Kronenburg Arnhem

of 90/90
PRESENTATIE BLOEMKOOLWIJKEN ONDERZOEK PRESENTATIE BLOEMKOOLWIJKEN ONDERZOEK 26 MEI 2011 HOSPER, M3H, GIDZ Gesponsord door: Stimuleringsfonds voor Architectuur, BNA Onderzoek, provincie Gelderland, gemeente Arnhem, Vivare
 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Presentatie onderzoek naar Bloemkoolwijken in Nederland

Transcript of Kronenburg Arnhem

 • PRESENTATIE BLOEMKOOLWIJKEN ONDERZOEKPRESENTATIE BLOEMKOOLWIJKEN ONDERZOEK

  26 MEI 2011

  HOSPER, M3H, GIDZ

  Gesponsord door: Stimuleringsfonds voor Architectuur, BNA Onderzoek,

  provincie Gelderland, gemeente Arnhem, Vivare

 • ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN EN KERNWAARDENaandachtspunten en kernwaarden

  Hart van de wijk voorzieningenniveau en aanzien

  Menselijke maat

  G l f ili

  Woningaanbod diversiteit en (beeld)kwaliteit

  Groen leefmilieu

  Ontspannenheid

  Collectiviteit

  Beslotenheid

  BereikbaarheidOpenbare ruimte programma, inrichting en beheer

 • Eindproducten onderzoekp

 • UITWERKINGUITWERKING

 • Workshop met bewoners, 14 december 2010p ,

  Uitkomsten: De wijk is eerder een verzameling van losse buurtjes dan dat je kunt spreken j g j j p

  van een sterk wijkgevoel Bewoners waarderen Kronenburg als plek om te wonen Bewoners hebben wel veel overlast door grootschalige functies

 • Workshop met stakeholders, 13 januari 2011p , j

  Uitkomsten: Realistisch denken, denken vanuit de bestaande situatie., Bestaande functies versterken. Kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Strategie van de eilandenstructuur spreekt meest aan.

 • Workshop met architecten, 13 januari 2011p , j

  Uitkomsten: Winkelcentrum kan aan 2 zijden uitgebreid worden.j g Duidelijke entree aan Burg. Matsersingel + opvang autos in parkeertoren. Bus stopt bij winkelcentrum, maar niet meer bij Croydonplein. Parkeren Gelredome niet meer in woonbuurtjes + duidelijke routing. Elke buurt krijgt zijn eigen buurtpark of plein.

 • Pl ijNijmeegseweg

  Pleijweg

  Burg. MatsersingelHuissensedijkHuissensedijk

 • Pl ijPleijweg

  HuissensedijkHuissensedijk

 • Meinerswijk

  Centrum& Malburgen

  & Gelredome

  Limesroute & Malburgen

  Eld

  Vredenburg

  Elden Immerlooplasg

  Appelgaard

  Rijkerswoerd

 • Meinerswijk

  toevoegenfietspadfietspad

  Immerlooplas

 • Tit lTitelTekst

 • Hoofdstructuur: Pleijwegj g

  - kaalslag door wegreconstructie- gebrek aan continuteit op stadsniveau

 • Hoofdstructuur: Pleijwegj g

  - toevoegen laanbeplanting- continueren doorgaande waterstructuur- toevoegen fietspad, als ontbrekende schakel tussen Immerloo en Meinerswijk- onteigenen deel parkeerterrein kantoren

 • Hoofdstructuur: Huissensedijkj

  - Gebrek aan continuteit op stadsniveau: weinig dijksfeer- Rommelige inrichting door overloop parkeren in dijkzone- Rommelige fietsverbinding / entree Appelgaard-Kronenburg- Typisch voorbeeld van bloemkoolwijk-entree

 • Hoofdstructuur: Huissensedijkj

  - Versterken dijksfeer: planten van riet, elzen en bloemrijke grasberm- Dijksloot maken (ook avontuurlijk spelen)- Fietsverbinding naar bovenkant dijk- Parkeerveldje langs fietspad elders onderbengen

 • Integrale strategie parkereng g p

  - beginnen met gebiedstoekenning: iedereen een slagboom of parkeervergunning- daarna onderhandelingsspel over dubbel gebruik van parkeren

 • Uitkomst workshop: eilandenmodelp

  - Realistisch denken, denken vanuit de bestaande situatie- Bestaande functies versterken- Kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren

 • Eilanden: begrenzingg g

 • Sommige plekken hebben een buurtoverstijgende g p jgbetekenis, andere zijn van niemand

