Korpsinformatieblad februari/maart 2012 & Werkplan 2012

of 24 /24
Korps informatie Utrecht We zijn jarig! 125 februari - maart 2012 & Werkplan 2012

Embed Size (px)

description

Het eerste korpsinformatieblad van het Leger des Heils kerkgenootschap in Utrecht is weer uit. Deze keer ook met ons werkplan voor 2012

Transcript of Korpsinformatieblad februari/maart 2012 & Werkplan 2012

 • Korpsinformatie Utrecht

  We zijn jarig!

  125

  februari - maart 2012 & Werkplan 2012

 • INHOUDVoorwoord 1

  Onsterfelijke liederen 2

  Utrecht Community Gospel Choir 4

  Cursus - Wat is dit voor Leger 4

  Personalia 7

  Bevorderd tot Heerlijkheid 7

  Jubilea 8

  Adressen zieken en huisgebonden 8

  Agenda 9

  Bloemen Heiligingstafel 9

  Roosters 10

  Werkplan 11

  Hans van Vliets blog 19

  Weekprogramma 21

  Uitgave nr. 32

  ADRESSENKorpsgebouw Schooneggendreef 27H

  3562 GG Utrecht(030) 26 56 [email protected]

  Korpsofficier Luitenant M. Potters(06) 34 37 88 90

  Bijbelstudie Zr. M. van Hilten-Oosterom(030) 29 30 624

  Cordinator Huishouding

  Zr. R.A. Heiwegen(0346) 56 87 69

  Cordinator2e kanswinkel

  Tijdelijk:Zr. R.A. Heiwegen(0346) 56 87 69

  Engelse les Majoor A. van Eijk(030) 26 22 297

  Jongsoldaten sergeant en IOS ambassadeur

  Br. F. Keijzer(06) 48 91 60 39

  Korpspenning-meester en cordinator Dienstverlening

  Br. G. van Dam(036) 52 40 372

  Muziekkorps Br. W. Kruyt(0297) 28 57 65

  SK-evangelisatie Zr. E. Blumink - van Bodegraven(030) 29 43 426

 • Voorwoord

  We zijn jarig!

  125Misschien is het u nog niet opgevallen, maar het Leger des Heils is jarig dit jaar. We zijn met zn allen wel 125 jaar geworden! En dat is genoeg reden voor een knalfuif. Meer informatie daarover vindt u in dit korpsnieuws, maar ook op de website www.125-jaar.nl.

  Maar is het wel iets om te vieren? Ik kan mij nog goed herinneren dat Generaal Eva Burrows tijdens het eeuwfeest van het Leger des Heils in het Beatrixtheater zei: Eigenlijk is het heel jammer dat het Leger des Heils na 100 jaar in Nederland nog steeds moet bestaan, want dat betekent dat de nood nog steeds hoog is! Ik was 12 toen ik deze boodschap hoorde en misschien heb ik het geparafraseerd en misschien was het wel het concert-gebouw, maar ik kan het mij nog steeds herinneren als de dag van gisteren.

  Reden voor een feestje? Toch wel! In al die 125 jaar hebben we namelijk gezien dat er mensen gered werden, zowel uit de maatschappelijke als uit de geestelijke goot. En dat is niet

  alleen een reden voor een feestje hier op deze aarde, maar we mogen dan ook weten dat de engelen in de hemel ook mee juichen.

  Daarnaast mogen we dankbaar zijn voor de steun van het Nederlandse publiek. In het allereerste begin was die steun misschien nog ver te zoeken, maar nu mogen we weten dat ons leger een geliefde plaats in de Neder-landse samenleving inneemt.

  In dit jaar kijken we niet alleen maar naar het verleden, maar ook vooruit. Ik weet natuurlijk niet hoe de komende 125 jaar er uit gaan zien. Ik weet wel dat God nog steeds mensen roept in Zijn dienst.

  Laten we in dit jubileumjaar uitkijken naar Jezus, Hem volgen en Zijn liefde, die Hij ons heeft gegeven, doorgeven aan anderen.Van harte gefeliciteerd!

  Marc Potters (Luitenant)korpsofficier

  Korpsinformatie Utrecht - 1

 • Onsterfelijke liederen

  en hun makers (24)door Envoy F.P.W. van Zaalen

  Bij de meeste liederen is het zo dat er eerst een tekst was waarbij een melodie gemaakt werd of, andersom, een tekst bij een al bestaande melodie. Zo ontstonden nu nog veel gezongen liederen in de eerste jaren van het Leger met teksten op populaire, soms ordinaire liedjes. In onze bundel vallen twee liederen op doordat tekstdichter en componist dezelfde zijn. Er zijn er meer maar nu beperk ik me tot de nummers 173 en 368. Ze zijn van de hand van Jarl Wahlstrm, een Fin.

  Opmerkelijk is dat pioniers van het Legerwerk in diverse landen afkomstig waren uit aristocratische of in ieder geval zeer gegoede, vaak academische kringen. Zo in Oostenrijk kapiteine Selma Freud, zus van de wereld-beroemde psychiater Sigmund Freud. In Finland was het Hedvig von

  Haartman, die met 3 anderen het Legerwerk in Finland begon; al gauw werd zij de leider. In 1908 startte een officier, Gunhild Wahlstrm, de Stafzangbrigade, die de Legermuziek enorm verbreidde.

  Hij had 3 zeer getalenteerde neven die allen bijdroegen door het schrijven van liederen. Bijzonder is dat ze alle drie, Per-Erik, Tor en Jarl, de hoogste officiersrang bereikten, die van com-missioner (of kommandant). Ze deden als zodanig dienst in vele delen van de wereld.

  Jarl was kommandant in zijn eigen Finland, toen het Leger daar 90 jaar bestond. Bij de viering was eregast de president van het land Dr. Urho Kekkonen.

  De president vertelde dat zijn moeder behoorde tot de eerste heilssoldaten van het land, en haar leven lang soldaat was. Wij verhuisden nogal vaak in mijn jeugd, vertelde hij, en het

  2 - Korpsinformatie Utrecht

 • eerste wat mijn moeder opzocht was of er een korps was, nog voor hoe het met winkels was.

