Legal Success AT Osborne Legal

3
voor oplossingen LEGAL SUCCESS Mariëlle van de Weijenberg ‘De bedrijfsjurist 2.0 ondersteunt en remt niet af ’ Advocatuur Het blijft groots en meeslepend Intellectueel eigendom Waarom niet één Europees octrooi?DECEMBER 2011 Law firm 2.0 Is uw kantoor up-to-date? Huisadvocaten Uitstervend ras bij multinationals Alternatieven Nieuwe vormen van juridisch advies NIEUWE TIJDEN VERANDEREN HET JURIDISCHE SPEELVELD Bekijk onze nieuwe app Lees al onze bijlagen GRATIS op je Iphone/Ipad EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN SMART MEDIA PUBLISHING, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

description

AT Osborne Legal: onderscheidende dienstverlening

Transcript of Legal Success AT Osborne Legal

Page 1: Legal Success AT Osborne Legal

voor oplossingen

legal success

Mariëlle van de Weijenberg ‘De bedrijfsjurist 2.0 ondersteunt en remt niet af ’

AdvocatuurHet blijft groots en meeslepend

Intellectueel eigendom‘Waarom niet één Europees octrooi?’

december 2011

Law firm 2.0 Is uw kantoor up-to-date?

Huisadvocaten Uitstervend ras bij multinationals

Alternatieven Nieuwe vormen van juridisch advies

n ieuwe tijden veranderen het jurid ische speelveld

Bekijk onze nieuwe app Lees al onze bijlagen GrATIS op je Iphone/Ipad

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN SMART MEDIA PUBLISHING, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

Page 2: Legal Success AT Osborne Legal

16

toe komst alte r nati eve d i e nstve r le n e rs

rechtsBijstanDs- verzeKeraars

Rechtsbijstandsverzekeraars groeien al jaren in omvang en aantal polissen. Dat succes is voor een belangrijk deel aan de prijsstelling te danken: voor een vast en laag bedrag per maand zijn particulieren (en in bepaalde gevallen ook bedrijven) verzekerd van juridische hulp. Zeker nu de overheid gefinancierde rechtshulp aan het afbouwen is en de kantonrechtersgrens is verhoogd, lijkt aan de opmars van rechtsbijstands-verzekeraars als alternatief voor traditionele juridisch adviseurs voorlopig geen einde te komen.

hBo-juristen

Bij nieuwe vormen van juridische dienstverlening kunnen HBO-juristen ook een rol spelen, die groter is dan op dit moment het geval is. kwakman: “Uit onderzoek blijkt dat een deel van het juridisch werk niet om een hoog uurtarief vraagt, maar ook door HBO-juristen kan worden verricht. De crisis heeft wat dat betreft ook zijn goede kanten; facturen worden onder een vergroot-glas gelegd.” Van Otterlo: “De paralegal functie voor HBO-juristen is in Nederland nog niet uitgekristalliseerd. Toch zie ik daar grote mogelijkheden: voor overhe-den die moeten bezuinigen op hun juridische afdeling, voor advocatenkantoren die ook het goedkopere werk willen blijven doen. HBO-ers zijn ontzettend goed inzetbaar voor juridisch werk.”

Traditioneel bestieren advocatenkantoren de markt voor juridische diensten, maar de laatste jaren komen daar steeds meer andere, vaak goedkopere aanbieders bij. Hoe snel gaat die ontwikkeling en wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven?

TekST MicHiEL ROHLOf

nieuwe vormen van juridisch advies

Volgens prof. dr. Rob van Otterlo, hoogleraar Organisatie van de juridische dienstverlening aan de Universiteit van Amsterdam, gaat de opkomst van nieuwe juridische dienstverleners minder snel dan verwacht. “De juridische markt is buitengewoon interessant voor aanbieders die met name door efficiency de prijs laag kunnen houden. Toch zie je het pas de laatste twee jaar opkomen, met name aan de onderkant van de markt. De advocatuur in Nederland heeft alleen al zo’n 3,5 tot 4 miljard euro omzet per jaar; de totale juridische dienstverleningsmarkt is veel groter. Met name in het MKB zijn ondernemers gebaat bij een huis-adviseur die bescheiden tarieven hanteert. Het is de vraag of de traditionele advocatuur de onderkant van de markt wil blijven bedienen en er dus prijsdifferentiatie ontstaat. Jonge advocaten gaan het vak in voor het interessante werk; die willen geen simpele klussen doen. Zodoende zullen er naar verwachting dus steeds meer andersoortige juridische dienstverleners komen.”

