Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

18
Ethisch leiderschap Leiderschap 2

Transcript of Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Page 1: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Ethisch leiderschap

Leiderschap 2

Page 2: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Voorbereidende opdracht:

IndividueelWat is ethisch leiderschap?Omschrijf in 2-3 zinnen jouwinterpretatie van ethisch leiderschap

In 2/3 tallenBespreek jullie interpretaties en komtot een gezamenlijke definitie

Page 3: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Ethisch leiderschap

Definitie van ethisch leiderschap

Ethisch leiderschap houdt in dat de leidinggevende voorbeeldgedrag vertoont, een beloningssysteem hanteert en communiceert over ethiek en normen. 

Annette de Wolde, onderzoeker Universiteit Amsterdam

Page 4: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Ethisch leiderschap is waardegedreven leiderschap

Definitie van waardegedreven leiderschap

De gehanteerde definitie van waardegedreven leiderschap is: ‘het vermogen om te kijken en te luisteren, waar te nemen wat er gebeurt, zicht te hebben op waar het naar toe beweegt, dat onder woorden te brengen en daarnaar te handelen’.Johan Bouwmeester en Marianne Luyer ,

auteurs van het boek ‘waardegedreven leiderschap’

Page 5: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

De morele kompas

Een moreel kompas is een intern kompas dat ons richt op het juiste.  Een moreel kompas geeft een gemeenschappelijke betekenis aan ons leven.  Met het doen van het juiste kunnen we ons eigen handelen afstemmen op dat van anderen.Je zou een moreel kompas kunnen opvatten als een kunstwerk dat nooit af is en tegelijkertijd functioneert als een baken waarop we terug kunnen grijpen. Een kompas kan uit het lood raken, door onverwachte levensgebeurtenissen. Net als een echt kompas kost het ons soms tijd om ons in een situatie te richten op het juiste.  Het aanscherpen en richten van een kompas vraagt om bewuster omgaan met de dagelijkse praktijk.

Saskia van der Werffhttp://creathosbv.wordpress.com/moreel-kompas/

Page 6: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Kant: de categorische imperatief

Onder de categorische imperatief verstaat Kant de leidraad van het zedelijk bewustzijn, dat zich zowel van zijn eigen menselijke vrijheid bewust is als van de zedelijke vrijheid van alle andere mensen; (bron: Wikipedia)

Men moet alleen handelen volgens die maxime waarvan men tegelijkertijd kan willen dat ze een algemene wet wordt. Met andere woorden: je moet handelen op de manier waarvan je zou willen dat iedereen zo zou handelen. Een andere formulering is dat men zelf of via anderen de mensheid nooit slechts als middel maar tegelijkertijd altijd als doel moet beschouwen.’ (Bron: Wikipedia)

Page 7: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Volgens Amnesty International

Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven.

Page 8: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Wat zijn jouw belangrijkste waarden?

liefde

vriendschapvrijheid

welvaart

respect

verbondenheid

succes

mededogen

individualisme

traditie

Page 9: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Wat zijn de belangrijkste waardenVan Obama en Putin?

Page 10: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Wat zijn de belangrijkste waardenvan Unilever?

Purpose & principlesOur Corporate Purpose states that to succeed requires "the highest standards of corporate behaviour towards everyone we work with, the communities we touch, and the environment on which we have an impact."

Always working with integrityConducting our operations with integrity and with respect for the many people, organisations and environments our business touches has always been at the heart of our corporate responsibility.

Positive impact We aim to make a positive impact in many ways: through our brands, our commercial operations and relationships, through voluntary contributions, and through the various other ways in which we engage with society.

Continuous commitmentWe're also committed to continuously improving the way we manage our environmental impacts and are working towards our longer-term goal of developing a sustainable business.Setting out our aspirations

Working with othersWe want to work with suppliers who have values similar to our own and work to the same standards we do. Our Supplier Code, aligned to our own Code of Business Principles, comprises eleven principles covering business integrity and responsibilities relating to employees, consumers and the environment.

Page 11: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Voor welke waarden staat de Hogeschool Utrecht?

Page 12: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Hogeschool Utrecht werkt met hoogwaardig onderwijs en onderzoek aan de innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. We leiden niet alleen instromers op de arbeidsmarkt op, maar ook mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, aanscherpen, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. Hogeschool Utrecht is een University of Applied Sciences. We vinden dat studenten, behalve excellent onderwijs, onderzoek nodig hebben om goede beroepsbeoefenaars te worden. Ons onderzoek is praktijkgericht: we helpen bedrijven en instellingen aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe vraagstukken. Dat levert nieuwe kennis en inzichten op voor de beroepspraktijk én voor ons onderwijs. Zo is alles wat we doen te plaatsen in de driehoek: onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk.Hogeschool Utrecht is verankerd in de regio Utrecht, een dynamische regio met een sterke economische motor en veel kenniswerkers. Binnen de regio werken we zowel in ons onderzoek als onderwijs intensief samen met grote en kleine bedrijven, (kennis)instellingen, partners in de onderwijsketen en overheden. Zo leveren we als hogeschool een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht van de regio.

Page 13: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Wat is de relatie tussen ethiek en onderstaande bedrijven:

Vestia

Rabobank

Ikea

Starbucks

Page 14: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Met welke ethische kwesties zijn leidinggevende in bedrijvenGeconfronteerd?

Page 15: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Een casus:

Filmfragment 1: https://www.youtube.com/watch?v=gT5RcA9siqcFilmfragment 2: https://www.youtube.com/watch?v=O9qmy4IwmDcFilmfragment 3: https://www.youtube.com/watch?v=cXfeTBXO-So

Page 16: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Bespreek met elkaar de definitievan ethisch leiderschap uit devoorbereidende opdracht. Is dezenog steeds correct, of zijn er aanpassingen nodig?

Page 17: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Vragen?

Page 18: Leiderschap 2 college ethisch leiderschap

Portfolio-opdrachtFilmfragment: de waarden in kaart brengenBeschrijf de relevante waarden van de personages (de 5 studenten, de schooldirecteur, de blinde ex-generaal) in het filmfragment (Scent of a woman). Geef een beoordeling van het handelen van de hoofdpersoon op basis van je eigen waarden.