Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  86
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Kredietverlening aan ondernemingen-september

Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutieUpdate maart 2014

www.financieringvanondernemingen.be

Belgische banken hebben 85,5 miljard EUR in Belgische economie gepompt

Banken in Belgi leveren meer financiering voor economie dan gemiddelde EurozoneKredieten aan gezinnen+47,5 mia EUR (+34,11%)Sinds 2007Kredieten aan ondernemingen+20,7 mia EUR (+21,32%)Kredieten aan overheden+17,2 mia EUR (+25,07%)Totale kredietgroei+85,5 mia EUR (+28,01%)=390,7mia EURTotaal volume uitstaande kredieten aan de belgische economie (gezinnen, niet-financile bedrijven, overheid) december 20132

Volume ondernemingskredietenCijfers van Febelfin= NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepenCijfers NBB= omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische niet-financile vennootschappenVolume ondernemingskredieten

Cijfers weglaten. Vragen aan Pierre

3Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economieIndex: december 2005 = 100

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB.Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financile vennootschappen opgenomen kredieten.Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. (4de kwartaal 2013 is een raming)Dirk4

Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR)BNP (nominale, in miljarden EUR)(in %)Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en de economische evolutie Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevensDirk5Type ondernemingapril 2012december 2012december 2013dec 2013 t.o.v. dec 2012Kleine 55.52456.55755.977- 1,03%Middelgrote 26.91328.56728.181- 1,35%Grote29.38228.67126.828 - 6,43%Kleine ondernemingen 50,4%Grote Ondernemingen 24,2% Middelgrote ondernemingen 25,4%Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (december 2013) 75,8% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan KMOs verleend Bron : Cijfers NBB Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financile vennootschappen (actuele cijfers)Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).

Evolutie opgenomen krediet per grootte ondernemingRegioapril 2012decmeber 2012december 2013okt 2013 t.o.v. okt 2012Vlaams Gewest75.90475.81076.008+0,26%Waals Gewest 23.11224.11224.578+1,93%Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.10020.82219.497-6,36%Vlaams Gewest63,3%Waals Gewest 20,5%Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16,2%Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regioAandeel in totaal volume opgenomen krediet (december 2013)Bron Cijfers NBB Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financile vennootschappen (actuele cijfers)

7DatumKrediet op KTKrediet op M/LTIn mio EURIn % van totaalIn mio EURIn % van totaal12.200737.39438,559.67661,512.200840.35537,966.09262,112.200934.12032,172.23367,912.201035.41431,477.19468,612.201136.47631,579.32968,512.201234.49729,582.48470,512.201333.93128,883.83571,201.201434.82529,483.69970,6Ondernemingskrediet per duurtijd krediet = 71% M/LT krediet-6,9%+40,3%KT 29,4%M/LT 70,6%Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)Bijkomend: korte termijn is tot en met n jaar; middellang tot lange termijn is meer dan n jaar

Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (januari 2014)

Bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar duurtijd kredieten ( bron NBB op basis van boekhoudstaten banken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983

Bedrag totaal uitstaand kredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstaten banken)

Opgelet : middellang tot lange termijn kredieten zijn kredieten van meer dan n jaarDit is de indeling die de NBB volgt. 8%Bron : Cijfers NBB Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financile vennootschappen (actuele cijfers) Op lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad

Vermelden dat grote bedrijven andere alternatieven hebben? 9

Het Federaal Planbureau verwacht een heropleving van de investeringen in 2014 (+2,5%)Bron : Febelfin-cijfers Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)Herstel van de conjunctuur uit zich in de kredietaanvragen

Er mag verwezen worden naar de studie van Nancy Huyghebaert maar de onderliggende regressies kunnen nog niet worden gegeven.Michel Vermaerke zal de grafieken meebrengen als back up van de vergadering.

Evolutie van de aanvragen vergeleken met hetzelfde trimester van het jaar tevoren in aantal en bedrag.

Vanaf begin 2010 tot half 2011 lag het aantal kredietaanvragen ieder trimester hoger dan in het overeenstemmende trimester van het voorgaande jaar. Ook het bedrag van de kredietaanvragen kende telkens een stijging. In het derde trimester van 2011 was er weliswaar een daling van het aantal kredietaanvragen, maar het overeenstemmende bedrag steeg, met 17,2%, erg sterk t.o.v. het derde trimester van 2010.In het vierde trimester van 2011 lag het aantal kredietaanvragen opnieuw lager dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar (-4,1%), maar in bedrag was er opnieuw een stijging met 3,8%.

