Krant 'Moi! Groningen'

Click here to load reader

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Opdracht vanuit de Hanze Hogeschool voor de Gemeente Groningen, een huis-aan-huis krant gericht op de jonge ondernemers in Groningen

Transcript of Krant 'Moi! Groningen'

 • Verhoogd BTW-tariefniet meteen doorberekenddoor Koen IJssel

  Groningen Sinds 1 oktober 2012

  is het algemene btw-tarief op

  goederen en diensten verhoogd

  van 19 naar 21%.

  Ook het btw-tarief op

  energiekosten en de accijns op

  tabak en drank wordt verhoogd.

  De verhoging wordt vanaf

  2013 deels gecompenseerd

  door onder andere een

  lagere inkomensbelasting en

  loonbelasting.

  Ondernemers in de meeste sec-

  toren zullen volgens een onderzoek

  van het ING Economisch Bureau de

  btw-verhoging niet meteen door-

  berekenen naar de consument en

  zullen voor het jaar 2012 genoe-

  gen nemen met minder winst. Als

  ondernemers het tarief van 21%

  gelijk doorbereken,prijzen ze zich

  voor een korte termijn buiten de

  markt. Volgens het zelfde onder-

  zoek zijn huishoudens in 2013

  gemiddeld 180 euro duurder uit

  dan het jaar er voor. In 2014 zou

  die bedrag oplopen naar gemid-

  deld 380 euro per huishouden. De

  btw-verhoging is het gevolg van

  het lenteakkoord van de VVD, CDA,

  D66, GroenLinks en ChristenUnie.

  De maatregel moet zon vier mil-

  jard in het laatje brengen.

  Nieuws

 • Door Annemarijn de Boer

  Groningen Een betere tijdbesteding dan werken, zeggen onderzoekers van de Universiteit in Amerika de zogenaamde teambuilding activiteiten, na onderzoek naar de effecten ervan. In Groningen loopt het erg terug met de teambuilding vergeleken met vorig jaar.

  Dit omdat de meeste bedrijven hetmeer zien als een soort tijdsver-spilling en beter aan het werk kun-nen zijn. Erg zijn meer dan genoegmogelijkheden; van klootschieten tot happen en trappen. Onder an-dere deondernemers in Groningen zelf vinden dat hier iets aan gedaan moet worden.

  Suf? Een dagje op de hei met alle col-legas mag dan niet zo spannend zijn, het heeft wel erg veel nut. Het maakt de groepsdynamiek beter en de humor die er ontstaat creert een band, zo concludeerden onder-zoekers van University of Chester. Met name binnen de werkomgev-ing wordt wel eens gespeculeerd dat een team hechter te maken

  valt door collectief over hete kolen te lopen of elkaar met paintballen blauwe plekken te bezorgen. Uit de studie waaraan 100 vrijwilligers deelnamen blijkt een groot ver-band tussen de activiteiten en de groepsverhoudingen.

  Activiteit Het maakt uit onderzoek niet veel uit wat voor activiteit je ondern-eemt tijdens de teambuilding, als er maar actie en vooral interactie in het spel zit. Daardoor leren de werknemers elkaar nog beter kennen op andere vlakken, wat erg bevorderlijk kan zijn voor het werk dat je samen doet. Typ in Google de trefwoorden Teambuilding Gron-ingen in en je vind een groot scala aan mogelijkheden.

  Trends Als we ouder worden en de be-perkingen van het onderwijs enfinancin ons verfijnen, worden de visies veranderd onze carrire die we vandaag de dag hebben. Te weinig mensen worden als het ware rocksterren, de leeftijd heeft niets te maken met een beetje plezier hebben. We vinden verant-woordelijkheid belangrijker dan lol. De afgelopen jaren hebben we

  een duidelijke trend ontdekt in de integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar-om is Team Building Concepten America op zoek gegaan naar welke activiteiten nou werkelijk het meeste effect hebben. Dat zijn toch de recreatieve sporten waarbij men moet samenwerken, ze moeten daarbij een doel hebben om met een team iets te bereiken. Dat kan dus een spel zijn. Ze leren daarbij iets over zichzelf en hoe ze beter kunnen werken in een team.

  Communicatie revolutie Met de komst van de communicatierevolutie en de veranderende wereldmarkt, is onze moderne samenleving de meest vloeiendeen dynamische ooit. Het is nu van-zelfsprekend dat mensen afwisse-lend in veel verschillende groepen werken en ook in hun persoonlijke leven. Deze beweging heeft een duidelijke behoefte aan het ontwik-kelen van technieken om mensen te helpen aan te

  passen aan de nieuwe eisen en hoe er samengewerkt kan worden in een groep.

  Pretty cool De voordelen van teambuilding gaat vaak zelf nog verder in het bedrijf zelf. Bedrijven met strenge maatschappelijke verantwoord-ing normen, trekken vaak de beste positie en behouden de hoge kwaliteit van personeel, waardoor personeelsterugloop minder is. Bedrijven hebben ook gekeken naar verbeteringen in hun reputat-ies. Werknemers vinden hun bedrijf vaker pretty cool waardoor ze een betere uitstraling hebben en meer klanten kunnen trekken.

  Verrassend effectief;

  teambuilding Groningen

  Nieuws

 • Door Annemarijn de Boer

  Groningen Ondernemer ben je 24 uur per dag. Maar dat wil niet zeggen dat je bedrijf ook continu open moet zijn. Stu-deren, kinderen opvoeden of, in dit geval; werken in loondienst zijn soms prima te combineren met het runnen van een bedrijf. We kijken een dagje mee met Marije Gerdes, ze geeft kleur en styling advies aan particu-lieren n ondernemers. Wat is haar succesformule? Daar hopen we vandaag achter te komen.