  In de vroege jaren tachtig werd Jarl Wahlstrm gekozen tot generaal van het Leger des Heils. Van hem hebben wij deze 2 liederen. Ze worden gelukkig regelmatig bij ons gezongen, nr. 368 vaak tijdens de bidstond. Thema van 368 is de zintuiglijke waarneming, maar dan op een mystiek niveau. We beschikken (bijna) allemaal over spraak, gehoor, gezicht en gevoel, maar het gaat hier over iets hogers. Hier volgt de tekst die we met volle aandacht moeten lezen:

  Open mijn oor, Heer, opdat ik hoor,wat U mij in wilt fluistren.Klanken te teer voor t menselijk oor,mag k in t gebed beluistren.

  Refrein:Spreek tot mij, Heer, ja, spreek tot mij, opdat ik meer opmerkzaam zijWat U volbrengen wilt in mij!Spreek tot mij, Heer, ja, spreek tot mij, Heer!

  Open mijn oog, Heer, zodat ik ziewat k nog niet kan aanschouwen.Toon mij de rijkdom die U ons biedt,als wij op U vertrouwen.

  Open mijn hart, Heer, dat ik aanvaardwat U uw kind wilt geven!In uw gemeenschap veilig bewaardga ik zo rijk door t leven.

  Lied 173 is mij extra lief door het gebruik van het aansporende Zie! Het is ontleend aan de passage in het boek Openbaring waar de Heer zegt: Zie, Ik maak alles nieuw! In de nieuwste b i jbe lver ta l ing z i jn a l le Z ie s weggelaten als ouderwets. Maar in de Griekse grondtekst staan ze wel. Ze maken je opmerkzaam, hier gaat het om iets bijzonders, iets dat niet normaal is, van een hoger plan dateert!

  In de Schrift heeft Godzijn woord tot ons gesproken:Zie, Ik maak alles nieuw Wat een heerlijk uurals t aardse wordt doorbroken, t hemelse wordt gezien!

  Refrein:Zie, Ik maak alles nieuw!Zie, Ik maak alles nieuw!Wondre belofte,die straks wordt vervuld:Zie, Ik maak alles nieuw!

  Nu reeds is aan Jezusalle macht gegeven;ja, Hij maakt alles nieuw.k Mag geloven: Hij heeftal mijn schuld vergeven,Nu reeds ben k in zijn dienst.

  Daarom nog eens, Heer,wil ik mij aan U wijden,zo wordt t verbond vernieuwd.Geef mij moed en krachten ik zal voor U strijden.Ja, Heer, maak alles nieuw!

  Let vooral op: als het aardse wordt doorbroken! Dit duidt namelijk op het hogere plan.

  Korpsinformatie Utrecht - 3

 • Leuk dat de tegenwoordige Leger-commandant in Finland onze Neder-landse commissioner Dick Krommen-hoek is: een groot liederenmaker, samen met zijn moeder.

  Zijn vader, majoor Theo Krommen-hoek, helaas reeds lang overleden, kwam uit een Schiedams heilssol-datengezin dat 4 officierbroers voort-bracht: Theo, Otto, Harry en Will, allen muzikaal! En laten we niet vergeten dat Dicks zus, Lientje, de leidster was van de Stichterskorps-zangbrigade die in 1987 op toernee ging naar Denemarken en Zweden.

  We gaan weer beginnen!

  Na een doorslaand succes in de kerst-periode gaan we op 13 februari weer beginnen met het inmiddels beroemde Utrecht Community Gospel Choir. Dit keer gaan we oefenen voor de paasdienst op 8 april o.l.v. de commis-sioners van Vliet.

  Geniet je van zingen? Doe mee! Geniet je van zingen, maar durf je dat alleen maar onder de douche te doen? Doe mee! Iedereen is welkom!

  Een nieuwe cursus

  Meer weten over het Leger?Meer leren over wat we geloven?Wil je heilssoldaat worden of adherent?Wil je weten wat een heilssoldaat of een adherent is?Heb je nog meer brandende vragen over het Leger des Heils?

  De komende weken verzorgen Christa Ossewaarde en Marc Potters een cursus

  4 - Korpsinformatie Utrecht

 • over het Leger des Heils met de titel: Wat is dit voor een leger?

  Voor sommigen zal dit een eerste kennismaking zijn en voor anderen een opfriscursus. Iedereen is in ieder geval welkom

  Data: 16-2, 1-3, 15-3, 29-3 en 5-4Tijden: 19:30 - 21:00 uurLocatie: In het korpsOpgave: via Marc Potters

  Korpsinformatie Utrecht - 5

 • 6 - Korpsinformatie Utrecht

 • PersonaliaZr. Mary Mparaganda - Chekera is de afgelopen tijd voor haar studie naar Londen geweest en daar heeft zij een Major Business Degree in Human Resources behaald. Mary, van harte gefeliciteerd en ook fijn dat je weer terug bent! Zr. Gerda Nieuwenhui js i s inmiddels druk bezig met haar therapie. Hoewel ze vooruit gaat, gaat het helaas niet zo snel als ze gehoopt had.

  Zr. Elly Dros is een aantal weken in haar appartement lelijk gevallen. Het gaat wel weer wat beter, maar misschien wilt u ook aan haar denken?

  Bevorderd tot Heerlijkheid

  Op vrijdag 9 december is broeder Piet Serton in het volste vertrouwen in zijn Heer en Heiland thuis gehaald.

  Broeder Serton bezocht samen met zijn vrouw altijd de samenkomsten in korps Utrecht Stichterskorps. Hij was hervormd in hart en nieren, maar heeft toch ook binnen het Leger des Heils een stukje thuis gevonden. In onze gedachten en door onze gebeden zijn wij bij zijn vrouw, Riek.

