Legal Success AT Osborne Legal

of 3/3
voor oplossingen LEGAL SUCCESS Mariëlle van de Weijenberg ‘De bedrijfsjurist 2.0 ondersteunt en remt niet af ’ Advocatuur Het blijft groots en meeslepend Intellectueel eigendom Waarom niet één Europees octrooi?DECEMBER 2011 Law firm 2.0 Is uw kantoor up-to-date? Huisadvocaten Uitstervend ras bij multinationals Alternatieven Nieuwe vormen van juridisch advies NIEUWE TIJDEN VERANDEREN HET JURIDISCHE SPEELVELD Bekijk onze nieuwe app Lees al onze bijlagen GRATIS op je Iphone/Ipad EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN SMART MEDIA PUBLISHING, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

description

AT Osborne Legal: onderscheidende dienstverlening

Transcript of Legal Success AT Osborne Legal

 • 1. EEN COMMERCILE UITGAVE VAN SMART MEDIA PUBLISHING, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLADlegal successnieuwe tijden veranderen het juridische speelveld december 2011Law firm 2.0Is uw kantoor up-to-date?HuisadvocatenUitstervend ras bij multinationals Bekijko nieuw nzeAlternatieven e appLees a bijlage l onzeNieuwe vormen nop je Ip GrATISvan juridisch advieshone/I padMarille vande WeijenbergDe bedrijfsjurist 2.0 ondersteunt en remt niet af AdvocatuurIntellectueel eigendom Het blijft groots en meeslepend Waarom niet n Europees octrooi? voor oplossingen

