KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette? Geen kunst, geen roulette! Met een...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of KRW – doelafleiding voor meren; kunst of roulette? Geen kunst, geen roulette! Met een...

 • Dia 1
 • KRW doelafleiding voor meren; kunst of roulette? Geen kunst, geen roulette! Met een ecologische systeemanalyse gewoon een ambacht Gerard ter Heerdt Waternet voor AGV
 • Dia 2
 • planten en dieren fytoplankton vegetatie macrofauna vis Heden: Toekomst: doelen Analyse: Waarom is het zoals het is? waterkwaliteit (N/P-belasting, Cl, sulfaat etc.) habitatdiversiteit/structuur verbinding omgeving over doelen en sturing, samenhang tussen biotiek en abiotiek maatregelen Diagnose Wat is er mis? (Meten) (Voorspellen) ? ? ?
 • Dia 3
 • Dia 4
 • Twee reeksen stappen: A) Koninklijk: Default GEP B) Praagmatisch: GEP 2027 Keuze tussen GEP A) en GEP B): De hoogste waarde = GEP GEP GET GEP Huidig 2006/7
 • Dia 5
 • Dia 6
 • A) Koninklijke Default GEPs Vanuit GET, niet Referentie, geen MEPs Op basis van onomkeerbare hydromorfologische veranderingen Nutrintenbelasting is niet onomkeerbaar en niet hydromorfologisch
 • Dia 7
 • A) Default GEPs Fytoplankton: Nutrinten gestuurd dus GEP = GET Overige waterflora: Submerse vegetatie: Nutrinten gestuurd dus GEP = GET Oevervegetatie: door landgebruik afwezig; geen GEP Emerse vegetatie: Nutrinten gestuurd; GEP = GET Drijfbladvegetatie: niet stuurbaar: geen GEP
 • Dia 8
 • A) Default GEPs Macrofauna: Literatuur: GEP=0,50 Metingen: GEP=0,50
 • Dia 9
 • A) Default GEPs Vis: Schep (2006) naar GEP
 • Dia 10
 • Twee reeksen stappen: A) Koninklijk: Default GEP hebben we! B) Praagmatisch: GEP 2027 hoe doen we dat? GEPs realistisch? 1.Welke maatregelen gaan er toe doen? 2.Kennis van effect maatregelen nodig!
 • Dia 11
 • GEPs realistisch? 1.Welke maatregelen gaan er toe doen? 2.Kennis van effect maatregelen nodig! Het antwoord op alle vragen: SYSTEEMANALYSE!
 • Dia 12
 • Informatiebron:
 • Dia 13
 • Systeemanalyse; de samenhang der dingen
 • Dia 14
 • Het is ingewikkeld
 • Dia 15
 • Maar een forse vereenvoudiging werkt ook..
 • Dia 16
 • Orde in de chaos, prioriteren: Ecologische sleutelfactoren
 • Dia 17
 • Dia 18
 • Toestandsindicatoren ESF-1; bedekking submerse planten Submerse bedekking 2006 (rood) vs. 2012 (groen) Afname bedekking submerse planten ten noorden van Bergse pad. Stichts Ankeveense Plassen
 • Dia 19
 • Doelen stellen = Kwantificeren uitgangssituatie + effecten van maatregelen Uitgang + maatregel = doel
 • Dia 20
 • We kunnen de volgende belangrijke relaties grofweg kwantificeren: P-belasting Chlorofyl Chlorofyl Doorzicht Doorzicht Bedekking en Soortsamenstelling Submerse vegetatie Oppervlakte structuur Vegetatie Vegetatie Macrofauna Vegetatie + Doorzicht Visstand Effect maatregelen kwantitatief
 • Dia 21
 • Kwantificeren effect maatregelen: Regressie = richting Variatie tussen waterlichamen gehandhaafd
 • Dia 22
 • Dia 23
 • Dia 24
 • Dia 25
 • Dia 26
 • KRW-doelen AGV Gebaseerd op uitgangssituatie, hydromorfologie en effect maatregelen
 • Dia 27
 • Situatie 2015 en prognose 2021
 • Dia 28
 • Doelen en prognoses bij AGV; Gebaseerd op systeemkennis en systeemanalyse Transparant Navolgbaar Herhaalbaar Bij te stellen Stelling: Zowel kunstenaars als gokkers krijgen onnavolgbare resultaten, ambachtslieden niet