  Op dinsdag 20 december 2011 is zuster Korry Pols - Scheepmaker na een kortstondig ziekbed rustig en vredig ingeslapen en bevorderd tot Heerlijkheid.

  Zuster Pols is jaren vervlochten geweest met Utrecht Stichterskorps en kwam, zover het haar gezondheid t o e l i e t , a l t i j d t r o u w n a a r d e samenkomsten samen met haar man Jo Pols. Daarnaast was zij ook altijd actief bij andere activiteiten. De laatste jaren heeft zij haar man liefdevol verzorgd en we mogen leven in de zekerheid dat zij nu weer met hem is herenigd.

  De bloemen van de heiligingstafel gingen naar:6 nov. Majoors Schiedon13 nov. Envoy Trix Kruizinga20 nov. Eeuwigheidszondagdec. Advent: geen bloemen1 jan. zr. R. Serton8 jan. mevr. M. Versteeg15 jan. zr. A. Venema22 jan. zr. G. Nieuwenhuijs

  Korpsinformatie Utrecht - 7

 • Jubilea Heilssoldaten en Adherenten1 januari zr. A. Bouwmeester - de Renswoude 55 jaar Heilssoldaat

  31 januari zr. Y. den Uijl - Scheepstra 15 jaar Heilssoldaat

  17 februari zr. A.A. Vulperhorst - v.d. Woude 25 jaar Heilssoldaat

  20 februari br. J. Gout 35 jaar Heilssoldaat

  9 maart br. A.J. v.d. Griend 65 jaar Heilssoldaat

  18 maart zr. G.M. de Hollander 10 jaar Heilssoldaat

  18 maart zr. A.M. v.d. Oudenalder - van Iterson 10 jaar Heilssoldaat

  18 maart zr. W. Verschuur - van der Rijst 10 jaar Heilssoldaat

  Onze zieken en personen die aan huis gebonden zijn:Wilt u aan hen denken en met hen contact houden?

  Zr. J.J. van den BergSperwerlaan 313722 XD Bilthoven(06) 14 15 71 25

  Zr. P.H. BlindeMerenhoef 22 3601 AC Maarssen(0346) 56 53 71

  Br. H. BolWestinghousestraat 57 3555 VB Utrecht(030) 244 31 96

  Majoor mevrouw A. BosPerudreef 8, K6193563 VA Utrecht(030) 26 47 337

  Mevr. H.G. BosmanVoortwijk 193621 HR Breukelen(0346) 25 02 04

  Mevr. E.D. DrosPerudreef 8 K8113563 VA Utrecht(030) 29 33 541

  Zr. P. HoeflakenParanadreef 1333563 WG Utrecht

  Zr. M.A.J. HofmanBossenbroekstraat 263555 TB Utrecht(030) 244 01 56

  Zr. HondersKenaustraat 30 3554 AD Utrecht(030) 244 88 66

  Fam. W. KoppenRuysdaellaan 53764 WK Soest(035) 201 03 42

  Zr. N. LandzaatCostaRicadreef 9, K9103563 TA Utrecht(030) 26 46 870

  Zr. J.H. van de LeedenRntgenlaan 143553 GM Utrecht(030) 24 31 284

  Fam. W. LuimeeMerenhoef 1, K4083601 AC Maarssen(0346) 58 75 72

  Zr. G.G. MansomPerudreef 8 K9113563 VA Utrecht

  Zr. G. NieuwenhuijsFilipijnen 300 3524 JR Utrecht

  Zr. N. Otten-SpaanMaertensplein 1433738 GP Maartensdijk(0346) 21 49 66

  Zr. G. PannekoekMerenhoef 193601 AC Maarssen(0346) 58 75 05

  Zr. C. PloegerEijkmanlaan 72, K113571 JV Utrecht(030) 266 24 71

  Zr. G. SchaapDr. Max Euwestraat 23 3554 EW Utrecht(030) 244 55 36

  Zr. R. SertonCatharijnesingel 101c3511 GV Utrecht(030) 23 10 603

  Zr. G. Smits - VonkMerenhoef 1, K6023601 AC Maarssen(0346) 58 75 94

  Zr. J.J. Stam - LandzaatDorpsplein 923769 VD Soesterberg(0346) 35 18 47

  Maj. mevr. W.K. van der VeenMerenhoef 1, K5123601 AC Maarssen(0346) 58 75 88

  Zr. B.C. ViseeVasco da Gamalaan 1173526 ES Utrecht(030) 28 98 845

  Zr. A.C. VisserNeckardreef 63562 CN Utrecht

  Zr. C. de Vries - VeenMerenhoef 1, K5053601 AC Maarssen(0346) 55 35 02

  Fam. F. de VriesDirk Fockstraat 13-143961 DJ Wijk bij Duurstede(06) 105 79 897

  Fam. L. de WitPerudreef 8 K2073563 VA Utrecht(030) 26 47 212

  Zr. J.G. van Zaalen - GoyertJan Ligthartplein 323607 VD Zeist(030) 69 59 558

  8 - Korpsinformatie Utrecht

 • AgendaDit zijn alleen de bijzonderheden en de zondagen. Ons weekprogramma staat achterin deze korpsinformatie.

