Legrand: weten wat werkt in het onderwijs

89
Legrand weten wat werkt in het onderwijs ONDERWIJS

description

 

Transcript of Legrand: weten wat werkt in het onderwijs

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

ONDERWIJS

WETEN WAT WERKT IN HET ONDERWIJS

Legrand kent uw behoeftes en zorgt voor betrouwbare en flexibele oplossingen in alle typen onderwijs zoals: kleuterscholen, basisscholen, middelbaar en hoger onderwijs, speciaal onderwijs…

Comfort en veiligheid van scholieren, studenten, onderwijzend personeel en bezoekers

Maximale ergonomie op de werkplekken

Doelmatige inrichting van de gedeelde ruimtes

Beveiliging van de lokalen

Aangename ontspanningsruimtes

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE GEZONDE OMGEVING

Het comfort en de veiligheid van personen garanderen, bezoekers snel waarschuwen, evacueren, installaties en apparatuur beschermen

Innovatieve oplossingen aanreiken inzake energie, toe te passen materialen en toegankelijkheid

ENERGIEPRESTATIE

Energie beheersen en hernieuwbare energiebronnen gebruiken

OPTIMALISATIE VAN DE KOSTEN

Bouw- en exploitatiekosten verlagen, onderhoud vergemakkelijken

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Alle ruimtes

Buiten

Entree

Binnenplaats

VERKEERSRUIMTES

Gangen, trappen

Liften

Parkeergarage

Meer ruimtes op de volgende pagina

DE RUIMTES 1/4

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Documentatie- en informatiecentrum, bibliotheek

Gymzaal

Aula

ONDERWIJSRUIMTES

Praktijklokalen

Klaslokalen

Werkplaatsen

Computer/automatiseringsruimte

Meer ruimtes op de volgende pagina

DE RUIMTES 2/4

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

DE RUIMTES

LEEFRUIMTES

Kantine, restaurant

Foyer

Keukens

Toiletruimtes

EHBO

3/4

BEHEER- EN ADMINISTRATIERUIMTES

Administratie

Archieven

Lerarenkamer

Meer ruimtes op de volgende pagina

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

DE RUIMTES 4/4

TECHNISCHE RUIMTES

Hoofdverdeling

Serverruimte

Ruimtes voor onderhoudsmonteurs

Stookruimte

Onderverdeling

Datacommunicatie

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

ALLE RUIMTES VAN HET GEBOUW

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Energie managen en controleren

Beheersen van energie

Volkomen veilig beheren van de verkeersstromen

Legrand energy efficiency concept

Zucchini railkokersystemen

Veiligheidsverlichtingsblok

Garanderen van de veiligheid van personen en goederen bij brand

EZ-Path brandwerende muurdoorvoer

Personen beschermen tegen elektrische risico’s

DX aardlekschakelaars, aardlekautomaten, verdeel-behuizingen en installatieautomaten

Handmatig vrijmaken van de uitgangen in geval van brand of paniek

Handmatige bedieningen voor nooduitgang

Oplossingen Legrand De behoeften

Oplossingen Legrand De behoeften

BUITEN

VERKEERSRUIMTES

Het gebouw beveiligen tegen overspanning gedurende zijn hele exploitatie

Beheren en besturen van de buitenverlichting

Bestand zijn tegen extreme invloeden en intensief gebruik

Legrand schakel- en verdeelinrichtingen

Schakelmateriaal:Plexo programma

Wandcontactdozen:Soliroc programma

Beperken en beheren van de toegangen

Badgelezer:Soliroc programma

Optimaliseren van het energieverbruik van de verplichtingen

Legrand energy efficiency concept

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

PARKEERPLAATS, GARAGE

VERKEERSRUIMTES

Het energieverbruik van de verlichting optimaliseren

Elektrische kringen beschermen over grote afstand

De elektrische stroom gebruiken

Legrand energy efficiency concept

Zucchini railkokersystemen

Wandcontactdozen:Plexo programma

Afzuig- en ventilatie-leidingen beschermen

Motor beveiligings-schakelaars

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

ENTREE

VERKEERSRUIMTES

Het imago van de vestiging verhogen

Bedienen en controleren van alle verlichtingen

Vertonen van film en nieuws

BTicino schakelmateriaal

Legrand energy efficiency concept

Audio- en video-contactdozen: Mosaic programma

Volkomen veilig beheren van de verkeersstromen

Vandaalbestendige veiligheids-verlichtingsblokken

Controleren van de toegang tot specifieke bewaarruimtes

Toegangscontrole:Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

BINNENPLAATS

VERKEERSRUIMTES

Optimaliseren van het energieverbruik van de verlichtingen

Beschikbaar stellen van de elektrische stroom

Beheren en besturen van de verlichting afhankelijk van het gebruik

Legrand energy efficiency concept

Wandcontactdozen: Plexo programma

Legrand energy efficiency concept

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

GANGEN, TRAPPEN

VERKEERSRUIMTES

Beschermen van de afzuig- en ventilatieleidingen

Bedienen en controleren van alle verlichtingen

Beperken en beheren van de toegangen

Verkeersstromen sturen

Motor beveiligingsschakelaars

Legrand energy efficiency concept

Toegangscontrole:Mosaic programma

Signalisatie:Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

LIFT

VERKEERSRUIMTES

De continuïteit van de dienstverlening garanderen

De elektrische voeding verzekeren

Automatiseringsapparatuur beschermen

Toegangen en verdiepingen markeren

Automatische omkeerunit

Wand- en vloerkasten voor vermogensverdeling

Vloer- en wandkasten voor apparatuur

Signalisatie:Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

KLASLOKALEN

ONDERWIJSRUIMTES

Apart besturen van de verlichtingen, in overeenstemming met het buitenlicht

Beschikbaar stellen van de sterkstroom

Projecteren van beelden van video’s

Beschikbaar stellen van dataverbinding

Legrand energy efficiency concept

Schakelmateriaal: Mosaic programma

Audio- en videocontactdozen: Mosaic programma

LCS2 datanetwerk

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

PRAKTIJKLOKALEN

ONDERWIJSRUIMTES

Beschermen van personen tegen elektrische risico’s

Beperken en beheren van de toegangen

Beschikbaar stellen van stroom zo dicht mogelijk bij de gebruiker

DX aardlekschakelaars, aardlekautomaten, verdeel-behuizingen en installatieautomaten

Toegangscontrole: Mosaic programma

Soluflex Cable Floor System

Toegang geven tot het computernetwerk

LCS2 datasysteem

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

WERKPLAATSEN

ONDERWIJSRUIMTES

Beschermen van personen tegen elektrische risico’s

Voeden van de verlichtingen

DX aardlekschakelaars, aardlekautomaten, verdeel-behuizingen en installatieautomaten

Kabeldraagsystemen

Besturen van de verlichting per zone

Legrand energy efficiency concept

Distribueren van sterkstroom voor beweegkracht

Zucchini railkokersysteem

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

COMPUTERRUIMTE

ONDERWIJSRUIMTES

Beschikbaar stellen van stroom zo dicht mogelijk bij de gebruiker

Projecteren van beelden, video’s, etc.

Soluflex Cable Floor System

Contactdozen voor audio en video: Mosaic programma

Beschikken over een krachtig computernetwerk

LCS2 datasysteem

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

AULA

ONDERWIJSRUIMTES

Beschermen van de apparatuur tegen de overspanningen

Beschikbaar stellen van stroom zo dicht mogelijk bij de gebruiker

Projecteren van beelden, video’s, etc.

Overspanningsbeveiliging

Wandgootsysteem

Contactdozen voor audio en video: Mosaic programma

Beschikken over een krachtig computernetwerk

LCS2 datasysteem

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

DOCUMENTATIE- en INFORMATIECENTRUM, BIBLIOTHEEK

ONDERWIJSRUIMTES

Controleren van de verlichitng, de luiken en het scherm

Projecteren van beelden, video’s, etc.

