Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

31
Welkom op de LCM netwerkdag 30 januari 2014

Transcript of Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

Page 1: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

Welkom op de LCM netwerkdag 30 januari 2014

Page 2: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

Het programma van vanmiddag

Page 3: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 4: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 5: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 6: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 7: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

‘Once upon a time in Holland Museumland’

reprise

Page 8: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De overbodige museumconsulent draagt oogkleppen

Page 9: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De overbodige museumconsulent is Oost-Indisch doof

Page 10: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De overbodige museumconsulent kan niet fietsen

Page 11: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De overbodige museumconsulent is contactgestoord

Page 12: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De overbodige museumconsulent zoekt werk

Page 13: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

Provinciaal Museumconsulent Limburg

Page 14: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De overbodige museumconsulent weet geen

maat te houden

Page 15: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

30 jaar Landelijk Contact van Museumconsulenten

Houd het in de hand

Page 16: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 17: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De nieuwe koers van LCM

Verbreding: - van ‘contact’ van provinciaal museumconsulenten naar platform van museumadviseurs

- van ondersteuning van musea naar advisering van collectiebeherende instellingen

- van focus op beheer en presentatie van collecties naar aandacht voor de betekenis van collecties in de samenleving

Page 18: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De nieuwe koers van LCM

Verbreding: Van ‘contact’ van provinciaal museumconsulenten naar platform van museumadviseurs Vanwege: - veranderende rol provinciaal museumconsulent - wegvallen provinciaal museumconsulent in een aantal provincies - zichtbaar maken van het LCM-netwerk in ruimer verband Maar: verankering op provinciaal niveau (instandhouding dekking en fijnmazigheid landelijke infrastructuur)

Page 19: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De nieuwe koers van LCM

Verbreding:

Van ondersteuning van musea naar advisering van collectiebeherende instellingen

Ook buiten de musea bestaat behoefte aan onze specifieke vakkennis.

Page 20: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De nieuwe koers van LCM

Verbreding: Van focus op beheer en presentatie van collecties naar aandacht voor de betekenis van collecties in de samenleving

- integrale benadering van erfgoed

- contextualisering

- verbinding met andere sectoren (toerisme, zorg & welzijn)

Page 21: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De nieuwe koers van LCM

Visie: ‘breedtesport’ van het erfgoedveld (vgl. sport en zorg)

-Topinstituten geschraagd door:

- brede basis van kleinere instellingen

- breed draagvlak van geïnteresseerden

- talloze vrijwilligers zetten zich in

- Deskundigheidsbevordering is dan ook een maatschappelijke taak

Page 22: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De nieuwe koers van LCM De collecties staan centraal. LCM helpt collectiebeherende instellingen om hun collecties optimaal te benutten. LCM is onderscheidend van andere koepelorganisaties:

- bundelt een specifieke beroepsgroep, die: - dicht bij de collecties en hun opgaven staat (conservering, registratie, presentatie) - bij uitstek over praktische kennis en ervaring beschikt - ook goed thuis is bij kleine en vrijwilligers-organisaties

Page 23: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website

De nieuwe koers van LCM

Doelen: - Laagdrempelige digitalisering van kennis en informatie - Doorontwikkelen van het scholingsaanbod - Uitvoering van projecten (in het bijzonder gericht op publieksbereik/-participatie en het instrumenteel inzetten van collecties) - Realisatie van de verbreding van het netwerk; facilitering hiervan - Bevordering van het ‘recht op verscheidenheid’ van collecties, mede vanwege hun verschillende en wisselende rollen in de samenleving (vgl. ‘Circle Line’ discussie)

Page 24: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 25: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 26: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 27: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 28: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 29: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 30: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website
Page 31: Lcm pp 30 januari 2014 lancering website