  FebruariVan 30 januari t/m 12 februari heeft Lt. Marc Potters studieverlof.05 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Francis van Zaalen m.m.v. het muziekkorps. Piano: Lt. Marc Potters Op 7 en 8 februari is Lt. Marc Potters naar werkbesprekingen in Belmont.07 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsgroep - thema: Brei een trui!10 10:45 - 11:00 uur Weeksluiting Merenhoef o.l.v. br. en zr. Kruyt12 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Majoor Jeanne van Hal Piano: Lt. Mariska Potters13 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir15 19:30 - 21:00 uur Korpsraad16 19:30 - 21:00 uur Introductiecursus Leger des Heils Van 17 t/m 19 februari is Lt. Marc Potters naar het oefenweekend van het J-Unit Choir.19 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Christa Ossewaarde m.m.v. het muziekkorps. Piano: Br. Cees Spruyt21 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsgroep - thema: Complimentendag26 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Piano: Br. Cees Spruyt27 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir29 10:00 - 11:30 uur Vergadering Pastoraal team

  Maart01 19:30 - 21:00 uur Introductiecursus Leger des Heils04 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters m.m.v. het muziekkorps. Piano: Br. Hans de Wit06 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsgroep - thema: We kijken naar de kruisweg09 10:45 - 11:00 uur Weeksluiting Merenhoef o.l.v. Lt. Marc Potters11 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Jansen Piano: Lt. Marc Potters12 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir Op 15 maart hebben de Lts. Potters een geestelijke dag op het hoofdkwartier.15 19:30 - 21:00 uur Introductiecursus Leger des Heils18 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters m.m.v. het muziekkorps. Piano: Lt. Mariska Potters19 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir20 14:00 - 15:30 uur Ontmoetingsgroep - thema: Wereldverteldag22 19:30 - 21:00 uur Introductiecursus Leger des Heils25 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Envoy Christa Ossewaarde Piano: Lt. Marc Potters Van 26 t/m 28 maart is Lt. Marc Potters afwezig.

  April01 10:00 - 11:30 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters m.m.v. het muziekkorps. Piano: br. Cees Spruyt Van 2 t/m 5 april is er elke avond om 19:00 uur een korte Stille Week meditatie02 20:00 - 22:00 uur Repetitie Utrecht Community Gospel Choir03 12:30 - 14:30 uur Ontmoetingsgroep - Paaslunch04 19:30 - 21:00 uur Korpsraad05 19:30 - 21:00 uur Introductiecursus Leger des Heils06 19:00 - 20:15 uur Goede Vrijdagsamenkomst o.l.v. Lt. Marc Potters Piano: Br. Cees Spruyt08 10:00 - 11:30 uur Paassamenkomst o.l.v. Commissioners van Vliet m.m.v. het muziekkorps en het UCGC. Piano: Lt. Marc Potters

  Korpsinformatie Utrecht - 9

 • 10 - Korpsinformatie Utrecht

  DatumKinderkerk

  OppasRijden

  Maliesteyn

  VoorzangKoffiedienst 1

  Koffiedienst 205-02-201212-02-201219-02-201226-02-201204-03-201211-03-201218-03-201225-03-201201-04-201208-04-201215-04-201222-04-201229-04-2012

  zr. W. Hartm

  ansbr. S. M

  paragandabr. W

  . KoppenJol

  zr. H. Spruytzr. J. Baljeu

  zr. R. de HeusM

  ajoor A. van Eijkzr. A. Devilee

  Majoor A. van Eijk

  Kajuitzr. A. Venem

  azr. S.E.M

  . Vermeulen

  zr. J. KranenburgZr. N. Ham

  elinkzr. P. Versteeg

  br. W. Koppen

  Jolzr. J. Kruyt

  zr. J. Kruytzr. P. Versteeg

  Luitenant M.A. Potters

  br. S. Mparaganda

  zr. A. Venema

  Kajuitbr. W

  . Stuivenbergzr. R.A. Heiwegen

  zr. M.J. W

  ittebolzr. W

  . Hartmans

  zr. A. DevileeM

  ajoor A. van EijkJol

  zr. J. Kruytzr. J. Baljeu

  zr. R. de HeusM

  ajoor A. van Eijkzr. P. Versteeg

  zr. A. Venema

  Kajuitbr. K.J.J. W

  imm

  erszr. S.E.M

  . Vermeulen

  zr. J. KranenburgZr. N. Ham

  elinkbr. S. M

  paragandabr. W

  . KoppenJol

  zr. H. Spruytzr. J. Kruyt

  zr. P. Versteegzr. W

  . Hartmans

  zr. A. Devileebr. W

  . KoppenKajuit

  zr. A. Venema

  zr. R.A. Heiwegenzr. M

  .J. Wittebol

  Luitenant M.A. Potters

  zr. P. VersteegM

  ajoor A. van EijkJol

  zr. J. Kruytzr. J. Baljeu

  zr. R. de HeusM

  ajoor A. van Eijkbr. S. M

  paragandazr. A. Venem

  aKajuit

  br. W. Stuivenberg

  zr. S.E.M. Verm

  eulenzr. J. Kranenburg

  Zr. N. Hamelink

  zr. A. Devileebr. W

  . KoppenJol

  br. K.J.J. Wim

  mers

  zr. J. Kruytzr. P. Versteeg

  Luitenant M.A. Potters

  zr. P. Versteegbr. W

  . KoppenKajuit

  zr. H. Spruytzr. R.A. Heiwegen

  zr. M.J. W

  ittebolzr. W

  . Hartmans

  br. S. Mparaganda

  zr. A. Venema

  Jolzr. A. Venem

  azr. R.A. Heiwegen

  zr. M.J. W

  ittebol

  Ro

  osters

  Als u verhinderd bent, wilt u dan onderling ruilen, alstublieft?

  Hier vindt u de roosters voor de sam

  enkomst in n overzichtelijk overzicht. Er zijn nieuw

  e m

  ensen gevraagd

  om te ondersteunen, zow

  el bij de kinderkerk, de voorzang als de koffiedienst. H

  eel hartelijk dank voor wat u hierin w

  ilt betekenen.O

  p dit mom

  ent zijn w

  e aan het inventariseren of het mogelijk is dat er ook m

  ensen onze

  ouderen kunnen ophalen. Wilt u dit 1x in

  de maand doen, dan

  zijn w

  ij, maar vooral uw

  passagiers u

  zeer dankbaar! Heeft u affiniteit m

  et kinderen, misschien is dan het leiden van de

  kinderkerk iets voor u. U bent dan ongeveer 1x in de 6 w

  eken aan de beurt.

