Leadership meeting: Axel Miller - Didier de Callataÿ

of 4 /4
1 N° 20 sous la présidence du Baron Baudouin Michiels, organisé par TOP MANAGEMENT en collaboration avec (XGM) Marketing Group, ICHEC-Entreprises, Korn/Ferry International, Delta Lloyd Life, ALTI, Cognos en Facilicom ont accueilli le 10 avril 2008 Onder het voorzitterschap van Baron Baudouin Michiels, georganiseerd door TOP MANAGEMENT met de medewerking van (XGM) Marketing Group, ICHEC- Entreprises, , Korn/Ferry International, Delta Lloyd Life, ALTI, Cognos en Facilicom hebben op 10 april 2008 uitgenodigd Mr Axel Miller, CEO de Dexia et Mr Didier de Callataÿ, President Louvain School of Management sur le thème: La nouvelle génération de leaders’

Embed Size (px)

description

Mr Axel Miller, CEO de Dexia et Mr Didier de Callataÿ, President Louvain School of Management sur le thème: ‘La nouvelle génération de leaders’ Français - Nederlands

Transcript of Leadership meeting: Axel Miller - Didier de Callataÿ

Page 1: Leadership meeting: Axel Miller - Didier de Callataÿ

1

N° 20

sous la présidence du Baron Baudouin Michiels, organisé par TOP MANAGEMENT en collaboration avec (XGM)

Marketing Group, ICHEC-Entreprises, Korn/Ferry International, Delta Lloyd Life, ALTI, Cognos en Facilicom

ont accueilli le 10 avril 2008

Onder het voorzitterschap van Baron Baudouin Michiels, georganiseerd door TOP MANAGEMENT met de

medewerking van (XGM) Marketing Group, ICHEC-Entreprises, , Korn/Ferry International, Delta Lloyd Life,

ALTI, Cognos en Facilicom

hebben op 10 april 2008 uitgenodigd

Mr Axel Miller, CEO de Dexia

et Mr Didier de Callataÿ, President Louvain School of Management

sur le thème:

‘La nouvelle génération de leaders’

Page 2: Leadership meeting: Axel Miller - Didier de Callataÿ

2

Hij geeft ook aan dat de stakeholders vroeger vooral geïnteresseerd waren in het financiële plaatje, waar men nu voornamelijk op zoek is naar de zin, de betekenis, de waarde van het project waar de organisatie rond werkt. Dit zonder evenwel afbreuk te doen aan het belang van de financiële prestaties. Miller legt de nadruk op het wegvallen van een referentiekader wat maakt dat men te maken krijgt met een grote angst voor de toekomst. Het is de taak van de hedendaagse CEO om tegenover deze angst de weg te wijzen en permanent aan te tonen dat de activiteiten van de organisatie betekenisvol zijn en leiden tot de realisatie van een project. Het is zijn taak om zijn mensen te coachen en te motiveren zodat dit betekenisvolle project in de beste omstandigheden kan worden gerealiseerd.

Miller gelooft niet dat de hiërarchie van de waarden zijn veranderd. Waarden zijn immers niet universeel geldend, en zijn elke keer aangepast aan de omgeving waarin men functioneert. De waarden zijn derhalve relatief, het is het project dat zinvol moet zijn. Een waarde als integriteit is zeker niet anders vandaag dan 25 jaar geleden. Welke ingrediënten maken volgens Miller een geschikte leider vandaag? Er is volgens Miller geen éénduidig antwoord op deze vraag, want de basiseigenschappen van een leider zijn niet veranderd, een leider moet absolute integriteit aan de dag leggen, moet duidelijk de

richting aangeven, heeft respect voor zijn medewerkers en schept een motiverend kader waarin mensen zich kunnen identificeren met de zin van het organisatieproject. Hij is de vaandeldrager van zijn organisatie, moet kunnen omgaan met veel verschillende uitdagingen en functioneert als een voorbeeld voor zijn medewerkers. Selon M. Miller, il n’y a pas d’études spécifiques pour devenir CEO. Il voit cela plutôt comme une vocation et le résultat de diverses expériences et ‘formations’ sur le terrain. M. Miller est convaincu que toute expérience – géographique et sectorielle - et toute rencontre contribuent au fait de devenir CEO dans une organisation bien spécifique. Il ne croît pas qu’un bon équilibre entre vies privée et professionnelle soit une conditio sine qua non pour être un bon CEO. Cet équilibre est bien entendu souhaitable, mais très difficile à réaliser. Est-ce qu’un leader doit soigner son image?

In een volle zaal op het Kasteel Sint-Anna verwelkomt Baudouin Michiels de genodigden die talrijk zijn opgekomen om naar de bijdrage van de 2 sprekers te luisteren. Na een dankwoord aan de organisatie en haar partners die deze leadership meetings mogelijk maken, stelt Baudouin Michiels een aantal vragen over het onderwerp van de dag aan Axel Miller, CEO van Dexia.

