Landelijk digitaal toetsen

Click here to load reader

 • date post

  08-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  118
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Landelijk digitaal toetsen

 • Landelijk digitaal toetsen

  Arian van Staa, programmamanager

  Monika Vaheoja, psychometricus

  D Onderwijsdagen

  7 november 2016

 • Opbouw

  Wie zijn wij & wat doen wij?

  Wat zijn de specifieke kenmerken van onze kennistoetsen?

  Wat hebben we bereikt & wat zijn de geleerde lessen?

  Vragen & discussie

 • Wie zijn wij &

  wat doen wij?

 • Programma 10voordeleraar

  Alle activiteiten voor het versterken van de

  kenniscomponent lerarenopleidingen zijn ondergebracht

  in het programma 10voordeleraar.

  Onder de paraplu van de Vereniging Hogescholen.

  Alle (bekostigde) lerarenopleidingen zijn nauw betrokken.

 • Het versterken van de kenniscomponent

  in de lerarenopleidingen

  Kennisbases (gestart in 2008)

  Landelijke kennistoetsen (gestart in 2010)

  Peer-review (gestart in 2014)

 • Vakdocenten vormen de spil van het programma!

 • Internationale taaltoets: Engels, Duits, Frans en Spaans

 • Landelijke kennistoetsen

  Vanaf de start in mei 2013 zijn bijna 60.000 digitale

  landelijke kennistoetsen afgenomen.

  Ruim 23.000 studenten verspreid over 46 locaties hebben

  tot op heden een kennistoets gemaakt.

  Ruim 200 vakdocenten, wetenschappers en

  toetsdeskundigen werken mee aan de ontwikkeling.

 • Wat zijn de specifieke

  kenmerken van onze

  kennistoetsen?

 • 1. De workflow: van vraag tot toets

  Redactie

  - 1 hoofdredacteur

  - 4 redacteuren

  Vakcommissie

  - 1-2 leden

  - 1 externe voorzitter (uit

  wetenschap)

  Kwaliteitspanellid

  Taalcorrector

  Functioneel beheer

 • 2. Een landelijk OER met:

  Regels voor aanmelding, deelname en uitslag

  Regels voor de toetsafname

  Voorwaarden voor behaalde studiepunten alvorens

  student mag deelnemen

  Verplicht studiepunt

 • 3. Landelijke digitale afname & uitslagverstrekking

  Afnamedata tijdig bekend

  Aanmelding via hogeschool

  Afname op gelijktijdig moment

  10voordeleraar verstuurt uitslag aan opleiding

  Feedback document aan student

  Rapportage aan vakdocenten en management

 • De normering komt jaarlijks tot

  stand met directe betrokkenheid

  van ruim 300 vakdocenten en

  leraren uit het werkveld.

  4. Normering na elke toets

 • 5. Psychometrische onderbouwing cesuur

  Waarom geen vaste cesuur?

  Moeilijkheid nieuwe vragen onbekend

  Deelnemersaantallen verschillen per toets

  Vaardigheid van studenten verschilt per toetsafname

 • 6. Onafhankelijk toezicht

  Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen

  Examencommissies

  Leraren uit po/vo/mbo

  Wetenschappers

 • 7. Basismateriaal voor studenten

  Op www.10voordeleraar.nl:

  Kennisbasis

  Toetsgids

  Handreiking met begrippenlijst, toetsdoelen, aanbevolen

  literatuur

  Proefvragen

  Volledige oefentoets

  Extra oefenmateriaal pabovak rekenen-wiskunde

  http://www.10voordeleraar.nl

 • Wat hebben wij

  bereikt?

  Wat zijn de

  geleerde lessen?

 • Er is een enorme landelijke

  samenwerking tot stand gekomen

  Vakdocenten

  Examencommissies

  Werkveld

  Wetenschap

 • Een duurzame kwaliteitsimpuls!

  De afgelopen jaren is een stevige basis gelegd voor de

  borging van de kennisbases door middel van de landelijke

  kennistoetsen en peer-review.

  Dit heeft geresulteerd in een duurzame kwaliteitsimpuls wat

  onder andere erkend wordt door het ministerie, de inspectie,

  de accreditatieorganisatie, directeuren en vakdocenten.

 • Digitale toetsing vraagt om expertise

  die wij bij aanvang niet hadden!

  Maken goede (mc-)toetsvraag

  Opbouw digitale itembank

  Organisatie digitale afname en uitslagverstrekking

  Beoordelen resultaten

 • Opbouw itembank vraagt:

  Tijd

  Geheimhouding items

  Duurzaam design toetsmatrijs / kennisdomeinen

  Zorgvuldige digitale workflow

  Kenmerken items vastleggen

  Kwaliteitseisen aan toetssamenstelling

  Zorgvuldig onderhoud

 • Voorwaarden voor constructive alignment

  kennisbasis, curriculum en kennistoets:

  Doelstellingen in kennisbasis goed definiren

  Inbedding in curricula zorgvuldig organiseren / monitoren

  Docenten op inhoudelijke expertise aanspreken

  Docenten betrekken

  Docenten stimuleren (landelijk) samen te werken in

  professionele leergemeenschappen

 • Sleutels tot succes: docent centraal

  Docenten in gesprek over vakinhoud

  Docenten bepalen de landelijke norm

  Docenten professionaliseren in de praktijk op toetsgebied

  Centrale cordinatie ter ondersteuning

  Commitment van directies & examencommissies

  Landelijke afspraken

 • Meer weten?

  www.10voordeleraar.nl/publicaties > jaarverslagen

  http://www.10voordeleraar.nl/publicaties

 • ++

  - -

  +-

  - -

  +-++

  - -

  +-++

  - -

  +-++

  Absolute methode