HeT Gebrek AAn transparantie op kostengebied speelt daarin ook een rol. Van Otterlo: “Voor klanten is de kwaliteit van dienstverlening moeilijk te zien, men heeft vaak geen referentie-kader. Goede advocaten werken waarschijnlijk veel korter aan een zaak dan minder ingelezen juristen. Het afbreukrisico is bij zaken met grote belangen groot; als puntje bij paaltje komt heeft kwaliteit de hoogste prioriteit en blijft de prijs daar ook bij bedrijven ondergeschikt aan. Ik ver-wacht dan ook geen prijzenoorlog zoals we die in het notariaat gezien hebben, maar de markt wordt wel competitiever. Rechtsbijstandverzekeraars zijn al heel slim in dat gat gestapt en bedienen nu een markt die de advocatuur lastig kan terugwinnen.”

een voorbeeld vAn een nieuwe vorm van juridische dienstverlening is AT Osborne Legal, dat strategisch en juridisch advies levert aan met name vastgoed gerelateerde projecten. Mr.

strategie, beleid en risico’s. Tegen een zeer gunstig tarief doen wij echt mee in het project van een opdrachtgever, zijn we als het ware zijn strategisch adviseur en juridische rechterhand. In die rol probeer je juist te voorkomen dat er lange juridische procedures ontstaan. Mochten die er wel komen, dan adviseren en procederen wij, maar meedenken en de ogen openhouden voor alle belangen is het belangrijkste aspect.” Borgers: “Menig advocaat claimt proactief te zijn, maar opereert in het echt vanuit het perspectief van een advocatenkantoor. Wij begeven ons in de projecten zelf naast de beslissers en de uitvoerders. Zo krijg je als jurist een nieuwe en betere rol. Onze aanpak is ingegeven door de wens van de opdrachtgevers zelf. Die willen een strategisch adviseur die voortdurend meedenkt, meedoet en in bepaalde gevallen ook nog eens voor advocaat kan spelen. De markt voor dit soort juridische dienstverlening is groot genoeg: bedrijven en overheden zijn gebaat bij een werkbaar advies, niet bij juridische haarkloverij. De naam van een standaard advocaten-kantoor op je visitekaartje wordt daarom steeds minder belangrijk, merken wij. Prijs, kwaliteit en praktische oplossingen daarentegen veel meer.”

volGenS Prof. dr. frAnk kWAkmAn, hoogleraar Management van Professionele Dienstverlening bij Nyenrode, staat de vraag naar dienstverlening bij bedrijven en overheid sterk onder druk. Klanten willen standaarddiensten goedkoper inkopen, minder afhankelijk zijn van leveranciers en zelf toegang hebben tot (online) informatie. Bovendien zal de

toenemende specialisatie gepaard moeten gaan met kennis van branches en deelmarkten om in een krimpende markt sowieso in beeld te blijven. “Traditionele dienstverleners zijn daar nog niet op ingesteld. In de accoun-tancy gaat het behoorlijk hard en ook de grote advocatenkantoren beginnen de veranderende vraag te merken. Het gaat hier natuurlijk om meer dan alleen een prijsissue en zakken met de prijs is voor dienstverleners nauwelijks

‘Met name in het MKB zijn ondernemers gebaat bij een huisadviseur die bescheiden tarieven hanteert’prof. dr. Rob van Otterlo

Harm Borgers en mr. ir Tom Peeters hebben beiden een achtergrond in de advocatuur en besloten het anders te doen. Peeters: “Ik vond de advocatuur persoonlijk te beperkt; stukken behandelde je altijd in het keurslijf van een dagvaarding en je was vooral reactief bezig. Met AT Osborne Legal lopen we vanaf het begin mee met projecten en houden we ons bezig met

‘Jonge advocaten gaan het vak in voor het interessante werk’

‘De vaste kosten van een groot kantoor zijn enorm hoog’

een optie; de vaste kosten van een groot kantoor zijn enorm hoog. Je ziet nieuwe arrangementen ontstaan met prijsafspraken op standaardvragen en volume, vaak in combinatie met de afspraak om ook high end werk te mogen doen. Het is daarnaast onontbeerlijk ook te kijken naar een efficiëntere inrichting van je proces en naar nieuwe diensten en samenwer-kingsvormen. Zo zijn er spelers die de gehele financiële of juridische functie van bedrijven overnemen, of eigen personeel – tegen kostprijs – detache-ren. De keuze om alleen diensten te leveren waarop je je uurtarief kwijt kunt, keert zich in bepaalde gevallen nu tegen de kantoren. De afgelopen jaren zijn minder winstgevende onderdelen massaal afgestoten. De gedachte was dat een arbeidsrechtpraktijk minder oplevert dan een transactiepraktijk, maar er is nooit gekeken vanuit een ander businessmodel.”

Frank kwakman

Page 3: Legal Success AT Osborne Legal

Juridische oplossingen met oog voor de omgeving

Huisvesting & Vastgoed | Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu

U zoekt juridische begeleiding in uw vastgoed-, energie- of

gebiedsontwikkelingsproject. Iemand van topniveau die met u

meedenkt en u adviseert over de strategische opties en bijbehorende

juridische risico’s en mogelijkheden. Iemand die verder kijkt en binnen

de regels van de wet met creativiteit naar de meest optimale oplossing

zoekt. Zodat u onbezorgd verder kunt werken aan het realiseren van

uw ruimtelijke ambitie.

AT Osborne Legal is een speler aan de bovenkant van de markt.

Wij leveren strategisch advies, operationele juridische ondersteuning én

advocatuur. Specialisten op het terrein van vastgoedrecht, omgevingsrecht en

aanbestedings- en bouwrecht.

Meer weten? Kijk op www.atosborne-legal.nl, of bel mr. ir. Tom Peeters

om direct met ons in contact te komen, via 035 5434343.

AT Osborne Utrecht | Brussel | Parijs

Foto

: Die

nst N

oord

/Zui

dlijn