Toegang geven tot het draadloze netwerk

Legrand energy efficiency concept

Contactdozen voor audio en video: Mosaic programma

Toegangspunt WiFi: Mosaic programma

Beschikken over een krachtig computernetwerk

LCS2 datasysteem

Beschikbaar stellen van de sterkstroom

Wandcontactdozen: Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

GYMZAAL

ONDERWIJSRUIMTES

Besturen van de verlichtingen

Waarborgen van het volkomen veilig evacueren van personen

Waarborgen van de veiligheid van personen en goederen bij brand

Legrand energy efficiency concept

Antivandaal veiligheids-verlichtingsblokken

EZ-Path brandwerende muurdoorvoer

Beschikbaar stellen van de elektrische stroom

Soliroc programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

LEEFRUIMTES

KANTINE, RESTAURANT

Beschikbaar stellen van sterkstroom

Controleren van de verlichtingen en creëren van lichtsferen

Toegang geven tot het draadloze netwerk

Wandcontactdozen:Mosaic-programma

Legrand energy efficiency concept

Toegangspunt WiFi:Mosaic programma

Creëren van een gastvrije en esthetische sfeer

BTicino schakelmateriaal

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

KEUKENS

LEEFRUIMTES

De continuïteit van de dienstverlening garanderen

Speficieke toepassingen beschermen (rookafzuiging, koelkamer, etc.)

Toegang tot het computer- en telefoonnetwerk

Perfect hygiënische bediening van de verlichting

Automatische omkeerunit

Installatieautomaten DX

RJ 45 contactdozen uit Plexo programma

Antibacterieel Plexo Artic programma

Elektriciteits- en gasvoorziening afsluiten

Veiligheidswandkast voor noodonderbreking

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

TOILETRUIMTES

LEEFRUIMTES

Personen beschermen tegen elektrische risico’s

Optimaliseren van het verbruik van de verlichtingen

Bedienen van de verlichtingen in perfect hygiënische omstandigheden

DX aardlekschakelaars, aardlekautomaten, verdeel-behuizingen en installatieautomaten

Legrand energy efficiency concept

Antibacterieël Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

LEEFRUIMTES

Oplossingen Legrand De behoeften

EHBO

Versterken van de bescherming van personen

Optimaliseren van het verbruik van de verlichtingen

Toegang en bezetting markeren

Lexic differentieelschakelaars en schakelautomaten

Legrand energy efficiency concept

Signalisatie uit Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

FOYER

LEEFRUIMTES

Optimaliseren van het energieverbruik van de verlichtingen

Beschikbaar stellen van sterkstroom

Toegang geven tot het draadloze netwerk

Legrand energy efficiency concept

Mosaic programma

Toegangspunt WiFi: Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

LERARENKAMER

BEHEER- EN ADMINISTRATIERUIMTES

Scheppen van een gastvrije en esthetische sfeer

Creëren van lichtsferen

Beschikbaar stellen van elektrische stroom

Toegang geven tot het draadloze netwerk

BTicino schakelmateriaal

Beheer van lichtsferen:Mosaic programma

Vloerdozen:Mosaic programma

WiFi toegangspunten:Mosaic programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

ADMINISTRATIE

BEHEER- EN ADMINISTRATIERUIMTES

Energiebesparingen en verlichtingscomfort combineren

De herindeling van kantoren vergemakkelijken

Stroom zo dicht mogelijk bij de gebruiker ter beschikking stellen

Zich aanpassen aan de modulariteit van de ruimte

Legrand energy efficiency concept

Snel-aansluiting vanMosaic programma in flexibele kabeldraagsystemen

Wandcontactdozen:Mosaic programma

Blokken met schakelaar of WiFi toegangspunt

Beschermen van personen in de nabijheid van het werkstation

Beschikbaarheid van een krachtig, veilig en innovatief computernetwerk

Voedingsblokken met aardlekautomaat

LCS2 datanetwerk

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

ARCHIEF

BEHEER- EN ADMINISTRATIERUIMTES

Het energieverbruik van de verlichting optimaliseren

Ruimten herinrichten zonder opnieuw te bekabelen

Toegangen beperken en beheren

Toegang tot het draadloos netwerk

Legrand energy efficiency concept

Snel-aansluiting:Mosaic programma

Toegangscontrole:Mosaic programma

WiFi toegangspunt met ingebouwde RJ 45 contactdoos

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

TECHNISCHE RUIMTEN

Oplossingen Legrand De behoeften

TECHNISCHE RUIMTE ONDERVERDELING

Garantie van de kwaliteit van de energie

De algemene voeding verzekeren

Bescherming van personen en goederen verzekeren en deze beschermingen onderbrengen

De voeding naar de onderverdeler verzekeren

Legrand energy efficiency concept

Installatieautomaten DMX3

Wand- en vloer-verdeelkasten en Lexic-beschermingen

Zucchini railkokersystemen

De grootte van de technische ruimte optimaliseren en de voorschriften naleven

XL-Pro2 berekeningssoftware

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

TECHNISCHE RUIMTEN

Oplossingen Legrand De behoeften

TECHNISCHE RUIMTE HOOFDVERDELING

De algemene voeding verzekeren

Bescherming van personen en goederen verzekeren en deze beschermingen onderbrengen

De elektrische parameters van de installatie meten (verbruik, vermogen, etc.)

De voeding naar de onderverdeler verzekeren

LSC2 19” wandverdeel-kasten en patchpaneel

Wand- en vloer-verdeelkasten en Lexic-beschermingen

Meet- en supervisieapparatuur

Zucchini railkokersystemen

De grootte van de technische ruimte optimaliseren en de voorschriften naleven

XL-Pro2 berekeningssoftware

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

TECHNISCHE RUIMTE DATACOMMUNICATIE

TECHNISCHE RUIMTEN

Onderbrengen van de actieve uitrustingen en het optimaliseren van het kabelbeheer

Optimaliseren van de prestatie van de gegevensopdracht

Optimaliseren van het energieverbruik van de verlichtingen

Distributie databekabeling

LSC2 19” wandverdeel-kasten en patchpaneel

LSC2 systeem, prestaties boven de norm

Mosaic programma

Kabelgoot en draadgootsystemen

De voeding naar de ruimte optimaliseren

Soluflex Cable Floor systeem

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

SERVERRUIMTE

TECHNISCHE RUIMTEN

Toegangen beperken en beheren

De actieve uitrusting onderbrengen het kabelbeheer optimaliseren

De koeling van de actieve uitrusting garanderen

De prestaties van de datatransmissie optimaliseren

Toegangscontrole van Mosaic programma

Behuizingen LCS2 19” kabelbeheer op zijn best

Behuizingen LCS2 19” thermisch beheer op z’n best

Systeem LCS2, prestaties boven de norm

De voeding naar de ruimte optimaliseren

Soluflex Cable Floor systeem

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

RUIMTES VOOR ONDERHOUDSMONTEURS

TECHNISCHE RUIMTES

Optimaliseren van het energieverbruik van de verlichitngen

Beperken en beheren van de toegangen

Beschikbaar stellen van de sterkstroom

Automatische schakelaar Soliroc programma

Toegangscontrole Soliroc programma

Schakelmateriaal Plexo programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

Oplossingen Legrand De behoeften

STOOKRUIMTE

TECHNISCHE RUIMTEN

De continuïteit van de dienstverlening garanderen

Het energieverbruik van de verlichting optimaliseren

De sterkstroom ter beschikking stellen

Automatische omkeer schakelaar

Automatische schakelaar Stop&Go

Schakelmateriaal Plexo programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Verkeersruimtes I Onderwijsruimtes I Leefruimtes I Beheer- en administratieruimtes I Technische ruimtes

+

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Personen beschermen tegen elektrische risico's

Aardlekautomaatmet aardlekblok

En ook: aardlekautomaten DX en aardlekblokken

Type A

10 mA 16 A

Tweepolig 30 mA 25 / 40 / 63 A

300 mA

selectief

63 A

3P + N30 mA 25 / 40 / 63 / 80 A

300 mA 25 / 40 / 63 / 80 A

300 mA selectief

40 / 63 / 80 A

Aardlekschakelaars DX, overeenkomstig de norm EN 61008-1

Type A: detecteren fouten met een wisselstroom- en gelijkstroomcomponent

3P + N aardlekschakelaarTweepoligeaardlekschakelaar

Aardlekschakelaars en –automaten DX

Apparatuur beschermen tegen elektrische risico's

+ Installatieautomaten DX

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Installatie-automaten

DNX 4500

Installatie-automaten

DX 6000 - 10 kA

Installatie-automaten DX-H

10.000 - 25 kA

B- en C-kar B-, C- en D-kar

B-kar C-kar D-kar

Eenpolig + N 16 t/m 25 A 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A -

