KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen...

of 20 /20
KWARTAAL RAPPORT Groep Hesters Invest 3 e kwartaal 2018

Embed Size (px)

Transcript of KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen...

Page 1: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

KWARTAALRAPPORTGroep Hesters Invest

3e kwartaal 2018

Page 2: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien
Page 3: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

INLEIDING Op weerkundig vlak heeft dit derde kwartaal uitstekend gescoord. De mooie zomer zal nog lang in ons geheugen gegrift staan maar inzake resultaten oogden de voorbije 3 maanden iets minder zonnig.

Een ander historisch gegeven werd in september herdacht. Het was immers 10 jaar geleden dat Lehman Brothers ter ziele ging en de daarbij gepaarde globale perikelen kunnen we ons maar al te goed herinneren. De groei van de meeste getroffen landen ligt nog steeds onder het niveau van vóór de crisis. Een belangrijke reden hiervoor ligt onder meer in de terugval van de investeringen en de vermindering van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, vooral in de westerse landen. Eén van de logische neveneffecten is de stijgende inkomensongelijkheid die, volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), mee de oorzaak is van het groeiend populisme en protectionisme.

De voorbije 10 jaar bewijst echter ook dat er in moeilijke periodes rendement gehaald kan worden. Wie het voorbije decennium langs de kant bleef staan en zijn/haar geld niet investeerde of belegde, heeft daar tot op dag van vandaag nog steeds spijt van. De reden hiervoor is eenvoudig want het basisprincipe op de (middel)lange termijn blijft altijd gelden: als bedrijven niet méér zouden verdienen dan wat een staatsobligatie opbrengt, zouden ondernemers ophouden te ondernemen.Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren.

De voorbije 10 jaar bewijst dat er ook in moeilijke periodes rendement gehaald kan worden.

Het 'Financial District'

in Londen

Ñ

Page 4: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

GLOBAALDe eerste jaarhelft kende een zeer volatiel verloop en de aanvang van het 2e gedeelte lijkt in dezelfde richting te gaan. Vooral de Amerikaanse president Trump trok, en doet dat nog steeds, de nodige aandacht. Het aankondigen van invoerheffingen voor zowat alle handelspartners zorgde voor nogal wat nervositeit. Het NAFTA-akkoord, al meer dan 24 jaar de handelsovereenkomst met Canada, werd beëindigd en in de plaats ervan kwam een nieuw en aangepast akkoord waarin zowel Canada als Mexico betrokken waren. Dit akkoord dient wel nog goedgekeurd te worden in het Amerikaans Congres in 2019. Ook de Amerikaans-Europese verhouding kende haar moeilijke momenten, maar hier werd bij aanvang van de zomer vrij snel tot een overeenkomst gekomen. Wat echter moeilijker te beheersen valt en een grotere impact heeft op onze globale economie is de mogelijke dreiging van een handelsoorlog met China. De 2 grootste economieën ter wereld die wederzijds dreigen met protectionistische maatregelen door op allerhande goederen importheffingen te genereren, zorgen voor heel wat schommelingen op de financiële markten. De Verenigde Staten trachten zoete broodjes te bakken met zowel Japan als met het Koreaanse schiereiland – u herinnert zich de bemiddelingen van de VS in de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea – in een poging om hun invloedssfeer in de regio uit te breiden. Anderzijds blijft China hard werken aan de relatie met zijn omliggende handelsgebieden en rekent erop te kunnen profiteren van de Amerikaanse protectionistische houding om zijn invloedssfeer uit te breiden. President Trump speelt een gedurfd spel, maar hij is tevens een succesvol zakenman. In zijn achterhoofd weet hij als geen ander dat een handelsoorlog er nog nooit toe geleid heeft dat de rijkdom van de landen die eraan deelnemen toeneemt.

President Trump speelt een gedurfd spel.

Alles wat de Amerikaanse president doet, trekt steeds de nodige aandacht.

