Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief...

of 16 /16
Labogids - LG (11) Pagina 1 van 16 Labo Anatomopathologie LABOGIDS 1 BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID Het labo is dagelijks open en bereikbaar van 8u00 tot 17u00. Het intern nummer van het secretariaat is 8105. Van buitenaf is het secretariaat bereikbaar via 09 224 81 05. Tijdens het weekend is het labo gesloten. Toelichting en advies met betrekking tot de resultaten van het onderzoek gebeurt telefonisch met de patholoog tijdens de werkuren. Voor dringende zaken binnen en buiten de diensturen (vriescoupes, autopsies, …) dient de patholoog persoonlijk verwittigd te worden. Routinestalen die gefixeerd zijn in 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing worden steeds in het labo afgeleverd. Voor en na de openingsuren worden routinestalen in de koelkast in het sas geplaatst. Routinestalen die niet gefixeerd zijn (vers) worden ook steeds in het labo afgeleverd. Voor of na de openingsuren worden verse stalen in de koelkast in het sas geplaatst. Bij dringende gevallen zoals vriescoupes, dient er contact opgenomen te worden met de patholoog of een medewerker van het labo. De gegevens van de dienst: adres Labo Anatomo-Pathologie (Straat 105) AZ Jan Palfijn GENT AV Henri Dunantlaan 5 9000 GENT e-mail [email protected] tel 09/224.81.05 of 09/224.89.93 fax 09/224.89.94 erkenningsnummer 8-44695-78-997 site http://www.janpalfijn.be/diensten/anatomo- pathologie

Embed Size (px)

Transcript of Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief...

Page 1: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 1 van 16

Labo Anatomopathologie

LABOGIDS

1 BEREIKBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID

Het labo is dagelijks open en bereikbaar van 8u00 tot 17u00. Het intern nummer van het secretariaat is 8105. Van buitenaf is het secretariaat bereikbaar via 09 224 81 05. Tijdens het weekend is het labo gesloten. Toelichting en advies met betrekking tot de resultaten van het onderzoek gebeurt telefonisch met de patholoog tijdens de werkuren. Voor dringende zaken binnen en buiten de diensturen (vriescoupes, autopsies, …) dient de patholoog persoonlijk verwittigd te worden. Routinestalen die gefixeerd zijn in 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing worden steeds in

het labo afgeleverd. Voor en na de openingsuren worden routinestalen in de koelkast in het sas

geplaatst. Routinestalen die niet gefixeerd zijn (vers) worden ook steeds in het labo afgeleverd. Voor of

na de openingsuren worden verse stalen in de koelkast in het sas geplaatst. Bij dringende gevallen

zoals vriescoupes, dient er contact opgenomen te worden met de patholoog of een medewerker van

het labo.

De gegevens van de dienst:

adres

Labo Anatomo-Pathologie (Straat 105)

AZ Jan Palfijn GENT AV

Henri Dunantlaan 5 9000 GENT

e-mail [email protected]

tel 09/224.81.05 of 09/224.89.93

fax 09/224.89.94

erkenningsnummer 8-44695-78-997

site http://www.janpalfijn.be/diensten/anatomo-

pathologie

Page 2: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 2 van 16

Medewerkers en contactgegevens:

Laboratoriumdirecteur/

Patholoog

Dr. Jurgen Vallaeys 09/224.85.13 of 0498/83.80.07

Patholoog Dr. Marleen Praet

Dr. Marie Keuppens

Dr. Robber Wylleman

09/224.85.13 of 0486/08.06.24

09/224.85.14 of 0476/92.97.66

09/224.85.16

Cytotechnoloog Mvr. Maria de Lourdes Acho-

Tenorio

Mvr. Maaike De Marez

09/224.81.05 of 09/224.89.93

Kwaliteitsverantwoordelijke Mw. Laura Vernieuwe 09/224.81.05 of 09/224.89.93

Kwaliteitsverantwoordelijke

Back-up

Mvr. Maaike De Marez 09/224.81.05 of 09/224.89.93

Medisch

laboratoriumtechnoloog

(MLT)

Mvr. Laura Vernieuwe

Mvr. Maaike De Marez

Dhr. Michaël Van Acker

Dhr. Bert Galle

09/224.81.05 of 09/224.89.93

2 ALGEMENE INFORMATIE Het Laboratorium voor Pathologische Anatomie van het AZ Jan Palfijn Gent AV verricht de volgende onderzoeken ten behoeve van geneesheer-specialisten en huisartsen:

Histologisch onderzoek: biopten, resectiestukken, autopsies.