Tweepolig - 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 15 A

Driepolig - 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 15 A

Driepolig + N - 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A -

Vierpolig - 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 63 A 1 t/m 15 A

Installatieautomaten DNX, DX en DX-H, overeenkomstig de norm EN 60898-1

B-kar: instelling magnetische uitschakeling: 3 t/m 5 In

C-kar: instelling magnetische uitschakeling: 5 t/m 10 In

D-kar: instelling magnetische uitschakeling: 10 t/m 14 In

Vierpolige installatieautomaat DXEenpolig + N installatieautomaat DX

Stroomkringen beschermen over grote afstand

+ Installatieautomaten DX curve B

B-kar: instelling magnetische drempel 3 tot 5 In

Installatieautomaten DX 6000 – 10 kA, overeenkomstig de norm EN 60898-1

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Installatie-automaten DX

6000 - 10 kACurve B

Eenpolig 1 t/m 63 A

Eenpolig + N 1 t/m 40 A

Tweepolig 1 t/m 63 A

Driepolig + N 1 t/m 63 A

Driepolig 1 t/m 63 A

Vierpolig 1 t/m 63 A

Eenpolige installatieautomaat DX B-kar

Vierpolige of driepolige + N installatieautomaat DX B-kar

Installatie-automaten

DX-MA 25 kA

Installatie-automaten

DX-MA 50 kA

Tweepolig 400 V 2,5 t/m 25 A

Driepolig 400 V 2,5 t/m 63 A 10 t/m 63 A

Vierpolig 400 V 6,3 t/m 63 A

Afzuig- en ventilatieleidingen beschermen

+ Enkelpolige magnetische installatieautomaten DX- MA

Driepolige installatieautomaat DX-MA

Vierpolige installatieautomaat DX-MA

Installatieautomaten DX-MA 25 kA et 50 kA

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

LCS²Garantie voor betere prestatiesVan technische ruimte tot werkruimten, de prestaties van een compleet systeem, van verdeelbehuizing tot contactdoos

DE VOORDELEN VAN HET SYSTEEM

Transmissieprestaties in categorie 6A : 10 Giga gewaarborgd over 100 m (gering signaalverlies) en over 15 m (goede echovastheid)

Gebruiksprestaties: de gemeten waarden overschrijden ruimschoots de eisen van de norm ISO 11801 Editie 2

Onderhoudsprestaties: de prestaties van het systeem LCS² zijn gewaarborgd gedurende 20 jaar

+

Cat. 6 FTP250 MHz - 1 Giga

Cat. 5e FTP

CONNECTOR LCS² Zelfde connectortechniek op de

contactdozen en de patchpanelen,universele prestaties

Cat. 6A STP 500 MHz - 10 Giga

Cat. 6 STP 250 MHz - 1 Giga

BEHUIZINGEN EN WANDKASTEN 19’’

Optimaal kabelbeheerEenvoudige montage, verzorgde afwerking

CONSOLIDATIEDOZENTotale flexibiliteit: gecentraliseerde aansluitingen nabij de werkplek, combinatie koper / optische vezel

RJ 45 CONTACTDOZENAfsluitbare contactdoos Mosaic-programma

PATCHPANEELKabels vasthouden in de kabelgeleiders

PATCHPANEEL Connectoren apart loskoppelen via de voorzijde

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Stroomvoorziening beschermen

Vloer- en wandverdeelkasten voor apparatuur IP 65-66

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Polyester voor zeer corrosieve omgevingen (kust, petrochemie…):

Polyester wand- en vloerkasten Marina IP 66

Plexo3 modulaire behuizingen IP 65Polystyreen, zeer goed bestand tegen schokken en vocht

Plexo3 modulaire behuizing IP 65 Polyester wandkast Marina IP 66

Het Mosaic programmaOplossingen voor sterkstroom en computernetwerken voor de uitrusting van iedere werkruimte en daarbij behorende specifieke behoeften.

INSTALLATIESYSTEEM MET SNELAANSLUITING - Snelle installatie en onderhoud- Consolidatiepunten in de ruimtes voor meer flexibiliteit- Verkrijgbaar voor sterkstroom en zwakstroom

KABELDRAAGSYSTEMENPerfecte aanpassing van de 200 Mosaic-functies in de energiezuilen, wandgoten, vloerdozen, tafelcontactdozen, bureau-units…

200 FUNCTIES- Voor sterkstroom en computernetwerken- Complete oplossingen voor elke ruimte van het gebouw en aangepast aan de behoeften van de gebruikers- Uitgekiende functies die de gebruikers comfort, ergonomie en efficiëntie bieden- Perfect te combineren met de verschillende kabeldraagsystemen

UNIVERSELE DRAGER MONTAGEDOOS Voor installatie van alle Mosaic-mechanismen in de muur

STEEK KLEMMENSnelle en betrouwbare uitvoering

MECHANISMEN 45 X 45Identieke vormgeving voor het hele Mosaic-programma

VERSCHILLENDE AFDEKPLATENWit, aluminium en antibacterieel

Op aanvraag

VOORDELEN VAN HET AANBOD

Snelle uitvoering en modulaire frontmontage

Krachtige functies voor elke toepassing

Flexibele en evolutieve installaties voor elke configuratie

Verzorgde ergonomie en vormgeving

Makkelijk in het onderhoud: snelle wijzigingen door te voeren in iedere installatiedrager

+

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Het Soliroc programmaMet een IK 10 op alle functies, is het Soliroc-programma de referentie inzake slagvastheid en vandaalbestendigheid, zowel voor binnen als voor buiten

VOORDELEN VAN HET AANBOD

IK 10 op het hele assortiment

IP 55 op de voornaamste functies: schakelaars, drukknoppen, contactdozen met klep...

Uitgebreide functiens: badgeschakelaar, sleutelschakelaars, lichtsignalisatie…

Mosaic-montageraam voor extra functies

Dubbele en drievoudige platen, horizontaal of verticaal

+

STOPPENOm de 4

bevestigingspunten definitief af te sluiten

UNIVERSELE DRAGER MONTAGEDOOS- Bevestiging van het Soliroc-mechanisme- Hartafstand 71 mm verticaal en horizontaal voor installerenvan dubbele en drievoudige mechanismen

Inbouw- of opbouwmontage met

uitspringend kader voor 1 en 2 mechanismen,

horizontaal en verticaal

SIERPLAATGeleverd met beschermklep

METAALLEGERINGVoor gewaarborgde sterkte

STEEKKLEMMEN- Op de meeste functies

- Snelle bekabelling- Betrouwbare en veilige

aansluiting

38 REFERENTIESSchakelaars,automatische schakelaars,drukknoppen, badgeschakelaar,sleutelschakelaar…

Contactdozen 2P + A, TV-contactdoos, Contactdoos DATA…

IK 10Op alle functies

IP 55Op de meeste functies

AFDEKPLATEN1, 2 of 3 horizontale en verticale mechanismen,afgeronde vormen

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

4 KOLOMMENVerkleind voor optimale

aftakking van de draden opzij

Het Plexo programmaComplete en samenstelbare oplossingen voor buiten, vochtige ruimten, kelders, garages…Samenstelbare oplossingen voor gezondheidsinstellingen met het antibacterieel gamma Artic wit

VOORDELEN VAN HET AANBOD

IP 55 op het hele opbouw- en inbouwgamma

Voorbedrade contactdozen met 2 en 3 mechanismen

Automatische schakelaar en tijdschakelaar

Uitgebreide functies : RJ 45 contactdozen, noodonderbreking, signalisatielampje...

