Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

28
De laatste weken uit het aardse leven van Jezus 27 aquarellen van William Brassey Hole uit een boek uit 1908

description

Dit gratis document bestaat uit afbeeldingen die gaan over de laatste weken uit het aardse leven van Jezus zoals die worden beschreven in de vier evangeliën in de Bijbel. De aquarellen die William Brassey Hole (1842 - 1917) schilderde over het leven van Jezus kunnen uitstekend worden gebruikt op scholen bij de voorbereiding op en viering van Pasen. De platen kunnen vrij worden gebruikt, want het auteursrecht is verlopen. Dit document bevat aquarellen van William Hole over de laatste weken uit het leven van Jezus. De volgende 27 gebeurtenissen komen aan bod. De opwekking van Lazarus, Johannes 11, herdenking op Lazaruszaterdag De intocht in Jeruzalem, Lukas 19: 28 - 44, herdenking op Palmzondag De tempelreiniging, Lukas 19 : 45 - 48, herdenking op maandag in Stille Week Jezus verblijft op de olijfberg, Lukas 18 : 45 - 48, herdenking op dinsdag in Stille Week De voetwassing, Johannes 13 : 1 - 20, herdenking op witte donderdag Instelling van het avondmaal, Lukas 22 : 11 - 13, herdenking op witte donderdag Jezus in de hof van Getsémané, Markus 14 : 32 - 42, herdenking op witte donderdag Judas verraadt Jezus, Lucas 22 : 47 - 53, herdenking op witte donderdag Jezus door Petrus verloochend, Lukas 22 : 54 - 62, herdenking op witte donderdag Jezus bij hogepriester Kajafas, Johannes 18 : 12 - 27, herdenking op witte donderdag Jezus voor Pilatus, Lukas 23 : 1 - 7, herdenking op goede vrijdag Jezus voor Herodes, Lukas 23 : 8 - 12, herdenking op goede vrijdag Jezus opnieuw bij Pilatus, Lukas 23- 13 - 25, herdenking op goede vrijdag Bespotting door soldaten, Matthéüs 27 : 27 - 32, herdenking op goede vrijdag Geseling door soldaten, Matthéüs 27 : 27 - 32, herdenking op goede vrijdag Jezus naar Golgotha geleid, Lukas 23: 26 - 32, herdenking op goede vrijdag Jezus wordt op het kruis bevestigd, Lukas 23 : 33 - 43, herdenking op goede vrijdag Jezus en moordenaars aan het kruis, Lukas 23 : 33 - 43, herdenking op goede vrijdag Jezus sterft aan het kruis, Lukas 23 : 44 - 49, herdenking op goede vrijdag Jezus’ lichaam wordt begraven, Lukas 23 : 50 - 56, herdenking op goede vrijdag Het graf is leeg, Lukas 24 : 1 - 12, herdenking op Paaszondag Petrus en Johannes vinden het graf leeg, Lukas 24 : 1 -12, herdenking op Paaszondag Jezus verschijnt aan Maria Magdalena, Johannes 20 : 15 - 18, herdenking met Pasen Jezus verschijnt aan Emmaüsgangers, Lukas 24 : 13 - 35, herdenking met Pasen Jezus verschijnt aan Thomas, Johannes 20 : 24 - 29, herdenking met Pasen Verschijning aan het meer van Tiberias, Johannes 21 :1 - 14 Jezus vaart naar de hemel, Handelingen 1 : 1 - 11, herdenking op hemelvaartsdag

Transcript of Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Page 1: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

De laatste weken uithet aardse leven van Jezus

27 aquarellen van William Brassey Holeuit een boek uit 1908

Page 2: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

De opwekking van LazarusJohannes 11

Herdenking op Lazaruszaterdag

Page 3: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

De intocht in JeruzalemLukas 19 : 28 - 44

Herdenking op Palmzondag

Page 4: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

De tempelreinigingLukas 19 : 45 - 48

Herdenking op maandag in Stille week

Page 5: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus onderwijst overdag in de tempel en en verblijft ‘s nachts op de Olijfberg

Lukas 19 : 45 - 48Herdenking op dinsdag in Stille week

Page 6: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

De voetwassingJohannes 13 : 1 - 20

Herdenking op witte donderdag

Page 7: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Instelling van het avondmaalLukas 22 : 11 - 38

Herdenking op witte donderdag

Page 8: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus bidt in de hof GethsémaneMarkus 14 : 32 - 42

Herdenking op witte donderdag

Page 9: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Judas verraadt Jezus Lukas 22 : 47 - 53

Herdenking op witte donderdag

Page 10: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus door Petrus verloochend Lukas 22 : 54 - 62

Herdenking op witte donderdag

Page 11: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus bij de hogepriester Kajafas Johannes 18 : 12 - 27

Herdenking op witte donderdag

Page 12: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus voor Pilatus Lukas 23 : 1 - 7

Herdenking op goede vrijdag

Page 13: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus voor Herodes Lukas 23 : 8 - 12

Herdenking op goede vrijdag

Page 14: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus opnieuw bij Pilatus Lukas 23 : 13 - 25

Herdenking op goede vrijdag

Page 15: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Bespotting door Romeinse soldaten Matthéüs 27 : 27 - 32

Herdenking op goede vrijdag

Page 16: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Geseling door Romeinse soldaten Matthéüs 27 : 27 - 32

Herdenking op goede vrijdag

Page 17: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus naar Golgotha geleid Lukas 23 : 26 - 32

Herdenking op goede vrijdag

Page 18: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus wordt op het kruis bevestigd Lukas 23 : 33 - 43

Herdenking op goede vrijdag

Page 19: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus en moordenaars aan het kruis Lukas 23 : 33 - 43

Herdenking op goede vrijdag

Page 20: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus sterft aan het kruis Lukas 23 : 44 - 49

Herdenking op goede vrijdag

Page 21: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus’ lichaam wordt begraven Lukas 23 : 50 - 56

Herdenking op goede vrijdag

Page 22: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Het graf is leeg Lukas 24 : 1 - 12

Herdenking op Paaszondag

Page 23: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Petrus en Johannes vinden het graf leeg Lukas 24 : 1 - 12

Herdenking op Paaszondag

Page 24: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus verschijnt aan Maria Magdalena Johannes 20 : 15 - 18

Herdenking met Pasen

Page 25: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus verschijnt aan de Emmaüsgangers Lukas 24 : 13 - 35

Herdenking met Pasen

Page 26: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus verschijnt aan Thomas Johannes 20 : 24 - 29

Herdenking met Pasen

Page 27: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Verschijning aan het meer van Tiberias Johannes 21 : 1 - 14

Page 28: Laatste weken uit het aardse leven van Jezus, aquarellen William Brassey Hole

Jezus vaart naar de hemel Handelingen 1 : 1 - 11

Herdenking op Hemelvaartsdag