KR compact

of 16 /16
(SAMEN)WERKEN MET

Embed Size (px)

description

 

Transcript of KR compact

 • (SAMEN

  )WERKE

  N

  MET

 • SAMENWERKENMET KR... WAAROM?

  Zie hier het antwoord op de vraag waarom veel opdrachtgevers nadrukkelijk kiezen voor eenlangdurige samenwerking met KR communicatie B.V.

 • HUISSTIJL + COMMUNICATIEPLATFORM DA VINCI COLLEGE

 • 28.428GEBRUIKERS

  TV + ONLINE CAMPAGNE VOOR MODIFAST

 • Het KR team bestaat uit offline en online specialisten. Ze combineren strategische en creatieve communicatie.En werken meestal initirend, maar regelmatig ook uitvoerend.

  KR opereert multidisciplinair en denkt middelenvrij. En koppelt daardoor zonder beperking de beste communicatieopties aan elkaar. Dus van meet af aan wordt gewerkt aan een resultaat dat meer is dan de som der delen.

  Het resultaat levert de meest effectieve campagnesop. Budgeteffectief, strategisch slim en creatiefaansprekend.

  DAAROM KR!

  WAAR STAAT KR VOOR?KR staat voor effectieve n creatieve communicatie. Een team van twaalf gespecialiseerde denkers en doeners stort zich continu op alle mogelijke communicatievraagstukken.

  De samensmelting van hun vakmanschap, vaardigheden, ervaring, nieuwsgierigheid enempatisch vermogen garandeert het resultaat dat iedere opdrachtgever nastreeft.

  WAAROM KR?

 • KR INDERDAAD VOOR AL HET WERK!

  HET VASTE KR TEAM Door het vaste KR team worden de opdrachten strategisch, conceptueel en creatief in de steigers gezet. De meeste opdrachten worden ook volledig uitgewerkt.

  + ENKELE FREELANCERSMaar soms blijkt het nuttig om het KR team uit te breiden met n of meer van de vaste freelancers en externe partners. Zoals specialistische copywriters, visualizers en fotografen.

  + HET ADAM NETWERKWanneer er sprake is van een zeer complexe of grootschalige opdracht schakelt KR vaak ndimensionale collegas in uit het ADAM netwerk (All Disciplines All Media). Denk aan grotere foto-, film-, animatie-, of geluidsstudios, bouwers voor complexe websites, social media specialisten, media-inkoopbureaus, casting-, onderzoek- of promotiebureaus, etc. KR blijft daarbij altijd de spil en de gesprekspartner van de opdrachtgever.

  KR kan dus echt alle communicatie- problematieken tackelen. Dat klinkt onrealistisch, maar toch is het zo.

 • COMMUNICATIEPLATFORM VOOR DE HEUS DIERVOEDERS

 • PACKAGE DESIGN VAN INPROBA ASSORTIMENT

 • KR gelooft in verregaande samenwerking! Het gaat daarbij om het stapelen van de kennis en de vaardigheden. In een open en constructieve samenwerking leidt dit altijd tot grotere creativiteit, optimale strategie en de allerbeste resultaten.

  Geen opdracht, campagne of ander communicatie-verzoek is hetzelfde. Daarom werkt KR altijd vanuit een heldere werkwijze. Goed overzichtelijk voor iedere opdrachtgever en een functionele leidraad voor de timings.

  DEZE FASES ZIJN:Fase 1 KennismakingFase 2 Analyse & OpdrachtFase 3 Strategie & CommunicatieopzetFase 4 Uitvoering & VerbindenFase 5 Evaluatie & Bijstellen

  SAMENWERKEN

  OVERZICHTELIJK GEFASEERDE WERKWIJZE

 • KennismakenIn deze fase maken KR en opdrachtgever kennis met elkaar.Hierbij presenteert de opdrachtgeverzichzelf, formuleert zijn behoeftes,geeft daarbij de uitgangspunten,termijnen en randvoorwaardes op.

  de fase van: luisteren vragen uitspreken van doelstellingen benoemen van doelgroep(en) bespreken van timings verstrekken van budgetindicatie

  Analyse & Opdracht Dit is de fase waarbinnen KRbelangrijk huiswerk doet.De fase dat KR aantoont deinformatie en doelstellingenvan de opdrachtgever volledig te hebben begrepen.

  de fase van: debriefen (en bevestigen) geven van voorbeelden en terugkoppelen maken van (deel)begrotingen tevens de fase van het definitief verstrekken van de opdracht(en)

  GEFASEERDEWERK-WIJZE

  1

  2

 • Strategie & Communicatie opzetIn deze fase worden de plannengemaakt en de strategie bepaald.De tekstuele en visuele aanpakwordt ontwikkeld. De samenwerking in deze fase zorgt voor een eenduidige visie en aanpak.

  de fase van: strategie uitontwikkelen van tijdschema finetunen van uitgangspunten en invullingen

  traceerbaar maken van doelgroep(en)

  opzetten copy- + designplatformen mediakeuze en -inkoop verrichten van eventuele nulmeting

  Uitvoering & Verbinden In deze fase gaat de communicatieplaatsvinden met de doelgroep(en).De campagne wordt uitgerold. Stapvoor stap wordt het masterplanuitgevoerd.

  de fase van: afronden copy & design gefaseerd inzetten van de media (online en/of offline)

  Evaluatie & BijstellenIn deze laatste fase halen we de netten op en beoordelen we de resultaten. Indien zinvol passen we onze strategie en/of bood-schappen aan.

  de fase van: effectmeten beoordelen laatste aanpassingen bepalen de next steps

  3

  4

  5

 • OFFLINE + ONLINE ACTIVATIE LIMAGRAIN

 • MERKENBOUW ALPRO

 • KR hanteert in de samenwerking met opdrachtgevers altijd een aantal generieke uitgangspunten, zoals:

  Optimale resultaten worden uitsluitend bereikt wanneer de opdrachtgever bereid is volledig samen te werken en continu kennis te delen.

  De samenwerking moet gebaseerd zijn op helder geformuleerde intenties van de samenwerking, doelstellingen, doelgroepen, budgetten en resultaten.

  Communicatie is een proces met een wisselwerking van zenden, ontvangen en reageren.

  Communicatie is een discipline tussen mensen, waarbij de feiten altijd ingebed moeten worden in sfeer, toon, beleving, empathie, moment en omgeving.

  Deze uitgangspunten gelden voor lle opdrachtgevers. En ook bij lle werkzaamheden. Dus zowel voor Business-to-Consumer als Business-to-Business, maar ook voor Overheden, Dienstverlening, Goede Doelen en Interne Communicatie.

  Hiernaast een aantalopdrachtgevers die met KR zijn gaan samenwerken.

  WIE WERKT MET KR

  SAMEN?

 • B I J KO N I N K L I J K E B E S C H I K K I N G

  A N N O 1 8 6 7

 • CONTACT

  KR communicatie B.V.Vrieseplein 23311 NK Dordrecht078 6143102

  Hans [email protected] 06 53880933

  www.krcommunicatie.nl