KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP Zij verwacht een moedige politie die in actie komt om de burgers

download KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP Zij verwacht een moedige politie die in actie komt om de burgers

of 122

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP Zij verwacht een moedige politie die in actie komt om de burgers

 • Kwartiermaker Nationale Politie

  ONTWERPPLAN NATIONALE POLITIE

  KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

  KNP

 • ONTWERPPLAN NATIONALE POLITIE Status: definitief Datum: januari 2012

 • - Waakzaam en dienstbaar -

  Ontwerpplan Nationale Politie 2

  Inhoudsopgave

  INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................2 1 INLEIDING.................................................................................................................................5

  1.1 CONTEXT ONTWERPPLAN......................................................................................................5 1.2 DOEL ONTWERPPLAN ...........................................................................................................6 1.3 SCOPE ONTWERPPLAN .........................................................................................................6 1.4 WETTELIJKE KADERS ............................................................................................................7 1.5 OPBOUW EN LEESWIJZER ......................................................................................................8

  2 DE NATIONALE POLITIE ..........................................................................................................9 2.1 INLEIDING ............................................................................................................................9 2.2 MISSIE - WAAKZAAM EN DIENSTBAAR ......................................................................................9 2.3 VISIE.................................................................................................................................10 2.4 KERNWAARDEN ..................................................................................................................13 2.5 CULTUUR, GEDRAG EN LEIDERSCHAP....................................................................................13 2.6 VERANDERSTRATEGIE VORMING NATIONALE POLITIE..............................................................16

  3 STRATEGISCHE THEMA’S EN ONTWERPPRINCIPES..........................................................19 3.1 INLEIDING ..........................................................................................................................19 3.2 STRATEGISCHE THEMA’S OPERATIËN....................................................................................19 3.3 STRATEGISCHE THEMA’S BEDRIJFSVOERING..........................................................................25 3.4 ONTWERPPRINCIPES...........................................................................................................27

  4 PROCESSEN...........................................................................................................................29 4.1 INLEIDING ..........................................................................................................................29 4.2 SAMENWERKING EN OP- EN AFSCHALEN ................................................................................29 4.3 INTAKE ..............................................................................................................................31 4.4 NOODHULP ........................................................................................................................32 4.5 HANDHAVING .....................................................................................................................32 4.6 OPSPORING .......................................................................................................................33 4.7 INFORMATIE- EN INTELLIGENCE ............................................................................................36 4.8 BEDRIJFSVOERING..............................................................................................................36

  5 ORGANISATIESTRUCTUUR...................................................................................................40 5.1 INLEIDING ..........................................................................................................................40 5.2 HOOFDSTRUCTUUR VAN HET KORPS.....................................................................................40 5.3 ONTWERP VAN DE REGIONALE EENHEDEN .............................................................................41

  5.3.1 Hoofdstructuur van de regionale eenheid .....................................................................41 5.3.2 Basisteams ..................................................................................................................42 5.3.3 Districten......................................................................................................................43 5.3.4 Regionale diensten ......................................................................................................44 5.3.5 Leiding regionale eenheid ............................................................................................48

  5.4 ONTWERP VAN DE LANDELIJKE EENHEID ................................................................................49 5.4.1 Hoofdstructuur van de landelijke eenheid .....................................................................49 5.4.2 Landelijke diensten ......................................................................................................50 5.4.3 Leiding landelijke eenheid ............................................................................................52

  5.5 ONTWERP VAN DE BEDRIJFSVOERING ...................................................................................53 5.5.1 Hoofdstructuur van de Bedrijfsvoering..........................................................................53 5.5.2 Politiedienstencentrum .................................................................................................53 5.5.3 Eenheden ....................................................................................................................54

  5.6 ONTWERP VAN DE KORPSLEIDING ........................................................................................55 5.6.1 De Korpsleiding............................................................................................................55 5.6.2 Korpsstaf .....................................................................................................................55

 • - Waakzaam en dienstbaar -

  Ontwerpplan Nationale Politie 3

  6 STURING IN HET KORPS .......................................................................................................57 6.1 INLEIDING ..........................................................................................................................57 6.2 STURING OP DE UITVOERING ................................................................................................57 6.3 STURING OP DE BEDRIJFSVOERING ......................................................................................60 6.4 KWALITEIT EN INNOVATIE .....................................................................................................63

  7 MEDEWERKERPARTICIPATIE, MEDEZEGGENSCHAP EN COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING .............................................................................................................64

  7.1 INLEIDING ..........................................................................................................................64 7.2 MEDEWERKERPARTICIPATIE.................................................................................................64 7.3 MEDEZEGGENSCHAP ..........................................................................................................64 7.4 CENTRAAL GEORGANISEERD OVERLEG POLITIE (CGOP) .......................................................65

  BIJLAGEN .......................................................................................................................................66 1. BEGRIPPENLIJST.....................................................................................................................66 2. LIJST VAN GEHANTEERDE AFKORTINGEN....................................................................................70 3. OVERLAPPENDE VERANTWOORDELIJKHEIDSNIVEAUS CRIMINALITEITSVELDEN ................................72 4. TABEL VERDELING OPERATIONELE TAKEN EENHEDEN ..................................................................73 5. TABEL VERDELING TAKEN BOVENREGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN...................................76 6. NAAMGEVING EENHEDEN .........................................................................................................78 7. TABEL VERDELING UITVOERING BEDRIJFSVOERINGSPROCESSEN..................................................79 8. TABEL VERDELING TAKEN TUSSEN KORPSSTAF EN ANDERE EENHEDEN .........................................81 9. PROGRAMMAPLAN ..................................................................................................................84

 • - Waakzaam en dienstbaar -

  Ontwerpplan Nationale Politie 4

  WAAKZAAM EN DIENSTBAAR

  De politie dient de publieke zaak. Als zwaardmacht van de overheid biedt de politie in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag bescherming, bestrijdt zij onrecht en draagt zij bij aan een goed functionerende rechtsstaat. Van oudsher vertegenwoordigt de politie de morele waarden van de rechtsstaat. De politie bindt en reguleert de samenleving door ‘ontsporingen’ - van burenruzies tot het optreden van criminel