Op de vraag of de generatie van leiders van vandaag over andere eigenschappen beschikt dan die van 20 jaar geleden, antwoordt Axel Miller dat het vooral de omgeving is waarin de CEO functioneert die sterk is veranderd. Vandaag hebben wij te maken met een snel ritme, is er veel minder structuur, zijn alle ankerpunten zo goed als verdwenen ...

Page 3: Leadership meeting: Axel Miller - Didier de Callataÿ

3

Selon M. Miller, un bon CEO doit bien entendu soigner son image, mais cette image ne peut pas exister sans contenu. Si un CEO devait uniquement travailler sur son image et pas sur le contenu et le fond de son projet d’entreprise, ce serait catastrophique. Il est en outre persuadé que, même si l’on peut travailler son image, un CEO a finalement l’image qu’il mérite, puisque l’image est toujours le résultat de ses actions. Par ailleurs, M. Miller est intimement convaincu de l’utilité de la communication interne et externe, mais celle-ci doit absolument être en ligne avec les valeurs et le projet de l’organisation. A chaque fois que l’on veut communiquer – vers des publics internes ou externes –, le CEO doit s’interroger sur la manière dont cette communication va contribuer au projet de l’organisation. M. Miller souligne d’ailleurs l’importance croissante de la communication vu le nombre accru de stakeholders avec lequel l’organisation doit instaurer et maintenir une communication adaptée à leurs besoins.

Didier de Callataÿ, Voorzitter van de Louvain School of Management, is het in grote lijnen eens met Axel Miller. In eerste instantie beaamt hij dat niet zozeer de eigenschappen van de CEO veranderd zijn, maar dat het vooral de omgeving is die de laatste 20 à 25 jaar grondige wijzigingen

heeft ondergaan. Volgens de Callataÿ heeft de hedendaagse CEO in wezen dezelfde persoonlijkheid als zijn voorgangers, is hij even enthousiast en heeft hij dezelfde capaciteit om met iedereen een dialoog aan te gaan.

Op de vraag of de universiteit een rol speelt bij het vormen van CEO’s en/of leiders, antwoordt de Callataÿ dat het de rol van de universiteit is om mensen met een onmiskenbaar potentieel verder te vormen, talenten en eigenschappen van leiders kunnen

even wel niet onderwezen worden. Hij is het ook eens met Miller waar het ontmoetingen en ervaringen betreft – deze dragen alle bij tot de persoonlijkheid van de CEO. Selon Monsieur de Callataÿ, le leader n’est primordialement pas motivé par le gain d’argent, c’est la satisfaction du travail qui l’inspire, c’est la maximisation de ses atouts qu’il peut mettre à disposition du projet d’entreprise qui le motive réellement. Il est aussi convaincu que les discussions actuelles autour des rémunérations des CEO, est en effet le résultat d’une lutte de classes. Il compare le gain phénoménal d’un sportif comme David Beckham avec la rémunération d’un CEO : les gens considèrent le joueur de foot comme ‘1 de nous’, tandis que le CEO comme ‘1 d’entre eux’… Didier de Callataÿ considère les patrons belges globalement comme d’excellents patrons, qui restent avant tout eux-mêmes …

Après l’exposé de Didier de Callataÿ, Baudouin Michiels demande aux participants s’ils ont des questions pour les orateurs. Un aperçu: - Hoe zit het met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Hebben zij dezelfde mogelijkheden? De Callataÿ – Naar aantal zijn wij tot een min of meer evenwichtige situatie gekomen, maar op het vlak van invloed is er nog lang geen gelijkheid ….

- Wij hebben het voornamelijk gehad over de leiders, maar wat is de aard van de ‘followers’?

Page 4: Leadership meeting: Axel Miller - Didier de Callataÿ

4

Miller – dank zij de leider heeft de ‘follower’ doorgaans een duidelijke kijk op de richting die moet worden gevolgd, ook voor de toekomstige leider is het gedrag van de ‘leader’ doorgaans motiverend

- Hoe brengt men de visie over? Miller – Er is nog geen éénduidige manier gevonden, soms werkt een bepaalde strategie, soms een andere …

Ook bij het afsluiten van deze 20ste editie van de leadership meetings wordt een groot woord van dank geuit aan Baudouin Michiels, die deze bijeenkomsten niet alleen voorzit, maar ook in goede banen leidt. Ook de organisatoren en haar partners worden nog eens extra bedankt.

Wij geven u afspraak voor de volgende editie van de ‘leadership meetings’. Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 juni 2008: Luc Van Nevel, CEO Picañol, en Jacques Folon, Professor aan het ICHEC zullen het dan

hebben over:

‘De rol en het nut van de professionele manager’ Verslag opgesteld door Chris Decroix Managing Director Peak Communications

Les leadership meetings© sont organisés :

Par Avec l’appui de

Et :

AGENDA : www.topmanagement.be or phone at 02/646.27.40