Page 5: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

VERENIGDE STATENDe Amerikaanse Centrale Bank (FED) lijkt zich geen zorgen te maken over de mogelijke handelsoorlog. Voorzitter Powell uitte eerder deze zomer wel kritiek op het Amerikaanse protectionistische beleid, maar laat zich verder niet leiden door de politieke agenda. Hij heeft duidelijk meer vertrouwen in de economische cijfers dan in academische modellen en is positief over de Amerikaanse economie voor de komende 2 jaar. De FED is dan ook van plan haar rentebeleid door te zetten. Na de 3e stijging van de belangrijkste rentevoet in september voorziet zij een verdere verhoging in december in een verder streven naar maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit. De krappe arbeidsmarkt is tevens goed voor de consumptie en dus aandrijving voor de economie. Enige kanttekening die we hierbij dienen te maken is dat door diezelfde krappe arbeidsmarkt de lonen stijgen en bijgevolg ook de inflatie zou kunnen aanwakkeren. Mede door het toegekende belastingvoordeel zijn de Amerikaanse bedrijfsresultaten uitstekend. Het is zelfs zo dat de bedrijfswinsten het voorbije jaar sterker zijn gestegen dan de Amerikaanse aandelenmarkt, wat resulteert in een daling van de waarderingen (= zg. derating effect). Hieruit kan afgeleid worden dat de aandelen weliswaar niet goedkoop noteren, maar zeker niet te duur geprijsd zijn. Medeverantwoordelijk voor de stevige marktprestaties zijn de technologiewaarden. Critici poneren dat 70% van de stijging in de belangrijke S&P 500 index toe te schrijven is aan Amazon, Netflix en Microsoft. Daartegenover staat dat de Russell 2000 index, die enkel kleinere Amerikaanse aandelen omvat, het voorbije jaar rond de 20% won en dus de stelling van de critici sterk nuanceert.

VoorzitterPowell laat zich niet leiden door de politieke agenda.

Hij heeft duidelijk meer vertrouwen in de economische cijfers dan in academische modellen voor de komende twee jaar.

Page 6: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Europa noteert een grote achterstand op de VS.

EUROPAAls we dichter bij huis kijken, stellen we vast dat Europa het heel wat minder goed doet. Prestaties van -4% tot zelfs -6,5% duiden op een hemelsbreed verschil met de VS. Nochtans zijn de fundamenten op het Europese continent goed en dit zowel voor de zowel de groei- als de werkloosheidscijfers. De mogelijke handelsoorlog met de VS lijkt afgewend.

Hoe komt het dan dat we dergelijke grote achterstand noteren op de VS? Ten eerste kennen we in Europa geen megasterren zoals Apple, Netflix, Google en dergelijke. Bovendien heeft technologie op de Amerikaanse markt een veel belangrijker deel (27%) dan op de Europese markt (8%). Ten tweede presteren de Europese bankaandelen zeer slecht tegenover hun Amerikaanse collega’s. De Amerikanen hebben immers een veel snellere en diepgaandere opkuis doorgevoerd dan de Europeanen. Vervolgens speelt het wisselkoerseffect €/$ voor de Europese dollargevoelige bedrijven mee, wat een druk op de winsten van pakweg 5 à 6% teweeg brengt. Ten slotte vormt de begroting van de derde grootste Europese economie Italië een mogelijk probleem. Illustratief hiervoor is dat de 10 jaarrente er ondertussen gestegen is tot ver boven de 3%, daar waar in Duitsland dezelfde rente minder dan 0,50% bedraagt.De moeilijke onderhandelingen inzake een harde of een zachte “Brexit” doen ook geen goed aan het vertrouwen op de beurs.

Hieruit mogen we niet concluderen dat de toekomst er somber uitziet. Eerder gaven we al aan dat de onderliggende Europese cijfers helemaal niet slecht zijn en dat wordt ook zo aangegeven door de Europese Centrale Bank (ECB). Rekening houdend met de economische gegevens verwacht voorzitter Mario Draghi een stabiele inflatie van rond de 1,7% tot en met 2020. De goede indicaties zijn tevens de redenen waarom de maandelijkse ondersteuning vanaf oktober terug-gebracht wordt naar 15 miljard euro in plaats van 30 miljard en dit tot het einde van dit jaar. Vanaf 2019 stelt de ECB dat de genomen maatregelen niet meer nodig zijn maar geeft wel aan dat de belangrijkste rentevoet niet eerder zal opgetrokken worden dan in de 2e jaarhelft van volgend jaar. De Europese waarden zijn laag gewaardeerd en meer en meer beheerders, o.a. Banque de Luxembourg Investments, geven stilaan de Europese aandelen iets meer weging in hun portefeuilles.

De moeilijke onderhandelingen inzake een harde of een zachte “Brexit” doen geen goed aan het vertrouwen op de beurs.

Page 7: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Dat de dollar en de stijgende Amerikaanse rente haar gevolgen heeft, komt sterk tot uiting in de waardering van de groeilanden. Het aanzuigeffect van de USD heeft als gevolg dat meer kapitaal wordt onttrokken uit diezelfde opkomende landen en als we daarbij rekening houden met de dalende grondstoffenprijzen, dikwijls hun belangrijkste inkomstenbron, dan weten we dat het geen eenvoudige zaak is.