2. 16to e ko m st alt e r nat i e v e d i e n stve r le n e r s Frank kwakman Met name inhBo-juristen het MKB zijnBij nieuwe vormen van ondernemers juridische dienstverlening kunnen HBO-juristen ook een gebaat bij eenrol spelen, die groter is dan op dit moment het geval is. huisadviseurkwakman: Uit onderzoek blijkt dat een deel van het die bescheidenjuridisch werk niet om een hoog uurtarief vraagt, maar tarieven hanteert ook door HBO-juristen kan worden verricht. De crisis heeft wat dat betreft ook zijn prof. dr. Rob van Otterlo goede kanten; facturen worden onder een vergroot- glas gelegd. Van Otterlo: De paralegal functie voornieuwe vormen van juridisch advies HBO-juristen is in Nederland nog niet uitgekristalliseerd. Toch zie ik daar grote mogelijkheden: voor overhe-transparantie opstrategie, beleid en risicos. Tegen eentoenemende specialisatie gepaard den die moeten bezuinigen opTraditioneel bestieren HeT Gebrek AAn hun juridische afdeling, voor kostengebied speelt daarin ook een rol.zeer gunstig tarief doen wij echt mee moeten gaan met kennis van branchesadvocatenkantoren de markt advocatenkantoren die ook Van Otterlo: Voor klanten is de in het project van een opdrachtgever, en deelmarkten om in een krimpende het goedkopere werk willenvoor juridische diensten,kwaliteit van dienstverlening moeilijk zijn we als het ware zijn strategisch markt sowieso in beeld te blijven. blijven doen. HBO-ers zijnmaar de laatste jarente zien, men heeft vaak geen referentie- adviseur en juridische rechterhand. InTraditionele dienstverleners zijn daarontzettend goed inzetbaarkomen daar steeds meer kader. Goede advocaten werkendie rol probeer je juist te voorkomen nog niet op ingesteld. In de accoun- voor juridisch werk.andere, vaak goedkoperewaarschijnlijk veel korter aan een zaakdat er lange juridische procedurestancy gaat het behoorlijk hard en ook dan minder ingelezen juristen. Het ontstaan. Mochten die er wel komen, de grote advocatenkantoren beginnenaanbieders bij. Hoe snel gaat afbreukrisico is bij zaken met grote dan adviseren en procederen wij, maar de veranderende vraag te merken. Hetdie ontwikkeling en wat is debelangen groot; als puntje bij paaltje meedenken en de ogen openhouden gaat hier natuurlijk om meer dantoegevoegde waarde voorkomt heeft kwaliteit de hoogstevoor alle belangen is het belangrijkste alleen een prijsissue en zakken met debedrijven? prioriteit en blijft de prijs daar ook bij aspect. Borgers: Menig advocaat prijs is voor dienstverleners nauwelijks bedrijven ondergeschikt aan. Ik ver- claimt proactief te zijn, maar opereertTekST MicHiEL ROHLOf wacht dan ook geen prijzenoorlog zoals in het echt vanuit het perspectief van we die in het notariaat gezien hebben, maar de markt wordt wel competitiever.een advocatenkantoor. Wij begevenons in de projecten zelf naast deDe vaste kosten vanVolgens prof. dr. Rob van Otterlo,hoogleraar Organisatie van de Rechtsbijstandverzekeraars zijn al heel slim in dat gat gestapt en bedienenbeslissers en de uitvoerders. Zo krijg jeals jurist een nieuwe en betere rol.een groot kantoorjuridische dienstverlening aan deUniversiteit van Amsterdam, gaat de nu een markt die de advocatuur lastig kan terugwinnen.Onze aanpak is ingegeven door dewens van de opdrachtgevers zelf. Diezijn enorm hoogopkomst van nieuwe juridische willen een strategisch adviseur diedienstverleners minder snel daneen voorbeeld vAn een nieuwe vormvoortdurend meedenkt, meedoet en in een optie; de vaste kosten van eenverwacht. De juridische markt isvan juridische dienstverlening is AT bepaalde gevallen ook nog eens voor groot kantoor zijn enorm hoog. Je zietbuitengewoon interessant voorOsborne Legal, dat strategisch enadvocaat kan spelen. De markt voor ditnieuwe arrangementen ontstaan metaanbieders die met name door juridisch advies levert aan met name soort juridische dienstverlening is prijsafspraken op standaardvragen en rechtsBijstanDs-efficiency de prijs laag kunnen houden.vastgoed gerelateerde projecten. Mr. groot genoeg: bedrijven en overhedenvolume, vaak in combinatie met deToch zie je het pas de laatste twee jaarzijn gebaat bij een werkbaar advies,afspraak om ook high end werk te verzeKeraarsopkomen, met name aan de onderkantniet bij juridische haarkloverij. Demogen doen. Het is daarnaast Rechtsbijstandsverzekeraarsvan de markt. De advocatuur inNederland heeft alleen al zon 3,5 tot 4 Jonge advocaten gaannaam van een standaard advocaten-kantoor op je visitekaartje wordtonontbeerlijk ook te kijken naar eenefficintere inrichting van je proces en groeien al jaren in omvang en aantal polissen. Dat succes ismiljard euro omzet per jaar; de totalejuridische dienstverleningsmarkt is het vak in voor hetdaarom steeds minder belangrijk,merken wij. Prijs, kwaliteit ennaar nieuwe diensten en samenwer-kingsvormen. Zo zijn er spelers die de voor een belangrijk deel aan de prijsstelling te danken:veel groter. Met name in het MKB zijnondernemers gebaat bij een huis- interessante werk praktische oplossingen daarentegenveel meer.gehele financile of juridische functievan bedrijven overnemen, of eigen voor een vast en laag bedrag per maand zijn particulieren (en in bepaalde gevallen ookadviseur die bescheiden tarievenpersoneel tegen kostprijs detache- bedrijven) verzekerd vanhanteert. Het is de vraag of deHarm Borgers en mr. ir Tom Peeters volGenS Prof. dr. frAnk kWAkmAn , ren. De keuze om alleen diensten tejuridische hulp. Zeker nu detraditionele advocatuur de onderkant hebben beiden een achtergrond in dehoogleraar Management van leveren waarop je je uurtarief kwijt overheid gefinancierdevan de markt wil blijven bedienen en advocatuur en besloten het anders te Professionele Dienstverlening bij kunt, keert zich in bepaalde gevallen nu rechtshulp aan het afbouwener dus prijsdifferentiatie ontstaat. Jonge doen. Peeters: Ik vond de advocatuurNyenrode, staat de vraag naar tegen de kantoren. De afgelopen jarenis en de kantonrechtersgrens is verhoogd, lijkt aan deadvocaten gaan het vak in voor het persoonlijk te beperkt; stukkendienstverlening bij bedrijven enzijn minder winstgevende onderdelen opmars van rechtsbijstands-interessante werk; die willen geen behandelde je altijd in het keurslijf vanoverheid sterk onder druk. Klantenmassaal afgestoten. De gedachte was datverzekeraars als alternatiefsimpele klussen doen. Zodoende een dagvaarding en je was vooral willen standaarddiensten goedkopereen arbeidsrechtpraktijk mindervoor traditionele juridischzullen er naar verwachting dus steedsreactief bezig. Met AT Osborne Legal inkopen, minder afhankelijk zijn vanoplevert dan een transactiepraktijk, adviseurs voorlopig geenmeer andersoortige juridischelopen we vanaf het begin mee met leveranciers en zelf toegang hebben tot maar er is nooit gekeken vanuit eeneinde te komen.dienstverleners komen.projecten en houden we ons bezig met (online) informatie. Bovendien zal de ander businessmodel. 3. Foto: Dienst Noord/ZuidlijnJuridischeoplossingenmet oog voorde omgevingU zoekt juridische begeleiding in uw vastgoed-, energie- of AT Osborne Legal is een speler aan de bovenkant van de markt.gebiedsontwikkelingsproject. Iemand van topniveau die met u Wij leveren strategisch advies, operationele juridische ondersteuning nmeedenkt en u adviseert over de strategische opties en bijbehorende advocatuur. Specialisten op het terrein van vastgoedrecht, omgevingsrecht enjuridische risicos en mogelijkheden. Iemand die verder kijkt en binnen aanbestedings- en bouwrecht.de regels van de wet met creativiteit naar de meest optimale oplossingzoekt. Zodat u onbezorgd verder kunt werken aan het realiseren vanMeer weten? Kijk op www.atosborne-legal.nl, of bel mr. ir. Tom Peetersuw ruimtelijke ambitie. om direct met ons in contact te komen, via 035 5434343.AT Osborne Utrecht | Brussel | ParijsHuisvesting & Vastgoed | Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu