%uitgeschreven%persoonlijk%mission%statement?’!

Page 11: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

!"!"!POLL!3!"!"!

a.  Ja%b.  Nee%c.  Deels%d.  Geen%mening%

‘Heb%jij%ervaren%dat%een%MS%een%posiKef%effect%heeM%gehad%op%je%leven%

(zakelijk%&%privé)?’!

Page 12: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen
Page 13: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

“Als je geen plan maakt voor je eigen leven, word je ingezet in de plannen van anderen” !

Page 14: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

“Mensen kunnen en wi l len wel veranderen, maar wi l len niet veranderd worden”

Page 15: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen
Page 16: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen
Page 17: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen
Page 18: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

“people don't care about how much you know until they know about how much you care” !

Page 19: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen
Page 20: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen
Page 21: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

!"!"!POLL!4!"!"!

a.  Ja%b.  Nee,%niet%nodig%c.  Nee,%maar%ga%ik%nu%wel%doen%

‘Heb%jij%goals%&%leefregels%gedefinieerd?’!

Page 22: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

High Performance O r g a n i z a t i o n s!A n d r é d e W a a l Deze week: do. 6 juni van 12:15 tot 12:45!

&

Page 23: Leiderschap & effectiviteit - Remco Claassen

BEDANKT VOOR JE DEELNAME!!

!#freelunch @RemcoClaassen!