Leergang - Ontwerpproces tot creatie

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Leergang - Ontwerpproces tot creatie In de kunst en wetenschap wordt doorlopend onderzocht en vernieuwd. Een doorgaand proces van creatie, waarin de persoonlijke drijfveren van de kunstenaar of onderzoeker steeds leidend zijn voor het resultaat. In de kenniseconomie wordt vernieuwing steeds essentiëler, maar dan wel vernieuwing die echt van waarde is. Wat kunnen wij leren van grote kunstenaars en wetenschappers die iets hebben neergezet dat waardevol is? Welke processen hebben bijgedragen aan de resultaten die ze behaald hebben? En hoe kunnen wij de ingrediënten van zo’n proces inzetten binnen ons eigen leven en in organisaties?

Transcript of Leergang - Ontwerpproces tot creatie

 • de kapstokhet maaiveld

  de meester

  de buffel

  de reflectie

  de oerknal

  ontwerpproces

  STUDIO verrassen beleven anders kijken verbeelden verbinden

  TOT CREATIEeen creatief proces als onderdeel

  in zes bijeenkomstenvan de beroepspraktijk

 • In de kunst en wetenschap wordt doorlopend onder-zocht en vernieuwd. Een doorgaand proces van creatie, waarin de persoonlijke drijfveren van de kunstenaar of onderzoeker steeds leidend zijn voor het resultaat. In de kenniseconomie wordt vernieu-wing steeds essentiler, maar dan wel vernieuwing die echt van waarde is. Wat kunnen wij leren van grote kunstenaars en wetenschappers die iets hebben neergezet dat waardevol is? Welke proces-sen hebben bijgedragen aan de resultaten die ze behaald hebben? En hoe kunnen wij de ingredinten van zon proces inzetten binnen ons eigen leven en in organisaties?

  Deze leergng is een middel om te ontdekken op welke wijze een creatief proces verloopt. De leer-gang bestaat uit 6 cursusonderdelen. De bijeenkom-sten hebben een informatief aspect en een bele-vingscomponent. De deelnemer kan de verschillende ingredinten in een creatief proces echt ervaren. Verrassing en beleving staan centraal in de bijeen-komsten om te komen tot creativiteit en innovatie. Opgedane ervaringen zullen bijdragen aan andere inzichten. De ervaring leert dat ervaringen beklijven. De wijze waarop de deelnemer deze ervaringen kan ombuigen naar de praktijk zal aandacht krijgen gedurende het proces.

  Programma: Het vertrekpunt is een vraag die de deelnemer zelf formuleert vanuit de eigen beroepspraktijk. Een uitdaging of een wens kan de deelnemer misschien al heel lang bezighouden. Tijdens de leergang zullen deelnemers middels activiteiten geprikkeld worden tot nieuwsgierigheid en onderzoek. Belevingen zijn echter persoonlijk waardoor elke deelnemer een eigen proces doorloopt.

  In zes bijeenkomsten leidt Studio Liaan u langs mode, film, kunst, dans, theater, literatuur en wetenschap en geeft je een exclusief kijkje in de keuken van ontwerp-proces tot creatie. De deelnemer maakt kennis met een andere manier van ontwerpen of ontwikkelen op een creatieve wijze. Zo krijg je steeds meer handvatten om ontwikkelingsprocessen of vernieuwingen op een creatieve wijze te implementeren in de eigen organi-satie Vragen die aan de orde komen in de bijeen-komsten zijn:- Hoe kun je creatieve processen op gang brengen? - Hoe kun je deze processen omzetten in de eigen werkomgeving zonder inbreuk te doen op de bestaande ontwikkelingsprocessen? Wat kan het toevoegen?- Hoe kun je de al reeds in gang gezette innovaties ombuigen naar een effectief creatief proces?

  Voorafgaand

  Eerste bijeenkomstde oerknal

  Tweede bijeenkomstde kapstok

  Derde bijeenkomsthet maaiveld

  Vierde bijeenkomstde meester

  Vijfde bijeenkomstde buffel

  Zesde bijeenkomstde reflectie

  Appetizer per mailVraag om na te denken over de inbreng van de deelnemer om een vraag te formuleren n.a.v. (veranderingsprocessen in) de eigen werksituatie

  Hoe ontstaat een idee? Wat kenmerkt een ultiem inspiratiemoment? We kijken naar de relatie tussen het ontstaan van nieuwe ideen en het onderzoek naar je vraag.

