KWALITEIT EN TOEZICHT

Click here to load reader

download KWALITEIT EN TOEZICHT

of 18

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  2

Embed Size (px)

description

KWALITEIT EN TOEZICHT. Rick Steur, hoofdinspecteur VO, BVE en HO Conferentie Kwaliteitsnetwerk MBO Houten 4 oktober 2012. Overzicht. Het bredere perspectief: eigenaarschap van kwaliteit Zelfde aanloop als vorig jaar: the bigger picture als kader - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of KWALITEIT EN TOEZICHT

 • KWALITEIT EN TOEZICHT

  Rick Steur, hoofdinspecteur VO, BVE en HO

  Conferentie Kwaliteitsnetwerk MBO

  Houten4 oktober 2012

 • Overzicht Het bredere perspectief: eigenaarschap van kwaliteit

  Zelfde aanloop als vorig jaar: the bigger picture als kader Governance op lijn: een kwestie van eigenaarschap Hoe past de Staat van de instelling hierin? Indrukken vanuit eerste half jaar onderzoek Eerste orde en tweede orde in samenhang Paar beschouwende opmerkingen over vertrouwen en wantrouwen Hoe past uw initiatief vanuit het kwaliteitsnetwerk hierin? Tot slot

  Wat doe ik niet: inzoomen op kwaliteitsborging ->workshop

 • INSTELLING ALS MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

 • UITGANGSPUNTEN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP Primaire verantwoordelijkheid bij de instellingen zelf; Op dynamische en innovatieve wijze invulling geven aan maatschappelijke opdracht: goed onderwijs. In nauwe samenwerking met andere maatschappelijke, lokale en regionale partners. Zo goed mogelijk presteren vanuit de (vooral) toevertrouwde publieke middelen. Verantwoording afleggen is daarbij vanzelfsprekend (maatschappelijke legitimatie) in diverse richtingen

 • GOVERNANCE OP LIJN: EIGENAARSCHAP!!

 • Inzoomen op het MBO: grote verschillen

 • Grote verschillen tussen instellingen (2)

 • Wat beogen we met de Staat van de Instelling?Honoreren en stimuleren! Honoreren van die instellingen die het goed doen (zowel qua kwaliteitszorg in het algemeen als de geleverde kwaliteit voor de studenten) Stimuleren als de interne governance en kwaliteitszorg nog niet goed functioneert - in een wisselwerking tussen instelling en ons. En verder: Elk jaar een representatief beeld kunnen geven van de staat van het mbo met terugdringing van de toezichtslast

 • De staat van de instelling in schema

 • Taakverdeling tussen u en ons:wij doen niet over wat u goed doet!Groei kwaliteitszorg instelling(in de diepte)

 • Indrukken van het eerste half jaarGrote variatie tussen en binnen instellingen (het ene team is het andere niet: lastig om homogene kwaliteit te leveren).Van 17 instellingen was de kwaliteitsborging bij 1/3 (6 instellingen) voldoende of goed.Kwaliteitsborging werkt lang niet altijd door tot op opleidingsniveau en in het werken met studenten.

  Mogelijk misverstand: goede kwaliteitszorg betekent niet dat alles altijd perfect verloopt, maar dat u het zelf in beeld heeft en er naar handelt!

 • Wat zien we op opleidingsniveau (n=45 bij 16)?Werkt door in oordeel over kwaliteitszorg: is er sprake van sluitende PDCA-cyclus; had instelling problemen zelf ook in beeld en er actie op ondernomen?6 opleidingen hebben zwak onderwijs en onvoldoende examens

  Zwak onderwijs(leerproces)8 opleidingenZeer zwak onderwijs5 opleidingenOnvoldoende examens10 + 4 (klein herstel) opleidingen

 • Wat zien we op opleidingsniveau (n=45 bij 16)?

  Aspect onderwijsprocesVoldoende (n=32)Zwak (n=13)Samenhang97%46%Maatwerk81%38%Did. Handelen100%69%Leertijd94%62%Leeromgeving100%92%Intake/plaatsing94%85%Studieloopb.beg.100%23%Zorg97%83%BPV100%85%

 • Wat zien we op opleidingsniveau (n=45 bij 16)?

  Aspect ExamensVoldoende(n=31)Onvoldoende(n=14)Instrumentarium100%100%Afname en beoordeling100%57%Diplomering100%29%Formatief/summatief100%93%Dekking kwal. Dossier100%93%Cesuur100%86%Beoordelingswijze100%93%Transparantie100%100%Authentieke afname100%93%Betrouwbaarheid100%64%Besluit diplomering100%71%Examencommissie100%29%

 • Samenhang tussen eerste en tweede ordeInterne en externe kwaliteitszorg MIX o.b.v.

  Kwaliteit van uw eigen kwaliteitszorg (is dus niet hetzelfde als alles op orde hebben!!) De omvang van gesignaleerde risicos bij opleidingen Verwantschap van opleidingen en kwaliteiten dan wel vermoede tekortkomingen Uw communicatie met de studenten en samenleving

 • Over vertrouwen Een goede relatie en vertrouwen zijn voorwaarde voor het leren van studenten. Idealiter is het systeem daaromheen congruent en steunend aan dit doel. Dit heeft dus ook consequenties voor de relatie tussen u en ons: opener, interactiever, oog voor uw opgave en uitdagingen, Daarom ook deze stap gezet in de hoop dat ontwikkelingen verdere stappen mogelijk maken. Wel met respect voor elkaars rol. Wij richten ons op het stelsel als geheel en de belangen van alle studenten: krijgen zijn voldoende kwaliteit aangeboden, is er een gelijk speelveld,

 • Belangrijke rol voor o.a. Kwaliteitsnetwerk MBO

  Blij met initiatief en het feit dat het aanslaat, getuige de groei van het netwerk Zelfbewustzijn en eigenaarschap in de sector nemen toe. Doe het niet voor ons of om minder last van ons te hebben. Stel hoge eisen en ontwikkel scherp kritisch vermogen (evalueer het netwerk op meerwaarde)Nog veel ruimte voor verbetering (2/3 eerste halfjaar)

 • Instellingen hebben alle professionele ruimte, mits ze goed genoeg zijn! Tot slot: terug naar het eigenaarschap. vrij Naar Mathieu Weggeman: