Landschapsecologische en ruimtelijke analyse van poelen in de Vlaamse Ardennen · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Landschapsecologische en ruimtelijke analyse van poelen in de Vlaamse Ardennen · PDF file...

 • FACULTEIT WETENSCHAPPEN

  Opleiding Geografie en Geomatica Master in de Geografie

  Landschapsecologische en ruimtelijke analyse van poelen in de Vlaamse Ardennen

  Tom Van Assche

  Aantal woorden in tekst: 21 244 Aantal figuren: 24 Aantal tabellen: 11

  Prof. dr. Veerle Van Eetvelde Vakgroep Geografie

  Masterproef 2e Master Geografie

  Academiejaar 2012 – 2013

 • 2

  WOORD VOORAF

  Het einde van de masterproef is in zicht met het schrijven van dit laatste deel, dat wel als

  eerste wordt gelezen. Dit deel stelt me in staat om een aantal personen te bedanken met de

  verwezenlijking van deze masterproef.

  Mijn eerste dankwoord is gericht aan prof. dr Veerle Van Eetvelde voor de hulp en opvolging

  bij het schrijven van deze masterproef. De heer Bart De Wit ben ik ook zeer dankbaar want

  dankzij zijn hulp heb ik de classificatie kunnen uitvoeren.

  Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en in het bijzonder de heer Paul Haustraete voor

  het vertrouwen dat mij werd gegeven i.v.m. de GIS databank. Bovendien wil ik alle mensen

  die ik heb bezocht tijdens mijn terreinwerk bedanken om mij de poel te tonen. Dankzij jullie

  was mijn onderzoek nooit geslaagd.

  Tot slot wil ik ook mijn familie bedanken. Mijn ouders die mij de kans gaven om verder te

  studeren na de lerarenopleiding, mijn zus om verschillende taken na te lezen en Joke Batsleer

  voor de steun en mij te motiveren om steeds te werken aan de masterproef.

  Tom Van Assche

  Mei 2013

 • 3

  INHOUDSOPGAVE

  Woord vooraf ............................................................................................................................. 2

  Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 3

  Lijst van figuren ......................................................................................................................... 7

  Lijst van tabellen ........................................................................................................................ 8

  Lijst van Bijlagen ....................................................................................................................... 8

  1. Inleiding .............................................................................................................................. 9

  1.1. Aanleiding en context .................................................................................................. 9

  1.2. Onderzoeksvragen en doelstellingen ......................................................................... 11

  1.3. Structuur van de masterproef ..................................................................................... 12

  2. Studiegebied Vlaamse Ardennen ...................................................................................... 13

  2.1. Toponiem Vlaamse Ardennen ................................................................................... 13

  2.1.1. De Vlaamse Ardennen volgens Omer Wattez .................................................... 13

  2.1.2. Het traditioneel landschap Vlaamse Ardennen .................................................. 14

  2.1.3. Het regionaal landschap Vlaamse Ardennen...................................................... 14

  2.2. Afbakening van het studiegebied .............................................................................. 15

  2.3. Het fysisch ontstaan van de Vlaamse Ardennen ....................................................... 17

  2.3.1. Vorming van het geologisch substraat ............................................................... 17

  2.3.2. Vorming van het reliëf ....................................................................................... 18

  2.3.2.1. Scheldevallei en aangrenzende valleien ...................................................... 19

  2.3.2.2. Hoge heuvelkam Kluisberg-Livierenbos .................................................... 21

  2.3.2.3. Schelde-Leie interfluvium .......................................................................... 22

  2.3.3. Hydrografie ........................................................................................................ 22

  2.4. Traditionele landschappen die tot het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

  behoren ................................................................................................................................. 23

  2.4.1. Vlaamse Ardennen ............................................................................................. 23

  2.4.2. Stedelijke agglomeraties .................................................................................... 23

 • 4

  2.4.3. Zwalmstreek ....................................................................................................... 24

  2.4.4. Zandig Leie-Schelde interfluvium ..................................................................... 24

  2.4.5. Oostelijk deel van lemig Leie-Schelde interfluvium .......................................... 24

  2.4.6. Scheldevallei van Gent tot Doornik ................................................................... 24

  2.4.7. Land van Zottegem ............................................................................................. 25

  2.4.8. Dendervallei en Markvallei ................................................................................ 25

  2.4.9. Pajottenland en Bever-Akrenbosgebied ............................................................. 25

  2.4.10. Land van Wetteren-Lede .................................................................................... 25

  3. Poelen ................................................................................................................................ 27

  3.1. Wat is een poel? ......................................................................................................... 27

  3.2. Functie van een poel .................................................................................................. 29

  3.3. Eigenschappen van een poel ...................................................................................... 29

  3.3.1. Abiotische factoren ............................................................................................ 30

  3.3.1.1. Licht ............................................................................................................ 30

  3.3.1.2. Watersamenstelling ..................................................................................... 30

  3.3.1.3. Bodem ......................................................................................................... 31

  3.3.1.4. Ouderdom ................................................................................................... 31

  3.3.2. Biotische factoren ............................................................................................... 32

  3.3.2.1. Flora ............................................................................................................ 32

  3.3.2.2. Fauna ........................................................................................................... 34

  3.4. Het aanleggen van een poel ....................................................................................... 36

  3.4.1. Misvattingen bij het creëren van een poel .......................................................... 36

  3.4.2. De aanleg ............................................................................................................ 38

  3.4.2.1. Vergunning ................................................................................................. 38

  3.4.2.2. Waterbevoorrading...................................................................................... 39

  3.4.2.3. Locatie ......................................................................................................... 40

  3.4.2.4. Ontwerp ....................................................................................................... 41

 • 5

  3.5. Conclusie ................................................................................................................... 44

  4. Bepalen van kwaliteit en beheer van een poel .................................................................. 46

  4.1. Kwaliteit bepalen ....................................................................................................... 46

  4.1.1. National Pond Survey ......................................................................................... 46

  4.1.2. Predictive System for Multimetrics .................................................................... 47

  4.2. Biologische kwaliteit als determinerende typologie factor ....................................... 49

  4.3. Beheer ........................................................................................................................ 50

  4.4. Conclusie ................................................................................................................... 52

  5. Methode & materiaal ........................................................................................................ 54

  5.1. Inventarisatie poelen RL