Landelijk Gebied 2004, Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord · PDF file Gemeente Noordoostpolder...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Landelijk Gebied 2004, Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord · PDF file Gemeente Noordoostpolder...

 • Opdrachtgever: Waterman Onions BV

  Rapportnummer: RB 50.006

  Datum vrijgave: April 2016

  Opsteller: Dhr. M. Beek

  Goedkeuring: Dhr. K. van Dijk

  Landelijk Gebied 2004,

  Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord

  Voorontwerp

 • Gemeente Noordoostpolder Blad 2 van 47

  Landelijk Gebied 2004, April 2016

  Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord Versie 01

  Toelichting

  NL.IMRO.

  Inhoudsopgave

  .......................................................................................................................................... 1

  1 HOOFDSTUK 1 INLEIDEND HOOFDSTUK .......................................................... 4

  1.1 Algemeen ................................................................................................................ 4

  1.2 Planologisch kader ................................................................................................. 4

  1.3 Bij het plan behorende stukken .............................................................................. 5

  1.4 Begrenzing van het plangebied .............................................................................. 6

  1.5 Leeswijzer ............................................................................................................... 6

  1.6 Verantwoording ...................................................................................................... 7

  2 HOOFDSTUK 2 BELEIDSKADER EN ONDERZOEK ........................................... 8

  2.1 Europees beleid ...................................................................................................... 8 2.1.1 Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn) ..................................................... 8

  2.2 Rijksbeleid .............................................................................................................. 8

  2.2.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur .................................. 8

  2.2.2 Ladder voor duurzame verstedelijking ..................................................... 10

  2.2.3 Flora en faunawet ..................................................................................... 12

  2.2.4 Natuurbeschermingswet 1998, herziening 2005 (2005) .......................... 12

  2.3 Provinciaal beleid ................................................................................................. 12 2.3.1 Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006 – 2015 ................................ 12

  2.4 Gemeentelijk beleid .............................................................................................. 13 2.4.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 ....................................................... 13

  2.4.2 Welstandsnota gemeente Noordoostpolder (2013) ................................. 14

  3 HOOFDSTUK 3 GEBIEDS- EN PLANBESCHRIJVING ...................................... 16

  3.1 Historie en huidige situatie ................................................................................... 16

  3.2 Het perceel in zijn directe omgeving .................................................................... 17

  3.3 Het gewenste plan ................................................................................................ 18

  3.4 Landschappelijk inpassing .................................................................................... 20

  4 HOOFDSTUK 4 OMGEVINGSFACTOREN ......................................................... 22

  4.1 Archeologie ........................................................................................................... 22 4.1.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 22

  4.1.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 22

  4.2 Bodem .................................................................................................................. 24 4.2.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 24

  4.2.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 24

  4.3 Ecologie ................................................................................................................ 25 4.3.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 25

  4.3.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 26

  4.4 Externe veiligheid ................................................................................................. 28 4.4.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 28

  4.4.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 29

  4.5 Geluid ................................................................................................................... 31 4.5.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 31

  4.5.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 31

  4.6 Luchtkwaliteit ........................................................................................................ 33 4.6.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 33

  4.6.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 34

  4.7 M.E.R.-beoordeling ............................................................................................... 34 4.7.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 34

 • Gemeente Noordoostpolder Blad 3 van 47

  Landelijk Gebied 2004, April 2016

  Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord Versie 01

  Toelichting

  NL.IMRO.

  4.7.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 34

  4.8 Milieuhinder .......................................................................................................... 35 4.8.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 35

  4.8.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 36

  4.9 Verkeer en Vervoer .............................................................................................. 36 4.9.1 Aanleiding en doel .................................................................................... 36

  4.9.2 Doorwerking naar het plan ....................................................................... 37

  4.10 Watertoets ............................................................................................................ 38 4.10.1 Aanleiding en doel .................................................................................. 38

  4.10.2 Doorwerking naar het plan ..................................................................... 38

  5 HOOFDSTUK 5 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID .................................... 42

  6 HOOFDSTUK 6 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID .......................... 43

  7 HOOFDSTUK 7 JURIDISCHE TOELICHTING .................................................... 44

  7.1 Algemeen .............................................................................................................. 44

  7.2 Toelichting op de toelichting ................................................................................. 44

  7.3 Toelichting op de planregels................................................................................. 45

 • Gemeente Noordoostpolder Blad 4 van 47

  Landelijk Gebied 2004, April 2016

  Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord Versie 01

  Toelichting

  NL.IMRO.

  1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk

  1.1 Algemeen

  Ter plaatse van het perceel Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord exploiteert de

  initiatiefnemer een bedrijf. Het betreft het bedrijf Waterman Onions. Dit bedrijf is een

  uiensorteer- en verpakkingsbedrijf te Emmeloord, met als kernactiviteiten telen, drogen,

  op maat sorteren, inspecteren van kwaliteit en het verpakken van uien. Waterman staat

  garant voor continue levering van de hoogste kwaliteit uien. Naast de export over de

  gehele wereld is Waterman ook gespecialiseerd in de afzet aan de groot- en

  detailhandel, inpakbedrijven en industriële schilbedrijven.

  Vanwege bedrijfseconomische redenen wil de initiatiefnemer graag gefaseerd

  uitbreiden. Voor de toekomst is het belangrijk dat Waterman Onions de positie op de

  wereldmarkt versterkt. Hiervoor dient het productaanbod vergroot te worden, zodat zij

  een nog betere aansluiting vinden bij hun klanten.

  Om toonaangevend te kunnen blijven moet Waterman blijven investeren in innovatieve

  teelt- en verwerkingsmogelijkheden, nieuwe en efficiëntere verpakkingsmachines

  aanschaffen en optische sorteer- en leestechnieken ontwikkelen. Alleen door het

  onderscheidende vermogen vergroten zij de levering van een kwalitatief hoogwaardig

  product en service en kunnen zij blijven concurreren en waar nodig overleven als

  uiensoorteer/