Cytologisch onderzoek - Gynaecologisch: cervicale uitstrijkjes, borstpuncties, ovariumpuncties, douglaspuncties, …

(niet limitatief) - Niet-gynaecologisch: urine, ascitesvocht, pleuravocht, lymfeklierpuncties,

pancreaspuncties, schildklierpuncties, lumbaalvocht, speekselklierpuncties, … (niet limitatief)

Aanvullende onderzoeken - Histochemische kleuringen - Immunohistochemische kleuringen

Moleculaire testen - Hoog risico HPV-genotypering

certificaatnummer 601-MED

Page 3: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 3 van 16

Alle testen gebeuren in het Laboratorium voor Pathologische Anatomie van het AZ Jan Palfijn Gent AV tenzij anders vermeld in het verslag. Bij uitbestede onderzoeken wordt het resultaat van de uitbestede dienst in een bijkomend protocol overgenomen. De onderaanneming wordt steeds vermeld. Indien testen onder ISO15189-accreditatie gebeuren wordt hiervan melding gemaakt in het verslag.

3 AANVRAAGFORMULIEREN EN CONFORMITEITSVEREISTEN

3.1 Types aanvraagformulieren Er zijn 3 verschillende soorten aanvraagformulieren in gebruik:

Aanvraagformulier voor histologisch en cytologisch onderzoek o Intern: te bestellen via het magazijn/Ordera (DWVE0047) o Extern: te bestellen via contact met de dienst Anatomopathologie

Aanvraagformulier voor cervico-vaginaal cytologisch onderzoek (frottis) o Intern: te bestellen via het magazijn/Ordera (DWVE0048) o Extern: te bestellen via contact met de dienst Anatomopathologie

Aanvraagformulier voor autopsie: uitsluitend te bestellen via contact met de dienst Anatomopathologie

3.2 Conformiteitsvereisten van de aanvraagformulieren Het Riziv vereist het correct en volledig invullen van bepaalde administratieve gegevens (KB 14/09/1984, Art. 32 §1). Een onderzoek dient derhalve steeds schriftelijk aangevraagd te worden via een correct ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier. Een aanvraagformulier is correct ingevuld als het de volgende gegevens vermeldt:

Naam, voornaam, geboortedatum, adres en mutualiteitsgegevens van de patiënt (gebruik zoveel mogelijk een patiëntenklever!)

Naam, voornaam, adres en Riziv-nummer van de aanvragende arts (gebruik zoveel mogelijk een stempel!)

Handtekening van de aanvragende arts

Aard van het onderzoek (biopsie, cytologie, autopsie, …)

Anatomische plaats van de staalafname (wettelijk verplicht sinds 01/07/2011, KB 28/04/2011)

Gevraagde testen of onderzoeken

Relevante klinische informatie

Datum en tijdstip van staalafname

“Kopie aan:” duidelijk en leesbaar invullen aub! Het aanvraagformulier geldt als overeenkomst tussen de aanvragende arts en het laboratorium. Indien het aanvraagformulier onvolledig is, kan het onderzoek weerhouden worden tot de nodige gegevens beschikbaar zijn. Niet conforme aanvraagformulieren worden naar de aanvrager teruggestuurd ter vervollediging indien mogelijk! Niet-conformiteiten betreffende aanvragen en/of stalen worden per aanvrager geregistreerd in het labo. Bij herhaling wordt de betreffende aanvrager op de hoogte gebracht.

