Kringloop(wijzer) boeren

of 26 /26
Bas Bassa

Embed Size (px)

Transcript of Kringloop(wijzer) boeren

PowerPoint-presentatie

Bas Bassa

Kringloop(wijzer) boerenBas BassaMedevennoot v.o.f. D. en A. Bassa - familiebedrijfHAS Dronten, melkveehouderij2 maanden Brazili3 jaar mengvoer, 1,5 jaar Roemeni, 5 jaar DMSData beheerwww.dmsadvies.nl0345 [email protected]

Klanten DMS

KringloopwijzerHet draait om: dat wat u niet koopt aan voer hoeft u niet te betalen en moet van uw duurste productiefactor afkomen.Kringloopwijzer = rapportcijferBEX = rapportcijfer voermanagementBEP = rapportcijfers landwerkDe boer centraal in het midden!!

Verbeteren resultaten KLW (1)

Resultaten KLW / BEP (1)

Resultaten KLW / BEP (2)

Resultaten KLW / BEP (3)

BEP in het kort

DOOR DE BEX BEREKENDE FOSFAAT PRODUCTIE

FOSFAAT UIT MELK

FOSFAAT UIT VLEES

FOSFAAT UIT RUWVOER

AANGEKOCHT FOSFAAT

FOSFAAT VERSCHIL UIT VOORRADEN

FOSFAAT EIGEN LAND

VERHOUDING AANLEG GRAS / SNIJMAIS EN DE HECTARES BEPAALD VERDELING FOSFAAT PER GEWAS EN HECTARE

Meedoen BEP

Meedoen BEP

Verbeteren resultaten KLW (2)

Verbeteren resultaten KLW (3)

Gebruiksnormen fosfaat

3501985350Verbeteren resultaten KLW (4)

Verbeteren resultaten KLW (5)

Verbeteren resultaten KLW (6)

Verbeteren resultaten KLW (8)

Verbeteren resultaten KLW (9)

Verbeteren resultaten KLW (10)

Verbeteren resultaten KLW (11)

Verbeteren resultaten KLW (13)

Intensiteit is niet leidendOmgaan met eigen productie factoren is bepalendMeer DS van eigen land maar niet kunnen benutten is nog geen winstHoge voerefficintie OK, maar is dat van eigen voer

Verbeteren resultaten KLW (14)

Welke koe krijgt het meeste voer? Die met LW 80 of LW 120?Welk perceel krijgt de meeste mest? Die van 14 ton ds of die van 9 ton ds?Opbouwen van krachtvoergift versus verdelen van de mest in de eerste snede!De pens heeft een pH en is gevoelig, de bodem net zo!

Verbeteren resultaten KLW (15)

Bekijk welke percelen een pH < 5 hebben en bekalk deze!Een beetje broei in de kuil is ook broei, elke kg ds die ik mis is er 1!Let op de bodem temperatuur in het voorjaar, mest op een te koude bodem levert geen gewas!Een beetje spoor in t land kost ook geld!

Verbeteren resultaten KLW (16)

Welke indruk krijgt u van de bodem?

Vragen?Economische & Ecologische boeren=Kringloop(wijzer)boeren