Een apart verhaal wordt geschreven door Turkije waar president Erdogan zich verzet tegen de verhogen van de centrale rente omdat hij ervan uitgaat dat dit een verhoging van de prijzen met zich meebrengt. Dit gaat in tegen iedere economische wetmatigheid aangezien renteverhogingen de inflatie tegenwerken en zo prijsstijgingen drukken. Gelukkig trekt de Centrale Bank zich daar weinig van aan en verhoogt het de rente van 17,75% naar 24%. Met een inflatie van 18% is dit meer dan nodig…

Sommige analisten vrezen voor besmettingsgevaar naar de Europese markt toe maar dit lijkt toch een brug te ver te zijn. We mogen trouwens de gebeurtenissen in bepaalde groeilanden zoals Venezuela, Argentinië of Zuid-Afrika niet als een algemene trend beschouwen. De landen met een hoge schuldgraad en hoge blootstelling aan vreemde valuta worden het hardst getroffen.

OPKOMENDE LANDENEr zijn echter een voldoende aantal positieve factoren die het vertrouwen in de opkomende economieën kunnen herstellen. In hun snelle economische ontwikkeling is het niet verwonderlijk en zelfs inherent dat er af en toe een terugval is. Op lange termijn zal het economisch zwaartepunt sowieso richting groeilanden opschuiven waarbij hun relatief belang enkel toeneemt, zoals ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn laatste rapport duidelijk tot uiting brengt.

Anders gesteld, momenteel zijn de waarderingen heel laag en de opkomende landen groeien algemeen gezien dubbel zo snel als de ontwikkelde landen.

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de aandelenmarkten hoogstwaarschijnlijk volatiel blijven. Boodschap is om in onze portefeuilles een goede spreiding aan te houden waarbij er weinig correlaties zijn. Waardeaandelen genieten hierbij de voorkeur want hierbij gaan we uit van een normalisering op iets langere termijn.

Het economische zwaartepunt verschuift richting groeilanden.

De opkomende landen groeien algemeen gezien dubbel zo snel als de ontwikklede landen.

Page 8: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

OBLIGATIEMARKTEen heel ander verhaal valt te noteren op de obligatiemarkt. De potentiële handelsoorlog, de onzekerheid omtrent de Brexit en de moeilijkheden rond de Italiaanse begroting kunnen hier nog voor grote turbulentie zorgen. Daarenboven blijven de geboden rendementen voor obligaties met weinig risico uiterst laag. Bijgevolg is het voor de zeer defensieve belegger een grote uitdaging om enig rendement te halen.

In principe zou het goud hier voor enige houvast moeten zorgen maar het heeft dit jaar opnieuw(!) niet de status van veilige haven kunnen waarmaken. De onderliggende reden zou kunnen zijn dat goud geen rente oplevert en Amerikaans staatspapier wel.

CONCLUSIEBesluitend kunnen we stellen dat we om rendement te genereren wellicht meer moeten openstaan voor bedrijven die energiebesparende oplossingen zoeken of die inspelen op duurzaamheid onder het ESG-motto. ESG staat voor Environmental, Social en Governance en houdt in dat factoren als energieverbruik, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden getoetst bij de selectie van de bedrijven of fondsen welke in de portefeuille opgenomen kunnen worden.

Ook kunnen participaties in Westerse groeilanden en in grondstoffen weer mogelijk gemaakt worden, al zullen de verwachtingen weliswaar iets lager uitvallen door de stijgende Amerikaanse rente. De verstrakking echter van het monetair beleid in de VS, het Verenigd Koninkrijk en in latere fase van de ECB stemmen ons positief. ■

We moeten openstaan voor bedrijven die inspelen op duurzaamheid.

Page 9: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

GEÏNVESTEERD BLIJVEN OF BLIJVEN INVESTEREN IS ALTIJD GOED.ZEKER BIJ GEMENGDE FONDSEN.

AandelenfondsenObligatiefondsenCashfondsen

>= 40% obligatiefondsen of gelijkgesteld

Actuariële rendementen op jaarbasis

IRON SOLID

2013 3,38% 7,27%

2014 3,92% 7,90%

2015 0,97% 7,47%

2016 0,46% 0,04%

2017 5,64% 13,23%

gemiddeld 2,93% 6,30%

PRESTATIESSOLID & IRON VAN 2013 TOT 2017

Page 10: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Diamond is ons jongste fonds en wordt gekenmerkt door een zeer lage volatiliteit. Om dit te bewerkstelligen dienen we voor minstens 70% belegd te zijn in obligaties of vastrentende effecten. Wetende dat er op dit moment in dit segment geen of zelfs negatieve rendementen te noteren vallen is het geen sinecure om hierin succesvol te zijn. Als cashfonds kan Carmignac Capital Plus voor enige stabiliteit zorgen maar het kan niet de bedoeling zijn dat we voor dit gedeelte volledig in het bewuste fonds beleggen.