Artic wit van het antibacterieel gamma, perfect voor ruimten met strenge hygiënische eisen: laboratoria, crèches, industriële keukens

+

PERFOREERBARE EINDSTUKKEN ZONDER

UITSNIJDING- Perforatie van de

eindstukken voor Ø 4 tot 15 mm met een schroevendraaier

- Perforatie van de eindstukken voor Ø 16 tot 25 mm door aan het sluitplaatje

te trekken

DUBBEL EINDSTUKVergemakkelijkt de

aftakking voor contactdozen 2P+A

STEEKKLEMMEN

2 VERSIES- Inbouw drager + plaat- Opbouw doos + plaat

INGEGOTEN AFDICHTINGEN- Makkelijk inklikken van de plaat- IP 55 gewaarborgd

INBOUWRAMENEnkel, dubbel, drievoudig, horizontaal en verticaal

Op aanvraagANTIBACTERIEEL GAMMA

ARTIC WITVerkrijgbaar voor inbouw en

opbouw,afwerking Artic wit

4 KWARTSLAG-SCHROEVEN

- Om de afdekplaat op de drager te vergrendelen

- IP 55 gewaarborgd

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Toegangen beperken en beheren

Geschikt voor locaties die tevens toegankelijk zijn voor het publiek, zoals doorgangen zonder toezicht, parkings, bedrijfsterreinen

Badgelezer Soliroc-programma

Geschikt voor badges in sleutelhangerformaat…

…of ISO-kaartformaat

Hoge slagvastheid (IK 10) en vochtbestendigheid (IP 55)

Badgelezer Soliroc, geleverd met plaat

Geschikt voor maximaal 10 000 gebruikers in gecentraliseerde oplossing voor deurbeheer

Geschikt voor maximaal 500 gebruikers in stand alone oplossing

Identiek aan de technische kenmerken voor toegangscontrole van het Mosaic-programma

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Legrand energy efficiency De uidagingen van morgen staan in het teken van het efficiënt beheren van energie en maximaal benutten. Binnen afzienbare tijd zullen de gebouwen zoals we die vandaag de dag kennen zijn getransformeerd van netto-verbruikers tot gebouwen die energie zullen opwekken en via Smart Grids terug gaan geven aan het energienet.

Om dit te kunnen bereiken zullen gebouwen uiterst efficiënt met hun energie moeten omgaan, en zal ook de kwaliteit van energie (Power Quality) moeten verbeteren. Daarnaast kunnen energieopwekkers als PV cellen en windmolens blindvermogen (cosinus Phi m) opwekken wat zonder adequate maatregelen verloren gaat.

Legrand richt zich in haar energy efficiency op de volgende elementen: Monitoren van energieverbruik zowel op verdelerniveau als op werkplekniveau. Besparen van energie door proactief schakelen van licht, klimaat en 230V. Reduceren van blindstroom vervuiling. Verbeteren van de power quality. (harmonische) Besparen van energie door lagere thermische dissipatie en spanningsval

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Legrand energy efficiency

Het optimaliseren van energieverbruik zal een aantal stappen moeten doorgaan. Legrand adviseert u graag om tot een juiste analyse en afweging te komen:

1.Analyse / startmetingInzicht in verbruik , mate van harmonische & blindvermogen

2.Bewustwording Analyse meetgegevens, vertalen naar KPI’s

3.Rendementsberekening

4.Keuze & implementatie

5.Monitoren en bijsturen:- op energiebesparing - op reduceren energieverlies- verbeteren energiekwaliteit

6.Rendementsverantwoording Jaarlijkse update over ROI

Legrand energy efficiency kent 3 kerngebieden waarin wij met producten en systemen opereren:LaagspanningsverdelingEnergie distributie Energie management op werkplek / zone niveau

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Legrand energy efficiency Binnen de Legrand energy efficiency kerngebieden: Laagspanningsverdeling Energie distributie

zorgen volgende producten en systemen voor optimaal energieverbruik* met zo laag mogelijke: Energie verlies door blindvermogen Thermische dissipatie Spanningsval

Dit wordt gerealiseerd met: Epoxy hars transformatoren Schakel en verdeelinrichtingen met vermogensautomaten Batterijcondensatoren Railkokersystemen

* Voor een juist advies dienen de voorwaarden van uw project eerst in kaart te worden gebracht

Plafond Wand

Vrije ruimte

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Legrand energy efficiency Binnen het Legrand energy efficiency kerngebied energie management zorgen de volgende producten voor inzage in uw energieverbruik*:

Alpes technology analyzer

EMDX energiemeters die vanuit de verdeler worden gekoppeld aan specifieke energiemanagement software

Meting en sturing op werkplek of zone niveau door actief te schakelen op onnodig verbruik

* Voor een juist advies dienen de voorwaarden van uw project eerst in kaart te worden gebracht

Plafond Wand

Separaat meten

Vanuit de verdeler

Vanuit de zone

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Kabeldraagsystemen voor plafond, wand, vloer of in de vrije ruimte

Legrand begrijpt als wereldwijde marktleider in kabeldraagsystemen als geen ander welke voorwaarden gepaard gaan met een juiste kabel-Infrastructuur. Flexibiliteit , veiligheid, uitwisselbaarheid vormen de 3 peilers van onze systemen.

VOORDELEN VAN HET AANBOD

Totaaloplossing van hoofdverdeling vanaf de verdeler tot aan fijnverdeling op de werkplek. Op elkaar afgestemde systemen

Modulariteit van inbouwmateriaal 230 V en data voor het hele systeem door gebruik te maken van 1 inbouwstandaard voor vloer- , wand- en werkplekaansluitingen

Ergonomisch, eenvoudig te installeren en aan te passen

Hoogste standaard m.b.t. veiligheid in gebruik

Brandveilige oplossingen met functiebehoud systemen en brandwerende muurdoorvoer

Maatwerk voor ieder project

+

Plafond Wand

Vloer Vrije ruimte

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Kabeldraagsystemen voor plafond, wand, vloer of in de vrije ruimte

Geschikt voor distributie van alle mogelijke bekabeling vanuit verdeler , patchkast of railkoker.

Kabeldraagsystemen voor plafond

Veiligheid door geteste functiebehoud systemen

Door de veelzijdigheid van onze systemen is er voor ieder project een optimale oplossing te bedenken

Vloer Brandwerende muurdoorvoer

Kabelladder zwaarKabelladder licht

Kabelgoot Draadgoot

Ophangsystemen

Grote ondersteuningsafstanden mogelijk naar gelang type goot/ ladder

Maatwerk voor ieder project

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Kabeldraagsystemen voor plafond, wand, vloer of in de vrije ruimte

Geschikt voor onderverdeling naar de werkplek

Wandgootsystemen

100 % modulariteit door gebruik van 1 integraal schakelmateriaal standaard Mosaic

Beschikbaar in staal, aluminium en kunststof

Getest conform strengste veiligheidseisen

In iedere gewenste kleur verkrijgbaar

Maatwerk voor ieder project

Van compacte uitvoering 80x 50 mm tot 170 x 63 voor iedere benodigde kabelcapaciteit

Staal Aluminium Kunststof

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Kabeldraagsystemen voor plafond, wand, vloer of in de vrije ruimte

Vloersystemen geven t.a.v. de facades en interieur de hoogste ontwerpvrijheden.

Vloersystemen

Oplossing afhankelijk van gewenste flexibiliteit en toegankelijkheid tot aansluitpunten

Distributie oplossing voor alle type vloeren: kanaal-plaatvloeren, gietvloeren, rib cassettevloeren etc.

Zowel voor nieuwbouw als renovatie oplossingen beschikbaar

100 % modulariteit door gebruik van 1 integraal schakelmateriaal standaard Mosaic

Getest conform strengste veiligheidseisen

Maatwerk voor ieder project

Gesloten kanaal

Vloerdozen

Cable floor systeem Computer vloer

Open kanaal

Distributiepunten

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Kabeldraagsystemen voor plafond, wand, vloer of in de vrije ruimte

Geschikt voor onderverdeling naar de werkplek

Kabeldraagsystemen in de vrije ruimte

100 % modulariteit door gebruik van 1 integraal schakelmateriaal standaard Mosaic

Beschikbaar in aluminium en kunststof

Getest conform de strengste veiligheidseisen

In iedere gewenste kleur verkrijgbaar

Maatwerk voor ieder project

Schroefloos te bevestigen en eenvoudig te verplaatsen.

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

MEDIUM POWER railkokers (MS en MR)

- Voor bedrijven en industrie- Energieverdeling t/m 1 000 A

- Stijgleiding in hoogbouwZucchini railkokersystemen

Compleet systeem voor stroomverdeling van 25 t/m 5000 A, vanuit de transformator naar de armaturen, via railkokersystemen.

