Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

59

Transcript of Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Page 1: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen
Page 2: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

#zorgproe(uinen      login:  Area4219  wachtwoord:  Zorgproe(uinen  

Page 3: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Birgit Morlion Program Office Zorg Proeftuinen

Dr., ir. Directeur Zorg Innovatie iMinds

Page 4: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

4

Living &Care Lab

Actief Zorgzame Buurtin Grootstedelijk Gebied

Ageing inPlace Aalst

PRO DOMO:Woningvormen

Integrale Ouderentoets:Screening door Ouderen

van Stad

Therapietrouwen medicatieveiligheid

Diabetesmanagementvoor woonzorgcentra

bewoners

InnovAGE

LiCalabRegio Turnhout

AzoBAntwerpen-Brussel

AIPARegio Aalst

Regio Leuven

Ouderen wonen passend (OPA)

Casemanagement en traject-begeleiding binnen een lokaal

woonzorgnetwerk

Ontwikkelen van informelebuurtzorgnetwerken

Time2Care

Thuislevering vangeneesmiddelen

Topshake

Platformen en eerste projecten

Page 5: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

5

GEBRUIKERSCOMMISSIE

KLANKBORDCOMMISSIE

GEBRUIKERSCOMMISSIE

PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT

PROEFTUINPLATFORM 1 PROEFTUINPLATFORM 2 ...

WETENSCHAPPELIJKE CONSORTIUM KIO

PROGRAM OFFICE PO

Experimenteerruimte

Page 6: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

6

PROGRAM OFFICE - PO

Centraal aanspreekpunt Proeftuinmethodologie Ondersteuning platformen

Page 7: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

7

Zorginnovatie regio Vlaanderen

•  SPOC •  [email protected] •  www.zorgproeftuinen.be - www.carelivinglabs.eu

•  Europese connecties

Page 8: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

8

Kruisbestuiving

•  Brugfunctie tussen alle actoren

•  Informatiedoorstroming, events, kennisdeling, doorverwijsfunctie

•  Opvolgen trends en opportuniteiten binnen en buiten Vlaanderen

Page 9: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

9

PROGRAM OFFICE - PO

Centraal aanspreekpunt Ondersteuning platformenProeftuinmethodologie

Page 10: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Ingrediënten mature proeftuin

Page 11: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

11

Samenwerking PO & KIO

Ontwikkeling indicatorenset

Coördinatie dataverzameling & onderzoek

Faciliteren ervaringsuitwisseling

Optimalisatie proeftuinmethodologie in de zorg

Beleidsaanbevelingen formuleren

Page 12: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

12

PROGRAM OFFICE - PO

Centraal aanspreekpunt Proeftuinmethodologie Ondersteuning platformen

Page 13: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Coaching & Tools

HANDS ONWORKSHOPS

Page 14: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Team PO

Birgit MorlionDirector Health Innovation

An Jacobs Methodoloog Liason KIO vanuit PO

Koen De VosLiving Lab Operations Manager

Karen WillemsOnderzoekerProeftuinmethodologie in zorg

Katleen BoschmansCoördinator Zorg Proeftuinen

Bram LievensProeftuinmethodoloog

Page 15: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Contact

www.zorgproeftuinen.be [email protected]

Page 16: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Mark Leys Wetenschappelijk Consortium Zorg Proeftuinen - KIO

Prof. Dr. Vrije Universiteit Brussel vakgroep MESO

Page 17: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

17

Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg KIO

WETENSCHAPPELIJK CONSORTIUM - KIO

Ondersteuning platformen door wetenschappelijk consortium

Wetenschappelijke analyse enevaluatie zorgproeftuinen

Communicatie wetenschappelijke inzichten

Page 18: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

18

Consortium

•  OPIH, VUB

•  Gerontologie, VUB

•  Icher, UGent-VUB

•  ETRO, VUB

•  Ceso, KUL

Page 19: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

19

Doelstellingen

•  Wetenschappelijke kennis en inzichten verzamelen over de platformen en projecten

•  een sociaal-wetenschappelijke evaluatieonderzoeksmethode (‘realist evaluation’) van complexe interventies

•  Platformen en projecten inhoudelijk ondersteunen (evidence-based)

•  Verspreiden van wetenschappelijke kennis over de innovaties

•  Formuleren van beleidsaanbevelingen

Page 20: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

   

   