4 AFNAMEMATERIAAL EN RECIPIËNTEN

Page 4: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 4 van 16

Het labo stelt afnamemateriaal en recipiënten ter beschikking van de aanvrager. Dit materiaal kan dagelijks afgehaald worden in het labo (bestellen via telefoonnummer 8105 of via e-mail [email protected])

RECIPIËNT

KENMERKEN

Naam: ThinPrep PAP Test Leverancier: Hologic Volume: 60 ml Fixatief: PreservCyt-solution (20 ml) Stalen: Cervixuitstrijkjes

Naam: Cytolyt tube Leverancier: Hologic Volume: 50 ml Fixatief: Cytolyt solution (30 ml) Stalen: O.a. FNA, schildklierpuncties, bronchusaspiraten, lavages, …

Page 5: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 5 van 16

Naam: Sarstedt tube Leverancier: Sarstedt Volume: 13 ml Fixatief: Vullen met 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing (biopten) of met 50/50 alcohol 95% (cytologie) Stalen: O.a. kleine (endoscopische) biopten

Naam: Biopsiepotje Leverancier: Novolab Volume: 60 ml Fixatief: Vullen met 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing (biopten) of met 50/50 alcohol 95% (cytologie) Stalen: O.a. kleine biopten, urine, TURb

Naam: Voorgevuld biopsiepotje Leverancier: VWR international BVBA Volume: 60 ml Fixatief: Gevuld met 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing Stalen: O.a. kleine biopten, TURb

Page 6: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 6 van 16

Naam: Specimen Container with lid Leverancier: VWR International BVBA Volume: 500 ml Fixatief: Vullen met 4% gebufferde formol Stalen: Kleinste resectiestukken: o.a. galblaas, adnex, curretage, TURp

Naam: Specimen Container with lid Leverancier: VWR International bvba Volume: 1000 ml Fixatief: Vullen met 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing Stalen: Middelgrote resectiestukken: o.a. uterus, …

Naam: Specimen Container with lid Leverancier: VWR International bvba Volume: 2500 ml Fixatief: Vullen met 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing Stalen: Grote resectiestukken: o.a. uterus myomatosus, …

Page 7: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 7 van 16

Naam: Specimen Container with lid Leverancier: VWR International bvba Volume: 5000 ml Fixatief: Vullen met 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing Stalen: Grootste resectiestukken: o.a. colon, rectum, volledige maag, …

5 ALGEMENE MODALITEITEN

Elk recipiënt dient een unieke identificatie te dragen (idealiter een patiëntenklever).

Elk recipiënt bevat bij voorkeur slechts één staal.

Indien er meerdere stalen zijn van eenzelfde patiënt dient een duidelijke, overeenstemmende nummering op recipiënten en aanvraagformulieren aanwezig te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Sluit de recipiënten stevig: druk het deksel stevig vast, draai de schroefdop stevig vast.

Plak geen klevers op het deksel.

Potentieel besmettingsgevaar (HIV, hepatitis, TBC, …) dient door de aanvrager duidelijk vermeld te worden op het aanvraagformulier.

Alleen stalen met fixatief kunnen op kamertemperatuur bewaard worden.

Niet gefixeerde stalen kunnen tijdelijk bewaard worden in de koelkast op voorwaarde dat uitdroging van het weefsel voorkomen wordt.

Niet gefixeerde stalen dienen overhandigd te worden aan het labopersoneel met vermelding dat het een vers staal betreft.

Lumbaalvocht of liquor dient onmiddellijk overhandigd te worden aan het labopersoneel.

Spuiten van puncties (= niet gefixeerd), afgenomen op Medische Beeldvorming, dienen na afname zo snel mogelijk overhandigd te worden aan het labopersoneel.

ThinPrep potjes worden op kamertemperatuur bewaard. Na en voor de openingsuren van het labo mogen deze ook in de koelkast geplaatst worden.

Page 8: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 8 van 16

6 AANBEVELINGEN I.V.M. STAALFIXATIE EN TRANSPORT

6.1 Aanbevelingen i.v.m. staalfixatie

Biopsies en resectiestukken moeten gefixeerd worden in een 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing (beschikbaar in voor gevulde potjes en in containers van de firma VWR International bvba). Eénmaal in 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing mag het weefsel tot 48h op kamertemperatuur bewaard worden. Om onder- of overfixatie te vermijden, is het belangrijk om het tijdstip van fixatie te vermelden op het aanvraagformulier.