HIGH POWER railkokers- Voor energieverdeling in

bedrijven en industrie

-stijgleiding of liftschacht - verbinding transformator-

verdeelinrichting- Alleen op maat verkrijgbaar

HIGH POWER railkokers- Voor energieverdeling in bedrijven

en industrie

- als verbinding tussen de transformator en de verdeelinrichting

- Alleen op maat verkrijgbaar

VOORDELEN VAN HET AANBOD

Grote flexibiliteit voor gebouwen Snel te installeren oplossingen

Gezondere gebouwen door minder elektro magnetische straling

Op elkaar afgestemde systemen van verdelertechniek, railkokersystemen en conventionele kabeldraagsystemen

Voor alle toepassingen van 25 t/m 5000 A, standaardoplossingen en op maat

+

LOW POWER railkokers (LB)Voor voeding en bevestiging

van de armaturen en voeding van de contactdozen t/m 40 A

- toepassing: retail, bedrijfhallen en OEM-

toepassingen

MEDIUM POWER railkokers (MS en MR)

- Voor bedrijven en industrie

- Energieverdeling t/m 1 000 A

- Stijgleidingen in hoogbouw

STROOMAFNEMERS

Zucchini Low Power railkokersLeveren stroom over grote oppervlakken en zorgen voor de voeding van armaturen en contactdozen. Door de stevigheid verdragen ze hoge mechanische belastingen.

RECHTE ELEMENTEN LB

- 4 en 6 geleiders- Voeden de armaturen

enkelfasig en driefasig

BEUGELS Voor de bevestiging

van elementenen ophanging

van de armaturen

AFSLUITDOPPEN IP 55 Voorgemonteerd geleverd

VOEDINGSDOZEN- Mannelijke dozen - Vrouwelijke dozen

EINDSTUKKENIP 55 gewaarborgd

OPKLIKBARE OPHANGSYSTEMEN

- met haak- met ring

- enkelvoudig

-Te bekabelen voor de aansluiting via soepele kabel tot 2,5 mm²

- Lengtes van 1, 3 en 5 meter

DE VOORDELEN VAN HET AANBOD

Behuizing in thermisch verzinkt staal garandeert een hoge mechanische weerstand en een zeer goede weerstand tegen vuil

Flexibiliteit en aanpasbaarheid: een connector kan worden toegevoegd of verplaatst om de elektrotechnische installatie aan te passen

+

Toepassing:

- Retail - Bedrijfshallen - Parkeergarages - OEM oplossingen

+

De toegang tot nevenruimten controleren

Eenvoudig, krachtig en geschikt voor alle mogelijke type ruimtes

Toegangscontrole Mosaic-programma

Geschikt voor maximaal 10 000 gebruikers in gecentraliseerde oplossing voor deurbeheer

Geschikt voor maximaal 500 gebruikers in decentrale modus

Leest badges in sleutelhangerformaat…

…of ISO-kaartformaat

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Lastscheiders/lastschakelaars

Met zichtbare onderbreking en uitschakelbaar op afstand. Om de installatie volledig of gedeeltelijk elektrisch te scheiden. Hierdoor wordt de veiligheid van de personen die de werkzaamheden uitvoeren gegarandeerd

ZICHTBARE ONDERBREKING

DPX-IS 63 t/m 1600 AZij- of frontbediening

VISTOP 63 t/m 160 A Zij- of frontbediening DX-IS 16 t/m 125 A

DINRAILSVoor montage van DPX-IS 250,Vistop 32 t/m 160 A, DX-IS ,DPX-I 125, 160 en 250 ER

DPX-IS 63 t/m 1600 AZij- of frontbediening

DMX3 800 t/m 4000 A

VOORDELEN VAN HET AANBOD

HET ASSORTIMENT DX-IS

Zelfde toebehoren als de Lexic installatie-automaten

HET ASSORTIMENT DPX-IS

Zichtbare onderbreking van de positie van de contacten dankzij het venster aan de voorzijde

Installatie op DIN-rail t/m 250 A

+

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

MONTAGEPLATENVoor montage van DPX-IS 250, 630 en 1600, DPX-I, DMX-IDPX(-I)

125 t/m 1 600 A

VOOR UITSCHAKELING OP AFSTAND(opening van de stroomcircuits op afstand)

Bticino Living, Light en Axolute

Taylored for your styleLivingLiving biedt u intense kleuren en afgeronde vormen, om de inrichting van zowel klassieke als moderne woningen smaakvol te vervolledigen.

LightLight is de collectie van pastelkleuren, aardetinten, metallic look en fascinerende transparantie,

bedacht om op een persoonlijke en verfijnde wijze, de meest geraffineerde omgevingen aan te kleden.

AxoluteAssertieve, strakke rechthoeken vormen hierbij een zuiver essentieel ontwerp voor iedereen die de voorkeur geeft aan een rationele blik en pure materialen.

AxoluteSuperieur in technologie, verfijning en design

Axolute NighterLaat de avond u verleiden

LightEen bron van discrete elegantie

Axolute WhiceEen bron van intrige en mysterie

Scenariotoetsen en digitale bedieningenKristall glas

Nighter touchbediening

Scenariotoetsen en digitale bedieningen Light wit Scenariotoetsen en badgelezer Axolute Antraciet

Whice touchbediening

LivingDe strakheid van de klassieke stijl

Scenariotoetsen en dimmerbediening Titanium

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Bticino Living, Light en Axolute

Taylored for your styleHet Bticino Light en Axolute assortiment biedt ergonomische en innovatieve oplossingen die bijdragen aan comfort, stijl en identiteit. Met de ruime keuze aan materialen, kleuren en uitvoeringen zorgen de talloze afwerkingen voor een ware harmonie met het interieur van het kantoor, hotel, winkel, restaurant in uw project.

Light wit Gespikkeld wit Opaal wit Opaal amber Opaal blauw Opaal groen

Jelly blauw Jelly rood Parelgeel Parelgrijs Parelblauw Gummi rood

Jelly oranje

Theegroen

Steengrijs Licht titaan Gepolijst zilver Gesatineerd goud Tech Chroom

White Nacht zwart glas Wengé Azuurblauw glas Kristal glas

Leisteen Whice glas Whice glas Nighter Nighter glas

Graniti Fiandre White Blinkend RVS, Alessi Geborsteld RVS, Alessi Liquid oranje

VOORDELEN

Modulaire opbouw voor compacte inbouwwijzes

Meer dan 200 functies voor een perfect uitgerust project

Voorzien van de innovatieve besturingstechnieken voor lichtsturing, communicatie, audio, video etc.

+

Light

Axolute

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De ruimtes identificeren

+ Signalisatie Mosaic-programma

Voorgedrukte etiketten in 2 of 5 modulesMogelijkheid tot personaliseren met een eenvoudige tekstverwerker

Mechanismen uitgerust met zeer zuinige leds, met een geschatte levensduur van 100 000 uur

Signalisatie met 5 modules. Scherm met witte of blauwe ledachtergrondverlichting

Lichtsignalisatie Mosaic-programma20 voorgedrukte etiketten

Infrarooddetectiecel

Obstakelmelder die de weg verlicht wanneer er iemand voorbij loopt

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Beelden, video’s projecteren…

+Standaardinfrastructuur voor audio- en videotransmissie tussen een bron (computer) en een ontvanger (videoprojector, plasma- of LCD-scherm…): vrouwelijke contactdoos HD15 + Jack 3,5 mm

Audio- en videoaansluitingen uitMosaic-programma

Contactdoos DVI-I

Voor videotransmissie in digitale kwaliteit moet een contactdoos DVI-I worden toegevoegd

Contactdoos met audio Jack 3,5 mm

Installatievoorbeeld tussen een computer en een videoprojector

Videoaansluiting

Audioaansluiting

Andere audio/videocontactdozen: HDMI, 3 RCA, BNC

Infrastructuur voor geluidsapparatuur: - contactdoos XLR (aansluiting microfoons)- contactdoos Speakon (aansluiting krachtige luidsprekers)- contactdoos RCA (standaardaansluiting)

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De installatiedragers van het Mosaic-programmaGeschikt voor alle configuraties van de werkruimten en voor alle 200 functies van het Mosaic-programma

IN DE MUUR

HET INBOUWPROGRAMMA:

- Het Mosaic pakket is eenvoudig in te bouwen in de standaard Nederlandse wand-inbouwdozen- Afdekramen te voorzien van orientatie LED verlichting aan de randen

OP DE MUUR

WANDGOTEN MET FRONTMONTAGE:- Staal, kunststof en aluminium varianten afgestemd op specifieke omgevingsfactoren in de ruimte (kantoor, operatiezalen, laboratoriaruimten)- Geschikt voor de 200 functies van het Mosaic pakket door middel van frontmontage