 • Interventies per buurt: elk eiland zijn groene plekkenp j g p

  groenegroene driehoekhofjes

  trapveldje &trapveldje &entree-noord

  entree-oost Matsersingel

  Croydonpleinentree-zuidbusbaanentree-zuid

  Huissensedijk

 • Interventies samen leiden tot versterking openbare ruimte g p

 • Ommetje Kronenburgj g

 • Zigzag-flats en woonerfbuurtg g

 • Zigzag-flats en woonerfbuurt: Kronenburgbusbaang g g

  - Kronenburgbusbaan verspilt ruimte aan verkeersafwikkeling- In aangrenzende buurten is een gebrek aan groene verblijfs- en speelgelegenheidIn aangrenzende buurten is een gebrek aan groene verblijfs en speelgelegenheid- Adres Kronenburgbusbaan is weinig wervend

 • Zigzag-flats en woonerfbuurt: Kronenburglaang g g

  - Kronenburgbusbaan verandert in een laan- Parallelwegen met parkeren worden verplaatst naar busbaanParallelwegen met parkeren worden verplaatst naar busbaan- Vrijgespeelde ruimtes krijgen parkachtig karakter met speelgelegenheid erin

 • Zigzag-flats en woonerfbuurt: Croydonpleing g y p

  - Versteend plein in versteende wijk- Weinig verblijfskwaliteit en weinig trots op pleinWeinig verblijfskwaliteit en weinig trots op plein

 • Zigzag-flats en woonerfbuurt: Croydonpleing g y p

  - Plein wordt park: autos verdwijnen (trappartijen kunnen gehandhaafd blijven)- Stimuleren van winkels en maatschappelijke voorzieningenStimuleren van winkels en maatschappelijke voorzieningen

  in de randen van het plein- Plein heeft potentie om meer te zijn dan een buurtplein

 • Zigzag-flats en woonerfbuurt: toegang winkelcentrumg g g g

 • Zigzag-flats en woonerfbuurt: toegang winkelcentrumg g g g

  - Afwerende uitstraling entree winkelcentrum en hellingbaan- Restpleintje: van wie is het?

 • Zigzag-flats en woonerfbuurt: toegang winkelcentrumg g g g

  - Interactie tussen buurt en winkelcentrum: horeca & terras- Entree verhelderen en vriendelijker maken- Betekenisvolle plek maken

 • Hofjesbuurt: toegang winkelcentrum en speelterreinj g g p

 • Hofjesbuurt: toegang winkelcentrum en speelterreinj g g p

  - Twee veldjes, van elkaar gescheiden door struiken- Entree winkelcentrum ligt verscholen- Kale overgang tussen trapveldje en straat

 • Hofjesbuurt: toegang winkelcentrum en speelterreinj g g p

  - Interactie tussen buurt en winkelcentrum- Opwaarderen veldjes tot mooiere verblijfsplek (bomen toevoegen)- Struiken weghalen zodat er een doorzicht ontstaat

 • Winkelcentrum: toegang aan kruising Matsersingelg g g g

 • Winkelcentrum: toegang aan kruising Matsersingelg g g g

  - Rommelige uitstraling terras en pleintje

 • Winkelcentrum: toegang aan kruising Matsersingelg g g g

  - Interactie tussen buurt en winkelcentrum (horeca & terras)- Entree is een visitekaartje voor het winkelcentrum

 • Relatie winkelcentrum met buurtjesj

  E

  mogelijke uitbreiding

  E

  Ewinkels &

  E

  EE

  winkels & voorzieningen op beg.grond winkels opEEop beg.grond winkels op

  beg.grond

 • Winkelcentrum Kronenburg

 • Voorkant Winkelcentrum-onbenutte potentie-onoverzichtelijk-bushalte-bushalte-verblijfskwaliteit-toegang brug

 • Voorkant Winkelcentrum-winkelfront aan Burgermeester Matsersingel-toegang niveau 1-bushalte-bushalte-verblijfskwaliteit-functies: horeca / bib / winkels / zorg / bioscoop / ?!