Opmerkingen:

Het volume 4% neutraal gebufferde formol is minimum 2x het biopt. Indien dit onmogelijk is, moet een groter recipiënt worden voorzien.

Het biopt goed onderdompelen in het fixatief.

Alle recipiënten dienen intact en goed gesloten te zijn om lekkage van het staal te vermijden. Vriescoupes: weefsel voor vriescoupes worden in de mate van het mogelijke altijd vooraf telefonisch afgesproken op het nummer 8105. Het weefsel wordt vers en ongefixeerd bezorgd aan het labo APD (straat 105) vergezeld vaneen correct ingevuld aanvraagformulier met vermelding van het zaalnummer van het operatiekwartier en het telefoonnummer waarop het resultaat kan doorgebeld worden. Cytologische stalen Er zijn verschillende types cytologiestalen:

Lymfeklier en schildklier cytologiestalen: fixatie in ThinPrep Cytolytbuis (buisje met 30 ml

kleurloze cytolytvloeistof). Cytoloyt is een bewaar / transportmedium waarin celmorfologie 8 dagen bij kamertemperatuur bewaard blijft.

o Lyseert rode bloedcellen o Lost slijm op o Breekt eiwit af

Pleuravocht, ascitesvocht, cystevocht (in spuit): vers onverdund inleveren op labo Anatom-pathologie (of in koelkast bewaren tot de volgende ochtend).

Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding: hoeveelheid van het staal mengen met een gelijke hoeveelheid van het fixatief. Het deksel goed afsluiten om uitlopen van het staal te vermijden!

Cervico-vaginale cytolgie (cervix-uitstrijkjes): Fixatie in PreservCyt oplossing. Afname (zie bijlage 2): het borsteltje wordt 5x met de klok meegedraaid en vervolgens 10x fors tegen de bodem uitstampt in het ThinPrep potje (fixatief op basis van methanol). Controleren of al het materiaal van het borsteltje is. Liefst geen glijmiddel gebruiken (eventueel op waterbasis). Het plastiek randje wordt van het ThinPrep potje verwijderd, deze wordt goed gesloten tot de 2 merkstreepjes over elkaar staan. Het borsteltje wegwerpen, potje merken met patiëntenklever. De patiëntenklever wordt recht op het recipiënt gekleefd zonder plooien en niet op het deksel. De ThinPrep potjes worden bewaard bij een temperatuur tussen 15°C en 30°C en ingeleverd voor onderzoek in het labo bij voorkeur zo snel mogelijk. De ThinPrep handleiding kan worden opgevraagd in het labo.

Fixatieven en recipiënten zijn verkrijgbaar op het labo anatomopathologie (09 224 81 05). Opmerkingen:

Elk staal moet eenduidig gemerkt zijn en moet vergezeld zijn van een correct ingevuld aanvraagformulier. Elk staal wordt ook steeds apart verpakt met bijhorend aanvraagformulier.

Alle recipiënten dienen intact en goed gesloten te zijn om lekkage van het staal te vermijden.

Aanvragen voor hoog risico HPV-genotypering worden geschreven door de patholoog (cfr. Belgisch Staatsblad 29/05/2009). Indien de patiënt zelf uitdrukkelijk een hoog risico HPV-

Page 9: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 9 van 16

genotypering wenst, dient dit duidelijk vermeld te worden op de aanvraag. De analyse is dan ten koste van de patiënt.

Bij gekend besmettingsgevaar (HIV, TBC, Hep C, …) dient dit duidelijk te worden vermeld op het aanvraagformulier.

Voor weefsel voor immunofluorescentie onderzoek (nierbiopsies, huidbiopsies, …) gelden specifieke regels omtrent staalfixatie (zie 10.4 en 10.5).

6.2 Aanbevelingen i.v.m. fixatieduur van het staal Om de beoordeling van het staal te optimaliseren, is de tijd tussen afname en fixatie én de fixatieduur zelf heel belangrijk.

De tijd tussen afname en start van fixatie moet zo kort mogelijk gehouden worden, maximaal 1 uur.