VIA HET PLAFOND

ENERGIEZUILEN:- Klassieke aansluiting of vrijstaand- In vele verschillende uitvoeringsvormen beschikbaar- Geschikt voor de 200 functies van het Mosaic pakket d.m.v. frontmontage

DOOR DE VLOER

VLOERDOZEN EN TAFELCONTACTDOZEN:- Zowel in kunststof, aluminium als RVS beschikbaar- Voor natte en droge ruimten- Geschikt voor de 200 functies van het Mosaic pakket d.m.v. speciale modulaire montageramen

NABIJHEID

BUREAU-UNITS & VERGADER-UNITS:- Ideale oplossingen voor flexibiliteit en mobiliteit- Perfecte vormgeving en ergonomie voor een smaakvol kantoor VOORDELEN VAN HET SYSTEEM

Mooie en ergonomische oplossingen voor uw werkplaats

Oplossingen op maat voor de specifieke behoeften van elke werkruimte

+

MEER DAN 200 FUNCTIES

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Onderverdelers sterk- en zwakstroom

Afwerkingskappen

Deksels

Vertakkingskappen

Communicatiekasten

Afwerkingskappen

Scheidingswanden

Sterkstroomcompartiment

Zwakstroomcompartiment

Verstelbare klemmen

Eindstukken

Voorbeeld van een opgebouwde meterkast met kast Ekinoxe 13 modules en communicatiekast

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Voor kleinere aanliggende ruimtes of tijdelijke aanbouw is er het Ekinoxe onder-verdeelsysteem. Met het geintegreerde kanaal systeem realiseert u een uiterst flexibel en betrouwbare onderverdeling voor sterkstroom en data-communicatie. Onderverdeling via wandgootsysteem in spouwruimtes of direct tegen de wand.

VOORDELEN VAN HET AANBOD

Twee gootsystemen klaar voor plaatsing

Kasten met 13 modules worden rechtstreeks op de wandgoten bevestigd

BESCHERMKASTEN- Ekinoxe 13 modules

3 plaatsingswijzen- Kasten Ekinoxe 13 modulesrechtstreeks op de goot- Doorsteekgoten op Ekinoxe

- Zijgoten voor Ekinoxe

SYSTEEM ALLEEN GESCHIKT VOOR EKINOXE!

+

Het Lexic-assortiment voor kleinere verdelers

Behalve het modulaire concept, bieden de Lexic componenten de mogelijkheid de schakel- en verdeelinrichting vrij in te delen, met onbeperkte keuzemogelijkheden in het assortiment.

VOORDELEN VAN HET AANBOD

Verticale verbindingsrails voor aansluiting van aardlekschakelaars t/m 63 A

Combinatie van functies (beveiliging, bediening, signalisatie)

Beveilgde en rijgbaar overspanningsbeveiliging

+

ONDERVERDELER

AARDLEKAUTOMATEN EN AARDLEKELEMENTEN- 1 P + N en 4 P (4 mod. breed)- 10, 30 en 300 mA- Selectief en kortvertragend

XL3 BEHUIZINGEN- XL3 160 kunststof en metaal- XL3 400 kunststof en metaal

- XL3 800 metaal- XL3 4000 metaal

HOOFDSCHAKELAARS

UNIVERSELE AANSLUITRAILS(fase/nul)

AANSLUITRAILS, MET VORKEN OF STIFTEN

INSTALLATIEAUTOMATEN

RELAIS 24 V EN 230 V

IMPULSRELAIS

AARDLEKSCHAKELAARS2 P en 3 P + N

OVERSPANNINGSBEVEILIGINGType 1 en 2

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Meet- en supervisieaanbodDe meetapparatuur wordt op een rail gemonteerd in de wand- en vloerkasten.

Deze kan ook aan de voorzijde op de deuren van de wandkasten en op de geprofileerde deuren van de vloerkasten XL3 800 en XL3 4000 worden gemonteerd.

Energie efficiency start met meten maar dient uiteindelijk geanalyseerd en vertaald te worden naar KPI’s om energieverbruik te verlagen, en energie efficienter te benutten.

Hiervoor verwijzen we naar de pagina’s Legrand Energy Efficiency

MEETAPPARATUUR VOOR ELEKTRISCHE ENERGIE

Voltmeters voor analoge meting

Digitale meetunits

MONTAGEOP RAIL

Elektrische energiemeters

Eenfasig Driefasig

MONTAGEOP DEUR

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Wand- en vloerkasten voor vermogens-verdeling XL3 Verdeelbehuizingen en -componenten voor toepassingen t/m 4000 A in de utiliteit en industrie.

ACHTERPANEEL

STANDAARD STROOMVERDELING(verdeelklemmen, voedingsrails…)

FUNCTIONELE MONTAGE-PROFIELEN voor bevestiging van de uitrusting

HIJSOGEN

STANDAARDVERDELING Houders railsysteem

CILINDERSLOTEN

DEUREN - Metaal of glas,

vlak of geprofileerd- Draadaanleg (goot

Planet Wattohm, geleidingsbeugels…)

VOORDELEN VAN HET AANBOD

Snelkoppeling zonder toebehoren

Functionele montagestijlen voor makkelijker bekabelen met behoud van stevigheid van de structuur

Aluminium rail met 2 standen, makkelijk te monteren en verstelbaar zonder gereedschap

Aluminium railsysteem voor eenvoudige en snelle uitvoering van 630 t/m 3 200 A

+

SOKKEL Legrandweten wat werkt in het onderwijs

BEHUIZINGEN XL3 160t/m160 ACompleet geleverd

BEHUIZINGEN XL3 400t/m 400 AVrij in te delen (rails, montageplaten, frontplaten)

BEHUIZINGEN XL3 800 t/m 800 AVrij in te delen (rails, montageplaten, frontplaten)

BEHUIZINGEN XL3 4000 t/m 4000 AVrij in te delen (hoekstijlen: dak, basis)

AFSCHERMINGENVoor bouwvormen van 2a t/m 4 a

MONTAGEPLATENVoor DPX enDMX (uitrijdbaar

montage, motorbediening, net-noodomschakelaar…)

FRONTPLATEN(met kwartslagsluiting,

schroefbevestiging en scharnier)

Toegang krijgen tot het draadloos netwerk

+

In een omgeving waar verschillende Wi-Fi-netwerken aanwezig zijn

Wi-Fi-toegangspuntenMosaic-programma

Om overal in het gebouw het beschikbare signaal te optimaliseren: Wi-Fi-toegangspunt conform de normen 802.11 a + b/g

In de ontvangst- en loopruimten

In gemeenschappelijke werkruimten

Om overal in het gebouw toegang te geven tot het netwerk: Wi-Fi-toegangspunt conform de normen 802.11 a + b/g

Om een computer permanent te verbinden en een draadloze verbinding mogelijk te maken voor occasionele gebruikers: Wi-Fi-toegangspunt met RJ 45 contactdoos, conform de normen 802.11 a + b/g

Wi-Fi-toegangspunt in de vergader-unit

Wi-Fi-toegangspunt in de wandgoot

Wi-Fi-toegangspunt op de DLP Colonnette

Wi-Fi-toegangspunt op de DLP energiezuil

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Zich aanpassen aan de modulariteitvan gemeenschappelijke ruimten

+Design en ergonomie voor een smaakvolle vergaderruimte

Units voor vergaderzaal, uitgerust met schakelaar of Wi-Fi-toegangspunt

Unit voor vergaderzaal met centrale tafel, uitgerust met een schakelaar en 7 RJ45-aansluitingen

Units voor vergaderzaal met tafels in U-opstelling

Unit voor vergaderzaal met centrale tafel, uitgerust met een Wi-Fi-toegangspunt

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De continuïteit van de installatie verzekeren

+De net-noodomschakelingseenheid garandeert de continuïteit van de installatie door de combinatie van installatieautomaten DPX of DMX3 en automatische omkeerunit

Automatische omkeerunit

Automatische omkeerunit, regelt de voorwaarden voor de net-noodomschakeling

Vermogensautomaten DPX, van 40 t/m 1600 A

De automatische omkeerunit beheert de automatische omschakeling tussen de hoofdvoeding en de noodvoeding

Vermogensautomaten DMX3, van 800 t/m 4000 A

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Beschermen van personen rondomde werkplek

