Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

of 24 /24
Kunststromingen Kunststromingen

Embed Size (px)

Transcript of Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

Page 1: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

KunststromingenKunststromingen

Page 2: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

5 stromingen5 stromingen

RealismeRealisme

ImpressionismeImpressionisme

PointillismePointillisme

ExpressionismeExpressionisme

KubismeKubisme

Page 3: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

RealismeRealismeGeschiedenis:Geschiedenis:

Het belangrijkste aspect van het realisme is het feit dat de Het belangrijkste aspect van het realisme is het feit dat de kunstenaar altijd de werkelijkheid probeert voor te stellen. kunstenaar altijd de werkelijkheid probeert voor te stellen. Door het realisme werden de 'gewone‘ burgers ook Door het realisme werden de 'gewone‘ burgers ook afgebeeld op de schilderijen. Men verwierp de idealistischeafgebeeld op de schilderijen. Men verwierp de idealistische

onderwerpen die daarvoor geschilderd werden. Men wilde onderwerpen die daarvoor geschilderd werden. Men wilde de eigentijdse werkelijkheid, en met name de gewone de eigentijdse werkelijkheid, en met name de gewone (arbeiders)mens weergeven.(arbeiders)mens weergeven.

Ook het ontstaan van de fotografie staat aan de basis van Ook het ontstaan van de fotografie staat aan de basis van het realisme. De werkelijkheid en vaak ook de minder mooie het realisme. De werkelijkheid en vaak ook de minder mooie kant daarvan staat centraal.kant daarvan staat centraal.

Page 4: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

GoyaGoya

Page 5: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

MilletMillet

Page 6: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

RealismeRealismeBekende schilders:Bekende schilders: Jean Francois Millet Goya Courbet

Schilderkunst:Schilderkunst: gewone mensen en omgeving (dagelijks leven) veel aandacht voor de sociale omstandigheden van de

werkende mens de kleuren werden helderder dan in de romantiek eenvoudige composities ook in de natuur om de directe waarneming vast te leggen alles is zo realistisch mogelijk!!!!

Realisme = verbeelding van de werkelijkheid

Page 7: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

ImpressionismeImpressionismeGeschiedenis:Geschiedenis:

Het impressionisme is ontstaan in een tijd van veranderingen. De agrarische samenleving veranderde in een industriële samenleving. De impressionisten schilderden vooral de alledaagse, gewone dingen. Ook het schilderen in de open lucht is een kenmerk van het impressionisme. Belangrijk hierbij is niet meer het onderwerp zelf, maar de kleurrijke oplossing die zon, licht en lucht als indruk op de kunstenaar maken en die hij wil

weergeven.

Page 8: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

Van GoghVan Gogh

Page 9: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

MonetMonet

Page 10: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

RenoirRenoir

Page 11: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

ImpressionismeImpressionismeBekende schilders:Bekende schilders: Vincent van Gogh Claude Monet Auguste Renoir

Schilderkunst:Schilderkunst: alledaagse dingen (directe omgeving) kijken, waarnemen momentweergave snelle manier van schilderen (weinig details) buiten schilderen (plein-air)

Impressionisme = licht gevangen in een toets van kleur

Page 12: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

PointillismePointillismeGeschiedenis:Geschiedenis:

De onderwerpen zijn bij het pointillisme het zelfde als bij het impressionisme. Alleen de kleurenverdeling werd totaal anders aangepakt. De kleuren werden in los naast elkaar geplaatste toetsen op doek gebracht, zodat ze op afstand de gewenste kleurvariaties vormden. Dit wordt ook weloptische vermenging genoemd: door middel van de primaire kleuren (blauw, rood en geel) in kleine streepjes naast elkaar te zetten mengt het oog de kleuren vanzelf. Achter het pointillisme zit een wetenschappelijkedenkwijze. Volgens de traditionele schilderkunst werden kleuren gemaakt door te mengen. Bij het pointillisme worden kleuren gevormd door verfstippen naast elkaar te plaatsen en zo een nieuwe kleur te vormen. 

