Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter

30
Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter

description

Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter. Kick-off KLASBAK 25 september 2012 Provinciehuis Leuven. Onderwijs aan gedetineerden. 2007: oprichting consortia volwassenenonderwijs. Onderwijs aan gedetineerden. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Kurt Berteloot Stuurgroep volwassenenonderwijs Voorzitter

Kurt BertelootStuurgroep volwassenenonderwijsVoorzitter

Kick-off KLASBAK25 september 2012Provinciehuis Leuven

Onderwijs aan gedetineerden

• 2007: oprichting consortia volwassenenonderwijs

REGIO XIII

REGIO II

REGIO VIIREGIO XI

REGIO IVREGIO V

REGIO X

REGIO XII

REGIO VIII

REGIO IXREGIO III

REGIO I

REGIO VI

REGIO VIII

Onderwijs aan gedetineerden• Onderwijscoördinatoren van de consortia volwassenenonderwijs in alle

gevangenissenHoe was het voor 2007?

Toegewezen aan de basiseducatie in drie pilootregio’s: Antwerpen, de Kempen en Oudenaarde

• CVO en CBE met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitbouw van een aanbod via de consortia

Hoe was het voor 2007? Lokale engagementen van individuele CVO en CBE

• Ondersteuning door de Stuurgroep volwassenenonderwijs via het VOCVOHoe was het voor 2007?

Toegewezen aan het VOCB

• Complementair vrijwilligersaanbodHoe was het voor 2007?

Pioniers in het aanbieden van onderwijs in de gevangenis, op basis van lokale engagementen

• Andere onderwijsverstrekkers Hoe was het voor 2007?

Nagenoeg onbestaande in de gevangenissen

vol-ant

De Rank

Samen Stromen

L4

Groene Rand

Brucovo

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

IX

X

Wonderwijs

Comenes

Webros

DECRETALE STUURGROEP VOLWASSENENONDERWIJS

Samenwerkingsverband kennis- en expertiseontwikkeling in het VO

SNPB samenwerkingsverband netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten

PBD GO! PBD VSKO PBD POV PBD OVSG VOCVO

GO! gemeenschapsonderwijs

CVO GO!

VSKO katholiek onderwijs

CVO VSKO

POV provinciaal onderwijs

CVO POV

OVSG stedelijk en gemeentelijk onderwijs

CVO OVSGCBE

koepelloze CVO

VOC

OCAntwerpen

OCDe Kempen

OCMechelen

OCLeuven

OCBrussel

OCHasselt/Tong.

OCDendermonde

OCOudenaarde

OCGent

OCRuiselede

OCBrugge/Ieper

PM onderwijs aan gedetineerden

Onderwijs aan gedetineerden

• Andere partners dan de CVO en CBE:– Huizen van het Nederlands– Open Universiteit– Examencommissie Vlaamse Gemeenschap– Lokale samenwerkingen met hogescholen en universiteiten– Lokale samenwerkingen met vrijwilligersorganisaties

• Auxilia• Seniornet• Beschermcomités van de gevangenissen

– Individuele vrijwilligers

Onderwijs aan gedetineerden

• 2000: strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Samenwerking tussen de Vlaamse partners Omschrijven van een verwachte output Samenwerking tussen de betrokken ministers en beleidsdomeinen

“De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in de samenleving.”

Wonderwijs in de gevangenis

• 2014: decreet hulp- en dienstverlening

Onderwijs aan gedetineerden

• 2012:– 12 jaar strategisch plan– 4 jaar consortia volwassenenonderwijs

• Realisaties:– Sterk uitgebouwd aanbod– Kwalitatief aanbod– Lokaal verankerd aanbod– Sterke samenwerkingsverbanden– Voorbeeld: kookles in Sint-Gillis

Onderwijs aan gedetineerden

• Opdrachten van de onderwijscoördinatoren1. Behoeftedetectie bij de doelgroep

Marty HayenOnderwijscoördinator Consortium volwassenenonderwijs

Antwerpen (vol-ant)Gevangenis Antwerpen

2. Uitbouw van het aanbod in samenwerking met de centra en lokale partners

Opleiding bouw – Leuven-Centraal

3. Leertrajectbegeleiding

BehoefteonderzoekGevangenis Antwerpen (1)

Doel van het onderzoek– Wetenschappelijk verantwoord onderzoek

• Noden & behoeften => wat motiveert hen?• Drempels voor deelname => wat houdt hen tegen?• Wat moeten we aanbieden ifv terugkeer vrije samenleving?