 • Voorkant Winkelcentrum referentiebeelden

 • Noordkant Winkelcentrum-entree parkeergarage-uitstraling kantoorgebouw

 • Noordkant Winkelcentrum-entree parkeergarage-opwaarderen kantoorgebouw:studenten / starters / werken aan huis / cheap-loftstudenten / starters / werken aan huis / cheap-loft-functies op maaiveld

 • Noordkant Winkelcentrum referentiebeelden

 • Zuidkant Winkelcentrum-afsluiten parkeergarage-verblijfs- gebruikskwaliteit maaiveld

 • Zuidkant Winkelcentrum-afsluiten parkeergarage-opwaarderen wand: reclame / groen

 • Zuidkant Winkelcentrum-afsluiten parkeergarage-verblijfs- gebruikskwaliteit maaiveld

 • Zuidkant Winkelcentrum-afsluiten parkeergarage-opwaarderen wand: reclame / groen-toevoegen gebruiksfuncties maaiveld-toevoegen gebruiksfuncties maaiveld

 • Dak Winkelcentrum-hitte eiland-onbenutte ruimte-uitstraling-uitstraling

 • Dak Winkelcentrum - gebruiksmogelijkheden

 • Hovenbuurt

 • Hoven-uitstraling en inrichting maaiveld-erfafscheidingen-architectuur-architectuur-openbaarheid

 • Hoven-gebruiksfuncties-erfafscheidingen-collectief / afsluitbaar / prive

  itb id i-uitbreiden woningen

 • Hoven - referenties

 • Hoven-uitstraling en inrichting maaiveld-erfafscheidingen-gebruiksmogelijkheden-gebruiksmogelijkheden-openbaarheid

 • Hoven-gebruiksmogelijkheden-erfafscheidingen-openbaar / collectief

 • Hoven - onderdoorgangen-uitstraling-veiligheid-route-route

 • Hoven - onderdoorgangen-uitstraling-veiligheid-afsluitbaarheid-afsluitbaarheid-route

 • Achterstraatje-uitstraling architectuur en maaiveld

 • Achterstraatje-uitbreiden woningen / architectuur-opwaarderen bestrating-vergroenen schuurtjes-vergroenen schuurtjes

 • Flat - architectuur

 • Zigzag flat-uitstraling architectuur en maaiveld-woningaanbod-kwaliteit / energie / levensloopbestendigheid-kwaliteit / energie / levensloopbestendigheid

 • Zigzag flat-uitstraling architectuur en maaiveld-woningaanbod-kwaliteit / energie / levensloopbestendigheid-kwaliteit / energie / levensloopbestendigheid

 • Flat - referenties

 • Flat - referenties-lacaton & vassal

 • Flat - referenties-lacaton & vassal

 • Flat - referenties-lacaton & vassal

 • Nieuwe tijden nieuwe spelers en nieuwe spelregels Er is weinig geld de overheid trekt zich terug

  basisregels voor de doorontwikkeling

  Nieuwe tijden, nieuwe spelers en nieuwe spelregels. Er is weinig geld, de overheid trekt zich terug, sociale media en netwerken maken het verschil: zoek de verbinding.

  Stimuleer en faciliteer burgerparticipatie, ontwikkelingen van onder op en zelfredzaamheid.

  Denk niet in stenen maar in systemen, door deelbelangen (fysiek, sociaal, economie, natuur en milieu), tijd en ruimtelijke schaalniveaus heen: integrale en inclusieve aanpak.

  Begin bij het gebiedseigen kapitaal, de bewoners en ondernemers, de lokale veranderkrachten: bestaande en nieuwe collectieven en initiatieven.

  Ga uit van de aanwezige kwaliteiten en stuur op winwinoplossingen, een optimaal gebruik van g p p g , p gschaarse middelen, waak voor suboptimale oplossingen en heb oog voor de toekomst: collectieve waardecreatie.

  Geleidelijk- tijdelijk- en kleinschaligheid zijn kernelementen Denk in kleine stappen vooruit aanpakGeleidelijk , tijdelijk en kleinschaligheid zijn kernelementen. Denk in kleine stappen vooruit, aanpak op buurtniveau, tussentijds ruimtegebruik en leer al doende: vier kleine feestjes, knip kleine lintjes.

  Biedt ruimte, minder regels, meer mogelijkheden en eigen initiatief: niet voorschrijven, maar verleidenverleiden.

  Stimuleer diversiteit en menging, maak onderscheid en breng hirarchie aan.

  Vier de verschillen, iedere bloemkoolwijk heeft zijn eigen specifieke context, samenstelling en potenties: maatwerk voorbij het blauwdruk en eindbeeld denken.

 • realisme

 • hoe de samenleving wordt?!

 • COLOFON

  HOSPER landschapsarchitectuur en stedebouwHOSPER landschapsarchitectuur en stedebouw

  Postbus 5231, 2000 CE Haarlem

  Tel. 023 531 70 60

  www.hosper.nl

  M3H architecten

  Overtoom 197, 1054 HT Amsterdam

  Tel. 020 625 77 33

  www m3h nlwww.m3h.nl

  GIDZ

  Delistraat 3a, 2022 ZC Haarlem

  www.gidz.net