10 en de kredietproductieBron : Febelfin-cijfers Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)

Evolutie van de productie vergeleken met hetzelfde trimester van het jaar tevoren in aantal en bedrag.Na twee trimesters waarin het aantal verstrekte kredieten nagenoeg stabiel bleef ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar, gevolgd door een trimester met een stijging van 4,5%, stabiliseerde het aantal verstrekte kredieten opnieuw in het derde trimester (-0,4%) ten opzichte van het derde trimester van 2010. In bedrag was er een echter een opmerkelijke stijging, die 28,8% bedroeg. In het vierde trimester van 2011 daalde het aantal verstrekte kredieten met 2,9%. Dit is minder sterk dan de daling in het aantal kredietaanvragen. Het verstrekte kredietbedrag steeg daarentegen met bijna 10 procent ten opzichte van het vierde trimester van 2010.

11Bron : Cijfers Febelfin Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.Weigeringsgraad

Het herstel van de conjunctuur reflecteert zich ook in de weigeringsgraad. Weigeringsgraad bereikt laagste niveau sinds 2009.

Met uitzondering van de maand december lag de weigeringsgraad in het vierde trimester lager dan in het overeenstemmende trimester van 2010.De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken, wat ook tot uiting komt in de stijging van het kredietbedrag dat in de loop van het vierde trimester werd verstrekt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan nieuwe kredieten (productie) ieder trimester sterker toegenomen dan de evolutie van het bedrag van de kredietaanvragen.12Belgi blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het gemiddelde van de eurozone Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area (april september 2013)71% van de leningsaanvragen van kmos werd integraal goedgekeurd.

7% van de aanvragers kreeg het grootste deel van de lening.

7% van de aanvragers kreeg een deel van de lening.

5% van de kandidaten diende zijn aanvraag niet in.

In 8% van de gevallen werd het krediet geweigerd => correcte inschatting van onderliggende risicos blijft noodzakelijk.

Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een krediet.Minder weigeringen dan in de rest van EU.

De perceptie bij sommigenHoewel de financile instellingen nog steeds voldoende kredieten kunnen bieden en die kredieten ook verlenen om volwaardige en gezonde kredietdossiers te financieren, heerst er in sommige delen van de ondernemingswereld de perceptie dat krediet schaars wordt en dat de banken hun voorwaarden verstrakken.Een vergelijking van de weigeringsgraad in Belgi en in de andere Europese landen leert echter dat Belgi n van de betere leerlingen van de klas is. Op Europees niveau staat Belgi in 2010 op de vierde plaats. Slechts 5,7% van de kredietaanvragen wordt hier geweigerd, tegenover bijvoorbeeld 26,6% van de aanvragen in Ierland; of 22.5% bij onze noorderburen in Nederland.Bron: Access to finance studie, Eurostat

13

Weigeringsgraad per grootte onderneming vergelijking met de eurozone69% van de kredietaanvragen van micro ondernemingen werden integraal goedgekeurd.

80% van de kleine ondernemingen kregen eveneens het integrale bedrag dat ze aanvroegen.

Belgi doet het beter dan de eurozone

90% van de kredietaanvragen van de middelgrote ondernemingen leidden tot een krediet.

Belgi scoort evengoed als de eurozone14

Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area (april september 2013)Company categoryEmployeesTurnoverorBalance sheet totalMedium-sized< 250 50 m 43 mSmall< 50 10 m 10 mMicro< 10 2 m 2 m14Soepelere kredietvoorwaarden15

BankenResultaten NBB-enqute bij de ondernemingen tijdens Q3 2013 Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de kosten.Ondernemingen schatten kredietvoorwaarden gunstiger inOndernemingen

Noot 1 : Level I nbb 8 oktober 2012 Traditioneel kredietbeleidInzake traditioneel kredietbeleid is de NBB niet ongelukkig met het feit dat inzake commercial Real Estate en hypothecair krediet een zekere verstrakking aan de orde is. Met betrekking tot kredietverlening aan ondernemingen wordt echter gevraagd om niet te streng te zijn. Wat de vraag naar zekerheden aan ondernemingen betreft, mag inderdaad niet uit het oog worden verloren dat historisch gezien het gevaar voor verkeerd aflopende bedrijfskredieten in Belgi vrij beperkt blijft.

16Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorieRisico-categorie (1)Aantal kredietaanvragen van KMOs KMOswaarvan middelgrote ondernemingenwaarvan kleine ondernemingenAandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %)Evolutie(in %)Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %)Evolutie (in %)Aandeel intotaal aantal kredietaanvragen (in %)Evolutie(in %)201120122012 / 2011201120122012 / 2011201120122012 / 2011Gering risico55,550,6-15,256,050,6-14,555,350,6-15,6Middelgroot risico27,930,72,731,335,47,325,927,9-0,7Hoog risico7,910,118,66,78,013,28,611,421,0Erg hoog risico1,41,50,51,11,2-0,91,51,71,0No Score7,37,1-9,74,94,8-7,08,78,5-10,6Bron: interne Febelfin-enqute: (1) De risicocategorien zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%)* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)* hoog (van circa 4% tot circa 21%)* erg hoog (van circa 21% tot 100%)

17Recordaantal faillissementen

18Concurrentile rentetarievenGemiddelde over de periode2007200820092010201120122013jan 20145,03%5,32%3,73%3,20%3,45%3,07%2,97%2,84%Bron : NBB-cijfers Observatorium voor krediet aan niet-financile vennootschappen (actuele cijfers)

Concurrentile rentetarieven vergeleken met rentetarieven in andere Europese landen

GRAFIEK 1 : Evolutie groeiSources: NBB, ECB. (1) Resident banks to residents. Data including securitised loans: for Belgium over the entire period, for the euro area from January 2010 onwards

GRAFIEK 2 : Gemiddelde interestvoetSources: NBB, Thomson Reuters Datastream. (1) MFI interest rates on new loans to non financial corporations, up to an amount of 1 million, over 5 years initial rate fixation. (2) MFI interest rates on new loans to households, for house purchases, over 10 years initial rate fixation. (3) Data over the full sample available for: Austria, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Italy and Netherlands.

20Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)De financile sector levert een inspanning voor de financiering op KT

Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingenBron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

Evolutie van de leasingproductie(in miljoenen euro)Roerende leasing3.683 miljoen EUROnroerende leasing438 miljoen EUR22Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters)Bron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)

Maatregelen vermijden die leasingproduct kunnen ondermijnenVoorbeelden:Thin cap regelingdd. 21/09/2012 BNP Paribas Leasing Solutions heeft de vraag m.b.t. de definitie van financile sector in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe thin cap-regelgeving gesteld aan de ruling commissie in het kader van een specifiek dossier. Het antwoord van de ruling commissie wordt verwacht over een maand. Er zal worden gewacht op het antwoord van de ruling commissie vooraleer een parlementaire vraag hierover te stellen. Aanpassing Belgische regelgeving aan arrest EU hof dat financile leasing herkwalificeert als een levering van goederen ipv levering van diensten.In een recent arrest heeft het Europees Hof Van Justitie zich gebogen over de vraag of een financile lease voor BTW doeleinden niet als een levering van goederen moet beschouwd worden i.p.v. een levering van diensten. Die vraag werd bevestigend beantwoord.Hoe groot is de kans dat in Belgi financile lease zal worden geherkwalificeerd als een levering van goederen ? Aan Febelfin zal worden gevraagd om dit door de fiscalisten te laten onderzoeken : arrest becommentariren + inschatting van het risico van herkwalificatie. Bij dat onderzoek dienen zeker te worden betrokken : Tini Alifinerakis (BNP P Fortis), Vincent Windels (KBC), Wilfried Goris (ING) en Gino Hofman (Belfius Lease). De bedoeling is dat argumenten worden voorbereid om snel te kunnen reageren.

NootUit voorafgaand overleg met kabinett Peeters blijkt dat ook zij geen probleem zien met leasing en dat dit een waardevol instrument is. 23