LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

of 13 /13
LEADER Meetjesland, Leie & Schelde 2007-2013

description

LEADER Meetjesland, Leie & Schelde. 2007-2013. LEADER, Provincie Oost-Vlaanderen. Het LEADER gebied Meetjesland, Leie & Schelde. 131.316 inwoners 648 km² BD = 202 inw/km². SITUERING. Kenmerken: Landelijke regio met verstedelijkingsdruk - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

Page 1: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

LEADER Meetjesland, Leie &

Schelde2007-2013

Page 2: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

LEADER, Provincie Oost-Vlaanderen

Page 3: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

Het LEADER gebiedMeetjesland, Leie &

Schelde

• 131.316 inwoners• 648 km²• BD = 202 inw/km²

Page 4: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

SITUERING• Kenmerken:

– Landelijke regio met verstedelijkingsdruk– Verscheidenheid aan waardevolle cultuur- en

natuurlandschappen– Landbouw sterk aanwezig (72%)– Aantrekkelijke woonomgeving– Sterk sociaal weefsel en verenigingsleven– Organisaties in de streek --- streekvisies

• Problemen:– Druk op de open ruimte– Toeristisch zwak uitgebouwd– gebrek aan innovatiecapaciteit– Zwak regiogevoel– Mobiliteit– Het voorzieningenniveau in de regio is gemiddeld tot eerder

beperkt.

Page 5: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

VAN ANALYSE NAAR DOELSTELLINGEN

Page 6: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

DoelstellingenGebiedskenmerken uit de gebiedsanalyse die de

maatregelenkeuze motiverenMaatregelen LEADER

Een landelijk economisch profiel met toerisme & recreatie als potentiële groeisector

Tekorten in aanbodzijde van toerisme Een nog relatief zwak regiogevoel.

1. Verdere uitbouw van toerisme en recreatie als groeisectoren

Voorzieningenniveau beperkt, belangrijke concentratie in Eeklo en Deinze

Leefbaarheid van de kleine kernen onder druk. Wegtrekken van voorzieningen vooral problematisch voor de vervoersafhankelijke inwoners.

Mogelijkheden inzake openbaar vervoer beperkt.

2. Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking

Een regio met een relatief sterk verenigingsleven en sociaal weefsel. Dit vormt vaak een aanknopingspunt voor het ontstaan van dynamische bewonersgroepen.

Kleine gemeenten, voordeel van kleine afstand tussen politici en bevolking: een noodzaak voor de realisatie van plannen die uit bewonersgroepen ontstaan.

Het regiogevoel en de identificatie met het eigen dorp dienen versterkt te worden.

3. Dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling

Druk op de open ruimte. Grote verscheidenheid aan cultuur- en

natuurlandschappen. Streek rijk aan erfgoed in al zijn vormen. Regio met een sterk potentieel aan cultuur-toeristische

activiteiten.

4. Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed

Beperkte innovatiecapaciteit in de regio. Afname van de tewerkstelling in de landbouw. Geringe bestuurskracht in verhouding tot de actuele

uitdagingen voor lokale besturen.

5. Opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap

Page 7: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

PLAATSELIJKE GROEP(PG)

Page 8: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

Begeleidende instanties Organisaties die LEADER trekken en coachen vanuit een strategisch plan (Respectievelijk Buiten goed, goed buiten, Meetjesland 2020 en Streekpact)

Provincie Oost-Vlaanderen

Streekplatform+ MeetjeslandRESOC Meetjesland, Leie & Schelde

Alexander Vercamer (voorzitter), gedeputeerdePhilippe De Coninck, ProvincieraadslidAnnemie De Gussem, Provinceraadslid Didier Huygens, Dienst Landbouw en PlattelandBart Van Herck, Streekplatform+ MeetjeslandFrank Geyssens, RESOC Meetjesland, Leie & Schelde

Publieke sector Voorgedragen door

Gemeenten Meetjesland Commissie Gemeenten Annick Willems (ondervoorzitter), gemeente St-LaureinsFredy Tanghe, gemeente Knesselare

OCMW’s Meetjesland Welzijnsband Meetjesland Marleen Van Den Bussche, OCMW Maldegem

Gemeenten Meetjesland, Leie & ScheldeOCMW’s Meetjesland, Leie & Schelde

Leie & Schelde-gemeenten Karel Hubau, gemeente GavereUgo Den Tandt, OCMW gemeente Zulte

VLM VLM Oost-Vlaanderen Karsten Mainz, VLM Oost-Vlaanderen

Private sector (minstens 50%) Voorgedragen door

Maatregel 1. Toeristische activiteitenToerisme, sport en recreatie

Toerisme Oost-Vlaanderen Erik Hennes, Toerisme Meetjesland

Maatregel 2. Basisvoorzieningen Maatregel 3. DorpskernvernieuwingWelzijn en gezondheid

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Luc Joos, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Maatregel 4. Landelijk erfgoedLandschap, cultuur en erfgoed

Regionaal Landschap MeetjeslandErfgoedcel Meetjesland

Piet Quataert, Regionaal Landschap Meetjesland Sylvia Matthys, Erfgoedcel Meetjesland (o.v.)

Maatregel 5. Ruraal ondernemerschapEconomie en arbeidsmarktPlatteland

LandbouwVakbonden

UNIZO Gent-MeetjeslandRESOC/SERR

Boerenbond Oost-VlaanderenRESOC / SERR

Wim Geirnaerdt, UNIZO Gent-MeetjeslandEddy Matthys, Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen en

Plattelandscentrum MeetjeslandDirk Maes, Boerenbond Oost-VlaanderenMarc Buysse, ACV Gent-Eeklo

Waarnemend

LEADER coördinator 1/3 provinciale coördinator

Aan te werven door de PGKatrien De MerlierSantina Driesen, Dienst Landbouw en Platteland

Plaatselijke Groep (PG)

Page 9: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

OPROEP

• Eerste oproep: 16 Mei 2008 - STARTDAG

• 3 Oproepen (2008, 2010 & 2012)/jaarlijkse oproep?

• LEADER krant, lokale kranten, gemeenten, website, regionale tv,… - GROTE MIX

Page 10: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

Selectieprocedure

1. Oproep tot indiening (eerste oproep: 16 mei 2008)

2. Indienen na contact met de coördinator en ev. PG

3. Beoordelingmondeling toelichten kan

4. Goedkeuring: - per pakket- 1ste technische vergadering- advies aanpassingen- 2de vergadering

Verdeling van de fondsen per oproep

Page 11: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

Selectiecriteria• Ontvankelijk

- projectfiche in orde

- binnen de 5 maatregelen

• essentiële LEADER-kenmerken

• Bijkomend

- effectiviteit en impact

- geschiktheid promotor

- noodzaak LEADER-steun

- …

Page 12: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

STARTDAG

• 16 MEI 2008 om 14 uur, hotel Capitole Aalter

Page 13: LEADER Meetjesland, Leie & Schelde

Contactgegevens• Website (alle documenten):

www.leadermls.be

• Voorzitter PG:Alexander VercamerGedeputeerde voor Landbouw en PlattelandAlexander.Vercamer@oost-vlaanderen.beGouvernementstraat 1, 9000 Gent09/267.82.33

• Coördinator:Maarten De [email protected] Tel: 0487/60.77.90