Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven · PDF file 2018-04-24 ·...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven · PDF file 2018-04-24 ·...

 • Kwaliteitsmonitor

  Dienstverlening Archieven

  7 mei 2008

  West-Vlaams Archievenplatform

  Brugge

  Rijksarchief - Afdeling Communicatie

  C. Burre & K. Van Honacker

 • Programma

   Korte voorgeschiedenis

   Doelstellingen

   Verloop

   Methodologie van de enquête

   Globale resultaten

   Statistische analyse v. d. resultaten

   Prioriteitenmatrix

   Gevolgen van KM 2005

   Te verwachten verbeteringen

 • Korte voorgeschiedenis

   Aan de basis: bekommernis in NL om de dienstverlening in de archiefsector te verbeteren

   Noodzaak aan een kwaliteitshandvest

   En dus: noodzaak om de dienstverlening te evalueren (ter plaatse en internet)

   2000 : uitwerking van een kwaliteitsmonitor op vraag van DIVA (Nederlandse vereniging voor documentatievoorziening en archiefwezen)

   Enquêtes NL in 2002, 2003, 2004

   Enquêtes NL en BE in 2005 et 2007

 • Doelstellingen

  Zicht krijgen en behouden op :

   Waardering van de bezoekers voor de dienstverlening van de organisatie

   Belang gehecht aan de verschillende aspecten van de dienstverlening

   Het profiel van de bezoekers

 •  Diagnose

  De eigen sterke en zwakke punten ontdekken door vergelijking met

  andere archiefdiensten

   Evaluatie van de projecten tot verbetering

  Doorgevoerde veranderingen opvolgen en evalueren in de tijd

  Verloop

 • Methodologie van de enquête

   Populatie

  Bezoekers van Belgische Rijksarchieven

   Ter beschikking stellen van de vragenlijst

  Ter plaatse, via de website of via de post

   Periode

  September-oktober 2007

  BE RA

  Deelnemers 2007 (2005)

  27 (22) 18 (19)

  Waarnemingen 2007 (2005)

  1320 (1410) 838 (1318)

 • Algemene resultaten BE

   Profiel archiefbezoekers BE

   mannelijk

   50 en +

   Hoger opgeleid

   Op zoek naar genealogische info

   Algemene waardering

   BE = 8,3 / 10

   RA = 8,3 / 10

   Evolutie in vergelijking met 2005

  Geen wijziging wat betreft het profiel van de bezoeker, noch wat betreft de algmeene waardering (score 2005 BE = 8,4).

  Wel moet rekening worden gehouden met het lagere aantal ingestuurde vragenlijsten, een merkelijke daling ten opzichte van 2005. Gezien de beperkte populatie, moeten de resultaten vooral als indicatief worden beschouwd, niet zozeer als absoluut.

 • Algemene resultaten – het publiek van

  de archieven leren kennen

   3 volgende tabellen: informatie die ons toelaat ons publiek beter te kennen, nl.:

  De manier waarop ze in contact komen met archiefdiensten (fysiek, internet, schriftelijk)

  Het soort informatie waarnaar ze op zoek zijn

  Het resultaat van hun onderzoek

   Vergelijking van resultaten 2007 met resultaten 2005.

 • Algemene resultaten – bezoektype

  Gebruikte kanalen

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

  100%

  B ru

  x e lle

  s

  B ru

  g g e

  K o rtrijk

  G e n t

  R o n s e

  B e v e re

  n

  A n tw

  e rp

  e n

  A n d e rle

  c h t

  H a s s e lt

  L e u v e n

  T o u rn

  a i

  M o n s

  N a m

  u r

  E u p e n

  L iè

  g e

  S t H

  u b e rt

  A rlo

  n

  K o n

  Geb. leeszaal

  µ geb. leeszaal

  Geb. net

  µ net

 • Algemene resultaten – Contactwijze

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  B ruxelles

  B rugge

  K ortrijk

  G ent

  R onse

  B everen

  A ntw

  erpen

  A nderlecht

  H asselt

  Leuven

  Tournai

  M ons

  N am

  ur

  E upen

  Liège

  S t H

  ubert

  A rlon

  K on P

  aleis

  Per brief

  µ brief

  Per telefoon

  µ telefoon

  Contactwijze

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  Schriftelijk

  µ schrift.

  Per email

  µ email

 • 0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  B ruxelles

  B rugge

  K ortrijk

  G ent

  R onse

  B everen

  A ntw

  erpen

  A nderlecht

  H asselt

  Leuven

  T ournai

  M ons

  N am

  ur

  E upen

  Liège

  S t H

  ubert

  A rlon

  K on P

  aleis

  Straat/gebouw

  µ Straat/gebouw

  Foto/iconogr.