Wet

ensc

happ

elijk

e on

derb

ouw

, K

enni

stra

nsfe

r en

met

hodi

sche

ond

erst

euni

ng

Monitoring: indicatorensets

Organisatie van zorg

Productontwikkeling en technologie

Financiering en kostenstructuur

Arbeidsdeling en coördinatie

Kwaliteit van arbeid

Non-profit sector

Intersectorale samenwerking

Product ontwerp

Cultuur Regelgeving beleids- contexten

Kenmerken doelgroepen

Betaalbaarheid ouderen

Technologie- standaard

Behoeften

Kenmerken van innovatie

ouderen

Active ageing doel Im

pact: Proces en

outcome-evaluatie

Ouderen en participatie

Wonen en woonondersteuning

Maatschappelijke en ethische vragen

Management consortium coördinatiemodel met iMinds (programmacoördinator)

Context van innovatie en samenwerken

Page 21: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Contact

www.zorgproeftuinen.be [email protected]

Page 22: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Alain Thielemans Adviseur IWT

Page 23: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

2de fase: bijkomende oproep proeftuinprojecten

Alain Thielemans

Page 24: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

10 M€

2de fase bijkomende oproep proeftuinprojecten

 24  

8M€

Bijkomende projecten 2M€

Page 25: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Agenda

 25  

• Algemeen • Inhoudelijke focus • Aanvragers • Projecttiming • Begroting / subsidie • Aanvraag

• Procedure

Page 26: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Proeftuinprojecten: = uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op één van de platformen om te komen tot ‘user-driven’ innovatieve concepten, processen en producten die de ouderenzorg betaalbaar houden en/of de kwaliteit van ouderenzorg verhogen.

 26  

Inhoudelijke focus

Page 27: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Mogelijke aanvragers: 1.  Steden en gemeenten uit het Vlaams Gewest 2.  Organisaties met rechtspersoonlijkheid die geen

onderzoeksinstelling zijn: q  Bedrijven

Ø met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest q  Social profit organisaties

Ø Uit Vlaams Gewest Ø Uit Brussels Hoofdstedelijk Gewest: enkel indien het

uni-communautaire Nederlandstalige zorgactoren zijn

Ø Onderzoeksinstellingen kunnen enkel als onderaannemer deelnemen aan een project

 27  

Anvragers Aanvragers

Page 28: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 28  

§  voor de uitvoering van welbepaalde taken §  ontvangen geen rechtstreekse subsidie van

IWT, maar worden vergoed door de aanvrager(s)

§  geen restricties op de aard van de onderaannemers: bedrijven, social profit actoren, onderzoeksinstellingen,…

Onderaannemers

Page 29: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

projecttiming

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015 2016

Projecten

 29  

Platformen

Platform: max 3 jaar subsidie

Project: binnen loopduur platform Start ten vroegste 1/1/2014

Page 30: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Zie richtlijnen in het IWT-kostenmodel (beschikbaar op iwt-website).

- personeelskosten: §  = de directe loonkost van de personen die bij de aanvrager

het project/platform uitvoeren - overige kosten:

§  directe kosten + indirecte kosten o  Directe kosten: werkingskosten en afschrijvingen voor apparatuur

(geen gebouwen en gronden) o  Indirecte kosten: algemene kosten, niet direct toewijsbaar aan het

project

§  worden berekend als een standaardkost per VTE. - grote onderaannemingen (> € 8.500):

§  te staven via offerte of gemotiveerde raming

 30  

Opmaak begroting

Page 31: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

• Let op: steun% ≠100%! Elke aanvrager zal zelf een deel moeten financieren.

• Subsidiepercentages: •  Steden & gemeenten (besturen): 80% •  Organisaties: 35-70%

ü  Basis%: 35% ü  Extra steuntoelagen:

• +15% voor substantiële samenwerking tussen 2 organisaties, waarvan minstens 1 kmo

• +10% voor middelgrote organisaties • +20% voor kleine organisaties

 31  

Subsidiepercentage

Page 32: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

De intellectuele eigendomsrechten op de resultaten behoren in principe toe aan de begunstigden. Duidelijke afspraken rond IPR te maken: § Tussen de begunstigden onderling § Met de gebruikers van het platform

 32  

Intellectuele eigendomsrechten

Page 33: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Algemeen: • Zie template voor project (beschikbaar via de IWT-website)

• Inhoud (overzicht): q Samenstelling aanvragend consortium q Kadering project, link met platform q Innovatiedoel q Aanpak + werkprogramma q Valorisatie q Begroting q Algemene gegevens aanvragers q Verklaringen

 33  

Inhoud van de aanvraag

Page 34: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 34  

Procedure

Page 35: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

1.  Voorbereiding  okt.  -­‐  dec.  2013  

2.  Indiening  24  dec.  2013  

 3.  Ontvankelijkheid  medio  jan.  2014  

 

4.  EvaluaLe  en  beslissing  

feb.  –  apr.  2014  

 35  

Procedure

Page 36: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 36  

1.  Voorbereiding/consortiumvorming: §  Assistentie via de innovatie-adviseurs zorg van de

innovatiecentra 2.  Indiening:

§  Deadline voor indiening: 24 december 2013 12h s’middags

§  Elektronisch via CD-ROM of via e-mail naar [email protected] (max 10 MB)

Procedure

Page 37: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 37  

3.  Ontvankelijkheid:

•  Tijdig ingediend? •  Volgens aanvraagtemplate ingediend? •  Aanvragend consortium volgens de vereisten? •  Vereiste verklaringen aanvragers ondertekend? •  Verklaring platform? •  Co-financieringscapaciteit aanvragers OK? •  Fit met de doelstellingen van de oproep OK? •  Werking gebruikerscommissie duidelijk?

Procedure

Page 38: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 38  

4.  Evaluatie en Beslissing Evaluatieprocedure: §  Gesprek met IWT-adviseur (15 - 29 januari

2014) §  Mogelijkheid tot aanvullingen (ca 12

werkdagen) §  Evaluatiecollege met externe deskundigen

(zonder aanwezigheid aanvragers)

Beslissing medio april 2013 §  beslissing door IWT

Procedure

Page 39: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 39  

Evaluatiecriteria:

Procedure

Fit

Toegevoegde waarde

Valorisatieplan

Plan van uitvoering

Expertise

...

Bereik van de doelgroep

Page 40: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 40  

5.  Na de beslissing:

§  overeenkomst tussen begunstigden en IWT §  samenwerkingsovereenkomst tussen

begunstigden §  afsprakennota met het platform

§  dagelijkse opvolging: door programme office §  jaarlijks verslag te bezorgen aan IWT §  betaling door IWT in zesmaandelijkse schijven

Procedure

Page 41: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

 41  

Contactgegevens IWT

[email protected] Adviseur en programmaverantwoordelijke -  Alain Thielemans ([email protected])

Verantwoordelijke directeur - Maarten Sileghem

Page 42: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 bus 16 B-1030 Brussel Tel.: +32 (0)2 432 42 00 Fax.: +32 (0)2 432 43 99 E-mail: [email protected] www.iwt.be

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Page 43: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Page 44: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Flanders’ Care klankbordcommissie!

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin!Jo Vandeurzen – 19 september!

Page 45: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Flanders’ Care!"

Page 46: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Missie"Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren.!

Page 47: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Ingrid Lieten!Minister Innovatie"& Onderzoek"

Jo Vandeurzen!Minister Welzijn,"Volksgezondheid & Gezin"

Kris Peeters!Minister Economie"& Buitenlandse Zaken"

Philippe Muyters!Minister Van Werk"

Gezamenlijk initiatief"

Page 48: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Werkwijze"Kennisinstellingen Industrie

Zorgactoren

Page 49: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen
Page 50: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Thema’s en doelgroepen"•  Thema’s!

•  Innovatieve technologieën en diensten!• Gegevensdeling in de zorg"•  Zorg voor talent"

!•  Doelgroepen!

•  Thuiszorg"• Ouderen"• Personen met een beperking"

THEMA’S"

DOELGROEPEN"

Page 51: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Innovatieve technologieën en diensten!

Page 52: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Over de hele innovatiecyclus"

FC  Invest  (PMV) DemonstraLeprojecten

AccreditaLe

IWT  R&D  fondsen  

                           

           

           

ONDERZOEK  & ONTWIKKELING IMPLEMENTATIE INTERNATIONALE  

VALORISATIE DEMONSTRATIE

Zorgproe9uin

FIT

Contactpunt  voor  Ondernemers  in  de  Zorg

InnovaLecentrum

MIC

Page 53: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Flanders’ Care label!Visualiseren van een Netwerk!

Uitdragen van het Flanders’ Care verhaal!

Page 54: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

Klankbordcommissie!

Page 55: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

WIE"o  Zorggebruikers!

o  Zorgactoren/ Zelfstandige Zorgverleners!!o  Kennisinstelling!!o  Ondernemingen!

o  Beleidsmedewerkers!

Page 56: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

OPDRACHT"• Aansluiting met het werkveld bewerkstelligen"

• Initiator van nieuwe ideeën"

ONDERNEMINGEN - KENNISINSTELLING"

ZORGACTOREN – "OVERHEID"

Page 57: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen

BELANG"o  Interactie met beleid !

o  => door 6e staatshervorming wordt ouderenbeleid een homogene bevoegdheid van de Gemeenschappen!

o  => Proeftuin werking zal belangrijk zijn om nieuwe opties uit te testen.!

Page 58: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen
Page 59: Lancering Zorg Proeftuinen - Begeleidende organen