 • VoorwoordEr is jou, mens, gezegd wat goed is,je weet wat de HEER van je wil:niets anders dan recht te doen, trouw te betrachtenen nederig de weg te gaan van je God.Micha 6:8

  Werkplan 2012

  Voor u ligt het werkplan van korps Utrecht van het jaar 2012. Het is tot stand gekomen na een brainstorm-sessie met de korpsraad. Ik heb de bevindingen vervolgens verwerkt in een conceptwerkplan, wat daarna opnieuw is besproken in de korpsraad. In dit definitieve plan zijn ook de opmerkingen uit deze korpsraad mee-genomen.

  In het vorige werkplan was er vooral aandacht voor geestelijke groei. Ondanks dat hier zeker aan gewerkt is, is het niet altijd gelukt om de plannen in de praktijk te brengen. Dit komt voornamelijk door de terugname van kader en de hoeveelheid en diversiteit in taken van de korpsofficier. Dit werkplan heeft eigenlijk drie sporen. Het gaat hier bij nog steeds om geestelijk groei, maar nu ook om de schaalvergroting van onze maat-schappelijke dienstverlening en een grotere nadruk op evangelisatie. Om dit te realiseren is uiteraard meer kader nodig. Hiermee is in 2011 al een start gemaakt, maar ook in 2012 zal dit een belangrijk speerpunt zijn.

  Zowel vanuit de maatschappij als vanuit het hoofdkwartier komen er nog steeds veel uitdagingen op ons af. Ondanks de al scherpe begroting van 2011 zijn kostenbesparingen en vooral het generen van inkomsten belangrijke

  punten. De nationale collecte, de toename van inkomsten uit patronen, collectes en de kledingwinkel zijn hiervoor onontbeerlijk.

  Vorig jaar schreef ik het volgende in het werkplan: We zien dat het korps in een wijk ligt waar de sociale cohesie soms ver te zoeken is en waarvan ik geloof dat God er een plan mee heeft.

  Dit geloof is nu groter dan ooit en in 2012 zullen we ons nog meer op deze buurt gaan richten.

  Dit zal wellicht betekenen dat we moedige en moeilijke keuzes moeten gaan maken. Misschien moet er gebroken worden met tradities of moeten er nieuwe tradities worden gevormd.

  Wat niet verandert is Gods missie van verzoening en het redden van zielen. We rea l i se ren ons h ie rb i j da t verzoening met God nooit de redding uit deze wereld betekent (salus e mundo), maar altijd de redding van de wereld (salus mundi). Redding in Christus staat altijd in context met de maatschappij en is altijd onderweg naar een complete en volmaakte wereld. Aan die redding wil korps Utrecht werken.

  Marc Potters (luitenant)

  Werkplan korps Utrecht 2012 - 1

 • Visie van het Kerkgenootschap Leger des Heils

  Korps Utrecht is een onderdeel van het landelijke Leger des Heils kerk-genootschap. Hieronder staat de visie beschreven van deze kerk.

  Het Kerkgenootschap Leger des Heils is een onmisbaar onderdeel van het Leger des Heils in Nederland. Wij dragen vanuit een christelijke en Bijbelse mensvisie het Evangelie van Jezus Christus uit in woord en daad. Vanuit een persoonlijke geloofsbeleving en naastenliefde wordt op gedreven en praktische wijze aan het Evangelie handen en voeten gegeven.

  Het kerkgenootschap wil in de korpsen een geestelijk thuis bieden, waar mensen aangesproken worden door een bij-detijdse evangelieverkondiging, gepaard aan eigentijdse belevings- en uitings-vormen, waarin een keuze voor Jezus en de nadruk op een geheiligd leven centraal staan. De benadering van het

  kerkgenootschap is laagdrempelig, toegankelijk en staat dicht bij de mensen. De evangelieboodschap wordt op een begrijpelijke en toegankelijke wijze gebracht, aansluitend bij de belevingswereld van niet- en rand-kerkelijken.

  De vier kernfuncties van de korpsen van het kerkgenootschap:geestelijke groeionderlinge verbondenheidevangelisatiedienstbaarheidzijn hierbij het uitgangspunt.

  2 - Werkplan korps Utrecht 2012

 • Het korps, een schets, trends ter plaatse

  Op dit moment is korps Utrecht het enige nog bestaande korps van het Leger des Heils in de stad Utrecht. Het is een samenvoeging van de korpsen Utrecht Noord en Utrecht Stichters-korps. In een wat verder verleden bestonden er ook nog de korpsen Maarssen en Utrecht Centrum. Deze verschillende plekken worden ook nog steeds gevoeld door de mensen uit deze verschillende korpsen. Het zijn plekken waar lief en leed werd gedeeld, waar vanuit mensen zijn opgedragen, getrouwd en overleden, maar bovenal plaatsen waar mensen dierbare ontmoetingen met God hebben gehad. Vanzelfsprekend behoren deze oud korpsen dan ook tot het DNA van veel mensen van korps Utrecht. Deze rijke historie wordt door de korpsleden gelukkig gedragen, maar werkt soms ook wel eens belemmerend voor de samenwerking en integratie. In het afgelopen jaar is wel gebleken dat deze integratie steeds beter gaat. Mensen voelen zich steeds meer verbonden met korps Utrecht

  Het korps wordt gedragen door een verouderde kern van actieve personen. De leeftijdsopbouw verhindert vaak de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en de continuatie van bestaande activiteiten. De hoge leeftijd zorgt ook voor veel uitvaarten en hoewel het mooi is om een laatste weg met iemand en samen met de nabe-staanden te gaan, merken we ook dat

  rouw een wezenlijk aspect is van het korps.

  De nieuwe locatie van het korps heeft er zeker toe bijgedragen dat er nieuwe contacten zijn gelegd. Het gebouw is nu 5 dagen per week open, waarvan vier doordeweekse dagen van 10:00 uur tot 16:00 uur. Naast koffie en thee wordt er ook n keer in de twee weken een warme maaltijd geserveerd en is er tijdens de openingstijden een raad- en daadbalie geopend.

  In 2011 zien we dat het aantal bezoekers van dit open huis en onze 2e kans kledingwinkel is gestabiliseerd. Het aantal medewerkers in de kledingwinkel en bij het Open Huis is op dit moment voldoende voor de taken die er liggen.