De fixatieduur is optimaal tussen de 6 en 48 uur. Zeker voor ISH-onderzoek (HER-2) bij borsttumoren dienen bovenstaande richtlijnen strikt nageleefd te worden. Gelieve uur van afname en uur van fixatie in te vullen op het aanvraagformulier. Indien dit niet gebeurt

kan een biopt mogelijk te lang worden gefixeerd wat het stellen van een diagnose bemoeilijkt of

eventueel onmogelijk maakt.

6.3 Aanbevelingen i.v.m. staaltransport

Interne stalen:

Gefixeerde stalen van het operatiekwartier: worden door de interne dienst transport naar het labo gebracht.

Stalen van de poliklinieken: worden door de medewerkers van de desbetreffende diensten, door de interne dienst transport of met de buizenpost naar het labo gebracht.

Stalen van het dagziekenhuis: worden door de medewerkers van de desbetreffende dienst naar het labo gebracht of worden opgestuurd met de buizenpost.

Verse stalen voor vriescoupe of speciaal onderzoek: hiervoor wordt telefonisch contact opgenomen met het secretariaat van het labo Anatomo-pathologie. Indien het een vooraf geplande operatie met vriescoupe betreft, dient minstens 24u op voorhand verwittigd te worden! De stalen worden door een persoon van het operatiekwartier naar het labo gebracht.

Externe stalen:

Gefixeerde stalen: worden door een koerier van de externe arts of huisarts naar het ziekenhuis gebracht.

Verse niet gefixeerde stalen: worden door een koerier van de externe arts of huisarts naar het ziekenhuis gebracht. Er dienen hierbij goede afspraken met de koerier gemaakt te worden, gezien de beoordeling zeer sterk bemoeilijkt wordt indien de tijd tussen afname en fixatie méér dan 1 uur is.

Paraffineblokjes en coupes: worden per post of per koerier opgestuurd naar de dienst Pathologische Anatomie, dit in een beschermende enveloppe. Zij moeten vergezeld zijn van een begeleidende brief of correct en volledig ingevuld aanvraagformulier.

Opmerkingen:

Bij ISH voor HER-2 (stalen worden door het labo zelf doorgestuurd): representatief paraffineblokje opsturen. Dit is een paraffineblokje met aanwezige invasieve tumor (cilinder of resectie). Dit dient vergezeld te zijn van een correcte en volledig ingevulde aanvraag (o.a. vermelding van het resultaat van het immunohistochemisch onderzoek van HER-2. Soms gebeurt het dat het blokje wordt opgestuurd alvorens het resultaat van HER-2 bekend is). Deze aanvraag dient gehandtekend te zijn.

Page 10: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 10 van 16

Bij K-RAS analyse (stalen worden door het labo zelf doorgestuurd): representatief paraffineblokje. Dit is een paraffine blokje met aanwezige invasieve viabele tumor, vergezeld van een correcte en volledig ingevulde aanvraag.

7 CRITERIA AANVAARDEN/AFWIJZEN VAN STALEN

In extreme gevallen kan het laboratorium beslissen om het monster af te wijzen en het onderzoek niet uit te voeren. Het staal kan onderzocht worden, enkel en alleen als er voldaan is aan onderstaande criteria:

correct ingevuld aanvraagformulier (zie 3.2)

identificatie staal

aanwezigheid staal

Correcte fixatie- en bewaarcondities

8 DOORLOOPTIJDEN VAN STALEN

Indien stalen vóór 16u45 op het labo aankomen én indien zij voldoende gefixeerd (minimum 6u) zijn, kan in principe de volgende dag een voorlopig resultaat meegedeeld worden. Indien er bijkomende immunohistochemische kleuringen nodig zijn, dient minstens 1 dag extra te worden gerekend. Voor onderzoeken die uitbesteed worden, gelden de doorlooptijden van de betrokken diensten. In normale omstandigheden gelden volgende doorlooptijden (zonder weekends):

Dringende stalen: ASAP (max. 3 werkdagen)