+Perfect te integreren onder de bureaus

Tafelcontactdozen Mosaic-programma met aardlekautomaat

Eenvoudige installatie en makkelijk onderhoud dankzij de GST snelkoppeling

Voorbereiding in de werkplaats voor optimale plaatsing

Aardlekauatomaat Fase + nul 16 A - 30 mA

Tafelcontactdozen op maat voor sterkstroomcontactdozen met polarisatie, RJ 45 zwakstroomcontactdozen…

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Andere indeling van de ruimten zonder herbekabeling

+Snelle installatie en onderhoud

Installatiesysteem Mosaic-programma met consolidatiedozen

Eveneens verkrijgbaar voor zwakstroom, met RJ 45-connectoren

Consolidatiedoos voor sterkstroom, voor verhoogde vloer of verlaagd plafond

Stroomingang

Stroomuitgang naar zuil, vloerdoos, tafelcontactdoos…

Voorbereiding in de werkplaats voor optimale plaatsing

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Tegemoetkomen aan de behoeftes van gemeenschappelijke of individuele kantoren

+Totale flexibiliteit: zwakstroomaansluitingen gecentraliseerd nabij de werkplek

Consolidatiedoos LCS²

Veilige aansluiting dankzij RJ 45/ RJ 45-verbinding

Doos voor 2 blokken met 6 RJ 45-connectoren

Combinatie optische vezel / RJ 45

DOORVOERCONTACTDOZEN Mosaic-programma• Snelle en betrouwbare aansluiting• Geschikt voor alle dragers• Ook in glasvezeluitvoering

Snelle installatie en onderhoud

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Stroom beschikbaar stellen

+

2 versies: horizontale inbouw, of voorzien van verticale inbouwramen

Vloerdozen Mosaic-programma

Eenvoudige en efficiënte installatie met het Modulaire Mosaic schakelmateriaalconcept

Kunststof, aluminiumRond, rechthoekig, vierkant

Kunststof vierkant voorzien van stalen binnenwerk

Horizontale inbouw minimale inbouwhoogte 78 mm

Verticale inbouw minimale inbouwhoogte 60 mm

INBOUWDIEPTES:

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Lichtsferen creëren

+

Bediening van 3 verlichtingsgroepen

Beheer van lichtsferen Mosaic-programma

Eenvoudige en intuïtieve definitie van lichtsferen zonder programmering, voor ideale aanpassing van het licht aan de bestemming van de ruimte

Bediening op afstand mogelijk met mobiele infrarood-

afstandsbediening bereik 10 m

Per groep: tot 1000 W aan gloeilampen/spaarlampen en halogeen 230 V, 1000 VA aan fluorescentielampen of ZLS-halogeen met transformatoren

Ledachtergrondverlichting van het gekozen scenario

Verlichtings-scenario voor

conferentie

Visuele aanduiding van de status van de verlichtingsgroepen

Toetsen voor individuele regeling van elke verlichtings-groep

Uitschakel-scenario

Verlichtings-scenario voor vergadering

Infraroodontvanger voor de afstandsbediening

Verlichtings-scenario voor

projectie

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Beschermen tegen overspanningen

+ Overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiliging beschermt de elektrische installatie en de goederen door een groot deel van de overspanning af te leiden naar de aarde en zodoende de overspanning op de specifieke groepen te beperken

Tweepolige overspanningsbeveiliging

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Beschermen tegen overspanningen door blikseminslag

+ Installatiemogelijkheden

De overspanningsbeveiliging beschermt de elektrische installatie en de goederen door een groot deel van de door een blikseminslag opgewekte energie af te leiden naar de aarde en zodoende de overspanning op de kringen te beperken

Modulaire overspanningsbeveiliging voor ALSB

De overspanningsbeveiligingen van Legrand kunnen worden geïnstalleerd:

In de schakel- en verdeelinrichting

in de 19’’ verdeelkasten

nabij de contactdozen in de verschillende kabeldraagsystemen (Mosaic-programma)

nabij het werkstation, in de bureau-units

Voedings-unit met overspanningsbeveiliging voor 19’’verdeelkast

Overspanningsbeveiliging Mosaic-programma

Bureau-unit uitgerust met een overspanningsbeveiliging

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De grootte van de technische ruimte optimaliseren

+Afhankelijk van de vereiste bouwvorm en de configuratie van de schakelkast, bepaalt XL Pro² de indeling met afschermingen en plaatst het automatisch alle nodige referenties

Software XL Pro2,het onmisbare gereedschap

Alle vormen van 1 tot 4a

Keuze van de aansluitwijze en het verdeelschema

Weergave van het vooraanzicht

Volledige tekeningenset en automatische stuklijst

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De grootte van de technische ruimte optimaliseren en voldoen aan de regelgeving

+ Software XL Pro2,het onmisbare gereedschap

Weergave van het installatieschema

Afhankelijk van de vereiste bouwvorm en de configuratie van de schakelkast, bepaalt XL Pro² de indeling met afschermingen en plaatst het automatisch alle nodige referenties

Alle vormen van 1 tot 4a

Keuze van de aansluitwijze en het verdeelschema

Weergave van het vooraanzicht

Volledige tekeningenset en automatische stuklijst

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De grootte van de ruimte optimaliseren

+Automatische bepaling van de referenties door selectie van de kenmerken en opties

Software LCS Pro2,uw LCS²-patchkast in enkele klikken

Weergave van de plaatsing van de verdeelkast, wijziging mogelijk indien nodig

Eenvoudig beheer van de configuraties: technische overzichten, bestelbonnen, afdrukken van documenten

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Vermogensautomaten en lastscheiders DPXvan 16 t/m 1600 ADe DPX vermogensautomaten en lastscheiders zijn geschikt voor het schakelen, scheiden en beveiligen van installaties t/m 1600 A

DEBROLIFT UITRIJ-UITVOERING

CONNECTOREN VOOR HULPCONTACTEN

DPX: VERSIES VAST GEMONTEERD, PLUG-IN OF UITRIJDBAAR- Thermomagnetische vermogens- automaten van 16 t/m 250 A, naar keuze monteerbaar op DIN-rail of montageplaat - 3 bouwgroottes: 125, 160 en 250 ER - 4 kortsluitafschakelvermogens: 16, 25, 36 en 50 kA- Thermomagnetische of elektronische vermogensautomaten van 40 t/m 1600 A, montage op een montageplaat - 3 bouwgroottes: 250, 630 en 1600 - 3 kortsluitafschakelvermogens: 36, 50 en 70 kA Wijze van beveiligen: thermomagnetisch of elektronisch instelbaar

BEDIENINGS- EN SIGNALERINGSCONTACTEN

SPREIDVANEN

DRAAIBEDIENING(directe montage of

deurbediening)

MOTORBEDIENING (FRONTMONTAGE)

ACHTERAANSLUITING

VOORDELEN VAN HET AANBOD

1 component = 1 referentienummer

Zelfde principe van installatie, ongeacht het amperage of versie van de automaat

Zelfde accessoires voor het hele assortiment

Montage achter de frontplaten

+

BASISVoor Plug-in en uitrijversie

ELEKTRONISCH AARDLEKELEMENT

SCHEIDINGSSCHOTTEN

VERZEGELBARE KLEMAFSCHERMINGEN

BEDIENINGS-VERGRENDELING

VERZEGELBARE KLEMAFSCHERMINGEN

KOOIKLEMMEN

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

DMX3 vermogensauto-maten en lastscheiders van 800 t/m 4000 ADe DMX3 vermogensautomaten beveiligen en bedienen panelen voor elektrische distributie t/m 4000 A

VOORDELEN VAN HET AANBOD

Slechts 2 bouwgroottes voor de gehele range

Geringe afmetingen

Eenvoudige montage

De gehele range is verkrijgbaar in een vaste en uitrijdbare versie

Eenvoudige manier om de parameters op de beveiligingsunit in te stellen

Kan eenvoudig voorzien worden van in- en uitschakelspoel en voor uitschakelen op afstand

De beveiligingsunit kan ook worden uitgelezen ingesteld wanneer de automaat niet onder spanning staat

+

MOTORBEDIENING

ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSUNIT (MP4)- LI, aan de voorzijde instelbareL: - Ii (onvertraagde magnetische beveiliging) - Ir (thermische instelling - tr (thermische afvaltijdinstelling) - Nulbeveiliging- LSI, aan de voorzijde instelbare: - tm (magnetische afvaltijdinstelling - Ir en (thermische instelling) - tr (thermische afvaltijdinstelling - Ii (onvertraagde beveiliging) - Nulbeveiliging

