Larry van der Schoor in Banking & Finance

Larry van der Schoor in Banking & Finance page 1
Larry van der Schoor in Banking & Finance page 2
Larry van der Schoor in Banking & Finance page 3
Larry van der Schoor in Banking & Finance page 4
download Larry van der Schoor in Banking & Finance

of 4

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Interview Larry van der Schoor. Rust, reinheid en regelmaat: Laat je als sector niet gek maken. er is al onrust genoeg.

Transcript of Larry van der Schoor in Banking & Finance

 • 00

  Dec 10

  www.bankingfinance.eu

  Banken moeten meebewegen met nieuwe ontwikkelingen

  interview | Michel Klompmaker & Frank van den Nieuwenhuijzen

 • 00

  Dec 10

  Larry van der Schoor verdiende zijn strepen

  bij bedrijven als Interpolis/Rabobank en AXA.

  In deze organisaties stond ik vaak aan de

  innovatieve kant. Met n been buiten; op

  zoek naar nieuwe klanten, andere samen-

  werkingsvormen en nieuwe organisatieont-

  wikkelingen. Innovatie en creativiteit zijn

  sleutelwoorden voor Van der Schoor.

  Inmiddels werkt hij vier jaar bij Welten.

  Ons bedrijf zit in de slagaders bij banken,

  verzekeraars en pensioenfondsen. Enerzijds

  zijn we een trainingsorganisatie, vooral ge-

  richt op vaardigheden. Anderzijds helpen

  we onze relaties al bijna twintig jaar bij

  een juiste professionele bezetting passend

  bij hun hoog- en laagconjunctuur.

  Trends

  In de banksector ziet Van der Schoor

  een aantal trends. Op de eerste plaats:

  schaalbaarheid. Bestuurders vragen zich

  af: hoe kan ik mijn organisatie toekomst-

  vast inrichten? Hoe kan ik desgewenst

  snel 15 tot 20% indikken, maar ook weer

  vlot en binnen compliance opschalen bij

  groei? Banken moeten flink gaan meebe-

  wegen met actuele ontwikkelingen, vooral

  schommelingen van vraag en aanbod. De

  organisatie moet flexibeler omgaan met

  steeds sterker wisselende handelsvolumes.

  Maak de organisatie groter of kleiner, net

  wat er nodig is. Zo ontstaat wat Van der

  Schoor noemt de harmonicabank. Mee-

  veren staat nu nog in de kinderschoenen,

  maar dit wordt snel anders.

  Gelet op de schaalbaarheid ziet Van der

  Schoor het traditionele sociaal plan ver-

  dwijnen. Het sociaal plan in zijn huidige

  vorm werkt als een wielklem op mobiliteit

  en remt eigen verantwoordelijkheid van

  de manager. Er is veel overleg nodig

  voor twee jaar sociaal plan. In die ruim

  twee jaar kantelt de samenleving en is

  het plan in de nieuwe werkelijkheid vaak

  achterhaald. Groei en krimp worden steeds

  grilliger. Een dieperliggend nadeel is dat

  managers eigenlijk nooit cht geconfron-

  teerd worden met een krimpvraag. Het

  sociaal plan is een keurige pleister op de

  wonde. Maar het is beter als de manager

  de effecten voelt en een creatieve oplos-

  sing zoekt. Bijvoorbeeld het afsluiten van

  eigentijdse arbeidscontracten. Denk aan

  een terugkeergarantie in de sector. Soms is

  er even geen capaciteit, maar na een tijdje

  weer wel. Houd in de tussentijd intensief

  contact met een medewerker en ga straks

  weer samen verder.In een moderne samen-

  leving wordt het vermorsen van kennis

  via grootschalige saneringen ook steeds

  minder geaccepteerd.

  Van der Schoor wijst ook op een andere

  invulling van functies. In de financile

  sector vindt een verschuiving plaats van

  functies naar rollen. Het leren organi-

  seren in diverse rollen en het loslaten van

  starre functies komt in een aantal bedrij-

  ven al op gang. Gecombineerde rollen voor

  een bankprofessional zijn bijvoorbeeld

  zowel relatiemanager, als projectprofessi-

  onal maar ook het uitvoeren van bijzonder

  beheer of schuldsanering. Moderne en

  energieke bankiers zitten straks niet meer

  vast in n taak. Ook deze verschuiving

  leidt op haar beurt tot meer flexibiliteit.

  Larry van der Schoor: De financile

  markt is heel traditioneel qua

  organisatieontwikkeling. Het gaat

  goed of het gaat slecht. Persoonlijk

  zoek ik naar wat daartussenin zit.

  Bijvoorbeeld creativiteit en energie.

  Ik zie dat een beetje als mijn

  persoonlijke missie.

  Wat heeft de banksector nodig? Mijn stokpaardje: Rust, Reinheid, Regelmaat. Laat je

  als sector niet gek maken. Er is al genoeg onrust. Larry van der Schoor is commerci-

  eel bestuurder bij Welten Holding. Hij pleit voor een kalme, beschouwende kijk op de

  markt, zonder hyperventilatie. Stijg uit boven de waan van de dag. Durf als sector te

  zeggen: ik heb even een herstelperiode nodig. Beoordeel me nu niet elke maand maar

  pas weer over een jaar. In de bancaire sector signaleert Van der Schoor bovendien een

  aantal belangrijke trends.