Ook hier bieden Europese waarden te weinig. Michael Hasenstab, hoofd beleggingen bij Templeton, wereldspeler in vermogensbeheer, gaat zelfs verder en mijdt bedrijfsobligaties omdat overheidsobligaties uit opkomende landen goedkoper zijn en betere kansen bieden. Ook beleggen in obligaties in lokale munten uit deze landen biedt kansen maar dan wel onder de voorwaarde dat het dollarrisico voldoende wordt afgedekt.

Mogelijkheden worden ook geboden door landen waar de ESG-scores sterk kunnen verbeteren. Zoals in de inleiding wordt vermeld, zullen de aangehaalde factoren belangrijker worden naarmate de tijd vordert.

Inventariswaarde 2/10/2018 IW = € 47,60

Risicoklasse 2

>=70% obligatiefondsen of gelijk-gesteld

AandelenfondsenINFOFICHEOKTOBER 2018

FONDSEN IN FONDSEN OUTTempleton Global Bond Robeco Consumer Trends Equities

Templeton Global Total Return SLI Global Opportunities Smaller Companies

M&G Global Macro Bond JP Morgan Global Macro C

Flossbach von Storch Multiple Opportunities

Page 11: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Obligaties 32,5%

Cash 36%

VS 45%

Emerging 29%

Azië 3%

EU 17%

Japan 1%

SAMENSTELLING GEOGRAFISCHE VERDELING

FONDSEN

RENDEMENTEN

Aandelen 30%1,5%

36%

32,5%

30%

5%

17%

3%

29% 45%

40%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Threadneedle Global Focus Acc $ 10%

Templeton Global Total Return 10%

Morgan Stanley Glob Opport Fund $ 10%

Templeton Global Bond 10%

FlossbachvStorch Multiple Opportunity 10%

Tijdens het eerste jaar na opstart van het fonds worden er geen geannualiseerde rendementen berekend. Voor de opvolging van uw rendement verwijzen wij ondertussen naar de inventariswaarde zoals op de vorige pagina vermeld.

M&G Global Macro Bond 10%

Overige 1,5%

Overige 5%

Carmignac Capital Plus 40%

Page 12: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Gezien de precaire situatie van obligaties hebben we voor het vastrentend gedeelte grotendeels gekozen voor Carmignac Capital Plus, wat de nodige stabiliteit bracht. Dit fonds geniet de status van een lage risicoklasse en belegt voornamelijk in vastrentende effecten die weinig of niet gevoelig zijn aan renteverhogingen. Anderzijds geeft een cashpositie de mogelijkheid dat we snel kunnen inspelen op opportuniteiten.

Die zijn echter weinig voorhanden in die zin dat in het obligatiegedeelte enkel rendement valt te halen in bedrijven of regio’s met meer risico en dat is wat we dienen te vermijden om onze volatiliteit in de IRON portefeuille laag te houden. Het aandelengedeelte hebben we ook hier ingevuld met het thema technologie in het achterhoofd, Candriam Equities Robotics & Innovation Technlology Fund is hier een voorbeeld van.

Verder hebben we onze wegingen in Europa verminderd door het fonds Keren Essentiel te arbitreren. Daarnaast hebben we ook hier de €/$ verhouding naar een evenwicht gebracht om het valutarisico in te perken.

Inventariswaarde 2/10/2018IW = € 60,64YtD = 0,86%

Risicoklasse 3

>=40% obligatiefondsen of gelijk-gesteld

Aandelenfondsen

FONDSEN IN FONDSEN OUTThreadneedle Global Focus $ Threadneedle Global Focus €

Candriam Equities Robotics & Innovation Technology Fund $

Keren Essentiels

Morgan Stanley Global Opportunities $ Candriam Equities Robotics & Innovation Technology Fund €