Gewone biopten en resectiestukken: 5 werkdagen

Cytologie, gynaecologische stalen 10 werkdagen

Cytologie, niet-gynaecologische stalen 5 werkdagen

Autopsie: 4 weken

HPV-bepaling: 7 werkdagen

9 INFORMATIE OVER MOLECULAIRE TESTEN

9.1 Hoog risico HPV analyse Deze analyse is een kwalitatieve test voor de detectie van het Humane Papillomavirus in patientenstalen. Deze test maakt gebruik van amplificatie van hoog risico HPV DNA door middel van de PCR en nucleïnezuur-hybridisatie om zodoende het staal te screenen op de aanwezigheid van 14 verschillende types hoog risico HPV. Dit alles gebeurt vol-automatisch op de Cobas x480 en Cobas z480 toestellen (Cobas 4800 platform, Roche Diagnostics). De HPV-test wordt uitgevoerd onder accreditatienorm volgens ISO15189, goedgekeurd door Belac.

certificaatnummer 601-MED

Page 11: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 11 van 16

9.2 Mutatie-analyse testen (K-RAS, EGFR)

Voor het uitvoeren van deze analyses wordt het staal opgestuurd naar het UZ Gent. Voor bijkomende informatie omtrent deze testen wordt verwezen naar de labogids van het labo Anatomopathologie UZ Gent.

10 VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE TESTEN

10.1 Specifieke aanbevelingen i.v.m. stalen voor mutatie-analyse (K-RAS/EGFR)

De mutatie-analyse wordt uitgevoerd door de Dienst Pathologische Anatomie- Laboratorium voor kankerdiagnostiek en pathologie, UZ Gent. Deze analyse gebeurt steeds onder accreditatievoorwaarden volgens de ISO 15189 norm. Wanneer een paraffineblokje (weefselblokje of cytologische celblokje) voor mutatie-analyse aangeboden wordt, dient het vergezeld te zijn van het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier (gebeurt door medewerkers van het labo Anatomo-pathologie van AZ Jan Palfijn Gent). Weefsels dienen gefixeerd te zijn in 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing. Indien er een alternatief fixatief wordt gebruikt, dient dit vermeld te worden op het aanvraagformulier. Stalen voor K-RAS mutatie-analyse komen enkel in aanmerking als er invasief adenocarcinoom aanwezig is. Stalen voor EGFR mutatie-analyse komen in aanmerking als er carcinoom aanwezig is.

10.2 Specifieke aanbevelingen i.v.m. stalen voor ISH (HER-2)

FISH/CISH-onderzoek wordt uitgevoerd door de Dienst Pathologische Anatomie- Laboratorium voor kankerdiagnostiek en pathologie, UZ Gent. Deze onderzoeken gebeuren steeds onder accreditatievoorwaarden volgens de ISO 15189 norm. Paraffineblokjes moeten vergezeld zijn van het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier (gebeurt door medewerkers van het labo Anatomo-pathologie van AZ Jan Palfijn Gent). Er wordt gevraagd naar het type gebruikt fixatief, de fixatieduur en het immunoresultaat van de Neu-kleuring (0, 1+, 2+, 3+).

10.3 Specifieke aanbevelingen i.v.m. stalen HER2 IHC analyse

Weefsels dienen gefixeerd te zijn in 4% neutraal gebufferde formaldehyde oplossing. De fixatie gebeurt minder dan 1 uur na afname. De fixatieduur bedraagt tussen de 6 uur en maximum 72 uur. Stalen voor HER2 IHC analyse komen enkel in aanmerking als er voldoende tumorweefsel aanwezig is.

10.4 Specifieke aanbevelingen i.v.m. huidbiopten voor directe immunofluorescentie (DIF)

Direct immunofluorescentie onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst Pathologische Anatomie, laboratorium voor kankerdiagnostiek en pathologie, UZ Gent. Het transportmedium is te verkrijgen in labo APD AZJP (straat 105). Het medium bevindt zich in de frigo van het sas van het laboratorium, dit zorgt ervoor dat ook na de openingsuren het medium kan afgehaald worden bij dringende onderzoeken.

Na afname wordt het huidbiopt geplaatst in het transportmedium door de afnemer en terug aan het laboratorium anatomopathologie bezorgd. Het laboratorium anatomopathologie zorgt voor het transport van het staal via de bode van het UZ Gent. Dit transport hoeft niet gekoeld te gebeuren als het minder dan één uur onderweg is.