  In deze bijeenkomst wordt het belang duidelijk van het vormen van een beeld. Bij een wand met beeld, geluid en tekst verzamel je gericht input voor het maken van dit beeld. Dit beeld wordt een ankerpunt voor het verwezenlijken van je idee.

  In deze bijeenkomst doen we een beroep op de nieuwsgierigheid. Voor vernieuwing en creatie is experiment en het verkennen van grenzen nodig. We doen een speels experiment vanuit interactie. Meteen maken we een koppeling naar nieuwe mogelijkheden voor je idee.

  In de beperking toont zich de meester Goethe zei het al. Talloze voorbeelden van begrenzing geven je inspiratie om zelf kaders te creren voor je creativiteit. o.a. Conversations wih choreographers - Michael Schumacher

  Een idee is niets waard zo lang het geen handen en voeten krijgt. Het komt aan op de realisering: de creatio ex nihilo. Aan de hand van film en gedicht kijken we terug op (eigen) buitengewone prestaties van hard werken en volharden. De uitkomsten worden direct gekoppeld aan je eigen werkvraag.

  In een reflectiebijeenkomst bekijken we je vraag zoals je ermee binnen kwam en de vraag zoals deze nu is. We nemen symbolen als leidraad om te kijken wat het proces je heeft opgeleverd. Hoe kun je je ondervindingen koppelen naar de werkpraktijk?

 • BegeleidingOntwerptraject tot creatie wordt begeleid door Studio Liaan. Studio Liaan bestaat uit Linde Ex en Swaantje Nijkamp. Linde Ex is opgeleid tot vormgever en beel-dend kunstenaar en Swaantje Nijkamp als danstheatermaker/docent

  Informatie en aanmeldingVoor informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Linde Ex 06-42720512 of Swaantje Nijkamp 06-41782607. Ook kun je voor vragen of aanmelding een email sturen naar: [email protected]

  Vervolgtraject In company - Vanuit een vraag binnen een organisatie ondersteunen we in een ontwerpproces van creativiteit en innovatie. Door informatie en beleving te koppelen aan de vraag ontstaat een ideaal klimaat voor een leerervaring die beklijft.- Als onderdeel van een vernieuwingsproces binnen een organisatie ontwikkelt Studio Liaan belevingselementen binnen de fysieke ruimte. Zo ontstaat een omgeving die een creatief leerproces voedt en begeleidt. Open Storm i.s.m. Brainclub- We bieden een verdiepingsmiddag in de vorm van een brainstorm als totaalervaring die mensen aanzet meer uit hun vraag, droom of uitdaging te halen. Hierdoor ontstaat meer kwaliteit, betrokkenheid en inzicht

  Studio Liaan ontwikkelt belevingsconcepten voor verandering & vernieuwing binnen organisaties. Studio Liaan spreekt emoties aan en maakt ruimte voor een leerervaring buiten bestaande kaders.

  STUDIOStudio Liaan Westerdoksdijk 485 1013 BX Amsterdam 06-41782607/06-42720512

  Wat levert het je op? - Ervaring in het verbeelden en begrenzen van een creatief proces - Inzicht in de verschillende invalshoeken van een ontwerpproces - Inzicht over het toepassen van de verschillende facetten van een ontwerpproces binnen de eigen werkomgeving (m.b.v. de eigen van te voren geformuleerde vraag)- Kennis hebben gemaakt met vaardigheden die prikkelen tot onderzoeken - Kennis hebben gemaakt met nieuwe manieren om betekenis te geven aan een vraagstuk. - Handvatten om een werk gerelateerd vraagstuk om te zetten in een vernieuwende creatie

  Voor wie?Trainers, facilitators, coaches, HR managers, teamleiders, docenten, ondernemers en adviseurs.Deelnemers hebben met elkaar gemeen dat ze bezig zijn met leerprocessen en creativiteitsontwikkeling in hun werk. De deelnemers zijn op zoek naar professionele verdieping en persoonlijke groei. Je treft dus een gevari-eerde, gedreven groep deelnemers!

  www.studioliaan.nl [email protected] KVK:34321087 BTW:NL8202.56.006.B01

  verrassen beleven anders kijken verbeelden verbinden