Koriandermix nr 4 augustus 2013 def versie

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  1

Embed Size (px)

description

clubblad TV Koriander

Transcript of Koriandermix nr 4 augustus 2013 def versie

 • 33n

  CCoollooffoonn

  Dit is een uitgave van Tennisvereniging Koriander. Sportpark Rie MastenbroekMosweg, Almere. Postbus

  1644, 1300 BP Almere. Tel. Clubhuis 036-5339510. Tel. Chalet 036-5344499.

  Lid van de KNLTB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 39045172.

  Bankrekeningnr.: ABN/AMRO te Almere, rek.nr. 54.68.98.114. Postbank, rek.nr.: 4499835.

  BBeessttuuuurr && CCoommmmiissssiieess

  Bestuur

  Voorzitter Peter Vallentin

  voorzitter@koriandertennis.nl

  Secretaris Ronald van Velzen

  secretaris@koriandertennis.nl

  Penningmeester Richard de Kreij

  penningmeester@koriandertennis.nl

  Bestuursleden Ben Francooy

  Peter Lentjes

  Arnoud Mijnheer

  vacature

  Jeugdcommissie Irma Schipperijn

  jc@koriandertennis.nl

  Clubhuiscommissie Jaap Barlinckhoff

  kantinedienst@koriandertennis.nl

  Technische Commissie

  Voorzitter Vacature

  Competitie Marco Jansen

  Clubkamp. Edith Vallentin

  Redactie Rob Visser

  koriandermix@koriandertennis.nl

  Open Koriander

  Hans Fleuren

  Tennisleraar

  Emar Onderstal 06-55589308

  versie: augustus 2013

  wwwwww..kkoorriiaannddeerrtteennnniiss..nnll Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl

  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vr

  1 december 2013 bij de Ledenadministratie en is geldig na bevestiging van ontvangst door onze

  ledenadministratie.

  KKoorriiaannddeerrwwiijjzzeerr

  Secretariaat

  Postbus 1644, 1300 BP Almere

  Ledenadministratie

  Ineke de Graaf, Sarsvenstraat 16,

  1316 HR Almere,

  ledenadministratie@koriandertennis.nl

  Redactie & Website

  Rinus Verveer

  Erik Beukenkamp [webmaster]

  webmaster@koriandertennis.nl

  Commissieleden:

  Baan- Parkcommissie

  Bertus de Graaf, Willem Moreels

  Jeugdcommissie

  Irma Schipperijn, Thomas Roskam

  Clubhuiscommissie Ruud Meulen,

  Marry Outshoorn, Anneke Kuijper,

  Michle van den Assem (Bardienst)

  Bardienst: ma t/m vrij 19.00-23.30 uur

  Technische Commissie

  Jurgen Wegbrans, Ton de Wit, Petra

  Lentjes, Jennifer Janssen, (allen

  clubkampioenschappen)

  Open Koriander Commissie

  Dennis Lankreier, Edward Beerlage, Marja

  van Putten

  Sleuteladressen

  Mosweg 31

  Mosweg 33

  Klaverweg 55

 • Pagina 3 van 20

  VVaann ddee rreeddaaccttiiee

  Welkom in ons 2e zomernummer!

  Op het moment dat ik dit schrijf is de ergste

  hitte alweer voorbij. Veel leden keren terug van

  een welverdiende vakantie. Ik hoop dat

  iedereen goed is uitgerust, want het wordt een

  hete herfst!

  Zie deze editie van de Koriandermix, vol met

  activiteiten. U kunt zich inschrijven voor diverse

  toernooien en competities. Ik zou het zeker

  doen. Leuk voor de organisatoren, maar zeker

  ook voor uzelf.

  We hebben zelfs nog een leuk verslag over het

  paard-veulentoernooi binnengekregen,

  waarvoor dank.

  Zoals gezegd veel toernooien in de herfst, de redactie verwacht dan ook het komende nummer te kunnen

  vullen met uw verslagen. Stel ons niet teleur.

  Redactie Koriander, Rinus

  IInn ddiitt nnuummmmeerr::

  Redactie 3 Open Koriander Herfstjeugdtoenooi 2 11

  Van de voorzitter 5 Almeerse Najaarscompetitie 12

  Jarigen en nieuwe leden 6 Diploma-tennis 15

  Open Koriander Herfstjeugdtoenooi 1 7 Mix-wisseltoernooi 16

  Van de Penningmeester 8 Clubdubbeltoernooi Senioren 18

  Hobbykoks 8 Clubdubbels 2013 19

  Paard-veulentoernooi terugblik 10 Jaarkalender 20

 • Pagina 5 van 20

  .. van de voorzitter

  De clubkampioenschappen enkel zijn weer prima

  verlopen en we hebben twee nieuwe

  clubkampioenen, Linda Vlietstra en Lionel

  Lachman (15 jaar !). Gefeliciteerd ! De nieuwe

  kampioenen zijn ook vastgelegd op het nieuwe

  kampioenenbord dat tussen de wcs in het

  clubhuis is opgehangen.

  Ddank aan Henk Gietman en Jurgen Wegbrans.

  Ons open toernooi (Open Koriander) was weer

  ouderwets gezellig. De commissie (Marja, Hans,

  Dennis, Edward, Eric en Marcel) die dit jaar is

  uitgebreid met een aantal nieuwe enthousiaste

  leden (Michele, Monique en Linda) heeft weer

  een prachtig toernooi georganiseerd.

  Heel gezellig en mooie en spannende partijen. Ik

  wil een speciaal woord van dank uitspreken naar

  de leden die de avondmaaltijden verzorgd

  hebben. Ook dit was een groot succes. We

  hebben natuurlijk een kleine keuken en beperkte

  ruimte om naast het clubhuis te koken. Maar

  toch is het gelukt om heerlijke maaltijden te

  maken. (Linda, Eric en Rien, bedankt !).

  Ook de lunchgerechten, broodje bal , sat en

  broodje zalm gingen vlot van de hand. Ik heb

  Marry, Karin, Rudy en Rien zien zwoegen in de

  warmte. Dank daarvoor ! Verder wil ik Ineke,

  Henk, Bertus, Willem en Jaap bedanken voor de

  steun aan de verschillende evenementen.

  Zonder deze vrijwilligers (ik vergeet er vast nog

  een paar, excuus daarvoor) zou onze vereniging

  niet kunnen bestaan. Ik hoop dat de andere leden

  dat beseffen en ook af en toe laten blijken.

  Deze zomer worden er ook twee evenementen

  georganiseerd, een weekendtoernooi en een

  toernooi over 4 zaterdagen. Ad, Michle en Tom

  bedankt voor jullie inzet hiervoor !

  We gaan dit jaar weer een proef doen met

  deelname aan de najaarscompetitie. Vorig jaar

  zijn we gestart met een proef op de

  vrijdagochtend (heren 50+).

  Dit jaar doen we een proef met twee teams op

  de vrijdagavond.

  Zo zijn we op verschillende manieren aan het

  kijken hoe we de baanbezetting wat kunnen

  verhogen en daarmee ook de inkomsten voor

  onze vereniging.

  Ik hoor nog steeds louter positieve verhalen over

  onze nieuwe banen. Daar ben ik blij om. We

  kunnen nu ook in het najaar en gedurende de

  wintermaanden blijven tennissen.

  Ik hoop dat er leden zijn die het initiatief willen

  nemen om ook in deze perioden tennisavonden,

  toernooien etc. te willen organiseren.

  Vanuit het bestuur volgt Arnoud Mijnheer de

  cursus meer vrijwilligers in korte tijd die wordt

  georganiseerd door het Sportbedrijf Almere. De

  reden hiervoor is dat het ons als bestuur nog

  onvoldoende lukt om alle commissies te

  bemensen met voldoende vrijwilligers.

  Veel tennisplezier !

  Peter Vallentin

 • Pagina 6 van 20

  JJaarriiggeenn:: vvaann hhaarrttee::

  Bradley Lentjes 1 augustus

  Vincey van Zwieten 1 augustus

  Demi Martens 5 augustus

  Wouter Trenning 7 augustus

  Sonny Beers 7 augustus

  Joey Robijn 7 augustus

  Jamie Greeve 8 augustus

  Jesse Munster 10 augustus

  Quincy van Driel 11 augustus

  Jochem Beukenkamp 12 augustus

  Marris Marsman 15 augustus

  Edu de Jonge 15 augustus

  Dennis Kwa 21 augustus

  Rachelle van der Heijdt 21 augustus

  Martijn Zwart 12 september

  Vinayak Bikha 17 september

  Quinty Hersi 20 september

  Zoya Polshchykova 26 september

  Lucas Huijink 26 september

  Dimitri Dias 26 september

  Yousha van Heemskerk 11 oktober

  Melissa Neering 16 oktober

  Donna Veldkamp 17 oktober

  Sven van Hees 18 oktober

  Tessa Diehoff 22 oktober

  Babette de Haan 26 oktober

  Nieuwe leden: van harte welkom:

  Senior:

  Chantal Scheers

 • Pagina 7 van 20

  AAAANNKKOONNDDIIGGIINNGG

  OOPPEENN KKOORRIIAANNDDEERR HHEERRFFSSTT JJEEUUGGDD TTOOEERRNNOOOOII Heel toevallig ving ik het volgende gesprekje tussen Jaap en Joop op:

  Jaap: H, Joop hoe is het nou?

  Joop: Nou met mij wel goed, hoezo?

  Jaap: Ik was eigenlijk benieuwd naar je blessure, hoe is het daar mee?

  Joop: Kon niet beter, mag weer alles doen.

  Jaap: Fijn voor je, heb je het al gehoordbij de Koriander zijn er nieuwe banen.

  Joop: Ja All Weather banen, kunnen we met herfsttoernooi ook in de regen

  doorspelen.

  Jaap: Als of we daar altijd regen hebben! Heb ik nog nooit meegemaakt!

  Joop: Weet jij of we ons al kunnen inschrijven?

  Jaap: Ja, toevallig hoorde ik gisteren, dat de inschrijving geopend is op Toernooi.nl.

  Joop: Zullen we samen dubbelen?

  Jaap: Ja leuk, ik ga me meteen inschrijven en natuurlijk ook voor de enkels, of de mix.

  Joop: Ok dan, ga ik ook doen en ik zeg het ook alvast tegen me ouders, kunnen

  die de datum in hun agenda noteren. Weet jij de juiste datum uit je hoofd?

  Jaap: Ja duhhh, in de herfstvakantie natuurlijk. En anders kunnen ze het

  hieronder nog even nakijken. De mazzel!

  Joop: Ja, doeiiii.

  Voor wie er nu erg nieuwsgierig is geworden, het herfsttoernooi wordt gespeeld van

  maandag 21 oktober tot en met zaterdag 26 oktober 2013. Zoals gewoonlijk spelen we ook al in het voor

  weekend (19 en 20 oktober 2013) en hebben we zondag 27 oktober als eventuele uitloop, voor als het echt

  heel erg regent. De inschrijving is, zoals jullie van Jaap hebben kunnen horen, al opengesteld op

  www.toernooi.nl. Wij van de organisatie ho