leesfragment Laat los, leef los - Saundra Dalton-Smith

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

leesfragment Laat los, leef los - Saundra Dalton-Smith

Transcript of leesfragment Laat los, leef los - Saundra Dalton-Smith

 • ontspannen leven in de vrijheid

  Saundra Dalton-Smith

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 3 17-07-12 15:55

 • Saundra Dalton-SmithLaat los, leef losOntspannen leven in de vrijheid

  2012 Uitgeverij VoorhoevePostbus 13288, 3507 LG Utrechtwww.kok.nl

  Oorspronkelijke titel: Set Free to Live Free 2012 by Revella division of Baker Publishing GroupGrand Rapids, Michigan

  Vertaling: Linda SchouwstraOmslagontwerp: Garage BNOISBN 978 90 297 2022 9ISBN e-book 978 90 297 2023 6NUR 707

  Tenzij anders vermeld, zijn de aanhalingen uit de Bijbel overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opna-men, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrie-val system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopy, recording or any other except for brief quotations in printed reviews, without the prior written permission of the publisher.

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 4 17-07-12 15:55

 • Aan Fannie Mitchell en Emily Dalton.Jullie hebben me geholpen het verdriet om de

  vroegtijdige dood van mijn moeder te verwerken.Dankzij jullie volharding heb ik het belang van geloof

  en de genezende kracht van liefde ontdekt.

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 5 17-07-12 15:55

 • Inhoud

  Dankwoord 9

  Deel 1. Vrijheid is een keuze 111. Een ongewoon medicijn 132. Een recept voor een vrij leven 21

  Deel 2. De zeven leugens die vrouwen zichzelf voorhouden 33 De eerste leugen: Perfectie 343. Perfectie is het doel 354. Ik ben helemaal goed zoals ik ben 47 De tweede leugen: Afgunst 585. Als ik hetzelfde had als zij, zou ik ook gelukkig zijn 596. Ik ben te uniek voor vergelijkingen 69 De derde leugen: Uiterlijk 807. Als ik dit doe, kan ik er zo uitzien 818. Mijn lichaam, mijn tempel; de keuze van God 93 De vierde leugen: Balans 1069. Alles of niets 10710. Een evenwichtig leven vraagt om plussen en minnen 119 De vijfde leugen: Controle 13211. Controle is beter dan spontaniteit 13312. Spontaniteit geeft God de kans om mij te verrassen 145 De zesde leugen: Emoties 15613. Labiliteit is voor de gekken 15714. Mijn openheid schept ruimte voor hartsrelaties 169

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 7 17-07-12 15:55

 • De zevende leugen: Beperkingen 18215. Voor niets gaat de zon op 18316. Ik word alleen beknot door zelfopgelegde beperkingen 193

  Deel 3. De Geloofsbelijdenis van de Vrije Vrouw 20517. Het Gouden Genootschap 207

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 8 17-07-12 15:55

 • 9

  Dankwoord

  Dit boek zou nooit geschreven zijn zonder de steun en hulp die ik van talloze mensen gekregen heb. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de vele patinten die me in hun leven hebben toegelaten. Ik ben uiterst zorgvuldig omgegaan met jullie vertrouwelijke informatie door persoonlijke gegevens en details te veranderen. Jullie overwin-ningen inspireren mij om door te gaan met anderen over vrijheid te spreken.

  Ik ben veel dank verschuldigd aan Les Stobbe, mijn zaakwaarne-mer, die me heeft geholpen diep genoeg te graven om het boek te schrijven dat alleen door jou geschreven kan worden.

  Hoezeer deze ene uitspraak mijn visie op schrijven benvloed heeft, is niet in woorden uit te drukken.

  Linda Nathan, heel erg bedankt voor het redigeren van een vroege versie van het volledige manuscript. Jouw vermogen om het hart van de boodschap in een vlotte, vloeiende stijl voor het voetlicht te bren-gen, is onbetaalbaar.

  Ik heb grote waardering voor de Baker Publishing Group, die de verschijning van dit boek mogelijk heeft gemaakt. Een speciaal dank-jewel voor Vicki Crumpton en Revell, die dit project van begin tot einde met grote inzet begeleid hebben.

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 9 17-07-12 15:55

 • 10

  Ten slotte dank ik mijn gezin uit de grond van mijn hart: Bobby, mijn man, voor zijn voortdurende steun en aanmoediging, en Tristan en Jesse, onze kinderen; de lach op jullie gezicht, de knuffels en uitin-gen van liefde maken elke dag meer dan de moeite waard.

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 10 17-07-12 15:55

 • deel 1

  Vrijheid is een keuze

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 11 17-07-12 15:55

 • kokBWlaatlosleeflos0712.indd 12 17-07-12 15:55

 • 13

  1 Een ongewoon medicijn

  Is dit de laatste patint? vroeg ik aan Shannon, mijn assistente.De cafene van mijn ontbijtkoffie was bijna uitgewerkt, wat mij

  stimuleerde om het ochtendspreekuur zo snel mogelijk af te ronden. Ik keek door de aantekeningen van de patint die in onderzoeksruim-te 17 op mij zat te wachten. Wat zijn haar klachten?

  Ze zegt dat ze alleen voor een routinecontrole komt, antwoordde Shannon, terwijl ze de kaarten van de patinten die al geweest waren uit het aflegbakje pakte.