  Naast vrijwilligers bieden we ook plaats aan mensen die in een rentegratieproces zitten of mensen die vanuit W&G worden doorgestuurd om bij ons een dagbesteding te vinden.

  Op het achterblad van dit werkplan is het weekprogramma te vinden waar ook onze andere activiteiten te vinden zijn.

  De locatie in Overvecht, n van de prachtwijken in Utrecht, geeft ons de kansen en mogelijkheden om mensen te bereiken die wellicht de weg naar andere kerken niet zo snel zouden kunnen of willen vinden. Daarnaast is ook het multifunctionele gebouw De Dreef waar we zitten een uitgelezen kans om met de andere instanties samen te werken. Nu al merken we dat mensen soms nog even langs komen

  Werkplan korps Utrecht 2012 - 3

 • als ze bijvoorbeeld net hebben gesport in het fitnesscentrum op de bovenste etage van het gebouw.

  Er is nog veel winst te behalen in de hoeveelheid contacten in de wijk, maar ook de diepgang van de contacten. Maatschappelijke dienstverlening en evangelisatie zullen in 2012 daarin hand in hand gaan.

  Inmiddels zijn er wisselingen geweest in zowel pastorale raad als korpsraad en hoewel er nieuwe mensen zijn bijgekomen is een uitbreiding nog steeds wenselijk.

  Ook willen we in 2012 gaan kijken naar de vorming van een pastoraal team.

  Indeling activiteitenIn onderstaand schema staan de activiteiten ingedeeld naar leeftijd. Hierbij zijn de lichtgekleurde activiteiten laagdrempelig en de donkergekleurde activiteiten meer diepgaand.

  Kinderen0-12 jaar

  Jongeren 12-25 jaar

  Volwassenen25-60 jaar

  Senioren60 en ouder

  Kin

  derk

  erk

  Opp

  asSa

  men

  kom

  st

  JS le

  sB

  ijbel

  stud

  ies

  Maa

  ndag

  avon

  d-w

  erkg

  roep

  MD

  V a

  ctiv

  itei

  ten

  waa

  rond

  er2e

  kans

  win

  kel,

  Ope

  n H

  uis,

  Raa

  d en

  Daa

  d,

  Din

  ercl

  ub e

  n so

  eplu

  nch

  Ont

  moe

  ting

  sgro

  ep

  Vro

  uwen

  avon

  dbon

  d

  Vri

  jdag

  mid

  dagg

  ebed

  Geb

  edsa

  vond

  en k

  ader

  nieuw

  Ori

  enta

  tiec

  ursu

  s Le

  ger

  des

  Hei

  ls

  nieuw

  vernie

  uwd

  Utr

  echt

  Com

  mun

  ity

  Gos

  pel C

  hoirver

  nieuw

  d

  nieuw

  4 - Werkplan korps Utrecht 2012

 • In het schema op de vorige pagina is nog steeds duidelijk te zien dat er nog een behoorlijk gat zit in het aanbod voor kinderen en jongeren. Zowel diepte activiteiten als laagdrempelige activiteiten missen in dit overzicht. Daarnaas t z ien we n ieuwe en vernieuwde activiteiten. Op dit mo-ment is het helaas nog niet gelukt om de gaten afdoende te vullen. We verwachten dat dit een proces van jaren is.

  Naast de nieuwe activiteiten willen we net als 2011 ook gaan kijken hoe we de leidinggevenden en de mede-werkers van alle activiteiten kunnen ondersteunen d.m.v. deskundigheids-bevordering.

  Het is de bedoeling dat we in de jaren na 2012 gaan werken aan een balans tussen laagdrempelig en diepgaand, maar ook een aanbod waarin elke leeftijdsgroep tot zijn recht komt. Dit aanbod moet passen bij de betrok-kenen bij het korps, maar ook bij de buurt.

  125 jaar Leger des HeilsHet zal u niet zijn ontgaan. In 2012 bestaat het Leger des Heils in Nederland 125 jaar. Samen met andere korpsen en W&G denken we na over activiteiten die we in de regio kunnen ontwikkelen om dit te vieren. Hiervoor denken we als korps bijvoorbeeld mee i n de l o ca l - e ven t s - g roep , e en werkgroep bestaande uit vertegen-woordigers uit de regio.

  Daarnaast promoten we natuurlijk ook de landelijke activiteiten met als hoogtepunt het jubileumweekend in de tweede week van mei.

  Orientatiecursus Leger des HeilsHet plan voor deze cursus lag er al in het jaar 2011, maar door het wegvallen van kader is dit helaas nog niet gelukt. Voor het jaar 2012 willen we een cursus aanbieden aan mensen die meer willen weten over het Leger des Heils. Dit geldt niet alleen voor mensen die nieuw zijn in onze kerk, maar ook mensen die een verlangen hebben om hun kennis op te frissen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een combinatie van Verhaal van Verandering, de Leger des Heils lessen

  en eigen input van de korpsofficier. Het is wel de bedoeling dat na een project van een aantal weken er gekeken wordt naar een structurele toepassing.

  Gebedsavonden kaderBij de brainstormsessie van de korpsraad en het korpsberaad van maart 2011 kwam naar voren dat er een tekort wordt ervaren aan momen-

  Werkplan korps Utrecht 2012 - 5

 • ten waarop we samen in gebed zijn. De zondagochtenden worden hierin wel als uiterst zinvol ervaren, maar er is een hang naar meer. Meer van Gods Geest en meer van Gods leiding in ons leven.

  In 2011 is er tijdens de korpsraad-vergaderingen en pastorale raden meer aandacht gegeven aan getuigenissen en gebed voor elkaar. Dit wordt verder doorgezet, aangezien het als positief is ervaren.