INSCHAKELSPOEL

2 BOUWGROOTTES- Vastgemonteerd. Voorzien van een elektronische beveiligingsunit, hulpcontacten en horizontale aansluitvanen op de achterzijde

- Uitrijdbaar. Voorzien van een elektronische beveiligingsunit, hulpcontacten, uitrijdcassette, verticale aansluitvlakken en onafhankelijk vergrendelbare shutters

POSITIONERINGSCONTACTENIngereden/Test/Uitgereden

ONDERSPANNINGSSPOELDirect of met tijdvertraging

HULPCONTACTEN(4 wisselcontacten)

UITSCHAKELSPOEL

FOUTSIGNALERINGSCONTACT

UITRIJDCASSETTEVoor ombouw van een vast

gemonteerde DMX3 naar een uitrijdbare versie

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Actieve componenten aansluiten en het kabelbeheer optimaliseren

Patchkasten en wandkasten LCS² 19’’

Makkelijke kabelinvoer dankzij de achteringang

Optimaal beheer van de snoeren:bekabelingseenheid met kabelgeleidingsrooster

PATCHKASTEN LCS² 19’’ met bekabelingseenheid

Capaciteit van 24 tot 47 U

Patchkasten LCS² beheer van de kabels

Wandkasten LCS² verbeterde toegang, verzorgde afwerking

WANDKAST LCS² 19’’

Capaciteit van 6 tot 21 U Versie met draaiende behuizing voor vrije toegang via de achterzijde. Afneembare zijpanelen op alle wandkasten LCS²

Uitbreekbare kabelingangen in DLP-formaat

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

Actieve componenten aansluiten en het kabelbeheer optimaliseren

Patchkasten LCS² 19’’Beheer van de kabels

MAKKELIJKE KABELINVOER• Achteringang in de bekabelingseenheid• Borstelplaat 1 V en 2 V

OPTIMAAL BEHEER VAN DE SNOERENBekabelingseenheid met kabelgeleidingsrooster

RUIME BUIGRADIKabeldoorvoerpanelen met geleidingsbeugels

BekabelingseenheidPatchkasten LCS² 19’’

actieve producten Verdeelkasten LCS² 19’’ bekabelingsinfrastructuur

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

+

De koeling van de actieve componenten verzekeren

Verdeelkasten LCS² 19’’Thermisch beheer

THERMISCH BEHEER IN DE TECHNISCHE VLOER

GEVENTILEERDE LUIKEN

Zorgen voor een natuurlijke ventilatie

THERMISCH BEHEER IN HET BOVENGEDEELTE

PLATEN 19’’ MET 2 OF 3 VENTILATORGATEN

Worden bevestigd op de kabelingangen aan de bovenzijde van de verdeelkasten LCS² of op de stijgprofielen 19’’

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De prestaties van de datatransmissie optimaliseren

+ Systeem LCS², prestaties boven de norm ISO 11801

Netwerk-protocol ondersteund

Klasse EA Klasse E500 MHz 250 MHz 250 MHz

10 Giga 1 Giga 1 Giga

Demping (dB)Signaalverlies

35,4 24,1 25,7Norm ISO 11801 Uitgave 2Wijziging 2

42,1 max.(2)

28,9 max.(2)

30,7 max.(2)

Return Loss (dB)Echovastheid

16,4 22,1 38,8

Norm ISO 11801 Uitgave 2Wijziging 2

8 min.(2)

10 min.(2)

10 min.

Next (dB) Weerstand tegen storingen tussen paren(1)

38,1 54 53,9

Norm ISO 11801 Uitgave 2Wijziging 2

29,2 min.(2)

35,3 min.(2)

35,3 min.

ACR-N (dB)(Alien Cross Ratio)Reëel geleverd vermogen

2,7 29,9 28,2

(1) Metingen verricht op de paren 3-6 en 4-5 (2) Waarden overgenomen uit de ontwerpnorm ISO 11801 Uitgave 2 wijziging 2

0 100 200 300 400 500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Meting* van de Return Loss op een verbinding van klasse EA

• Over lange afstand, 10 Giga gewaarborgd over 100 m: gering signaalverlies• Over korte afstand, 10 Giga gewaarborgd over 15 m: goede echovastheid

Ret

urn

Lo

ss (

dB

)

Frequentie (MHz)

Meting* van de verbinding (channel)

LCS²

LCS²

LCS²

LCS²

* Metingen gevalideerd door het laboratorium 3P

LCS²

Prestaties van de transmissie in categorie 6A

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

De stroomnetten onderscheiden

+ Oplossingen voor beveiligde aansluiting Mosaic-programma

De sleutel opent het klepje Stekker kan niet niet worden verwijderd zonder de sleutel

RJ 45-CONTACTDOOS MET GECONTROLEERDE TOEGANGKwetsbare datanetwerken markeren en de toegang ertoe controleren dankzij een klepje met sleutelvergrendeling

Beveiligde voedingsnetten identificeren om gevoelige toepassingen te beschermen

Datanetwerken structureren en beveiligen door de gevoelige applicaties te isoleren

CONTACTDOOS MET POLARISATIEDe toegang tot voedingsnetten markeren en beperken tot computer apparatuur om een continue voeding van de computeruitrusting te garanderen

Opmerking: beveiligingsapplicaties mogen niet worden gepolariseerd

Speciale voedingsnetten structureren om specifieke uitrusting van het gebouw te isoleren

Op afstand gevoede datanetwerken(POE-injector) structureren om telefoon-, video over IP-applicaties enz. te gebruiken

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Perfecte hygiënische bediening van de verlichting

+ Antibacterieel Plexo Artic-programma (op aanvraag leverbaar)

Afdichtingsklasse IP 55

Inbouwoplossing gecombineerd met Artic wit voor perfecte integratie, met 1 mechanisme, 2 mechanismen, horizontaal of verticaal

Artic wit: perfect passend in laboratoria, industriële keukens

Opbouwmontage dankzij behuizing met eindstukken met 1 mechanisme, 2 mechanismen, horizontaal en verticaal

Functies: - schakelaars- drukknoppen- contactdoos 16 A met beschermklepje - TV-R-SAT-contactdoos met beschermklepje

Antibacterieel assortiment op basis van zilverionen Ag+: gegarandeerde niet-verspreiding van bacteriën

Garandeert de vernietiging van bacteriën zonder gewennings- of resistentie-effecten te veroorzaken

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Perfect hygiënische bediening van de verlichting

+ Antibacterieel Mosaic-programma(op aanvraag leverbaar)

Antibacterieel assortiment op basis van zilverionen Ag+: gegarandeerde niet-verspreiding van bacteriën

Antibacteriële waterdichte plaat

Garandeert de vernietiging van bacteriën zonder gewennings- of resistentie-effecten te veroorzaken

Deze markering vindt u op alle antibacteriële oplossingen van het Mosaic-programma

Functies: - schakelaars en wisselschakelaars- drukknoppen- contactdozen- RJ 45-contactdoosVerzonken contactdoos 2P + A

RJ 45-contactoos1 module

Wissel-schakelaar 1 module

Drukknop met controlelampje

Legrandweten wat werkt in het onderwijs

Veiligstellen van de automatische herinschakeling van elektrische circuits

+ Automatische STOP&GO -herinschakelaarsGemotoriseerde bedieningen

De gemotoriseerde bedieningen maken het op afstand openen en sluiten mogelijk van een daarmee verbonden bescherming: - schakelaar en automatische DX differentieel schakelaar, - automatische DX-, DPX- en DMX-schakelaar

De automatische STOP&GO -herinschakelaars (DX-gamma) herstellen meteen de stroom en vermijden zo de ongemakken van een elektriciteitsstoringLet op: vóór de herinschakeling analyseert de STOP&GO-herinschakelaar de elektrische installatie. In geval van een vastgesteld differentieel defect of een permanente kortsluiting, zal de STOP&GO niet de stroom herstellen en het bestaan van een defect melden door een licht- en geluidsalarm

DX gemotoriseerde bediening Fase + neutraal

DPX gemotoriseerde frontbediening

Legrandweten wat werkt in afgesloten inrichtingen