  Misschien dat ik vandaag een keer met mijn man kan gaan lunchen, dacht ik onderweg naar kamer 17. Ik kon niet vermoeden dat de volgende vijf minuten een ingrijpende verandering teweeg zouden brengen in de manier waarop ik mijn beroep als arts uitoefende.

  Ik weet niet waarom ik gekomen ben, ratelde Cameron in stac-cato. Ik dacht dat u misschien iets had wat me kon helpen. Maar waarschijnlijk kan ik beter meteen weer opstappen in plaats van uw tijd te verspillen.

  Haar 38 jaar jonge lichaam was beslist niet slank, maar het torste een gewicht dat niets te maken had met kilos. Dit was de derde keer dat ze op mijn spreekuur kwam. De twee voorgaande afspraken wa-ren in het kader van algemene gezondheidskwesties geweest; haar voornaamste klachten waren hoge bloeddruk, migraine en overge-

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 13 17-07-12 15:55

 • 14

  wicht. Maar ik had totaal geen aanwijzingen gekregen voor wat mij nu te wachten stond. Ze had een lading om zich heen die duidelijk maakte dat ze elk moment kon ontploffen.

  Vertel me eens wat er aan de hand is. Misschien kan ik je helpen! Ik kan het althans proberen, nietwaar? Ik glimlachte geruststellend.

  Ik denk dat ik depressief ben, bekende Cameron. Ik voel me doodongelukkig. Het lijkt alsof iedereen van het leven geniet, terwijl ik alleen maar doorga met ademhalen.

  Ik begrijp het, zei ik meelevend. Hoe kunt u dat in vredesnaam begrijpen! barstte ze uit. Haar

  stem trilde. Een traan verried hoeveel moeite ze deed om zich goed te houden. U hebt het perfect voor elkaar! Hoe kunt u begrijpen hoe het voelt om naast een man te liggen die jou totaal niet aantrekke-lijk vindt? Hoe weet u wat het is om je een buitenstaander te voelen, iemand die niet goed genoeg is? Als ik de kinderen uit school haal, kijken de andere vrouwen alsof ik een waardeloos vod ben, alsof ze me niet eens zien staan!

  Haar zelfmedelijden ging over in woede en bij ieder woord ging ze harder praten. Zinloos om het zelfs maar te proberen. Ik doe nooit iets goed. Ik probeer net zo te zijn als de andere vrouwen. Ik wil wel afvallen, maar dat is echt niet makkelijk. Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Waarom kan ik niet lekker in mn vel zitten en vriendinnen heb-ben, zoals iedereen? Waarom moet mijn leven zon last zijn?

  Cameron had inmiddels al haar pogingen opgegeven om te doen alsof ze alles onder controle had en de tranen stroomden rijkelijk over haar wangen. In dit zeldzame moment van kwetsbaarheid bra-ken de frustraties van jaren met kracht naar buiten. Het intieme ka-rakter van haar emoties vormde een schril contrast met de kille be-handelkamer. In een poging Cameron te troosten legde ik mijn hand op haar schouder. Voordat ik iets kon zeggen schudde ze mijn hand af en zei: Ik heb uw medelijden niet nodig.

  Camerons ogen waren voortdurend naar de grond gericht en ik besefte dat ze mij tijdens deze ontboezeming niet n keer had aan-

  kokBWlaatlosleeflos0712.indd 14 17-07-12 15:55

 • 15

  gekeken. Ze zat er onbeweeglijk bij. Handen in de schoot gevouwen. Geen enkele blik in mijn richting. Ze was gelukkig mijn laatste pati-ent van deze ochtend en ze kwam in mijn leven op een moment dat ik haar daadwerkelijk kon helpen, maar niet op de manier die ze had verwacht.

  Nee, mijn medelijden heb je niet nodig. Dat heb je zelf genoeg, zei ik met een kalmte die me zelf verraste. Het was niet hatelijk be-doeld; het was een constatering.

  Mijn uitspraak bracht Cameron van haar stuk. Haar ogen waren net bruine knikkers, glazig van de pijn die ze uitstraalden. Het was duidelijk dat ik een zwakke plek had geraakt en in deze kwetsbare toestand lukte het haar niet om zich groot te houden. Het was alsof ik met n welgemikte klap het kaartenhuis van haar leven omver had gehaald. Haar hele lichaam schokte van het snikken.

  Ik weet niet of het vijf seconden of vijf minuten heeft geduurd, maar het leken wel uren. Zonder iets te zeggen keek ik toe hoe deze jonge echtgenote en moeder het ongewone medicijn slikte dat ik had toegediend. Heer, help haar om dit goed op te nemen, bad ik in stilte.

  Het snikken ging langzaam over in snuffen en ik gaf Cameron een doos tissues aan. Voor het eerst keek ze mij recht in de ogen. Ik weet niet wat ik heb. Zo ben ik anders nooit. Ik ben geen sentimentele, gestoorde vrouw. Ik heb gewoon een paar heftige maanden achter de rug.

  5Cameron en haar gezin woonden nu tien maanden in deze omgeving. Roger en zij hadden twee kinderen: Rachel, die net vijf was gewor-den, en Jakob van drie. Vijf jaar geleden had Cameron haar baan op-gezegd om fulltime voor de kinderen te