Landelijk meldpunt internetoplichting

of 4 /4
1 proeftuin landelijk meldpunt internetoplichting Agenda welkom en introductie wat is internet fraude problematiek internetfraude doelstelling barrièremodel en programmatisch www.mijnpolitie.nl stand van zaken doorontwikkeling Internetfraude niet nakomen van overeengekomen levering- en/of betalingsverplichtingen aanbod van imitatiemerkartikelen (merkenfraude) aanbod van illegale producten aanbod van illegale financiële diensten Problematiek internetfraude Gebrek aan kennis en expertise bij politie: - gedupeerden worden soms weggestuurd door Politie (civiel-rechtelijk) - politie weet niet goed wat te doen met opnemen en/of opvolgen van aangifte Meldingen zijn versnipperd: - gedupeerden melden het bij Marktplaats en/of de Banken, en/of - gedupeerden doen aangifte bij Politie in eigen woonplaats Tijd, prioriteit en overzicht: - decentrale organisatie: Politie ziet alleen meldingen in eigen regio - onderzoek vereist om veelplegers te identificeren en zaak te beleggen Oplichters kunnen vrijwel onverstoord hun gang gaan, terwijl het aantal gedupeerden toeneemt Online advertentiesites Volumes: > 7 miljoen advertenties op de sites > 300.000 nieuwe advertenties per dag Bezoekers: miljoenen unieke bezoekers per maand Omvang: E-commerce 1999 fl. 2,5 miljard E-commerce 2010 > € 7 miljard Doelstelling Effectieve aanpak van internetoplichting: - laagdrempelig en eenvoudig doen van een melding - identificatie veelplegers door bundeling meldingen - daadwerkelijk aanpakken veelplegers en daarmee signaal geven Efficiente aanpak van internetoplichting: - informatiegestuurde toekenning van prioriteit en capaciteit dankzij landelijk inzicht in aard en omvang - centrale veredeling van meldingen - alleen aangiften nodig in zaken die worden opgepakt

description

Publiek gestelde sheets van NIK themadag. Bron: http://www.nikthemadag.nl/doc/doc/doc/download/files/53-05.pdf

Transcript of Landelijk meldpunt internetoplichting

  • 1 proeftuin landelijk meldpunt internetoplichting Agenda welkom en introductie wat is internet fraude problematiek internetfraude doelstelling barriremodel en programmatisch www.mijnpolitie.nl stand van zaken doorontwikkeling Internetfraude niet nakomen van overeengekomen levering- en/of betalingsverplichtingen aanbod van imitatiemerkartikelen (merkenfraude) aanbod van illegale producten aanbod van illegale financile diensten Problematiek internetfraude Gebrek aan kennis en expertise bij politie: - gedupeerden worden soms weggestuurd door Politie (civiel-rechtelijk) - politie weet niet goed wat te doen met opnemen en/of opvolgen van aangifte Meldingen zijn versnipperd: - gedupeerden melden het bij Marktplaats en/of de Banken, en/of - gedupeerden doen aangifte bij Politie in eigen woonplaats Tijd, prioriteit en overzicht: - decentrale organisatie: Politie ziet alleen meldingen in eigen regio - onderzoek vereist om veelplegers te identificeren en zaak te beleggen Oplichters kunnen vrijwel onverstoord hun gang gaan, terwijl het aantal gedupeerden toeneemt Online advertentiesites Volumes: > 7 miljoen advertenties op de sites > 300.000 nieuwe advertenties per dag Bezoekers: miljoenen unieke bezoekers per maand Omvang: E-commerce 1999 fl. 2,5 miljard E-commerce 2010 > 7 miljard Doelstelling Effectieve aanpak van internetoplichting: - laagdrempelig en eenvoudig doen van een melding - identificatie veelplegers door bundeling meldingen - daadwerkelijk aanpakken veelplegers en daarmee signaal geven Efficiente aanpak van internetoplichting: - informatiegestuurde toekenning van prioriteit en capaciteit dankzij landelijk inzicht in aard en omvang - centrale veredeling van meldingen - alleen aangiften nodig in zaken die worden opgepakt
  • 2 Wat doet het meldpunt centrale intake,informatie, cordinatie en analyse laagdrempelig en eenvoudig Informatiegestuurd (centrale databank) barrires en programmatisch Projectvoorbereiding (clusters) kostenbesparend imago verbeterend barrires en programmatisch verstrekken van info aan Banken uitgebreide voorlichting aan slachtoffers onderzoeken tips van derden afhandeling en registratie van meldingen en nemen van maatregelen in bepaalde gevallen kopersbescherming ter compensatie van gebruikers www.mijnpolitie.nl Bent u via een handssite opgelicht? Heeft u bijvoorbeeld geld overgemaakt voor een transactie maar heeft u het goed nooit ontvangen? De politie en de betreffende handelssite vragen u hiervan melding te maken zodat hierop actie genomen kan worden. Via mijnpolitie.nl kunt u melding doen van oplichting door onderstaand meldingsformulier in te vullen. Via mijn meldingen houden wij u op de hoogte van eventuele vervolgacties. De politie kan U bijvoorbeeld verzoeken om aangifte van oplichting te doen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Melding internetoplichting Mijn meldingen 1234567 Johannes De Vries Nederland 03-04-1060 Amsterdam [email protected] 1234 AA 22 Boomsterlaan Vugt Nederland 0731234567
  • 3 1234567 Jacobse [email protected] 1033 LK 123 Zoveelstedreef Amsterdam NL 123.123.123.123 stand van zaken (1/10/10 11/04/11 >17.000 meldingen 908 meldingen zijn ingetrokken / ongeschikt Bankrekeningennrs. verstrekt aan de banken 627 48 lopende onderzoeken 22 lopende verzoeken (ondersteuning) 2 lopende onderzoeken overgedragen 2589 melders zijn verzocht om aangifte te doen stand van zaken (1/10/10 31/01/11 Het aantal (niet-unieke) bezoekers van de pagina van het MIO op www.mijnpolitie.nl is: Oktober 2010 : 24941 November 2010 : 11799 December 2010 : 11280 Januari 2011 : 12353
  • 4 Over 3740 meldingen is een analyse gedaan op politiekorps woonplaats. Amsterdam-Amstelland 189 Brabant-Noord 120 Brabant-Zuid-Oost 211 Drenthe 106 Flevoland 85 Gelderland 141 Gelderland-Zuid 121 Gooi- en Vechtstreek 51 Groningen 150 Haaglanden 190 Hollands Midden 189 IJsselland 130 Limburg-Noord 74 Midden- en West Brabant 259 Noord- en Oost Gelderland 179 Noord-Holland-Noord 180 Rotterdam-Rijnmond 231 Twente 152 Utrecht 264 Zaanstreek-Waterland 85 Zeeland 76 Zuid-Holland-Zuid 106 Kennemerland 135 Friesland 171 doorontwikkeling 16-4ontwikkelingVerzendinfo in pdf Herhalingsverzoek voor aangifte automatisch 16-4ontwikkelingMail naar oplichter 16-4ontwikkelingBuitenlands bankrekeningnummer 16-4ontwikkelingPreventieve informatievoorziening meite realiserenverwachtingsmanagement in mail productieAdvertentienummer veplicht maken -laterPoll laterBLOG productieOpnemen andere handelssites meite realiserenRegiocode opnemen in export meite realiserenAanvullen melding -productieMelding intrekken + download ingetrokken meldingen Vragen? Dank voor uw aandacht Harry Jongkind Niels Ploeger [email protected]