 • Een derde trend. De dynamiek in de

  samenleving waar de financile sector

  mee te maken heeft. 10.000 functies in

  de sector zijn heel moeilijk invulbaar. Dit

  loopt op tot 25.000 in 2013. Er zijn nu al

  te weinig medewerkers die de vaardigheid

  hebben om een goed adviesgesprek te

  voeren. Die met zelfvertrouwen de discus-

  sie aangaan. Er komen steeds minder

  jongeren op de arbeidsmarkt. Bovendien:

  het gaat niet zo goed met het imago van

  de financile sector. Je moet je dus ter-

  dege afvragen: hoe haal ik die jongeren

  binnen?

  Financieel Papendal

  Hierover heeft Van der Schoor heldere

  ideen. Volgens hem is er een enorme

  behoefte aan nieuwe ambachtelijkheid.

  Daarbij is de basisvraag: wat is eigenlijk

  het financile ambacht? In de praktijk

  zien we een mismatch tussen wat er in de

  bank wordt gevraagd en het profiel van

  een medewerker. In de retail moet je op dit

  moment vooral werken met hboers. Die

  zijn ambachtelijker en geduldiger. Die blij-

  ven langer op hun plek in de organisatie.

  Welten traint nu bankiers op vaardighe-

  den. Bijvoorbeeld: Hoe kom ik over in een

  klantgesprek? Ben ik zelfredzaam in een

  felle discussie of duik ik in de regeltjes?

  De nieuwe bankier werkt op basis van

  empathie en nieuwe ambachtelijkheid. Dat

  is een omschakeling.

  Banken die onder

  StaatsBosbeheer

  staan worden zwaar

  gehinderd door extra

  Brusselse compliance

  en banken zonder

  staatsfinanciering

  klagen over ongelijke

  markten.

  Om het talenttekort op te vangen, on-

  derzoekt Welten met de financile sector

  de haalbaarheid van een Papendal voor

  de financile sector. Nu de rust weer

  enigszins is terug gekeerd in de sector

  moet de studie eind 2011 of begin 2012

  afgerond zijn. De ambitie is een opleiding

  op hbo-niveau, waar iemand alle ins en

  outs mee krijgt, inclusief de beleving. Een

  opleiding van vier jaar, met een curriculum

  dat is gericht op de huidige praktijk. Het

  eerste jaar intern, omdat een student

  dan alle emoties leert kennen die bij een

  team of organisatie horen. Van der Schoor

  constateert dat de jeugd zich niet meer

  zo snel laat verleiden door traineeships

  van de grote merken. De trigger is een

  kansrijke omgeving: studenten willen de

  hele sector verkennen. Bank, verzekeraar

  en pensioenfonds- een soort wijnproeverij.

  Ook hierop willen we inspelen.

  Bloedtransfusie

  Bedrijven als Welten worden steeds meer

  gevraagd om dichter bij de banken en ver-

  zekeraars te komen staan. Om bijvoorbeeld

  de kernwaarden van een organisatie te

  concretiseren voor in- en externe partijen.

  Daarnaast kun je ons zien als een professi-

  onele bloedtransfusiedienst. Bij veel ban-

  ken en verzekeraars heerst vermoeidheid.

  Wij brengen frisse mensen binnen die al

  werkend een rol willen spelen in het reali-

  seren van de nieuwe cultuur. Geen cultuur-

  remmer, maar een drager. En omgekeerd:

  we nodigen boventallige professionals uit

  om nieuwe en afwisselende opdrachten uit

  te voeren via ons eigen platform. Op deze

  manier komen professionals in aanraking

  met een andere wereld. Als deze mensen

  de mentale switch kunnen maken geeft

  dat veel energie, aldus Van der Schoor.

  Maar zorgen de kortere contracten via

  interimkrachten ook niet voor een daling

  van de betrokkenheid? In theorie wel-

  licht. Echter: Welten matcht bij voorkeur

  de opdrachten op de ambitie van de indi-

  viduele professional. Die neemt zijn vak

  uitermate serieus en verdiept zich bijvoor-

  beeld ook in de kernwaarden van de bank

  of verzekeraar. Zo maken we een goede

  match tussen klantwens en persoonlijke

  ontwikkeling.

  Back to basics

  Hoe kijkt Van der Schoor eigenlijk aan

  tegen de vertrouwensval in de financile

  sector? Het vertrouwen is in ons land fors

  gedaald. Dat komt ook omdat we interna-

  tionaal zon grote speler waren. Daarom

  is de reactie nu zo hevig. Hoe gaan we

  het vertrouwen herstellen? Zoeken naar

  het nieuwe vakmanschap. En normaal

  aards gedrag. Dicht bij de klant. Adviseer

  de klant waar hij voordeel kan halen. Dat

  wekt vertrouwen. Communiceer helder en

  bouw aan de persoonlijke band. Hierbij zie

  je ook de vaardigheden weer terug waar ik

  het eerder over had.

  Ook in de organisatie moet het anders. De

  echte testosteronbankiers zijn nog niet

  helemaal verdwenen. Maar het nieuwe

  leiderschap vraagt iets anders. Nieuwe

  leiders ontwikkelen zich tot Chief Emotions

  Officers. Deze mensen lopen warm voor

  het mooie vak. Ze wijzen op vakmanschap,

  ambachtelijkheid, eerlijkheid.

  Geef de banken

  niet dagelijks een

  rapportcijfer.

  Kunnen we wel blijven werken in dezelfde

  structuur? Moeten banken niet toe naar

  een meer lokaal model - dat brengt de

  bankier immers ook dichter bij de klant?

  De banken gaan uiteindelijk