  µ Foto/iconogr.

  Ander

  µ Ander

  Algemene resultaten –

  Onderzoeksobject

  Onderzoeksobject

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Genealogisch

  µ genealogish

  Historisch

  µ Historisch

 • Algemene resultaten –

  Onderzoeksresultaat

  Onderzoeksresultaten

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

  100%

  G e

  m id

  d e

  ld e

  B ru

  x e

  lle s

  B ru

  g g

  e

  K o

  rtrijk

  G e

  n t

  R o

  n s e

  B e

  v e

  re n

  A n

  tw e

  rp e

  n

  A n

  d e

  rle c h

  t

  H a

  s s e

  lt

  L e

  u v e

  n

  T o

  u rn

  a i

  M o

  n s

  N a

  m u

  r

  E u

  p e

  n

  L iè

  g e

  S t H

  u b

  e rt

  A rlo

  n

  K o

  n P

  a le

  is

  Niets

  Gedeeltelijk

  Volledig

 • Statistische analyse van de resultaten

   De verschillende elementen van de dienstverlening wegen niet alle even zwaar door bij de algemene waardering door de bezoeker/lezer.

  Het relatieve belang van elk punt (elke vraag) werd nader bepaald.

   Analysemethode: correlatie-analyse

   Principe: in welke mate is de ‘overall waardering’ (vraag 35) gelinkt aan ieder ander onderdeel van de dienstverlening (11a  33b)

   Presentatie: prioriteitenmatrix

 • Prioriteitenmatrix - Principe

  H o

  o g

  S c o

  re L

  a a

  g

  Laag correlatie-coëfficiënt Hoog

  = relatief belang

  Pluspunten Sterke punten

  Primaire

  verbeterpunten Secundaire

  verbeterpunten

 • Prioriteitenmatrix - uitleg

  H o o

  g S

  c o

  re L

  a a

  g

  Pluspunten Sterke punten

  Secundaire

  verbeterpunten

  Primaire

  verbeterpunten

  Laag relatief belang Hoog

   Sterke punten (SP)

   Dienstonderdelen belangrijk voor de klant

   Instelling haalt verwachte/benodigde kwaliteitsniveau

   Pluspunten (PP)

   Dienstonderdelen minder belangrijk voor de klant

   Instelling haalt verwachte/benodigde kwaliteitsniveau

   Primaire verbeterpunten (PV)

   Dienstonderdelen belangrijk voor de klant

   Instelling haalt niet verwachte/benodigde kwaliteitsniveau

   Secundaire verbeterpunten (SV)

   Dienstonderdelen minder belangrijk voor de klant

   Instelling haalt niet verwachte/benodigde kwaliteitsniveau

 • Prioriteitenmatrix 2007

 • Prioriteitenmatrix 2005

 • Sterke punten en primaire verbeterpunten :

  verschuivingen

  Vergelijking met resultaten 2005.

  2005: 19 SP et PV. In 2007: 24.

  Meeste SP en PV bleven dezelfde, behalve:

   2 punten op kruising SP en PV zijn SV geworden (17c.info over prijzen en 21 b. gebruik toestellen) 

   2 SP zijn PV geworden (21d. kopieerfaciliteiten et 21g. levertijd reproducties) 

   1 SP is PP geworden (25a. Reactiesnelheid op een verzoek) 

 • Sterke punten en primaire

  verbeterpunten: nieuwigheden

  4 nieuwe SP in 2007:

   2 ingevolge een verschuiving + (29a, 29b)

   2 nieuwe gegevens (19c, 17b)

  6 nieuwe PV in 2007 :

   3 ingevolge een verschuiving – (11e, 11i, 21c)

   3 nieuwe gegevens (11g, 11d, 11h)

  > Dus: meer punten die voor verbetering in aanmerking komen!

 • Sterke punten 2007

  - Informatie

  17b. Informatie over collectie eigen instelling

  - Personeel

  19a. Herkenbaarheid personeel

  19b. Beschikbaarheid personeel

  19c. Vriendelijkheid personeel

  19d. Deskundigheid personeel

  19e. Hulp en ondersteuning op uw verzoek

  19f. Ongevraagde hulp en ondersteuning

  - Raadpleging

  20a. Gemak om relevante stukken te vinden

  20b. Aanvragen van stukken (procedure)

  20c. Wachttijd m.b.t. aangevraagde stukken

 • Sterke punten 2007

  - Faciliteiten

  21f