Learning analytics surf310811

of 17 /17
Learning Analytics Jan Kees Meindersma @meindersma

Embed Size (px)

description

Presentatie op Seminar Learning Analytics SURF Foundation

Transcript of Learning analytics surf310811

Page 1: Learning analytics surf310811

Learning Analytics

Jan Kees Meindersma @meindersma

Page 2: Learning analytics surf310811

09-04-2023

Onderwijs verbeteren door intelligent gebruik te maken van data die de student (en docent) “produceert”

Page 3: Learning analytics surf310811

09-04-2023

Uit meerdere systemen data verzamelen, de data intelligent analyseren enaan elkaar relateren

Deze data om te zetten in informatie en voorspellingen

Dit zo te presenteren dat de actor hierna kan handelen

Page 5: Learning analytics surf310811

Stuurinformatie teams…..

09-04-2023

Page 6: Learning analytics surf310811

Learning Analytics

Verzamelen Analyseren Voorspellen Verbeteren

BronnenStudentprofielenLeerproces LeerproductenToets resultaten Communicatie……

Analyse methodenStatistiekTaalanalyseSociale netwerk Analyse……

VoorspellenUitvalLeerresultaten…..

Verbeteren(directe) feedbackCurriculumLesmateriaal…..

Page 7: Learning analytics surf310811

Doelgroep

Student

Docent (cursus)

Opleidingsmanager(curriculum)

College van bestuur(Instelling)

Page 8: Learning analytics surf310811

09-04-2023

Waar zien wij (latente)vragen?

Page 9: Learning analytics surf310811

Adaptief leermateriaal Kenmerkend voor de systemen die hoog

scoren op adaptiviteit is het feit dat in deze systemen intelligentie zit. De intelligentie in het systeem herkent een patroon bij de gebruiker, met betrekking tot niveau, tempo, leerstijl en/of leervoorkeur en bepaalt op basis daarvan op welke manier het de leerstof aanbiedt.

Docenten in het PO en VO vinden het belangrijk dat leerlingen in staat worden gesteld zelfstandig te werken, dat ze feedback krijgen op hun resultaten en dat leerlingen reflecteren op hun resultaten. Docenten hebben minder behoefte aan keuzevrijheid bij leerlingen om zelf te bepalen waar ze starten of stoppen met de lesstof en welke toetsen zij wel of niet willen doen.

09-04-2023

Page 10: Learning analytics surf310811

Voorbeeld vragen adaptief leermateriaal Welke informatie is van belang om de “intelligentie” te

verhogen? Toetsen, (klik)gedrag, kenmerken van de leerling,….

In hoeverre kan informatie uit andere bronnen eenvoudig gekoppeld worden om de “intelligentie” te verbeteren?

Wat is de beste (visuele) vorm om feedback aan leerlingen te geven?

Hoe kan Learning Analytics helpen om de reflectieve kant te versterken?

Hoe kan het adaptieve leermateriaal zelf beter worden door inzet van Learning Analytics?

09-04-2023

Page 11: Learning analytics surf310811

Samenwerking in het leren

09-04-2023

Gezamenlijk werkstukken maken in online documenten en presentaties. Wie draagt wat bij aan het eindresultaat?

Page 12: Learning analytics surf310811

Voorbeeld vragen bij samenwerken Hoe kan de bijdrage van een student visueel gemaakt

worden? En kan het soort bijdrage gekoppeld worden aan de kwaliteit van het eindniveau?

Kan/mag student interactie met teamgenoten op generieke sociale media gekoppeld worden aan het te maken werkstuk

Welke informatie heeft de student zelf of de docent nodig om interventies te plegen? En hoe gevisualiseerd?\

……

09-04-2023

Page 13: Learning analytics surf310811

Proactieve begeleiding

09-04-2023

Studenten leren online in

combinatie met

werkplekleren

Student en netwerk

draagt bij

Onderwijscatalogus

werkt

Lesmateriaal

bestaat

Begeleiding(online)optimaal

Concept: Hoe ICT kleine opleidingen betaalbaar maakt

Online, zelfstandig leren kan leiden tot motivatieproblemen bij studenten

Proactief begeleiden en volgen van deze studenten

Begeleidende docenten hebben een dashboard met de mogelijkheid om op een individuele student in te zoomen

Dashboard “waarschuwt” voor motivatieproblemen

Dashboard geeft zicht op onlineleergedrag, resultaten en studentprofiel

Dashboard leidt tot minder studentuitval

Page 14: Learning analytics surf310811

Voorbeeld vragen bij begeleiding Hoe ziet een dergelijk dashboard eruit? Welke

informatiebronnen zijn hierbij cruciaal? ELO, LvS, Portfolio, Toetsomgevingen….?

Welke informatieonderdelen voorspellen motivatieproblemen en dreigend uitval?

Hoe voorkom je dat een docent teveel informatie over een leerling krijgt en niet eenvoudig tot actie en interventie over kan gaan?

……

09-04-2023

Page 15: Learning analytics surf310811

Optimale onderwijscatalogus

09-04-2023

Gevulde onderwijscatalogus met onderwijsproducten

Analyse van onderwijsproducten in het curriculum ten opzicht van het behalen van het diploma

Verbijzonderd naar de soorten studenten Gerelateerd aan de ingezette docenten En de ervaringen en beoordelingen van

studenten Met als doel een optimaal curriculum

samen te stellen

Page 16: Learning analytics surf310811

Intelligente intake

09-04-2023

Intake om de wensen van de student in kaart te krijgen en te helpen bij de studiekeuze

Informatiebronnen van voorafgaande opleidingen actief inzetten

Andere informatiebronnen gebruiken die voorspellende waarde hebben over uitval en/of switchgedrag

Studenten categoriseren en de vorm van begeleiding/monitoring hierop aanpassen

Page 17: Learning analytics surf310811

09-04-2023

Data gedreven onderwijs….. Hoe nu verder?