  Daarnaast willen we een aantal kader-gebedsavonden organiseren. Dit zijn momenten die specifiek bedoeld zijn om samen God te zoeken. Het programma en de voorbereidingen zullen minimaal zijn en de nadruk zal liggen op de vrijheid om te delen en te bidden. De frequentie en de organi-satie moet nog worden uitgedacht, maar een optie zou kunnen zijn om deze bijeenkomsten maandelijks te houden op een doordeweekse avond.

  Ook is er in het jaar 2012 een geestelijk weekend gepland op 1 en 2 september 2012.

  UCGCIn 2011 is op kleine schaal het Utrecht Community Gospel Choir gestart. Het koor past bij de kwaliteiten van de korpsofficier en zal op projectbasis worden ingezet op hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen.

  MDVIn het najaar van 2011 is er een cordinator voor de maatschappelijke dienstverlening aangesteld. Naar

  aanleiding van zijn bevindingen zal er een plan van aanpak worden gemaakt. Ondanks dat dit plan er nog niet is, kunnen er wel alvast puntsgewijs aandachtsgebieden voor 2012 worden omschreven. Alle ontwikkelen, op het omvormen van de balie na, zijn niet begroot en dienen budget neutraal te worden uitgevoerd.

  DienstverleningHet ontwikkelen van een Raad & Daadbalie onder andere m.b.v. stagiairs op MBO en HBO niveau.

  EenzaamheidsbestrijdingWe gaan de organisatie van het Open Huis verstevigen en willen naar uitbreiding van de openstelling.Daarnaast willen we ook toe naar een dagelijkse lunchvoorziening.

  ArmoedebestrijdingIn het kader van de armoede-bestrijding willen we onderzoeken of een maaltijdvoorziening, het uitdelen van voedselpakketten en het verstrek-ken van gratis kleding tot de mogelijk-heden behoort. Hiervoor is het wel nodig dat er een logistiek systeem wordt opgezet voor de inzameling van goederen en er verder wordt gewerkt aan de versteviging van de organisatie van de 2e Kanswinkel. Ook hier proberen we ruimere openingstijden te gaan hanteren.

  SamenwerkingEen belangrijk speerpunt in 2011 was de samenwerking met de plaatselijke afdelingen van W&G. Er bestaat al een goede band met het Bij Bosshardt buurtsteunpunt in Zuilen. Zo wordt er op het gebied van de tweedehands-kledingwinkels al samengewerkt. Als n winkel nieuwe spullen krijgt dan

  6 - Werkplan korps Utrecht 2012

 • wordt er bijvoorbeeld gedeeld en ook verwijzen we naar elkaar door m.b.t. verhuur en vrijwilligers. Het is de bedoeling dat deze samenwerking nog verder wordt gentensiveerd.

  Er zijn nu ook gesprekken met de voedselvoorziening van W&G om meer te gaan samenwerken d.m.v. bijvoor-beeld een kookcursus en het gebruik van ons gebouw voor catering-activiteiten.

  Ook met de andere werkeenheden bestaat er een samenwerking. Dit betreft vooral clinten die bij ons een dagbesteding vinden. Wellicht dat we in de toekomst meer mensen kunnen begeleiden. Het korps zou er namelijk ook financieel mee gebaat zijn als de schoonmaak niet meer door het bedrijf gedaan zou worden. De mogelijkheid om clinten van W&G hiervoor in te zetten zou worden bekeken in 2011 maar wordt nu in 2012 onderzocht.

  Met verschillende vrijwilligersver-banden en reintegratiebureaus bestaat al een samenwerking. Met de schaal-vergroting van MDV zal ook deze samenwerking worden uitgebreid.

  Sinds 2011 neemt het Leger des Heils weer zitting in de Raad van Kerken. Deze samenwerking wordt in 2012 gecontinueerd.

  Verder wordt er samen gewerkt met de Voedselbank in Zuilen en de andere partners in de Dreef, waaronder Cumulus en het ROC Sport College.

  Geestelijke groeiWe zullen de korpsleden stimuleren om zoveel mogelijk deel te nemen aan de landelijke dagen, zoals de Geestelijke Dag in februari en de landelijke gebedsdag in oktober.

  FinancinDe uitgangspunten voor de begroting van 2012 zijn bijna identiek met het vorige jaar:

  Inkomsten Vergroting van inkomsten door

  externe verhuur Stijging inkomsten samenkomsten

  door toename van aantal bezoekers Stijging patronen en giften Inkomsten dienstverlening aan

  derden (zie giften) Nationale Collecte uitbreiden

  Reductie kosten Algemene kosten (kosten

  beheersing) Onderafdelingen sluitende begroting

  inzake inkomsten en uitgaven. Sociale hulpverlening (MDV) kosten

  neutrale begroting

  Beleid inzake niet geoormerkte giften of andere ontvangsten1. Toevoegen aan inventarisfonds2. Huidig beleid blijft gehandhaafd

  Investeringen In de begroting is de verbouwing van de R&D-balie opgenomen.

  Werkplan korps Utrecht 2012 - 7

 • BegrotingDeze eenvoudige begroting is een samenvatting van de meer uitgebreide begroting die gemaakt is door de penningmeester en is goedgekeurd door het hoofdkwartier.

  UitgavenUitgaven InkomstenInkomsten

  Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag

  Huisvestingskosten 38.268 Subsidie HK(helft personeelskosten)

  25.080

  Organisatiekosten 8.237 Patronen (bijdragen) 18.000

  Activiteiten Evangelisatie 5.195 2e Kanswinkel 15.429

  Activiteiten Soc. Hulpverlening 14.816 Landelijke Collecte 12.000

  Personeelskosten 50.159 Giften 6.500

  Strijdkreet 5.000

  Collecte Samenkomst 4.500

  Activiteiten Evangelisatie 510

  Activiteiten Soc. Hulpverlening 3.612

  Totaal 116.675 90.631

  Taakstelling korps -26.045

  Het is de bedoeling dat we in ieder geval toewerken naar een begroting waarin het zogenaamde lokale saldo positief is. Dit betekent dus dat we zelf kunnen betalen voor ons gebouw en onze activiteiten. Daar zijn we bijna met een tekort van 965,00.