– Ontwikkeling methodiek & tool• Zelfstandig herhalen

Samenwerking– Aanleiding domein onderwijs: opleidingsplan– OVA (Overleg Vlaamse Actoren)– VUB, departement Agogische Wetenschappen

BehoefteonderzoekGevangenis Antwerpen (2)

Aanpak en timing– 2011

• Start samenwerking VUB• Oprichting stuurgroep• Interviews domeinverantwoordelijken• Focusgroep professionelen (VG)• Focusgroep personeel justitie• Focusgroep gedetineerden

– 2012• Vragenlijst: finalisering en vertaling• Testafname• Effectieve afname vragenlijst = oktober

– 2013• Resultaten en onderzoeksrapport• Colloquium 23/04/2012• Masterscripties studenten VUB

– toekomst?• uitrolplan

Onderwijs aan gedetineerden

• Beleidsplan Stuurgroep volwassenenonderwijs 2008-2012:

Enkele realisaties en projecten:• Signalen• Digitalisering

Tineke TailleurOnderwijscoördinator L4-volwassenenonderwijs Gevangenissen Leuven

• Vlaams onderwijsplan gedetineerden (VOP)• Kennisnetwerk KLASBAK

1325/09/2012

Digitalisering in Leuven Centraal

• Digitaliseringsgolf Justitie– Cloud Computing– E-learning VDAB

• Gecombineerd onderwijs in Leuven Centraal– CVO De Oranjerie– Aanvullende algemene vorming (AAV)– 1 schooljaar, helft diploma secundair

onderwijs– Contactmomenten + afstandsleren– Via Moodle --> Projecten en opdrachten

• Cursisten– 27 op infosessie, 17 op intake, 12 gestart– Laaggeschoold– Gescreend op Nederlands, Frans/Engels,

rekenen, ICT

Onderwijs aan gedetineerden

• Toekomst:– Centra voor leeradvies en –ondersteuning

Pieter TratsaertL4-volwassenenonderwijsAfgevaardigd bestuurder

– Leertrajectbegeleiding in de gevangenisTine VannesteLeerwinkel West-VlaanderenCoördinator

KLASBAK

• Expertisenetwerk• Partners– Stuurgroep volwassenenonderwijs– Consortia volwassenenonderwijs

• Partneroproep:– Centra– Andere onderwijsinstellingen of organisaties die werken

rond onderwijs (aan gedetineerden)– Organisaties hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

KLASBAK

• Organisatiemodel– Toegevoegde waarde– Doelgroepen– Doelgroepenbinding– Communicatiekanalen– Activiteiten

KLASBAK

Informatie

bundelen,

borgen, ontsluiten

» kennisdata

bank

Input naar beleid

Centraal aanspreekpunt signaalfunctie

Samenwerking bevorderen

Innovatie bevorderen

Visibiliteit

en maatscha

ppelijk draagvlak

KLASBAK

Stuurgroep volwassenenonderwijs,

PBD’s en VOCVOConsortia

volwassenenonderwijsOnderwijsinstellingen,

Huizen NedlLeerkrachten

Studenten en

vrijwilligersInterne en externe hulp- en dienstverlening

Pers

Overheid (Vlaams

en federaal)

DOELGROEPEN

KLANTENBINDINGActuele en snelle informatieNetwerkingKwaliteitLaagdrempeligSterk merk

Gevangenisdirecties en

-personeel

KLASBAK

discussieforumNieuws

brief

Website

KANALE

N ?

KLASBAK

Nieuws- brief

Kennisdata-bank

vorming

Wetenscha

ppelijk

onderzoek

initiëren

Website

Studieda

gen

KLASBAK

• Suggesties en aanbevelingen zijn welkom!

• Contact:Inge Van AckerStuurgroep volwassenenonderwijsProjectmedewerker onderwijs aan gedetineerden

[email protected] [email protected]

VRAGEN ???

Kick-off KLASBAK25 september 2012Provinciehuis Leuven

Getuigenissen over onderwijs in de gevangenissen

Onderwijs in de gevangenis van Mechelen

Voorstelling van het logo

Pascal Smet voor Klasbak

www.klasbak.net

Hans MeurisseDirecteur-Generaal Directoraat-Generaal Penitentiaire Instellingen

Lucas BrionRaadgever volwassenenonderwijs Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet