Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake · PDF file Kwartaalrapportage Gemeentelijke...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake · PDF file Kwartaalrapportage Gemeentelijke...

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake Gemeente Almere

  1e kwartaal 2017

  Pagina 1

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake Gemeente Almere

  1e kwartaal 2017

  Pagina 2

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding………………………………………………………………..3 2 Cijferoverzichten……………………………………………………..4 3 Actualiteiten…………………………………………………………..6 4 Diensten………………………………………………………………..7

  4.1 Sociaal Domein……………………………………………………7 4.2 Plangroep…………………………………………………………..13 4.3 Stedelijke Ontwikkeling………………………………………..13 4.4 Stadsbeheer……………………………………………………….14 4.5 Publiekszaken……………………………………………………..17

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake Gemeente Almere

  1e kwartaal 2017

  Pagina 3

  1. Inleiding

  Voor u ligt de kwartaalrapportage van het eerste kwartaal in 2017. In deze rapportage geeft

  de Ombudsman Metropool Amsterdam (verder Ombudsman) de cijfers over het eerste

  kwartaal van 2017 weer. Het aantal klachten dat is binnen gekomen in het eerste kwartaal

  van 2017 is lichtelijk gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. Net als in de

  voorgaande kwartalen gaan de meeste binnengekomen verzoeken over het Sociaal

  Domein. Het aantal klachten over het Sociaal Domein is ook licht gestegen ten opzichte van

  het vorige kwartaal. De Ombudsman is erg te spreken over de aanzienlijke daling van het

  aantal klachten over Stadsbeheer. Het aantal verzoeken dat betrekking heeft op deze

  dienst is gehalveerd ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal klachten over de

  dienst Stedelijke ontwikkeling zijn iets gestegen.

  Wat opvalt is de hoeveelheid doorzendingen, doorverwijzingen en warme overdrachten die

  de Ombudsman heeft gedaan in het eerste kwartaal. Bij 16 van de 40 binnengekomen

  verzoeken heeft de Ombudsman terugverwezen of overgedragen aan de gemeente

  Almere. Hoewel de Ombudsman over het algemeen tevreden is over de samenwerking bij

  deze overdracht, vraagt hij zich wel af wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Mogelijk

  zegt dit iets over de vindbaarheid van de gemeente, of het vertrouwen dat burgers hebben

  in de gemeente Almere. De Ombudsman constateert daarbij dat algehele de communicatie

  van de gemeente Almere met burgers nog verbetering behoeft. In de rapportage over het

  laatste kwartaal van 2016 merkte de Ombudsman al op dat meerdere burgers klagen over

  het uitblijven van een reactie op een vraag of verzoek en over onduidelijke communicatie

  door de gemeente.1

  Mede gelet op het voorgaande constateert de Ombudsman dat de cultuurverandering waar

  de gemeente Almere op inzet nog niet in alle echelons van de gemeente door komt. De wil

  tot verandering merkt de Ombudsman wel, zo ook in de samenwerking met de

  klachtencoördinatoren van verschillende diensten. De onderzoekers van de Ombudsman

  ervaren het als prettig wanneer de klachtencoördinatoren een rol innemen als sparrings-

  en/of signaleringspartner. In een aantal zaken ziet de Ombudsman een ontwikkeling waar

  verzoekers worden uitgenodigd voor een gesprek om te kijken wat de gemeente wel kan

  betekenen, in plaats van de burger te wijzen op de regels en standaardprocedures. Dit is

  een ontwikkeling die de Ombudsman van harte aanmoedigt.2 De Ombudsman hoopt dat de

  klachtencoördinatoren een onafhankelijke positie genieten waarbij zij de mogelijkheid

  hebben om een afdeling aan te spreken wanneer zij van mening zijn dat de klacht niet naar

  behoren wordt afgehandeld.

  1 Zie ook Q-rap 2016 nr. 4, p. 6

  2 Zie ook zaak 3169 en 3229 van deze Q-rap, onder binnengekomen verzoeken.

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake Gemeente Almere

  1e kwartaal 2017

  Pagina 4

  2. Cijferoverzichten Tabel 1: Cijfers eerste kwartaal 2017

  Almere 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

  Sociaal Domein 21 - - - 21

  Publiekszaken 7 - - - 7

  Stadsbeheer 8 - - - 8

  Stedelijke Ontwikkeling 4 - - - 4

  Programmabureau Stad 0 - - - 0

  Totaal 40 - - - 40

  Tabel 2: Cijfers 2016

  Almere 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

  Sociaal Domein 28 23 28 19 98

  Publiekszaken 10 2 6 12 30

  Stadsbeheer 13 12 11 16 52

  Stedelijke Ontwikkeling 3 3 5 2 13

  Programmabureau Stad 0 0 1 0 1

  Totaal 54 40 51 49 194

  Figuur 1: Percentages ingekomen verzoeken per dienst

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake Gemeente Almere

  1e kwartaal 2017

  Pagina 5

  Figuur 2: Overzicht stijging/daling ingekomen verzoeken per dienst ten opzichte van vorig kwartaal

  Figuur 3: Verhouding overdracht ten opzichte van overig onderzoek

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake Gemeente Almere

  1e kwartaal 2017

  Pagina 6

  3. Actualiteiten

  Overleg Arre Zuurmond en Frank Weerwind

  Op 27 februari 2017 hebben Ombudsman Arre Zuurmond en burgemeester Frank Weerwind

  met elkaar gesproken in het kader van een nadere kennismaking. In dit gesprek kwam

  onder meer de werkwijze van de Ombudsman aan bod. Hoe onderscheidt Ombudsman

  incidenten van structurele problemen binnen een organisatie? Wat valt de Ombudsman

  daarbij op als het gaat om de gemeente Almere?

  De Ombudsman constateert dat de houding van Almere ten opzichte van zijn burgers soms

  nog erg formalistisch is. Er mag meer gekeken worden naar wat de burger nodig heeft en

  wat de gemeente daarin kan betekenen. De Ombudsman ziet dat de gemeente Almere hier

  wel erg mee bezig is, maar dat men nog steeds te veel nadruk legt op de rechtmatigheid

  van besluiten en handelen. De Ombudsman denkt dat dit komt doordat ambtenaren in

  deze betreffende gevallen soms nog te veel op het systeem vertrouwen. De Ombudsman

  begrijpt het belang van regels en processen. Desalniettemin vindt de Ombudsman dat de

  gemeente Almere meer gebruik mag maken van zijn discretionaire bevoegdheid. De

  Ombudsman heeft er alle vertrouwen in dat de burgemeester in zijn coördinerende taak de

  lat hoog wil leggen voor wat betreft de dienstverlening, maar tegelijkertijd ook de ruimte en

  het geduld biedt aan zijn ambtenaren om hier in te groeien.

  Het LVB-project 3

  Het LVB-project in opdracht van wethouder Froukje de Jonge is vanaf 1 januari 2017

  officieel gestart.4 Inmiddels heeft plaatsvervangend Ombudsman Anne Martien van der

  Does al met verschillende instanties en organisaties gesproken die werken met deze

  doelgroep. Zo is zij aangeschoven bij het overleg van de werkgroep LVB en heeft ze een

  bezoek gebracht aan de terugkomdag van oud-leerlingen van Praktijk Onderwijs Almere.

  Via deze bijeenkomsten beoogt Anne Martien van der Does ook in contact te komen met

  mensen van de doelgroep. Waar nodig houdt de Ombudsman contact en volgt of helpt de

  mensen verder met eventuele problemen. Verder vraagt ze ook hun kijk op wat de

  hulpverlening of de gemeente eventueel anders zou kunnen doen. Een aantal zaken dat

  reeds aan de orde is gekomen zijn onder andere de noodzaak van een waakvlamcontact,

  het praten en beslissen mét, in plaats van over de doelgroep, maar ook de problemen rond

  bewindvoerders.

  Gemeente-brede reorganisatie in Almere

  In maart werd de Ombudsman gebeld door Wethouder de Jonge met de mededeling dat,

  onder andere naar aanleiding van verschillende aanbevelingen van de Ombudsman, de

  gemeente overgaat tot een reorganisatie. Deze reorganisatie moet er voor zorgen dat de

  cultuurverandering binnen de gemeente Almere verder kan worden doorgezet. Ook moet

  dit er voor zorgen dat er bij sociale dossier minder overdrachtsmomenten plaats vinden.

  Bespreking jaarbeschouwing 2015

  Donderdag 26 januari heeft de Ombudsman met de gemeente Almere zijn

  jaarbeschouwing over 2015 besproken.

  3 Licht Verstandelijk Beperkten

  4 Zie ook Q-rap 2016 nr. 4, Actualiteiten: LVB-Project, p. 5

 • Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake Gemeente Almere

  1e kwartaal 2017

  Pagina 7

  4. Samenvatting binnengekomen verzoeken 4.1. Sociaal Domein

  4.1.1. Werk en Inkomen 3496 Afwijzing aanvulling bijstand voor jong samenwonend stel Een jong stel woont vanaf 2015 samen in Almere en zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering die lager ligt dan de norm voor een alleenstaande. De ouders van de jonge vrouw zijn tot haar 21e financieel verantwoordelijk voor haar geweest, maar zijn niet langer in staat haar financieel te ondersteunen. Ze doen een aanvraag voor aanvulling van bijstand, maar deze wordt afgewezen, ook na bezwaar. In de beslissing op bezwaar wordt de ‘noodzaak