Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

of 17 /17
Sociaal en Cultureel Planbureau 1 Krachtwijkenbeleid, effectief beleid? WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak Donderdag 11 april 2013

Embed Size (px)

description

Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?. Inhoud. 1) (Kracht) wijkenbeleid 2) Absolute ontwikkelingen in aandachtswijken en de ‘net-niet aandachtswijken’ 3) Analysetechniek 4) Voorlopige resultaten 5) Conclusie. Wijkenbeleid. 1) Wijkenlijstjes: 150 wijken, 56 wijken, 40 wijken - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Page 1: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau1

Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Donderdag 11 april 2013

Page 2: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

1) (Kracht) wijkenbeleid

2) Absolute ontwikkelingen in aandachtswijken en de ‘net-niet aandachtswijken’

3) Analysetechniek

4) Voorlopige resultaten

5) Conclusie

2

Inhoud

Donderdag 11 april 2013

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 3: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Wijkenbeleid

3 Donderdag 11 april 2013

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

1) Wijkenlijstjes: 150 wijken, 56 wijken, 40 wijken

2) Welke wijken zijn het?

3) Doel van het beleid

4) Uitvoering en financiering

Page 4: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Ontwikkelingen in uitkomstmaten: 2002-2012 (1)

4 Donderdag 11 april 2013

2001-2003 2005-2006 2009 2011

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

% respondenten dat meent dat diefstal vaak in de buurt voorkomt

net-niet aan-dachtswijken (N=76)aandachtswi-jken (N=76)

2001-2003 2005-2006 2009 2011

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

% respondenten dat slachtoffer van diefstal is geweest in de eigen buurt

net-niet aan-dachtswijken (N=76)aandachtswi-jken (N=76)

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 5: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Ontwikkelingen in uitkomstmaten: 2002-2012 (2)

5 Donderdag 11 april 2013

2001-2003 2005-2006 2009 2011

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

% respondenten dat zich (soms/vaak) onveilig voelt

net-niet aan-dachtswi-jken (N=76)

aan-dachtswi-jken (N=76)

2002 2006 2009 2012

45.0

47.0

49.0

51.0

53.0

55.0

57.0

59.0

Mate van sociale cohesie in buurt

net-niet aan-dachtswijken (N=81)

aan-dachtswijken (N=81)

2002 2006 2009 2012

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

% respondenten tevreden met de woonomgeving

net-niet aan-dachtswi-jken (N=81)

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 6: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Ontwikkelingen in uitkomstmaten: 2002-2012 (3)

6 Donderdag 11 april 2013

2002 2006 2009 2012

20.0

23.0

26.0

29.0

32.0

35.0

38.0

41.0

% respondenten dat denkt dat de buurt komend jaar vooruit gaat

net-niet aan-dachtswi-jken (N=81)aan-dachtswi-jken (N=81)

2002 2006 2009 2012

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

% respondenten dat meent dat de buurt afgelopen jaar vooruit is gegaan

net niet-aan-dachtswijken (N=81)

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 7: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Ontwikkelingen in uitkomstmaten: 2002-2012 (4)

7 Donderdag 11 april 2013

1999 2006 2010

25.0

29.0

33.0

37.0

41.0

% lage-inkomens

net-niet aan-dachtswijken (N=81)

aandachtswijken (N=81)

1999 2006 2010

5.06.07.08.09.0

10.011.012.013.014.015.0

% bijstandsontvangers (als aandeel van 15-64 jarigen)

net-niet aan-dachtswijken (N=81)aandachtswijken (N=81)

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

1998 2002 2006 2008 2010

3.4

3.6

3.8

4.0

Leefbaarometerscore

net-niet aan-dachtswi-jken (N=81)

aan-dachtswi-jken (N=81)

Page 8: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau8 Donderdag 11 april 2013

Wat merken bewoners van het extra beleid?

Bent u zelf actief met het verbeteren van de wijk? Ja/ ja, ik zou wel willen

Merkt u duidelijk dat de extra aandacht al tot verbeteringen leidt in uw wijk? Ja duidelijk.

Vindt extra aandacht voor verbetering van de wijk nodig? (Heel) erg nodig

Op de hoogte van wijkactie plannen? Ja

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

26

23

80

44

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 9: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Analysetechniek (1)

Analysetechniek: Regressie-discontinuïteit

1) Objectieve achterstandsscore bepaalde interventie-toewijzing2) Breekpunt van de toewijzing gebruiken3) Krachtwijken aan ene kant van het breekpunt vergelijken met net-

niet krachtwijken aan de andere kant van het breekpunt m.u.v. interventie --> vergelijkbare wijken

4) Deze kennis gebruiken: local lineair regressie (binnen bandbreedte)

9 Donderdag 11 april 2013

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 10: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Analysetechniek (2)

10 Donderdag 11 april 2013

Uitkomstmaat (bijv. tevredenheid woonomgeving)

laag Achterstandsscore hoog

breekpunt

aandachtswijkenniet-aandachtswijken

Discontinuïteit (gunstig effect)

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 11: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Analysetechniek (3)

Lijken de wijken rond het breekpunt op elkaar wat betreft achtergrondkenmerken (voordat het krachtwijkenbeleid begon)?

Er zijn verschillen maar die zijn niet significant bij p<0,01-- woningvoorraad (bijv. % huurwoningen)-- sociaaleconomisch (bijv. % lage inkomens)-- sociaalcultureel (% niet-westerse migranten)

11 Donderdag 11 april 2013

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 12: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Uitkomstmaten

Uitkomstmaten:-- gericht op leefbaarheid en veiligheid in de wijk-- gericht op sociaaleconomische status van de bewoners-- enquête-gegevens, registraties en geobjectiveerde leefbaarheidsmaat (‘leefbaarometer-score’)

Voorbeelden: tevredenheid woonomgeving, slachtofferschap criminaliteit, onveiligheidsgevoel, aandeel ww-uitkeringontvangers, algemene leefbaarometerscore

12 Donderdag 11 april 2013

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 13: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Effecten van krachtwijkenbeleid? (1)

13 Donderdag 11 april 2013

1) Geen significant gunstige effecten op veiligheid2) Kijken we naar effectrichting dan valt bij veiligheid het onderscheid objectief-subjectief op

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 14: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Effecten van krachtwijkenbeleid? (2)

14 Donderdag 11 april 2013

1) Geen significant gunstige effecten op leefbaarheid

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 15: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Effecten van krachtwijkenbeleid? (3)

15 Donderdag 11 april 2013

1) Geen significant gunstige effecten op de sociaaleconomische positie van de wijk

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 16: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Conclusie: bevindingen

1) Bij de beschrijvende statistiek zagen we bij enkele uitkomstmaten een iets gunstigere ontwikkeling bij de aandachtswijken dan bij de groep net-niet aandachtswijken.

Deze ontwikkeling soms ook al ingezet voor het begin van het krachtwijkenbeleid.

2) In het quasi-experiment zagen we weinig gunstige effecten: Geen significant gunstige effecten Effecten (zowel gunstig als ongunstig) zijn klein

16 Donderdag 11 april 2013

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak

Page 17: Krachtwijkenbeleid, effectief beleid?

Sociaal en Cultureel Planbureau

Conclusie: mogelijke verklaringen

Investeringen niet onderscheidend genoeg (t.o.v. andere wijken) Langer wachten om effecten te kunnen zien (later meten) Krachtwijkenbeleid vrij laat gestart Schaalniveau Weglekken van effecten

17 Donderdag 11 april 2013

WoONcongres 2013: Leefbaarheid en wijkenaanpak