  Een goed begin is het halve werkHet is 9.00 uur s morgens. We staan op de stoep bij Marije Gerdesaan de Kraneweg in Groningen.Een prachtige locatie voor haaronderneming, een voormalig school gebouw waar ze een lokaalrunt. Als Marije komt aanrijdenin haar Mini Cabrio en met haarperfect op elkaar afgestemde out-fit, is ze direct herkenbaar en hele-maal in de najaar sferen. Wat ze voor vandaag op de planning heeft, staat uitgebreid beschreven in haar draaiboek dat er prachtig bijlicht op een witte grof houten tafel.

  Kleuren en vormenZe krijgt vandaag een groep van5 ondernemers op bezoek diegraag een nieuwe uitstralingwillen en daarmee meer klantenwillen trekken. Als ze kennis heb-ben gemaakt, gaat eerst het kleurenpallet zijn werk doen.Bij iedere persoon worden eenaantal kleuren geplaatst. Daarnagaat ze volgens haar stylingboekkijken naar wat voor soorten kl-

  eding er bij die persoon passen,lange rechte broeken of juist eenlegging. Een strak colbert of juisteen grof gebreide trui? Alles wordtonderzocht en er word een passend plan bedacht bij iedere persoon met kleuren, vormen en evt. ook een bi-jpassend kapsel.

  Combineren werk enondernemerschapMarije Gerdes combineert een parttimebaan als opticien metvier dagen in haar eigen imagoadvies bedrijf. In Afrika ontwaaktede ondernemersgeest van MarijeGerdes. In Benin leidde ze, rond demillenniumwisseling, als vrijwil-liger jarenlang studenten op tot opticien. Ze leerde hen oogmetin-gen te verrichten, glazen te slijpen en hielp met het opzetten van op-tiekzaken. Toen dacht ik: Als een bedrijf starten in Afrika lukt, dan moet ik dat ook thuis kunnen. Maar eenmaal terug in Groningen startte ze geen brillenwinkel ze werd ge-woon weer opticien in loondienst. Toch bleef het knagen. Na een paar jaar waagde ze de stap, al was dat in een andere richting. Ze ging part-time werken en begon daarnaast haar eigen imagoadviesbedrijf: Dap Styling. Vroeger wilde ik eigen-lijk modeontwerpster worden. Ik zie wat mensen goed staat. Sinds deze maand heeft ze een eigen bedrijfsruimte. Een spannende stap maar ik ben er wel erg trots op, aldus de deeltijdonderneem-ster. Ze werkt vier dagen per week in haar eigen zaak en is twee dagen actief als opticien. Dat vind ik een prachtig vak, ik stop daar alleen mee als het echt niet anders kan. Bovendien zijn haar loondienst-werkzaamheden ook handig: Ik

  ontmoet via dat werk veel mensen. Ze weten wie ik ben en hoe ik te werk ga als opticien geef je ook advies over welke bril het beste staat. En als er interesse is, kan ik ze vertellen over mijn eigen bedrijf.

  JubileumMet Dap Styling, dat volgendeweek zijn vijfjarig bestaan viert,leert ze werkzoekenden hoe zezich goed moeten presenteren.Rentegratiebedrijven hebben veelaandacht voor het goed in elkaarzetten van een cv en sollicitatie-brief. Maar als de eerste indruk niet goed is omdat bijvoorbeeld de kleding van de sollicitant er slonzig uitziet, dan verloopt een sollicita-tiegesprek bijzonder moeilijk al is de brief nog zo goed. Ook geeft Marije individuele trainingen aan ondernemers en werknemers die beter voor de dag willen komen. Zij zijn toch het visitekaartje van het bedrijf, vindt Marije, die jongeren helpt betrouwbaarder te ogen en van stoffige ambtenaren eigentijdse werknemers maakt. Hoewel ze elk jaar meer omzet draait, is groeien niet het belangrijkste. Ik wil graag doen waar ik plezier in heb. Door het ondernemerschap te combi-neren met mijn werk als opticien blijf ik scherp en ik pak het beste van beide werelden.

  Ervaren van kleurgebruikVeel zakenmensen kiezen voor hetdragen van een zwart pak, terwijlbij velen donkerblauw plezierigeroogt. Met als resultaat dat deeerste indruk die je achterlaat, veelmeer in overeenstemming is met jepersoonlijkheid. Ik laat mensen ervaren wat kleur n kleding voor ze kan betekenen. Een welover-

  wogen kleurgebruik en kledingstijl maken zo het bedrijfsimago com-pleet, spreekt Marije. Versterken van persoonlijkheid en bedrijf DAPStyling staat voor het versterkenvan uw persoonlijkheid. Iedereondernemer investeert bewust in zijn of haar bedrijf. Een represen-tatieve auto en een zorgvuldig ge-kozen huisstijl maken daar deel vanuit. Om professioneel en zelf-bewust over te komen is het ook zinvol aandacht te besteden aan je voorkomen, zelf overwegend gekleed in het groen, vertelt Marijemet sprankelende ogen, over haarmissie.

  Wat maakt haar dag?Marije zou geen stylist zijn zondereen dag bezig te zijn geweest metstijlen, kleuren en meten. Zo kleurtze de mens naar hun gedrag enzien we hoe Marije aan haar klant-en komt. Marije weet met completemake-up, kleurenstyling in elkesituatie een make-over en perfectadvies te geven in een bizarre vorm. Een bijzondere onderneming, een bijzonder persoon en verhaal, met die gedachten sluiten we de dag bij Marije