Page 13: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

SignacSignac

Page 14: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

SeuratSeurat

Page 15: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

PointillismePointillismeBekende schilders:Bekende schilders: Paul Signac George Seurat

Schilderkunst:Schilderkunst: heeft dezelfde onderwerpen als impressionisme kijken, waarnemen gebaseerd op wetenschappelijke kleurtheorieën optische kleurmenging geen toepassing van zwart (met name in schaduw) meer aandacht voor de vorm en compositie en de kleur

Pointillisme = stippeltechniek van primaire kleuren naast elkaar

Page 16: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

ExpressionismeExpressionismeGeschiedenis:Geschiedenis:

Het expressionisme ontstond als kunstvorm aan het begin van de twintigste als een reactie op het wetenschappelijk denken. Tegen deze gemaakte werkelijkheid stelde het expressionisme een 'nieuwe werkelijkheid'.De kunstenaar zijn gevoelens en ervaringen uit te drukken door de werkelijkheid te vervormen. In tegenstelling tot bij het impressionisme is het niet de weergave van de werkelijkheid, maar de gevoelens en ervaringen van de kunstenaar die belangrijk zijn. Het expressionisme is een vrije kunstvorm waarin er geen regels zijn.

De basiskenmerken zijn: felle kleuren, grillige en slordige beelden en geen perspectief. Er wordt meer geschilderd

vanuit het gevoel dan vanuit het denken .

Page 17: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

AppelAppel

Page 18: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

KleeKlee

Page 19: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

MunchMunch

Page 20: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

ExpressionismeExpressionismeBekende schilders:Bekende schilders: Karel Appel Paul Klee Edvard Munch

Schilderkunst:Schilderkunst: vertekening van vorm verheviging van kleur schilderwijze duidelijk zichtbaar, wild en weinig ruimtelijk felle kleuren en grote contrasten (groenrood, blauworanje,

geelpaars) eigen gevoelens kunstenaar spelen een grote rol donkere contouren grote kleurvlakken vaak zonder ruimtesuggestie

Expressionisme = werken vanuit de emotie, niet de werkelijkheid

Page 21: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

KubismeKubismeGeschiedenis:Geschiedenis:

De oorsprong van het kubisme ontstaat als verzet tegen o.a. het impressionisme. Er vormde zich onder enkele kunstenaars de behoefte om zich te ontdoen van de keurigheid en de oppervlakkigheid van voorgaandekunststijlen en er ontstond een nieuwe kijk op de realiteit. Ook de invloed van Afrikaanse sculpturen ligt aan de oorsprong van het kubisme. Men wilde verder schilderen dan het oppervlakkig schilderij dat men voordien als kunst beschouwde. Enkele grote aanpassingen die het kubismeteweegbracht was dat kleur een ondergeschikte rol. Kenmerken van kubisme zijn verder: het afgevlakte volume, het verwarrende perspectief en het feit dat er meerdere standpunten in het kunstwerk verwerkt zijn .

Page 22: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

PicassoPicasso

Page 23: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

BraqueBraque

Page 24: Kunststromingen. 5 stromingen RealismeImpressionismePointillismeExpressionismeKubisme.

KubismeKubismeBekende schilders:Bekende schilders: Pablo Picasso Georges Braque

Schilderkunst:Schilderkunst: geometrische vormen restvorm is even belangrijk kleur is niet belangrijk, dus veel bruin, grijs en zwart schilderij is een plat vlak, dat bedekt is met vorm, lijn en

kleur ook toepassing van collagetechnieken alle onderdelen van het schilderij zijn belangrijk (geen

focus) lichtval wordt vanuit verschillende kanten weergegeven abstraheren van de werkelijkheid

Kubisme = herbezinning van vorm en ruimte