Morgan Stanley Global Opportunities €

INFOFICHEOKTOBER 2018

Page 13: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Obligaties 10,5%

VS 64%

Emerging 13,50%

Azië 3,5%

EU 16%

Japan 3%

SAMENSTELLING GEOGRAFISCHE VERDELING

FONDSEN

RENDEMENTEN

Aandelen 60%

10,5%

60%

29,5%

64%

16%

13,5%

3% 3,5%

40%

10% 10%

10%

10%

10%

! "#$"%&' (

(

5%5%

Actuarieel rendement (op jaarbasis) d.d. 2/10/2018

1 jaar 3 jaar 5 jaar

2,19% 3,79% 2,84%

Cash 29,5%

Candriam Eq Robot & Innov Tech $ 10%

Morgan Stanley Glob Opportunities $ 10%

Candriam Eqs Biotechnology Fund $ 5%

Rothschild R Valor F 10%

Robeco Global Cons Trends Eq 10%

Threadneedle Global Focus Acc $ 10%

Carmignac Capital Plus 40%

Franklin T Technology Fund $ 5%

Page 14: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

INFOFICHEOKTOBER 2018

Net als de meeste indices heeft ook SOLID te lijden onder de onzekerheden van de voorbije maanden. Zowel de MSCI Europe, MSCI Emerging als onze eigenste Bel 20 noteren sterk negatief:

MSCI Europe -5,64%MSCI Emerging -7,68%Bel 20 -6,85%MSCI World +3,81%

De MSCI World deed het een stuk beter, maar dit was bijna uitsluitend te wijten aan de goed presterende Amerikaanse beurs.We hebben onze weging in Europa verminderd ten voordele van de Verenigde Staten, wat een goede beslissing was. De vrees voor de perikelen van Trump zorgde ervoor dat we dit niet eerder deden.

De verdere vermindering van onze posities in de opkomende markten naar aanleiding van de stijgende Amerikaanse rentes stabiliseerde onze portefeuille. Het zijn echter vooral onze technologieaandelen die uitstekend presteerden: Franklin Templeton Technology Fund, Candriam Equities Robotics & Innovation Technology Fund of Pictet Robotics zijn daar enkele voorbeelden van.

We blijven nog steeds sterk overtuigd om te beleggen in bepaalde themafondsen zoals Pictet Timber en Candriam Equities Biotechnology. Echiquier World Equity Growth is een nieuwkomer in onze portefeuille. Dit is een sterk presterend fonds met een grote overtuiging in enkele belangrijke en sterke ondernemingen zoals Microsoft. Ten slotte hebben we gedurende dit kwartaal onze dollarposities verder opgetrokken zodat de verhouding €/$ ongeveer gelijkwaardig is.

Inventariswaarde 2/10/2018 IW = € 60,41 YtD = -2,99%

Risicoklasse 4

AandelenfondsenObligatiefondsenCashfondsen

FONDSEN IN FONDSEN OUTFranklin Templeton Technology fund iShares Nasdaq 100

Pictet Timber $ Pictet Timber €

Candriam Equities Robotics & Innovation Technology Fund $

Candriam Equities Robotics & Innovation Technology Fund €

Pictet Robotics $ Pictet Robotics €

Threadneedle Global Focus $ Threadneedle Global Focus €

Echiquier World Equity Growth Keren Essentiels

Page 15: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Cash en vastrentend 4%

Aandelen 96% VS 49%

Japan 9%

Emerging 12%

Azië 1,5%

SAMENSTELLING

FONDSEN

RENDEMENTEN

GEOGRAFISCHE VERDELING

49%

28,5%

12%

9%1,5%4%

96%

4%

5%

10%

10%

10%

5%

6%

8%

8%

10%

10%

8%

6%

Actuarieel rendement (op jaarbasis) d.d. 2/10/2018

1 jaar 3 jaar 5 jaar

-0,69% 4,43% 5,01%

EU 28,5%

Candriam Biotechnology $ 10%

Morgan Stanley Global Opportunity Fund 10%

Threadneedle Global Focus $ 5%

Fidelity China Focus Fund 6%

Pictet Robotics I $ 8%

Pictet Timber $ 8%

Candriam Eq Robot & Innov Tech $ 8%

SLI Global European Smaller Comp 10%

JP Morgan Japan Equity 5%

Jupiter European Growth 10%

Rothschild R Valor F 6%

Franklin T Technology Fund $ 10%

Echiquier World Equity Growth 4%

Page 16: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Wat is groep Hesters Invest?

Groep Hesters Invest is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) van Baloise Insurance die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Een multi-optionele polis biedt aan de verzekering-nemer de mogelijkheid om op soepele wijze de voor hem meest geschikte verhouding te bepalen tussen het gewaarborgde rendement van de tak21-verzekeringsrekening en het even-tueel hogere, maar niet gewaarborgde, rendement van één of meer tak23-beleggingsfondsen.

Volgende opties zijn mogelijk:• ofwel volledig in tak21;• ofwel volledig in één of meer tak23-fondsen (min. 10% per gekozen fonds);• ofwel gedeeltelijk in tak21 en één of meer tak23-fondsen (min. 10% per gekozen fonds en per tak21-verzekeringsrekening).

De keuze voor een welbepaalde optie gebeurt best na over-leg met uw makelaar zodat deze kan rekening houden met uw concrete financiële situatie, kennis, ervaring en met uw spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Bovendien kan een aanvullende overlijdensverzekering wor-den onderschreven met als overlijdenskapitaal:• ofwel de opgebouwde reserve met een vast minimumbedrag naar keuze;• ofwel de opgebouwde reserve, met als minimum 130% van de gestorte premie (exclusief premietaks);• ofwel de opgebouwde reserve met als minimum de gestorte premies (exclusief premietaks).

Met ‘reserve’ wordt het op een bepaald moment opgebouwde bedrag bedoeld, bestaande• bij tak21-verzekeringen: uit de gekapitaliseerde nettopremies (verminderd met de beheerkosten) en de verworven winstdeling;• bij tak23-verzekeringen: uit de met de nettopremies aangekochte eenheden van de door u gekozen beleggingsfondsen vermenigvuldigd met hun respectieve inventariswaarde (verminderd met de kosten).

Wat is de beleggings-doelstellingvan Groep Hesters Invest?

Groep Hesters Invest streeft ernaar om via de interne beleggingsfondsen SOLID en IRON, beheerd door Asset Management van Baloise Insurance, een vermogensgroei op lange termijn te genereren. Om deze doelstelling te realiseren worden de door u aangekochte eenheden op hun beurt geïnvesteerd in verschillende kwalitatief hoogstaande onderliggende tak23 fondsen (internationale obligatie-fondsen, gemengde fondsen en aandelenfondsen), die actief beheerd worden door professionele fondsbeheerders. De spreiding gebeurt in functie van de marktomstandigheden, waarbij voor SOLID de activa voor 100% belegd kunnen worden in iedere onderliggende fondsensoort, terwijl bij IRON gestreefd wordt om 40% te beleggen in onderliggende obligatiefondsen.

Als beleggingsverzekering komt Groep Hesters Invest niet in aanmerking voor fiscale optimalisatie.

Wat is de looptijd van Groep Hesters Invest?

Groep Hesters Invest kan worden onderschreven:• ofwel voor onbepaalde duur;• ofwel voor een bepaalde looptijd van 8 jaar.

Wat is het minimale premiebedrag?

De minimale premie bedraagt 25.000 EUR (inclusief premietaksen en kosten).Bijkomende premiebetalingen van minimaal 7.500 EUR (inclusief premietaksen en kosten) zijn steeds mogelijk in een polis van onbepaalde duur.

OVER GROEP HESTERS INVEST

Page 17: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

Wat zijn de te verwachten rendementen en waaruit bestaat onze prestatie?

TAK21-VERZEKERINGSREKENING

Het rendement bestaat uit de gekapitaliseerde opbrengst van de nettopremies aan de gewaarborgde interestvoet, eventueel vermeerderd met een winstdeling.

Tak21-rekeningDe huidige gewaarborgde interestvoet op de nettopremie bedraagt (op 15 oktober 2016): 0,35%. De gewaarborgde rentevoet is vast voor een garantieperiode van 8 jaar, na het verstrijken van elke garantieperiode wordt er voor de volgende 8 jaar een nieuwe interestvoet bepaald.

Tak21-rekening 0%Opteert men voor de ‘tak21-rekening 0%’, dan bedraagt de gewaarborgde interestvoet 0% voor de duur van een garantieperiode van 8 jaar. Hierdoor krijgt Baloise Insurance meer ruimte voor een dynamischer beheer dat ten goede kan komen van de eventuele winstdeling.

Jaarlijks beslist de Algemene vergadering van Baloise Insurance, in functie van de resultaten en de economische conjunctuur, welke winstdeling ze aan de gekozen tak21-rekening toekent. De toekenning van een winstdeling en het percentage van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

KapitaalgarantieDe uitkering van de gestorte premiebedragen, de verworven interesten en de verworven winstdeling is op elk tijdstip ge-waarborgd door Baloise Insurance. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen bovendien afkoopkosten worden afgehouden.

TAK23-FONDS

Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de door u gekozen beleggingsfondsen. Dit rendement is niet ge-waarborgd en er wordt ook geen winstdeling toegekend.

Ieder tak23-fonds heeft een risicoklasse tussen 1 en 7. Deze drukt uit hoe gevoelig aan schommelingen op de financiële

markt het fonds in kwestie is. Voor de fondsen binnen dit product bedragen deze:- Euro Cash 1 2 3 4 5 6 7- Diamond 1 2 3 4 5 6 7- Iron 1 2 3 4 5 6 7- Solid 1 2 3 4 5 6 7

De uitkering van de totale inventariswaarde van de gekozen fondsen is op elk tijdstip gewaarborgd door Baloise Insurance. Betaalde kosten en taksen zijn ten laste van de verzekeringnemer. In tegenstelling tot tak21-verzekeringen is de terugbetaling van de gestorte premiebedragen niet gewaarborgd. Afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling kunnen bovendien afkoopkosten worden afgehouden.

JAARLIJKSE INFORMATIE

De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een overzicht van zijn spaar- en beleggingsverrichtingen, meer bepaald van de verworven interesten, de verworven winstdeling, alsook een stand van zaken van alle tak23-fondsen waarin werd belegd.

Wat zijn de kosten van Groep Hesters Invest?

De hierna vermelde kosten zijn een vergoeding voor het beheer van Groep Hesters Invest, de marketingkosten en de interne en externe distributiekosten.

INSTAPKOSTEN

Maximaal 3,5% op premies.

BEHEERSKOSTEN

• tak21-polisgedeelte: 0,015% per maand op de reserve• tak23-polisgedeelte: 1,35% voor het Solid fonds en 1% voor het Iron Fonds en dit voor beiden op jaarbasis maar wekelijks verrekend in de inventariswaarde van elk fonds.

(met uitzondering van het Euro Cash Fund waarin geen beheerkost wordt aangerekend)

OVER GROEP HESTERS INVEST

Page 18: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

AFKOOPKOSTEN (MINIMUM 75 EUR GEÏNDEXEERD)

• Waardecorrectie tak21-rekening tijdens de eerste 8 jaar en daarna Als op het moment van de afkoop de OLO-rente voor de nog resterende duur van de garantieperiode hoger is dan bij het begin, kan er een waardecorrectie worden toegepast. Voor de garantieperiodes na de eerste 8 jaar, wordt deze waardecorrectie beperkt tot 5% van het afkoopbedrag.

• Afkoopvergoeding gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling Na toepassing van de eventuele waardecorrectie: 1e jaar: 3% 2e jaar: 2% 3e jaar: 1%

• Een opname is volledig kosteloos tot beloop van 15% van de reserve per jaar met een absoluut maximum van 25.000 EUR.

• Een opname kan zonder afkoopvergoeding bij in de polisvoorwaarden opgesomde sociale gebeurtenissen zoals: huwelijk, wettelijk samenwonen, geboorte van een kind, bouwen of aankoop van een woning, werkloosheid, bij ernstige ziekte of invaliditeit. Bij een opname in deze situaties blijft een waardecorrectie steeds mogelijk.

• Afkoopvergoeding tijdens een garantieperiode van de tak21-rekening 0% 5% op het afkoopbedrag, als op het moment van de afkoop de waarde van de MSCI Europe-index lager is dan 90% van de waarde bij het begin van de garantie periode. Tijdens de laatste 5 jaar van polissen met een eindver valdag, neemt deze vergoeding jaarlijks met 1% af. Deze afkoopvergoeding vervangt de afkoopvergoe ding die van toepassing is gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling, met dien verstande dat zij enkel wordt toegepast bij afkoop van het tak23-gedeelte en van de tak21- rekening.

OVERSTAPKOSTEN TUSSEN TAK23-FONDSEN OF VAN TAK23 NAAR TAK21

De 1e overstap per kalenderjaar is gratis voor het Euro Cash Fund, daarna 0,50% op het overstapbedrag. Voor de andere

fondsen geldt dit ook tenzij dit binnen de eerste 3 jaar na premiebetaling gebeurt, in dit geval is de ‘afkoopvergoeding gedurende de eerste 3 jaar na de eerste premiebetaling’ van toepassing. Dit wordt onder ‘afkoopkosten’ beschreven.

OVERSTAPKOSTEN TUSSEN TAK21-VERZEKERINGS-REKENINGEN OF VAN TAK21 NAAR TAK23

• 1e overstap per kalenderjaar: gratis ten belope van max. 15% van de reserve in tak21 op het ogenblik van de overstap, op het gedeelte boven de 15% wordt de afkoopvergoeding als volgt berekend: - Tak21-rekening: de waardecorrectie i.f.v. de OLO-rente (zie hoger); - Tak21-rekening 0%: de afkoopvergoeding i.f.v. de MSCI Europe-index (zie hoger).

• Vanaf de 2e overstap per kalenderjaar: de afkoop- vergoeding zoals bepaald in het vorige punt, verhoogd met een bijkomende kost van 0,50% op het bedrag van de over te dragen reserve (dit bedrag wordt ver- minderd met de reeds afgehouden afkoopvergoeding).

Welke taksen zijn van toepassing?

PREMIETAKS

2% op het premiebedrag (betaald door natuurlijke personen gedomicilieerd in België)

ROERENDE VOORHEFFING

30% op het interestgedeelte bij afkoop tak21 of bij overstap van tak21 naar tak23 binnen de eerste 8 jaar na activering van de tak21-rekening.

Dit overzicht houdt rekening met de fiscale wetgeving op 1 januari 2017.

Wat zijn de voornaamste risico’s?

MARKTRISICO

De inventariswaarde van door de verzekeringnemer gekozen tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen. De inventariswaarde kan daardoor stijgen, maar ook dalen tot

OVER GROEP HESTERS INVEST

Page 19: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

onder de beginwaarde. Als verzekeringnemer draagt u zelf het risico dat daaraan verbonden is.

Spreiding tussen tak21 en tak23, maar ook tussen de ver-schillende tak23-fondsen onderling, in combinatie met een voldoende lange tijdshorizon (8 jaar of meer) waardoor u het meest geschikte moment kunt afwachten om uw meer-waarde te realiseren, kunnen het marktrisico beperken, maar niet uitsluiten.

Om het marktrisico beter te kunnen inschatten, wordt voor elk tak23-fonds een risico-indicator berekend op basis van de waardeschommelingen uit het verleden, gaande van 1 (laag risico) tot en met 7 (hoog risico). Deze indicator kan in de toekomst wijzigen.

KREDIETRISICO(incl. tegenpartijrisico onderliggende tak23-fondsen)

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of van de wettelijke beschermingsregeling (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk, terugkrijgt. Baloise Insurance is niet aansprakelijk voor het ingebreke blijven of het faillissement van om het even welke financiële tegenpartij.

Wettelijk voorrechtDe reserve in tak21 en de reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormen, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise Insurance. Bij faillissement wordt dit bijzonder vermogen bij voorrang aangewend voor de nakoming van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of begunstigden die onder dat afzonderlijk beheer vallen.

Wettelijke beschermingsregeling (tak21)Alle nettostortingen (verminderd met eventuele opvragingen), verhoogd met de verworven interesten en winstdeling, vallen daarenboven onder de verplichte Belgische beschermings-regeling. Deze wettelijke bescherming bedraagt100.000 EUR per verzekeringnemer en/of begunstigde per verzekeringsonderneming. Meer informatie vindt u op www.bijzonderbeschermingsfonds.be

Nuttige informatie

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.Baloise Belgium nv is een verzekeringsonderneming met maatschappelijk zetel, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, RPR Antwerpen – BTW BA 0400.048.883, toegelaten onder code 0096 en FSMA-nr. 24.941A, om in België tak21, tak23 en tak26 uit te oefenen.

Groep Hesters Invest is een individuele levensverzekering naar Belgisch recht.

Wij raden u aan om de hierna vermelde documenten grondig na te lezen, vooraleer u beslist om Groep Hesters Invest te onderschrijven. U kunt deze documenten gratis bekomen bij Groep Hesters, online via www.groephesters.be of bij Baloise Insurance:• Essentiële-informatiedocument• Beheerreglement tak23-fondsen Groep Hesters

U kunt overigens onderstaande documenten gratis raadplegen op onze website www.baloise.be:• Technische fiche gewaarborgde interestvoeten• Informatiebrochure fiscale aspecten van de levensverzekering

Met al uw klachten kunt u in eerste instantie terecht bij:• Klachtendienst van Baloise Insurance: City Link, Posthofbrug 16 in 2600 Antwerpen Tel. 078 15 50 56 of via [email protected].• Ombudsdienst voor de verzekeringen: de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel www.ombudsman.as, Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75.

De behandeling van niet-opgeloste klachten in verband met Groep Hesters Invest, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van Belgische rechtbanken.

OVER GROEP HESTERS INVEST

Page 20: KWARTAAL RAPPORT - Groep Hesters · zouden ondernemers ophouden te ondernemen. Daarom zullen aandelen op termijn altijd meer rendement opleveren. ... Google en dergelijke. Bovendien

TEL 09 33 77 604

FSMA 60497A

[email protected]