Page 12: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 12 van 16

Naam: transportmedium DIF Inhoud: DIF transportmedium Bewaarconditie: koelkast

10.5 Specifieke aanbevelingen i.v.m. nierbiopten voor directe immunofluorescentie (DIF)

Direct immunofluorescentie onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst Pathologische Anatomie, laboratorium voor kankerdiagnostiek en pathologie, UZ Gent. Het transportmedium is te verkrijgen in labo APD AZJP (straat 105). Het medium bevindt zich in de frigo van het sas van het laboratorium, dit zorgt ervoor dat ook na de openingsuren het medium kan afgehaald worden bij dringende onderzoeken. Na afname wordt het nierbiopt in het juiste transportmedium geplaatst door de afnemer. Het transport naar het laboratorium anatomopathologie UZ Gent wordt geregeld door de afnemer van het biopt. Dit transport hoeft niet gekoeld te gebeuren als het minder dan één uur onderweg is.

Naam: transportmedium nierbiopten Inhoud: transportmedium nierbiopten Bewaarconditie: koelkast

10.6 Specifieke aanbevelingen i.v.m. stalen voor flowcytometrie

Flowcytometrie wordt uitgevoerd door het klinisch labo van het UZ Gent. De stalen dienen afgenomen en getransporteerd te worden in TransFix buizen. De stalen dienen gebracht te worden naar het klinisch labo van het AZJP. Van hieruit gebeurt het transport naar het UZ Gent.

11 DISTRIBUTIE VAN VERSLAGEN Gevalideerde verslagen zijn zowel elektronisch als op papier beschikbaar. Artsen die geabonneerd zijn

op Medibridge krijgen de verslagen elektronisch toegestuurd op het moment van validatie door de

patholoog. Alleen artsen die schriftelijk te kennen gaven geen papieren protocols meer te willen

ontvangen, krijgen geen papieren protocol meer.

Enkel de aanvragende arts en de in ‘Kopie aan:’ vermelde behandelende artsen krijgen een exemplaar van het gevalideerde verslag. Indien een aanvragende arts het verslag ook aan de huisarts wil laten versturen, dient hij de huisarts op het aanvraagformulier te vermelden.

Page 13: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 13 van 16

Niet-aanvragende artsen die niet in ‘Kopie aan:’ op het aanvraagformulier vermeld staan, kunnen het verslag verkrijgen door een schriftelijke aanvraag te richten aan het labo, met vermelding dat het verslag op vraag/met toestemming van de patiënt wordt opgevraagd. Deze procedure is gebaseerd op de richtlijnen van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren. Er worden geen rapporten naar de patiënt verstuurd.

Behalve aan bovenvermelde personen worden vertrouwelijke gegevens nooit aan derden meegedeeld. Er wordt steeds verwezen naar de aanvragende/behandelende arts!

12 SUGGESTIES, VRAGEN OF KLACHTEN? In geval van opmerkingen, klachten, suggesties en/of vragen staan wij steeds tot uw beschikking. Deze informatie kan doorgegeven worden aan één van onze medewerkers. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk feedback te geven. Zie hoofdstuk 1 voor onze contactgegevens.

Page 14: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 14 van 16

BIJLAGE 1: Overzicht van labo’s waarmee samengewerkt wordt Centrum Medische Genetica Gent UZ Gent De Pintelaan 185 9000 Gent Dienst Pathologische Anatomie Laboratorium voor kankerdiagnostiek en pathologie Universitair Ziekenhuis Gent Ingang 23 De Pintelaan 185 9000 Gent Anatomo-Pathologie AZ Sint-Jan AV Ruddershove 10 8000 Brugge Labo voor Pathologische Anatomie en Cytologie AZ Glorieux Glorieuxlaan 55 9600 Ronse

Page 15: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 15 van 16

BIJLAGE 2: Afname gynaecologie stalen

Page 16: Labo Anatomopathologie...Andere cytologische stalen (o.a. urines): fixatie in alcoholisch fixatief (isopropanol 70%) De beste verhouding van het staal tot het fixatief is een 1/1-verhouding:

Labogids - LG (11) Pagina 16 van 16