  Daarnaast is het ook de bedoeling dat uiteindelijk het korps de helft van de personeelskosten (de korpsofficier) gaat opbrengen. In totaal betekent dit dat we binnen een aantal jaren nog een tekort van 26.045,00 moeten wegwerken. Daar zijn we nu hard naar op weg!

  8 - Werkplan korps Utrecht 2012

 • Hans van Vliets blogCommissioner Hans van Vliet, de leider van het Leger des Heils in Nederland, houdt op het internet een blog bij over de dingen die hij meemaakt. Hieronder vindt u n van zijn columns.

  Is er reden voor een feest?

  In 2012 is het Leger des Heils in Nederland 125 jaar actief. Op 8 mei 1887 organiseerde Gerrit Govaars met enkele anderen de eerste Nederlandse samenkomst van het Leger des Heils in de Pijp, een volksbuurt in Amster-dam. Gerrit Govaars was de eerste heilssoldaat in Neder-land. Govaars was 21 jaar toen hij een Franse Strijdkreet te lezen kreeg, de krant van het Leger des Heils. Het blad maakte hem zo enthousiast dat hij het herkenningsteken van het Leger, de koperen S-en, aanvroeg en deze op zijn jas naaide.

  Het is toch bijzonder dat diezelfde Strijdkreet, zij het de Nederlandse uitgave, vandaag nog steeds voor veel mensen een herkenningspunt is van het Leger des Heils. Niet iedereen was blij met de komst van het Leger des Heils. Onbekend maakt onbemind, is zeker een gezegde dat hier van toepassing is. De bijzondere manier van evangeliseren, alles behalve traditioneel, luidruchtig, ook op straat, gaf veel weerstand. De publieke opinie over het Leger des Heils kreeg in de strenge winter van 1890 een positieve wending. Als christenen voelden de

  Legermensen zich betrokken bij de honderden dak- en thuislozen die te lijden hadden onder de extreme kou. Ze openden de deuren voor hen en het maatschappelijk werk van het Leger was begonnen.

  MijlpalenVeel mijlpalen volgden in de geschie-denis van de hulpverlening van het Leger des Heils. De hulp van de heilssoldaten en medewerkers van het Leger bij de watersnoodramp, de trein-ramp bij Harmelen, de ondersteuning van ouders en familieleden bij de gijzeling van een kleuterschool in Bovensmilde en niet te vergeten de hulp bij de vliegtuigcrash in de Bijlmer in Amsterdam kenmerken de daad-kracht van het Leger. Ook nu nog worden tienduizenden mannen, vrou-wen en kinderen jaarlijks door het Leger des Heils geholpen. Dagelijks zijn enthousiaste, goed opgeleide en gedreven heilssoldaten en mede-werkers bezig met hulp aan de naaste. Dit alles vanuit het besef dat geloven ook betekent de helpende hand uisteken naar de medemens.

  Korpsinformatie Utrecht - 19

 • Balans opmakenIs dit alles reden voor een feest? Ja, want mensen, ook organisaties hebben het nodig om zo nu en dan de balans op te maken. Wij doen dat als Leger des Heils, samen met de wijken en buurten in Nederland. Maar bovenal, we doen dit met, voor en door mensen. Het hoogtepunt van het feest is de officile jubileumviering in het wee-kend van 11 tot en met 13 mei 2012. Zet deze datum in de agenda en beleef het feest met ons mee!

  God dankenDoor middel van de feestelijke acti-viteiten willen we God danken voor zijn zegen, als Legermensen elkaar bemoedigen en tegen al die mensen die zolang en zo trouw ons geholpen hebben ons werk te doen nog eens zeggen: Zonder uw steun was het niet mogelijk geweest. Dank voor uw hulp! Ik zie er naar uit om dit geweldige feest met vele duizenden mensen te gaan vieren.

  Ik zie er naar uit om dit geweldige feest met vele duizenden mensen te gaan vieren.

  20 - Korpsinformatie Utrecht

 • WEEKZONDAG

  MAANDAG

  DINSDAG

  WOENSDAG

  DONDERDAG

  VRIJDAG

  PROGRAMMA09:15 uur! ! Moment van gebed10:00 uur! ! Samenkomst09:45 uur! ! Kinderkerk

  10:00 - 15:30! Open huis - Raad en Daad10:00 - 12:30! 2e kans winkel13:00 - 15:30! 2e kans winkel17:00 - 18:00! Maandagavondwerkgroep! ! ! ! (bij iemand thuis)20:00 - 22:00! Utrecht Community Gospel Choir! ! ! ! (volgens schema)

  10:00 - 15:30! Open huis - Raad en Daad10:00 - 12:30! 2e kans winkel12:30 - 13:30! Dinerclub (om de week)13:00 - 15:30! 2e kans winkel14:00 - 15:30! Ontmoetingsmiddag (om de week)19:30 uur! ! Engelse les (om de week)

  10:00 - 15:30! Open huis - Raad en Daad10:00 - 12:30! 2e kans winkel10:30 uur! ! Pastorale raad! ! ! ! (volgens rooster)19:30 - 21:00! Korpsraad (volgens rooster)19:30 - 21:00! Vrouwenavondbond! ! ! ! (om de week)

  09:30 - 15:30! Open huis - Raad en Daad10:00 - 12:30! 2e kans winkel12:30 - 13:00! Soeplunch13:00 - 15:30! 2e kans winkel19:30 - 21:00! Introductiecursus Leger des Heils! ! ! ! (volgens schema)

  10:00 - 15:30! Open huis - Raad en Daad10:00 - 12:30! 2e kans winkel12:00 uur! ! Vrijdagmiddaggebed13:00 - 15:30! 2e kans winkel

 • Leg

  er des H

  eils ko

  rps U

  trecht

  Schooneggendreef 27H3562 G

  G U

  trecht

  t. (030) 265 65 68

  e. [email protected]

  w. w

  ww

  .legerdesheilsutrecht.nlb

  . 3942.56.506 (Rabobank)