leesfragment Zij wilde over water lopen

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

leesfragment-Zij-wilde-over-water-lopen

Transcript of leesfragment Zij wilde over water lopen

 • Zij wilde over water lopen

  Andreas Meijer

  een familiegeschiedenis

  Onthutsende familiekroniek van een ogenschijnlijk normaal christelijk gezin op de Veluwe

  Andreas Meijer wordt geboren in een dorp op de Veluwe als oudste in

  een gezin van vijf kinderen. Bij het opgroeien heeft hij en zijn broer en

  zussen te lijden onder de geestelijke en lichamelijke mishandelingen

  van zijn moeder Carolina voor en na haar spectaculaire bekering

  op het Malieveld in Den Haag. Ook kan zij niet met haar vingers van

  hem afblijven. Andreas vertelt over zijn jeugd en over de verwoestende

  invloed die zijn manipulatieve moeder op het gezin heeft gehad. Zonder

  rancune, zonder een blad voor de mond.

  Andreas M

  eijerzij w

  ilde o

  ver water lo

  pen

  Portret van een moeder met twee gezichten: vroom en tiranniek

  (fragment)

  Ik kreeg in de gaten dat het in pinksterkringen

  belangrijk is dat men een persoonlijke ervar-

  ing met God heeft. Moeder sprak: Je moet de

  liefde van Jezus Christus voelen en je moet je

  overgeven aan Jezus. Alleen dan kom je in de

  hemel. Het is een absolute voorwaarde. Doe je

  dat niet, dan ben je verloren en kom je in de

  hel, om er voor eeuwig te branden. Dat is ver-

  schrikkelijk Andreas, daar kun je je geen voor-

  stelling van maken. De hitte en het geschreeuw

  waar geen einde aan zal komen. Je gunt het je

  ergste vijand niet.

  Moeder Carolina sprak op een toon die geen

  ruimte liet voor enige tegenspraak. Zij liet mij

  een rood potlood zien zoals bij het stemmen

  wordt gebruikt. Je kunt eraan likken, dan is

  het mooi fel rood bij gebruik. Kijk, sprak ze,

  en liet mij een paar teksten in de Bijbel zien

  die ze met het potlood had bewerkt. Dwing

  ze om in te gaan en Paulus werd met vuisten

  geslagen. Dat paste naadloos bij haar karakter.

  Het gaf haar kennelijk de legitimatie om als het

  nodig mocht zijn een pak rammel te kunnen

  blijven uitdelen. Heel langzaam, onbewust

  werd bij mij de kiem gelegd voor verzet. Toen

  mijn moeder vele jaren daarna stierf was het

  hele Nieuwe Testament rood gekleurd.

  Het leek erop dat je een op en top gods-vruchtige vroomheid tentoonspreidde

  voor buitenstaanders, maar het was een schijnheilige vroomheid. Koketteren met

  God alsof je Hem aan een touwtje had.

  Na vier jaar ambachtsschool was Andreas Meijer

  achtendertig jaar werkzaam als zelfstandig onder-

  nemer. Vijftien jaar lang was hij bestuurder bij een

  brancheorganisatie. Hij was gouverneur voor Rotary

  International en jarenlang actief in kerk en maat-

  schappij. In 1995 werd hij geridderd tot Ridder in

  de orde van Oranje Nassau.

  Roel Dijkstra

  NUR 402

  ISBN 978 90 435 0890 2

  9 789043 5089029 789043 508902

  kokBOzijwildeoverwaterlopen0312.indd 1 26-03-12 11:38